Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nhạc: Mừng Phật Đản

14/11/201319:05(Xem: 3852)
Nhạc: Mừng Phật Đản

DSC_6396

Mừng Phật Đản
Bienvenue à la naissance du Bouddha.
Paroles et Musique : Quách Vĩnh Thiện.
Traduction française : Minh Thiện - Trần Hữu Danh.
Chanteuse : Hương Giang.
www.thienmusic.com
www.youtube.com/thienmusic

Ca_Si_Huong_Giang
Ca Sĩ Hương Giang


Rằm Tháng Tư, ngày Phật Đản,
Rằm Tháng Tư, Đức Phật ra đời,
Rằm Tháng Tư, tại vườn Lâm Tì Ni,
Tất Đạt Đa, Từ Bi Giác Ngộ.

Phật dạy rằng : Không làm khổ mình,
Phật dạy rằng : Không làm khổ người,
Phật dạy rằng : Không làm khổ chúng sanh.

Niệm Phật – Tâm Sáng Suốt,
Niệm Pháp – Tâm Chân Chánh,
Niệm Tăng – Tâm Thanh Tịnh,
Niệm Giới – Tâm Giới Hạnh.

Rằm Tháng Tư, ngày Kỳ Diệu,
Rằm Tháng Tư, đón mừng Phật Đản,
Rằm Tháng Tư, Huyền Vi nhiệm mầu,
Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mừng Phật Đản, đấng Từ Bi ra đời,
Xuống Trần cứu khổ Huyền Vi nhiệm mầu,
Nén hương thơm, kính dâng Phật Tổ,
Đạo mầu sáng tỏa Từ Quang rạng ngời.

Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam…Mô…A…Di…Đà…Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

phatdansinh_2013

Bienvenue à la Naissance du Bouddha

Parole et Musique : Quach Vinh Thien
( Traduit en Français par Minh Thien Trần Hữu Danh )
Voix : Huong Giang

La pleine lune du quatrième mois, le jour de la naissance du Bouddha,
La pleine lune du quatrième mois, le Bouddha descenda du ciel Tusita,
La pleine lune du quatrième mois, au grand parc Lumbini,
Siddhartha, le futur Bouddha, était venu.

Le Bouddha disait : Ne pas te faire souffrir,
Le Bouddha disait : Ne pas faire souffrir les autres,
Le Bouddha disait : Ne pas faire souffrir aucun être vivant.

Penser au Bouddha – L’esprit devient clair,
Penser au Dharma – L’esprit devient juste,
Penser au Sangha – L’esprit devient pur,
Penser aux Silas – L’esprit devient serein.

La pleine lune du quatrième mois, un jour merveilleux,
La pleine lune du quatrième mois, réjouissons-nous de la naissance du Bouddha,
La pleine lune du quatrième mois, un jour mystérieux et merveilleux,
Siddhartha, le futur Sakyamuni Bouddha, était venu.

Réjouissons-nous de la naissance mystérieuse et merveilleuse du Bouddha
Qui descenda sur Terre pour enrayer nos souffrances.
Avec tous nos respects nous t’ offrons ces encens, O Bouddha !
Ton enseignement rayonne partout de lumière bienveillante.

Namo Amitabha Bouddha,
Namo Amitabha Bouddha,
Namo Amitabha Bouddha.

Na…mo…Amita…Boud…dha.
Namo Sakyamuni Bouddhassa.

phatdansinh7hoasen


Let's rejoice at the Buddha's advent.

Music and Lyrics : Quach Vinh Thien
( Translation by Nhất Thiện - Nguyễn Thái Sơn )
Voice : Huong Giang

Buddha came on the Fourth full moon ,
on Wesakh, at Lumbini Royal Park,
Siddharta brought Compassion and Wisdom in full

He taught us self mortification not to indulge in ,
and to others not to cause suffering,
neither to engender pains to sentient beings.

Meditation on Buddha makes the mind clear and bright,
Reflection on his teaching makes it right
Meditation on the Community makes the mind pure and calm,
Pondering over the Rules makes it restrained and virtuous.

The Fourth Full moon is a wonderful Event,
Wesakh welcomes the Buddha's advent,
The Fourth Full moon is a mysterious and marvellous Day,
Prince Siddharta was born to become Buddha Sakya Muni.

Let's rejoice at Wesakh when the compassionate One came,
descending on earth to deliver all from suffering,
To Thou we humbly beg joss sticks to offer ,
That Thy teaching radiate compassion all over

Namo Amitabha,
Namo Amitabha,
Namo Amitabha,

Namo..Amitabha.....
Namo Sakya Muni Buddhasa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn