Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

100 Bộ Sách Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn

10/03/202107:36(Xem: 3459)
100 Bộ Sách Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn

tt nhat tu

100 SÁCH PHẬT GIÁO
DO Thượng Tọa THÍCH NHẬT TỪ
LÀM TÁC GIẢ, BIÊN TẬP



7.A. SÁCH CỦA THÍCH NHẬT TỪ LÀM TÁC GIẢ

1. Thế giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 142.

2. Chết đi về đâu. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 126.

3. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn & luận án(link is external). Sài gòn: NXB TP. HCM. 2003, tr. 200.

4. Tìm hiểu Kinh bốn mươi hai chương(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 499.

5. Phương trời thong dong(link is external). Sài gòn: NXB Phương Đông. 2010, tr. 87.

6. Chuyển hoá cảm xúc . Sài gòn: NXB Thời Đại. 2010, tr. 112.

7. Hiểu thương và tuỳ hỷ(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 174.

8. Khủng hoảng tài chánh toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo(link is external). Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, tr. 152.

9. Không có kẻ thù(link is external). Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 121.

10. Chuyển hóa sân hận(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 180.

11. Đối diện cái chết(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 169.

12. Quay đầu là bờ(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 202.

13. Hạnh phúc giữa đời thường(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194.

14. Con đường an vui(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 168.

15. Hạnh phúc trong tầm tay(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 149.

16. Đôi dép: Triết lý về hạnh phúc hôn nhân(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 178.

17. Phật giáo và thời đại(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 171.

18. Hạnh phúc tuổi già  . Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 130.

19. Sống vui sống khỏe(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 124.

20. 10 điều tâm niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 128.

21. 14 điều Phật dạy(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 117.

22. Con đường chuyển hóa: Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 208.

23. Tám điều giác ngộ: Ứng dụng Kinh bát đại nhân giác trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 194.

24. Tinh hoa trí tuệ: Ứng dụng Bát-nhã tâm kinh trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 266.

25. Để gió cuốn đi: Các nhạc khúc nuôi lớn lòng vị tha(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 94.

26. Đừng vì tiền phụ nghĩa, quên tình(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 106.

27. Chùa Ấn Quang: Danh thắng và Di tích lịch sử(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 60.

28. 100 điều đạo đức tại gia và Nghi thức quy y Tam Bảo(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 84.

29. Gia đình xã hội và tâm linh: Ứng dụng Kinh Thiện Sanh trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 172.

30. 423 lời vàng của Phật (Kinh Pháp Cú)(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 144.

31. Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 174.

32. Chìa khóa hạnh phúc gia đình(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2015, tr. 293.

33. Chính Niệm trong đời sống hằng ngày (tỳ-ni nhật dụng thiết yếu)(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2015, tr. 319.

34. Chánh niệm trong từng cử chỉ: Ứng dụng Tỳ-ni nhật dụng trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 238.

35. Chữ hiếu trong đạo Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 96.

36. Chuyển hóa sáu nghiệp giác quan. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 196.

37. Đối thoại triết học giữa nhà vua và nhà sư: Ứng dụng Kinh Na-tiên trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 236.

38. Mê tín chánh tín. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 258.

39. Nghệ thuật ứng xử: Ứng dụng Kinh Hiền Nhân trong quản trị và giao tiếp(link is external). Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 326.

40. Sổ tay sinh hoạt giới trẻ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013.

41. Phê bình “Ký sự hành hương đất Phật của Phan Thiết” (CA: Giao Điểm, 2000)

42. Từ điển Phật học Huệ Quang (thư ký biên tập, 1991-1994)

43. Tạp chí Tư tưởng Phật giáo (chủ biên, Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 1991).

44. Tập thơ “Ngược dòng thế giới” (link is external)(Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

45. Tập thơ “Hành trang tặng đời”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

46. Tập thơ “Từng buớc thảnh thơi”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

47. Tập thơ “Một cõi đi về” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

48. Nghệ thuật sống(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2017, tr. 220.

49. Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 224.

50. Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 102.

51. 40 đề mục thiền định(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 70.

52. Thiền Vipassana: Bốn nền tảng chánh niệm (Phân tích kinh Tứ niện xứ)(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 222.

53. Cẩm nang tu học Đạo Phật Ngày Nay(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018 tr. 112.

54. Chết không phải là hết. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 228.

55. Sổ tay hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức,2018, tr. 194.

56. Theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr.

57. Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 220.

58. Thanh quy dành cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 76.

59. Thanh quy dành cho người xuất gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 68.

60. Sổ tay Đại lễ Vesak LHQ 2019(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019

61. Em làm con ngoan trò giỏi. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

7.B. NGHI THỨC DO THÍCH NHẬT TỪ DỊCH VÀ SOẠN

1. Kinh tụng hằng ngày(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 1994, 2005, tr. xxxii + 992.

2. Nghi thức tụng niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390.

3. Kinh Địa Tạng(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154.

4. Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 62.

5. Nghi thức thập chú(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30.

6. Kinh Vu-lan báo hiếu(link is external), Thích Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 62.

7. Nghi thức Phật đản(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48.

8. Nghi thức Sám-hối(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52.

9. Kinh Phổ Môn(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32.

10. Kinh Dược Sư(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36.

11. Kinh A Di Đà(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34.

12. Kinh từ tâm và phước đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 42.

13. Nghi thức xuất gia(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

14. Nghi thức lễ thành hôn(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

15Nghi thức quy y Tam Bảo(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 28.

16. Nghi thức phóng sanh(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 10.

17. Nghi thức chúc Tết nguyên đán(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 24.

18. Nghi thức an vị Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 19.

19. Nghi thức hô chuông(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 22.

20. Kinh Phật cho người mới bắt đầu(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 124.

21. Kinh Phật cho người tại gia(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2014, tr.960.

22. Kinh Phật về đạo đức và xã hội(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 418.

23. Kinh Phật về thiền và chuyển hóa(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 242.

24. Kinh Phật căn bản(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 188

25. Nghi thức hộ niệm cầu an(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 194.

26. Nghi thức tưởng niệm đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019, tr. 96.

27. Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020, tr. 76.

28. Nghi thức Khuyến tu(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 135.

29. Nghi thức cầu an trong mùa đại dịch COVID-19(link is external). 2020, tr. 50.

7.C. SÁCH DO THÍCH NHẬT TỪ LÀM CHỦ BIÊN, BIÊN TẬP

1. Thích Nhật Từ (chủ biên), Lãnh đạo chính niệm và hòa bình(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

2. Thích Nhật Từ (chủ biên), Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

3. Thích Nhật Từ (chủ biên), Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

4. Thích Nhật Từ (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về công nghiệp 4.0 và môi trường bền vững(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

5. Thích Nhật Từ (chủ biên), Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển(link is external)NXB. Hồng Đức, 2019.

6. Thích Nhật Từ (chủ biên), Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.

7. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.

8. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá trị(link is external)NXB. Hồng Đức, 2019.

9. Thích Nhật Từ (biên tập), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Sự hình thành và phát triển. NXB. Hồng Đức, 2019.

10. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

11. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

12. Thích Nhật Từ (biên tập), Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

13. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

14. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

7.D. SÁCH ĐỒNG TÁC GIẢ/ ĐỒNG CHỦ BIÊN

1. Cải đạo châu Á (viết chung với các tác giả khác, USA, NXB. Giao Điểm, 2000).

2. Thích Nhật Từ và Trần Chung NgọcVạch trần âm mưu phá ngầm Phật giáo(link is external). NXB. Giao Điểm, Hoa Kỳ, 2000).

3. Bồ-tát Thích Quảng Đức: Ngọn lửa và trái tim(link is external) (thư ký biên tập, NXB. TP.HCM, 2005)

4. Văn học Phật giáo với 1000 năm Thăng Long (thư ký biên tập, NXB Văn hóa – Thông tin, 2010).

5. Thích Nhật Từ và Quan Vân Hùng, Phòng chống và Điều trị bệnh theo phương pháp 4T(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 64.

6. Thích Nhật Từ và Nguyễn Kha (chủ biên)Pháp nạn Phật giáo năm 1963: Nguyên nhân, bản chất và tiến trình(link is external). NXB Hồng Đức, 2013, tr. 673.

7. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý (chủ biên), Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. NXB Phương Đông, 2013, tr. 618.

8. Thích Nhật Từ và GS. Nguyễn Tri Ân, Bồ-tát Thích Quảng Đức: Cuộc đời và lửa từ bi. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2013, tr. 172.

9. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo vì phát triển bền vững và thay đổi xã hội. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

10. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

11. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về lối sống lành mạnh. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

12. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo xây dựng hòa bình thế giới. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

13. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Giáo dục Phật giáo và chương trình đại học. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

14. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp đại lễ Vesak LHQ 2014. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

15. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

16. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và hội nhập(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

17. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Di sản và văn hóa(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

18. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Ý thức môi trường và toàn cầu hóa(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

19. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2016.

20. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM 36 năm đồng hành cùng dân tộc. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2017.

21. Thích Nhật Từ (chủ biên), Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018). Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2018.

22. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

23. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm, phát triển bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

24. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

25. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

26. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

27. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

28. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp Đại lễ Vesak LHQ 2019(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

29. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 1. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

30. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 2. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

31. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 3. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

32. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 4. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

33. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 5. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

34. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 6. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

35. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 7. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

36. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 8. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

37. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 9. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

38. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 10. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

39. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 11. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

40. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 12. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

41. Thích Nhật Từ và Ngô Thị Phương Lan, Di sản Việt Nam - Ấn Độ: Mối quan hệ xuyên văn hóa. NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020.

7.E. SÁCH TIẾNG ANH CỦA THÍCH NHẬT TỪ

1. Buddhist Soteriological Ethics: A Study of the Buddha’s Central Teachings. Sai Gon: Oriental Press, 2011.

2. Inner Freedom: A Spiritual Journey for Jail Inmates(link is external). Hanoi: News Agency Press, 2008, 2011, 2014.

3. Engaged Buddhism, Social Change and World Peace. Hanoi: Religion Press, 2014.

4. United Nations Day of Vesak 2008. Hanoi: Religion Press, 2014.

5. Buddhist Art: An Exhibition Celebrating UN Vesak 2014. Hanoi: Religion Press, 2014.

6. United Nations Day of Vesak 2019 in Vietnam: Handbook for Participants(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu, Buddhism and the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7.F. SÁCH TIẾNG ANH DO THÍCH NHẬT TỪ CHỦ BIÊN

1. Thich Nhat Tu (Ed), Consumption and Environment: A Sustainable Perspective(link is external). Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

2. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Ethical Education(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

3. Thich Nhat Tu (Ed), Family and Society: A Buddhist Perspective. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

4. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism around the World(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

5. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism in Vietnam: History, Traditions, and Societies(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

6. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Studies: Contemporary Approach. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu (Ed), Leadership and Society in the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

8. Thich Nhat Tu (Ed), Discover Vietnam. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

9. Thich Nhat Tu (Ed), Vietnam: A Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

10. Thich Nhat Tu (Ed), United Nations Day of Vesak: A Vietnamese Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

7.G. SÁCH TIẾNG ANH (ĐỒNG BIÊN TẬP)

1. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Contribution to Social Justice. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

2. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Engaged Buddhism and Development. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

3. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Family Problems and Buddhist Response(link is external) (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

4. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Care for Environment – Buddhist Response to Climate Change (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

5. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), War, Conflict and Healing: A Buddhist Perspective (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

6. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Education: Continuity and Progress (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

7. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism for Sustainable Development and Social Change. Hanoi: Religion Press, 2014.

8. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Response to Environmental Protection. Hanoi: Religion Press, 2014.

9. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), A Buddhist Approach to Healthy Living. Hanoi: Religion Press, 2014.

10. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Contribution to World Peace Building. Hanoi: Religion Press, 2014.

11. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), The Importance of Promoting Buddhist Education. Hanoi: Religion Press, 2014.

12. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Studies: Describing a Religious Tradition in the Context of Trade, Politics, Texts, and Technology. Hanoi: Religion Press, 2014.

13. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Culture and Technology: New Strategies for Study. Hanoi: Religion Press, 2014.

14. Thich Nhat Tu and others (Ed) Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice. Mumbai: Somaiya Publications Pvt.Ltd., 2010, 2014.

15. Thich Nhat Tu and Amarjiva Lochan, Aspects of Asean Culture and Religion: Different Strokes. Vietnam Buddhist Research Institute, HCM city, 2017.

16. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Book of Messages: United Nations Day of Vesak 2019(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

17. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies(link is external). Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

18. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Mindful leadership for sustainable peace(link is external). Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism and the fourth industrial revolution(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist approach to responsible consumption and sustainable development(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

20. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

21. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Education in Ethics(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.




***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/2022(Xem: 598)
Báo Viên Giác số 248_tháng 4_2022
01/04/2022(Xem: 528)
CHÁNH PHÁP Số 125, tháng 4.2022 Hình bìa của Minka2507 (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7 THƠ ĐỀ MÙ SƯƠNG, CHỐN ĐẤT XƯA (thơ Lý Thừa Nghiệp), trang 9
13/03/2022(Xem: 4378)
Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ là nhân duyên hy hữu và là một ước mơ ngàn đời của người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể. Nay ước mơ đó đã đến với Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, phái đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 người do Tu Viện Quảng Đức tổ chức đã lên đường đúng vào ngày 7-11 năm 2006. Phái đoàn do Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, Sư Cô Hạnh Nguyên và Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch (Giám đốc công ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng với 38 Phật tử từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth và 5 đến từ Texas, Cali, Hoa Kỳ.
02/03/2022(Xem: 1349)
CHÁNH PHÁP Số 124, tháng 3.2022 Hình bìa của Kranich17 (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 XUÂN VỀ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
15/02/2022(Xem: 1340)
Với mục đích quảng bá Phật Pháp miễn phí đến những vị muốn Tu học Phật Pháp, Rèn luyện Anh ngữ, Luyện Dịch Việt-Anh hoặc Anh-Việt, (nhất là những vị đang sinh sống, hoặc sẽ đi hay đang du học, ở những quốc gia sử dụng tiếng Anh – cũng là ngôn ngữ quốc tế được sử dụng khắp thế giới). Thế Giới Phật Giáo .org đã thực hiện sách Song ngữ ANH-VIỆT Đối chiếu (từng đoạn văn Rất NGẮN để dể đối chiếu) sau đây.
10/02/2022(Xem: 1534)
Chỉ còn áng mây, trăng khuyết tịch mù, mãi thức tỉnh luân phiên hiện hữu giữa dòng đời bất tận. Nắng hay mưa, ngày hay đêm vẫn theo thời gian mà lúc ẩn lúc hiện, khiến vạn kiếp nhân sinh mãi tồn động rong chơi trong ba ngàn cõi tâm. Đời người đi qua như giấc mộng, chỉ một kiếp thở dài ngắn sẽ ngừng chuyển thức tâm, chính vì nhân duyên ấy chàng kẻ sĩ du hành vân du khắp chốn đó đây, khoác áo y pháp cà sa như chính mình gom lại những vết hằn sương ảnh trên thảm cỏ hơi sương, giữa cuộc tình nhân thế. Hẳn nhiên, chàng kẻ sĩ ngước nhìn dưới lớp mây xanh, tinh khôi chào đón ánh bình minh, để học thêm cuộc tình hương đạo, từ việc hành trì trong nguyện giới pháp tướng du tăng, mà phổ hoá nhân sinh. Chàng mở đôi mắt tuệ đến sương thi hoá vào chốn nhân gian.
09/02/2022(Xem: 4962)
Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược (trọn bộ hai tập, do Hòa Thượng Giới Đức biên soạn)
06/02/2022(Xem: 1815)
Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành giải thoát trí tuệ sâu mầu, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Này Xá Lợi Tử! Tướng không của các pháp ấy không sinh, không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Vì vậy, trong không: Không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có mắt cho đến không có thức; không có vô minh, cũng không có hết vô minh; cho đến không có già, không có chết; cũng không có hết già chết; không có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế; không có trí, cũng không có chứng đắc.
05/02/2022(Xem: 1217)
CHÁNH PHÁP Số 108, tháng 11.2020 NỘI DUNG SỐ NÀY:  THƯ TÒA SOẠN, trang 2  TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4  KÍNH MỪNG TUỔI HẠ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8  BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9
05/02/2022(Xem: 1167)
CHÁNH PHÁP Số 121, tháng 12.2021 Hình bìa của PhotoMix (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7 Ý THU (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9 ÁNH SÁNG NHƯ LAI (Nguyễn Thế Đăng), trang 10
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
78,565,458