Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

100 Bộ Sách Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn

10/03/202107:36(Xem: 686)
100 Bộ Sách Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn

tt nhat tu

100 SÁCH PHẬT GIÁO
DO Thượng Tọa THÍCH NHẬT TỪ
LÀM TÁC GIẢ, BIÊN TẬP7.A. SÁCH CỦA THÍCH NHẬT TỪ LÀM TÁC GIẢ

1. Thế giới Cực Lạc(link is external). Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 142.

2. Chết đi về đâu(link is external). Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 126.

3. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn & luận án(link is external). Sài gòn: NXB TP. HCM. 2003, tr. 200.

4. Tìm hiểu Kinh bốn mươi hai chương(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 499.

5. Phương trời thong dong(link is external). Sài gòn: NXB Phương Đông. 2010, tr. 87.

6. Chuyển hoá cảm xúc . Sài gòn: NXB Thời Đại. 2010, tr. 112.

7. Hiểu thương và tuỳ hỷ(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 174.

8. Khủng hoảng tài chánh toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo(link is external). Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, tr. 152.

9. Không có kẻ thù(link is external). Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 121.

10. Chuyển hóa sân hận(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 180.

11. Đối diện cái chết(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 169.

12. Quay đầu là bờ(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 202.

13. Hạnh phúc giữa đời thường(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194.

14. Con đường an vui(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 168.

15. Hạnh phúc trong tầm tay(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 149.

16. Đôi dép: Triết lý về hạnh phúc hôn nhân(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 178.

17. Phật giáo và thời đại(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 171.

18. Hạnh phúc tuổi già  . Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 130.

19. Sống vui sống khỏe(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 124.

20. 10 điều tâm niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 128.

21. 14 điều Phật dạy(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 117.

22. Con đường chuyển hóa: Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 208.

23. Tám điều giác ngộ: Ứng dụng Kinh bát đại nhân giác trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 194.

24. Tinh hoa trí tuệ: Ứng dụng Bát-nhã tâm kinh trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 266.

25. Để gió cuốn đi: Các nhạc khúc nuôi lớn lòng vị tha(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 94.

26. Đừng vì tiền phụ nghĩa, quên tình(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 106.

27. Chùa Ấn Quang: Danh thắng và Di tích lịch sử(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 60.

28. 100 điều đạo đức tại gia và Nghi thức quy y Tam Bảo(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 84.

29. Gia đình xã hội và tâm linh: Ứng dụng Kinh Thiện Sanh trong cuộc sống(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 172.

30. 423 lời vàng của Phật (Kinh Pháp Cú)(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 144.

31. Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 174.

32. Chìa khóa hạnh phúc gia đình(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2015, tr. 293.

33. Chính Niệm trong đời sống hằng ngày (tỳ-ni nhật dụng thiết yếu)(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2015, tr. 319.

34. Chánh niệm trong từng cử chỉ: Ứng dụng Tỳ-ni nhật dụng trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 238.

35. Chữ hiếu trong đạo Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 96.

36. Chuyển hóa sáu nghiệp giác quan. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 196.

37. Đối thoại triết học giữa nhà vua và nhà sư: Ứng dụng Kinh Na-tiên trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 236.

38. Mê tín chánh tín. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 258.

39. Nghệ thuật ứng xử: Ứng dụng Kinh Hiền Nhân trong quản trị và giao tiếp(link is external). Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 326.

40. Sổ tay sinh hoạt giới trẻ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013.

41. Phê bình “Ký sự hành hương đất Phật của Phan Thiết” (CA: Giao Điểm, 2000)

42. Từ điển Phật học Huệ Quang (thư ký biên tập, 1991-1994)

43. Tạp chí Tư tưởng Phật giáo (chủ biên, Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 1991).

44. Tập thơ “Ngược dòng thế giới” (link is external)(Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

45. Tập thơ “Hành trang tặng đời”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

46. Tập thơ “Từng buớc thảnh thơi”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

47. Tập thơ “Một cõi đi về” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

48. Nghệ thuật sống(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2017, tr. 220.

49. Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 224.

50. Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 102.

51. 40 đề mục thiền định(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 70.

52. Thiền Vipassana: Bốn nền tảng chánh niệm (Phân tích kinh Tứ niện xứ)(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 222.

53. Cẩm nang tu học Đạo Phật Ngày Nay(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018 tr. 112.

54. Chết không phải là hết. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 228.

55. Sổ tay hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức,2018, tr. 194.

56. Theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr.

57. Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 220.

58. Thanh quy dành cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 76.

59. Thanh quy dành cho người xuất gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 68.

60. Sổ tay Đại lễ Vesak LHQ 2019(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019

61. Em làm con ngoan trò giỏi. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

7.B. NGHI THỨC DO THÍCH NHẬT TỪ DỊCH VÀ SOẠN

1. Kinh tụng hằng ngày(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 1994, 2005, tr. xxxii + 992.

2. Nghi thức tụng niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390.

3. Kinh Địa Tạng(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154.

4. Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 62.

5. Nghi thức thập chú(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30.

6. Kinh Vu-lan báo hiếu(link is external), Thích Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 62.

7. Nghi thức Phật đản(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48.

8. Nghi thức Sám-hối(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52.

9. Kinh Phổ Môn(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32.

10. Kinh Dược Sư(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36.

11. Kinh A Di Đà(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34.

12. Kinh từ tâm và phước đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 42.

13. Nghi thức xuất gia(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

14. Nghi thức lễ thành hôn(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

15Nghi thức quy y Tam Bảo(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 28.

16. Nghi thức phóng sanh(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 10.

17. Nghi thức chúc Tết nguyên đán(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 24.

18. Nghi thức an vị Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 19.

19. Nghi thức hô chuông(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 22.

20. Kinh Phật cho người mới bắt đầu(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 124.

21. Kinh Phật cho người tại gia(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2014, tr.960.

22. Kinh Phật về đạo đức và xã hội(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 418.

23. Kinh Phật về thiền và chuyển hóa(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 242.

24. Kinh Phật căn bản(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 188

25. Nghi thức hộ niệm cầu an(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 194.

26. Nghi thức tưởng niệm đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019, tr. 96.

27. Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020, tr. 76.

28. Nghi thức Khuyến tu(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 135.

29. Nghi thức cầu an trong mùa đại dịch COVID-19(link is external). 2020, tr. 50.

7.C. SÁCH DO THÍCH NHẬT TỪ LÀM CHỦ BIÊN, BIÊN TẬP

1. Thích Nhật Từ (chủ biên), Lãnh đạo chính niệm và hòa bình(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

2. Thích Nhật Từ (chủ biên), Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

3. Thích Nhật Từ (chủ biên), Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

4. Thích Nhật Từ (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về công nghiệp 4.0 và môi trường bền vững(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

5. Thích Nhật Từ (chủ biên), Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển(link is external)NXB. Hồng Đức, 2019.

6. Thích Nhật Từ (chủ biên), Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.

7. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.

8. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá trị(link is external)NXB. Hồng Đức, 2019.

9. Thích Nhật Từ (biên tập), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Sự hình thành và phát triển. NXB. Hồng Đức, 2019.

10. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

11. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

12. Thích Nhật Từ (biên tập), Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

13. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

14. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

7.D. SÁCH ĐỒNG TÁC GIẢ/ ĐỒNG CHỦ BIÊN

1. Cải đạo châu Á (viết chung với các tác giả khác, USA, NXB. Giao Điểm, 2000).

2. Thích Nhật Từ và Trần Chung NgọcVạch trần âm mưu phá ngầm Phật giáo(link is external). NXB. Giao Điểm, Hoa Kỳ, 2000).

3. Bồ-tát Thích Quảng Đức: Ngọn lửa và trái tim(link is external) (thư ký biên tập, NXB. TP.HCM, 2005)

4. Văn học Phật giáo với 1000 năm Thăng Long (thư ký biên tập, NXB Văn hóa – Thông tin, 2010).

5. Thích Nhật Từ và Quan Vân Hùng, Phòng chống và Điều trị bệnh theo phương pháp 4T(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 64.

6. Thích Nhật Từ và Nguyễn Kha (chủ biên)Pháp nạn Phật giáo năm 1963: Nguyên nhân, bản chất và tiến trình(link is external). NXB Hồng Đức, 2013, tr. 673.

7. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý (chủ biên), Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. NXB Phương Đông, 2013, tr. 618.

8. Thích Nhật Từ và GS. Nguyễn Tri Ân, Bồ-tát Thích Quảng Đức: Cuộc đời và lửa từ bi. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2013, tr. 172.

9. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo vì phát triển bền vững và thay đổi xã hội. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

10. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

11. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về lối sống lành mạnh. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

12. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo xây dựng hòa bình thế giới. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

13. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Giáo dục Phật giáo và chương trình đại học. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

14. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp đại lễ Vesak LHQ 2014. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

15. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

16. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và hội nhập(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

17. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Di sản và văn hóa(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

18. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Ý thức môi trường và toàn cầu hóa(link is external), NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

19. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2016.

20. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM 36 năm đồng hành cùng dân tộc. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2017.

21. Thích Nhật Từ (chủ biên), Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018). Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2018.

22. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

23. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm, phát triển bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

24. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

25. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

26. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

27. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên)Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

28. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp Đại lễ Vesak LHQ 2019(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

29. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 1. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

30. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 2. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

31. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 3. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

32. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 4. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

33. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 5. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

34. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 6. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

35. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 7. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

36. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 8. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

37. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 9. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

38. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 10. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

39. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 11. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

40. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 12. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

41. Thích Nhật Từ và Ngô Thị Phương Lan, Di sản Việt Nam - Ấn Độ: Mối quan hệ xuyên văn hóa. NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020.

7.E. SÁCH TIẾNG ANH CỦA THÍCH NHẬT TỪ

1. Buddhist Soteriological Ethics: A Study of the Buddha’s Central Teachings. Sai Gon: Oriental Press, 2011.

2. Inner Freedom: A Spiritual Journey for Jail Inmates(link is external). Hanoi: News Agency Press, 2008, 2011, 2014.

3. Engaged Buddhism, Social Change and World Peace. Hanoi: Religion Press, 2014.

4. United Nations Day of Vesak 2008. Hanoi: Religion Press, 2014.

5. Buddhist Art: An Exhibition Celebrating UN Vesak 2014. Hanoi: Religion Press, 2014.

6. United Nations Day of Vesak 2019 in Vietnam: Handbook for Participants(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu, Buddhism and the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7.F. SÁCH TIẾNG ANH DO THÍCH NHẬT TỪ CHỦ BIÊN

1. Thich Nhat Tu (Ed), Consumption and Environment: A Sustainable Perspective(link is external). Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

2. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Ethical Education(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

3. Thich Nhat Tu (Ed), Family and Society: A Buddhist Perspective. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

4. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism around the World(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

5. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism in Vietnam: History, Traditions, and Societies(link is external)Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

6. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Studies: Contemporary Approach. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu (Ed), Leadership and Society in the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

8. Thich Nhat Tu (Ed), Discover Vietnam. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

9. Thich Nhat Tu (Ed), Vietnam: A Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

10. Thich Nhat Tu (Ed), United Nations Day of Vesak: A Vietnamese Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

7.G. SÁCH TIẾNG ANH (ĐỒNG BIÊN TẬP)

1. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Contribution to Social Justice. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

2. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Engaged Buddhism and Development. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

3. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Family Problems and Buddhist Response(link is external) (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

4. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Care for Environment – Buddhist Response to Climate Change (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

5. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), War, Conflict and Healing: A Buddhist Perspective (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

6. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Education: Continuity and Progress (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

7. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism for Sustainable Development and Social Change. Hanoi: Religion Press, 2014.

8. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Response to Environmental Protection. Hanoi: Religion Press, 2014.

9. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), A Buddhist Approach to Healthy Living. Hanoi: Religion Press, 2014.

10. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Contribution to World Peace Building. Hanoi: Religion Press, 2014.

11. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), The Importance of Promoting Buddhist Education. Hanoi: Religion Press, 2014.

12. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Studies: Describing a Religious Tradition in the Context of Trade, Politics, Texts, and Technology. Hanoi: Religion Press, 2014.

13. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Culture and Technology: New Strategies for Study. Hanoi: Religion Press, 2014.

14. Thich Nhat Tu and others (Ed) Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice. Mumbai: Somaiya Publications Pvt.Ltd., 2010, 2014.

15. Thich Nhat Tu and Amarjiva Lochan, Aspects of Asean Culture and Religion: Different Strokes. Vietnam Buddhist Research Institute, HCM city, 2017.

16. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Book of Messages: United Nations Day of Vesak 2019(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

17. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies(link is external). Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

18. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Mindful leadership for sustainable peace(link is external). Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism and the fourth industrial revolution(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist approach to responsible consumption and sustainable development(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

20. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

21. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Education in Ethics(link is external)Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.
***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/07/202007:29(Xem: 8342)
Trước hết cám ơn sanh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, cho tôi một đời đáng sống này. Kế đến cám ơn người bạn đường, chịu nhiều khổ cực ròng rã trong suốt 10 năm qua giúp tôi hoàn thành thiên Tổng luận Đại Bát Nhã Ba La Mật này. Sau nữa chân thành cám ơn những nhân vật sau đây đã đem lại nhiều ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống tâm linh của chúng tôi: 1. Đức ngài Minh Đăng Quang, Tổ của Tông khất thực Việt Nam, và cũng là người đặt pháp danh cho tôi là Thiện Bửu lúc tôi mới 13 tuổi đời khi tôi thọ giáo qui y với ngài; 2. Chân thành cám ơn đức thầy Thích Thiện Hoa, người hóa đạo cho tôi 3. Sau nữa cám ơn Thiền sư D.T. Suzuki, người được xem như là Bồ tát trong thời đại mới, đã có công xiển dương đạo Phật tại các quốc gia Tây Âu và cũng là người đã mỡ con mắt đạo cho tôi về Tánh không Bát nhã. Sau cùng, cám ơn những ai đã từng khổ nhọc hy sinh công của góp phần xây dựng lâu đài Phật đạo Việt nam nói riêng và thế giới nói chung, nhờ đó chúng tôi có đầy đủ chất liệu để học, để
05/01/202106:49(Xem: 2381)
Một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập) Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý thân hữu, Bắt đầu ngày 03.01.2021, trên trang facebook: Tuong Vo và trang website: chuaviettoancau.com sẽ giới thiệu một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Việc giới thiệu các ngôi chùa Ni Giới tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nga và Ấn Độ sẽ không theo bất cứ thứ tự nào: 2 ngày 1 chùa. Ngôi chùa Ni Giới ở đây được hiểu là ngôi chùa hiện nay do một vị Ni (Ni trưởng, Ni sư, Sư cô) quản lý (trụ trì, giám tự …). Chúng con chỉ giới thiệu những ngôi chùa mà chúng con có duyên lành đến viếng thăm và chụp ảnh từ năm 2007 đến nay, nên có một số hình ảnh, thông tin chưa được cập nhật. Nếu có những thông tin sai sót, cần sửa hoặc bổ sung, xin quý Chùa, quý thân hữu hoan hỷ liên lạc qua messenger: Tuong Vo hoặc email: vvtuong04@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn. Về bài viết giới thiệu chùa, chúng con sử dụng thông tin ghi chép trực tiếp lúc viếng chùa; tư liệu từ bộ sác
01/01/202109:18(Xem: 77680)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
29/03/201321:02(Xem: 4794)
1000 năm Thăng Long nhìn lại bài thơ « Vịnh nga » - Một đường hướng ngoại giao trong thời kỳ đầu tự chủ của nước ta
01/04/201319:25(Xem: 6145)
101 câu chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
18/08/201407:36(Xem: 31019)
108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Thật vậy tư tưởng của Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật Giáo trên một hành tinh mà con người dường như đã mất hết định hướng. Các sự xung đột không hề chấm dứt, con người bóc lột con người, giết hại muôn thú và tàn phá thiên nhiên. Phật giáo thường được coi như là một tín ngưỡng nhưng những lời khuyên của Đức Đạt-lai Lạt-ma trong quyển sách này vượt lên trên khuôn khổ hạn hẹp của một tôn giáo: - "Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo (câu 87).
21/03/201407:35(Xem: 14384)
Những câu kệ, lời văn, tư tưởng, ý nghĩ trong suốt 365 trang giấy của quyển sách nhỏ này là tinh hoa, là kinh nghiệm tu tập, là trải nghiệm cuộc sống từ nhiều nguồn tư tưởng, hệ phái, pháp môn khác nhau, là suối nguồn tư duy, là hạnh nguyện, là sự hành đạo và chứng đạo của những bậc Lạt Ma Phật giáo Tây Tạng, những Tăng sĩ Miến Điện, những vị Thiền sư, những đạo sĩ Ấn Độ giáo, những cư sĩ học giả Đông Tây, và ngay cả những thi sĩ, văn hào, nghệ nhân trên thế giới, tuy nhiên, như nước trăm sông đều chảy xuôi về biển rộng, dù khác nhau trên mặt văn từ, ngôn ngữ hay hình thái diễn đạt, những nguồn tư tưởng tâm linh này đều nhắm chung về một đích hướng là “Yêu thương đời, giác ngộ người trong Từ Bi, Trí Tuệ và An Lạc.”
22/09/201718:14(Xem: 6630)
A-Hàm Tuyển Chú _Giới thiệu, dịch và chủ giải – HT Thích Thái Hòa
01/02/201815:59(Xem: 2630)
An Cư Lạc Đạo (tuyển tập sách) “Dường như thế giới càng văn minh tiến bộ bao nhiêu, thì tâm thức của con người càng hoang mang và lạc lõng bấy nhiêu. Sự hoang mang đó có lẽ cũng giống như sự hoang mang của Thần Tú (một con người rất uyên bác) khi Ngũ Tổ bảo phải làm một bài kệ khác để trình cái sở chứng của mình: "Tâm trung hoảng hốt, thần tứ bất an, du như mộng trung, hành tọa bất lạc" (Trong lòng hoảng hốt, thần tứ chẳng an, dường như giấc mộng, đi ngồi chẳng vui). Nghĩa là bất an và đau khổ vì cái sở học uyên bác của mình. Có lẽ nhân loại đang đứng trước thế kỷ 21 này, nên khởi sự học lại từ đầu cái mà Lục Tổ Huệ Năng đã bị mắng là "nhĩ giá lạp lão bất tri" (con người man rợ này chẳng biết chi hết), thì mới mong tìm được một nền văn minh đích thực cho chính mình chăng?”
02/12/201409:08(Xem: 17312)
Bản dịch tiếng Việt Ba Trụ Thiền do chúng tôi thực hiện lần đầu tiên vào năm 1985 tại Sài gòn, Việt nam, và được nhà xuất bản Thanh Văn ấn hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại California, Hoa kỳ đã được nhiều độc giả tiếng Việt hâm mộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí độc giả và hành giả tu tập thiền nhiệt tình, và nhà xuất bản Thanh Văn.
21/05/201905:51(Xem: 3390)
Bạch Viên Tôn Các_Kịch thơ_Lê Thị Diệm Tần
29/03/201318:17(Xem: 6426)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Âu Châu kỳ 24
01/02/201918:38(Xem: 12786)
*Thứ Hai: 30 Tết (04/02/2019): 11 giờ: Cúng Ngọ Phật; Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh Ký Tự Quảng Đức Đạo Tràng; 17giờ: Cúng thí thực; 20giờ: Lễ Sám Hối; 21giờ 30: Văn Nghệ Mừng Xuân ( Nhóm Tân Nhạc Thân Hữu Hương Quê-Phú Quý & Gia Đình Phật tử Quảng Đức); 23giờ: Lễ Trừ Tịch Đón Giao Thừa Xuân Kỷ Hợi (múa Lân, đốt pháo, tụng Kinh Di Lặc…) *Mùng 1 Tết Nguyên Đán (thứ Ba, 05/02/2019): 5 giờ sáng Lễ Thù Ân Mừng Xuân Di Lặc; 11 giờ Cúng Ngọ Phật, Lễ Vía Đức Phật Di Lặc; Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An; Cúng Tiến Chư Hương Linh; Chư Phật tử lễ Phật xin lộc đầu năm. *Mùng 2 Tết (thứ Tư, 06/02/2019): Cả ngày chư Phật tử về Chùa lễ Phật đầu năm. 7pm: Khai kinh Dược Sư cầu an và tụng mỗi buổi tối cho đến rằm tháng giêng. *Mùng 8 Tết (tối thứ Ba, 12/02/2019): Dâng Sớ Cầu An đầu năm lúc 7 giờ tối (xin quý vị gởi danh sách cầu an về trước, cũng như quý đồng hương hữu duyên phát tâm Quy Y Tam Bảo trong những ngày đầu năm mới, cũng xin ghi danh sách gởi về Tu Viện).