Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018

28/10/201809:43(Xem: 12698)
TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018


TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (1)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2a)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (7)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (8)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (9)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (10)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (11)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (12)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (13)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (14)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (15)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (16)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (17)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (18)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (19)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (20)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (21)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (22)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (23)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (25)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (26)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (27)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (28)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (29)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (30)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (32)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (33)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (34)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (35)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (36)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (37)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (38)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (39)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (40)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (41)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (42)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (43)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (44)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (45)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (46)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (48)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (49)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (50)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (51)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (52)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (54)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (55)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (57)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (59)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (60)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (61)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (62)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (63)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (64)
Hình ảnh Phật tử

công quả chuẩn bị buổi giảng pháp
của TT Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Quảng Đức

Cong qua-tt phap hoa-giang (1)Cong qua-tt phap hoa-giang (2)Cong qua-tt phap hoa-giang (3)Cong qua-tt phap hoa-giang (4)Cong qua-tt phap hoa-giang (5)Cong qua-tt phap hoa-giang (6)Cong qua-tt phap hoa-giang (7)Cong qua-tt phap hoa-giang (8)Cong qua-tt phap hoa-giang (9)Cong qua-tt phap hoa-giang (10)Cong qua-tt phap hoa-giang (11)Cong qua-tt phap hoa-giang (12)Cong qua-tt phap hoa-giang (13)Cong qua-tt phap hoa-giang (14)Cong qua-tt phap hoa-giang (15)Cong qua-tt phap hoa-giang (16)Cong qua-tt phap hoa-giang (17)Cong qua-tt phap hoa-giang (18)Cong qua-tt phap hoa-giang (19)Cong qua-tt phap hoa-giang (20)Cong qua-tt phap hoa-giang (21)Cong qua-tt phap hoa-giang (22)Cong qua-tt phap hoa-giang (23)Cong qua-tt phap hoa-giang (24)Cong qua-tt phap hoa-giang (25)Cong qua-tt phap hoa-giang (26)Cong qua-tt phap hoa-giang (27)Cong qua-tt phap hoa-giang (28)Cong qua-tt phap hoa-giang (29)Cong qua-tt phap hoa-giang (30)Cong qua-tt phap hoa-giang (31)Cong qua-tt phap hoa-giang (32)Cong qua-tt phap hoa-giang (33)Cong qua-tt phap hoa-giang (34)Cong qua-tt phap hoa-giang (35)Cong qua-tt phap hoa-giang (36)Cong qua-tt phap hoa-giang (37)Cong qua-tt phap hoa-giang (38)Cong qua-tt phap hoa-giang (39)Cong qua-tt phap hoa-giang (40)Cong qua-tt phap hoa-giang (41)Cong qua-tt phap hoa-giang (42)Cong qua-tt phap hoa-giang (43)Cong qua-tt phap hoa-giang (44)Cong qua-tt phap hoa-giang (45)Cong qua-tt phap hoa-giang (46)Cong qua-tt phap hoa-giang (47)Cong qua-tt phap hoa-giang (48)Cong qua-tt phap hoa-giang (49)Cong qua-tt phap hoa-giang (50)Cong qua-tt phap hoa-giang (51)Cong qua-tt phap hoa-giang (52)Cong qua-tt phap hoa-giang (53)Cong qua-tt phap hoa-giang (54)Cong qua-tt phap hoa-giang (55)Cong qua-tt phap hoa-giang (56)Cong qua-tt phap hoa-giang (57)Cong qua-tt phap hoa-giang (58)Cong qua-tt phap hoa-giang (59)Cong qua-tt phap hoa-giang (60)Cong qua-tt phap hoa-giang (61)Cong qua-tt phap hoa-giang (62)Cong qua-tt phap hoa-giang (63)Cong qua-tt phap hoa-giang (64)Cong qua-tt phap hoa-giang (65)Cong qua-tt phap hoa-giang (66)Cong qua-tt phap hoa-giang (67)Cong qua-tt phap hoa-giang (68)Cong qua-tt phap hoa-giang (69)


TT Thich Phap HoaTT Thich Phap Hoa 2018


Thich Phap Hoa-4

Kính mời xem trang tác giả
TT Thích Pháp Hòa
trên Trang Nhà Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
05/10/2019(Xem: 3503)
Một ông tăng tu Thiền tới hỏi hòa thượng: -Xin hòa thượng cho một câu ngắn gọn “Phật Là Gì?” để con tỏ ngộ và giảng dạy cho đại chúng. Hòa thượng đáp: - Phật là cơm.
05/10/2019(Xem: 4304)
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe những lời bàn tán có tính cách phê phán như: "Nhân cách của ông A thật là hoàn hảo" hay "Tư cách người đó không ra gì...." hoặc "Sống sa đoạ quá làm mất cả nhân cách" v.v... và v.v... Vậy nhân cách là cái gì? Thông thường, người ta giải nghĩa Nhân là người, Cách là tư cách, là phẩm chất, là giá trị, là tư cách làm người... Như vậy Nhân cách là một thứ giá trị, phẩm chất đạo đức của mỗi con người được xây dựng và hình thành trong suốt thời gian con người đó tồn tại trong xã hội.
03/06/2019(Xem: 5520)
Thực hành thiền đánh thức niềm tin của chúng ta rằng trí tuệ và từ bi mà chúng ta cần đã có sẵn trong chúng ta rồi. Theo Pema Chodron cho biết Thiền giúp chúng ta tự biết mình: những phần thô và những phần tế của chúng ta, tham, sân, si và trí tuệ. Lý do mà con người làm hại người khác, lý do mà hành tinh này bị ô nhiễm và con người và thú vật không sống khỏe mạnh, là vì hiện nay các cá nhân không biết, không tin hay không yêu thương đủ.
06/05/2019(Xem: 4435)
Được đăng trong Advice from Lama Zopa Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche News and Advice. Trong khóa thiền lamrim dài tháng tại Tu Viện Kopan năm 2017, Lama Zopa Rinpoche đã dạy về nghiệp, giảng giải một vần kệ từ Bodhicharyavatara (Hướng Dẫn Về Bồ Tát Hạnh) của ngài Tịch Thiên (Shantideva), đạo sư Phật giáo vĩ đại vào thế ký thứ 8 của Ấn Độ. Đây là những điều Rinpoche đã dạy: Tác phẩm Bodhicharyavatara có đề cập rằng “Trong quá khứ, tôi đã hãm hại những chúng sanh khác như thế, vì vậy nên việc chúng sanh hại tôi là xứng đáng. Đối với tôi thì việc nhận lãnh sự hãm hại này là xứng đáng.”.
24/02/2019(Xem: 6111)
Pancariyavaḍḍhi - Năm pháp tăng thịnh cao quí: 1. Saddhā - Đức tin, là niềm tin chân chánh với Tam bảo Phật Pháp Tăng, nhân quả nghiệp báo,... ta nên làm cho tăng trưởng thường xuyên. 2. Sīla - Giới hạnh, là đạo đức nền tảng của hàng phật tử, ta nên an trú vào sự thanh tịnh giới hằng ngày. 3. Suta - Đa văn, là sự học hỏi nghiên cứu trau giồi và phát huy kiến thức mà ta tích luỹ trở nên phong phú. 4. Cāga - Xả thí, là sự rộng lượng phóng khoáng với tâm hồn bao dung cởi mở hay giúp đở những hoàn cảnh khó khăn; là sự dứt bỏ lòng bỏn xẻn, keo kiệt, ích kỷ để mọi người hoan hỷ gần gũi thân thiện. 5. Paññā - Trí tuệ, là sự hiểu biết nhận thức đúng đắn về lý Tứ thánh đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên,... mà ta nên trau dồi thường xuyên.
15/01/2019(Xem: 3538)
Bạch Thầy Sám Hối là gì và sám hối có tiêu hết tội khổ không và sám hối như thế nào mới đúng cách? Đáp: Sám hối là biết xấu hổ, hối cải những tội lội của mình sau khi biết việc đó là sai lầm tội lỗi. Việc nhận ra các việc làm sai lầm tội lỗi đó là nhờ vào Trí Tuệ trong mỗi chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta chưa đạt được Trí Tuệ như chư Phật hay Bồ Tát để biết được việc nào là đúng việc nào là sai lầm tội lỗi thì cần phải nhờ đến Phật Pháp soi rọi, đối chiếu các việc làm đó với lời dạy của Đức Phật mà đặc biệt là so sánh với 5 Tịnh Giới, 10 Thiện Giới. Nếu thấy phù hợp thì đó là việc làm thiện đưa đến Phước báu trong tương lai, nếu trái ngược thì biết đó là việc làm sai lầm tội lỗi đưa đến quả xấu trong tương lai.
07/09/2018(Xem: 3722)
Tất cả chúng sinh, đặc biệt là con người, có trí phân biệt giữa hạnh phúc và khổ đau, tốt và xấu, điều gì có hại và có lợi. Vì có khả năng nhận thức và phân biệt các loại cảm giác khác nhau nên chúng ta đều giống nhau, vì chúng ta đều muốn được hạnh phúc và không muốn khổ đau.
26/07/2018(Xem: 5621)
Vô chùa gặp Phật muốn tu Về nhà bận bịu công phu lỡ làng. Thế nên hãy đến Đạo Tràng “Đức Chúng Như Hải” nhịp nhàng tiến tu. Đời người như lá mùa thu Sống theo Phật pháp, buông thư nhẹ nhàng.
24/07/2018(Xem: 4118)
Sinh ra ở cõi đời này, dù được sống trong vui vẻ hạnh phúc nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống thật là vô vị, bởi những chuyện không vừa ý cứ dồn vập đổ tới khiến chúng ta vô cùng chán nãn. Những lúc như thế chúng ta thường hay oán Trời trách đất, hay oán hận những người xung quanh đã gây bao nhiêu điều phiền muộn đau khổ cho chúng ta. Chúng ta trách tại sao trước mắt chúng ta có những người quá hạnh phúc, không phải lo toan điều gì, mới sanh ra đời đã được ở trong cảnh giàu sang nhung lụa, lớn lên lập gia đình cũng được sống trong cảnh sung sướng, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ. Riêng chúng ta thì đầu tắt mặt tối, cực khổ vô cùng mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc.
08/07/2018(Xem: 4398)
Chương trình Tu Bát Quan Trai: Chủ Nhật, 8-7-2018 - 08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai - 09-10.30am: Pháp thoại (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng) -11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự (Lễ Cầu siêu Chung Thất cho Cụ Bà Phật tử Diệu Đức Hàng Đáng) - 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật - 13.00 : Chỉ tịnh - 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm) - 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại (HT Thích Tịnh Minh) - 05.pm: Xả giới và hoàn mãn (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,988,224