Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lời kêu gọi mọi người mang khẩu trang trong mùa dịch Covid-19 tại Úc Châu của Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân

11/07/202009:07(Xem: 1636)
Lời kêu gọi mọi người mang khẩu trang trong mùa dịch Covid-19 tại Úc Châu của Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân

bac si pham phuc nhan-3

Kính thưa quí vị,
Chúng tôi có liên hệ với bà Phượng Vĩ (Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa Victoria ) cùng quí hội đòan  cùng nhau làm đúng tiêu chuẩn Mask do chánh phủ đưa ra   để quí vị nghiên cứu trước sau đó có buổi họp trên Zoom để cùng nhau tiến hành làm cho tòan thể cộng đồng Việt Nam.
Trân trọng kính chào quí vị:
Phạm Phúc Nhân

Chairperson

Victorian Multicultural CommissionWe have contact with Ms. Phuong Vi (Chairperson of Victorian Multicultural Commission ) and the delegates together to follow the standards set by the Government for you to study first and then have a meeting on Zoom to join proceed to make the whole Vietnamese community.
Sincerely yours:
Pham Phuc Nhan
 
 
Cách làm mặt nạ để đeo trong đại dịch coronavirus khi Victoria chiến đấu để ngăn chặn dịch COVID-19

 

Các nhà chức trách đã nói với cư dân của Metropolitan Melbourne và Mitchell Shire rằng nếu họ không thể giữ mọi người cách xa 1,5 mét trong những tuần tới, họ nên đeo mặt nạ.

Thủ hiến  Daniel Andrew cũng đã gắn cờ rằng khi khóa máy kéo dài sáu tuần kết thúc, đeo mặt nạ sẽ vẫn là một "đặc điểm quan trọng" trong phản ứng của Victoria đối với đại dịch.

Cửa hàng mua vải hoặc mặt nạ phẫu thuật là một lựa chọn nhưng cũng có sự hài lòng có thể đến từ việc tự làm.

Làm cách nào bạn làm được việc đó? Dưới đây là một số lời khuyên.

Tin tức trực tiếp về coronavirus: Theo dõi tất cả các thông tin mới nhất trong blog của chúng tôi.

Tôi cần thiết bị gì để làm mặt nạ?

-Một số chất liệu - tốt hơn là cotton và đảm bảo có đủ để tạo ra một vài lớp mỗi lớp khoảng 25cm x 15cm

-Chính phủ Victoria khuyến nghị ba mảnh vải: chống nước cho lớp ngoài, pha cho lớp giữa và vải cotton thấm nước cho lớp bên trong

-Một cái máy may. Hoặc kim và chỉ nếu bạn có thời gian và kỹ năng

-Một số vật liệu đàn hồi hoặc vật liệu phụ cho dây buộc để giữ mặt nạ đúng vị trí

- Kiên nhẫn

Bây giờ, làm thế nào để tôi cách may Mask đúng?

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Victoria (DHHS) có hướng dẫn về cách làm mặt nạ tại đây và khuyên bạn nên làm theo quy trình này:

1/ Cắt ba lớp vải khác nhau (xem các loại vải được đề xuất ở trên) trong hình chữ nhật 25x15cm

2/Sắp xếp chúng gọn gàng theo đúng thứ tự và gập xuống một cạnh của mặt dài của vải để tạo đường may 1cm

3/ Đi xuống phía dài gấp. Lặp lại bước hai và ba cho cạnh đối diện ở cạnh dài

4/Hãy tạo các cạnh ngắn để tạo đường may và khâu theo cách đó (đảm bảo có chỗ để luồn dây thun hoặc dây buộc của bạn)

5/luồng dây thun hoặc vải của bạn qua viền bạn đã tạo

6/Cột  chặc lại nút thắt cho 2 đầu .

Thủ hiến  Victoria Daniel Andrew đã yêu cầu Melburnian đeo mặt nạ ở nơi công cộng khi họ không thể xa cách xã hội, trong một sự thay đổi lớn trong chính sách y tế ở tiểu bang và trên khắp nước Úc.

Những điểm chính:

-Cho đến nay, các chuyên gia ở Úc chỉ khuyên bạn nên đeo khẩu trang khi bạn bị bệnh

-Nhưng sự gia tăng truyền tải cộng đồng ở Melbourne đã gây ra một sự thay đổi

-Giám đốc Y tế và Thủ hiến g Victoria cho biết mọi người ở Melbourne nên đeo mặt nạ "nếu bạn không thể đảm bảo khoảng cách vật lý"

How to make a mask to wear during the coronavirus pandemic as Victoria battles to contain COVID-19 outbreak

Authorities have told residents of Metropolitan Melbourne and Mitchell Shire that if they can't keep 1.5 metres from people in the coming weeks, they should wear a mask.

Premier Daniel Andrews has also flagged that when the six-week lockdown ends, wearing masks will remain an "important feature" in Victoria's response to the pandemic.

Store-bought cloth or surgical masks are an option but there is also the satisfaction which can come from making your own.

So, how do you do that? Here are some tips.

Coronavirus live news: Follow all the latest information in our blog.

What equipment do I need to make a mask?

  • Some material — cotton is preferable and make sure there is enough to create several layers about 25cm x 15cm each
  • The Victorian Government recommends three pieces of fabric: water resistant for the outer layer, blended for the middle layer, and a water absorbing cotton fabric for the inner layer
  • A sewing machine. Or a needle and thread if you've got the time and skills
  • Some elastic, or extra material for ties to keep the mask in place
  • Patience

Now, how do I actually make it?

Victoria's Department of Health and Human Services (DHHS) has instructions on how to make masks here, and recommends you follow this process:

1/Cut out three different layers of fabric (see recommended fabric types above) in 25x15cm rectangles
2/Stack them neatly in the correct order and fold down one edge of the long side of fabric to create a seam of 1cm
3/Stitch down the folded long side. Repeat step two and three for the opposite edge on the long side

4/Fold the short sides over to create a seam and stitch that way too (make sure there's room to thread your elastic or ties through)

5/Run your elastic or fabric tie through the hem you've created

6/Knot the ends of your elastic tightly

Victorian Premier Daniel Andrews has asked Melburnians to wear masks in public when they can't social distance, in a major shift in health policy in the state and across Australia.

Kính thưa Quí vị lãnh đạo các tôn giáo trong các tiểu bang và liên bang Úc,
Kính thưa các vị lãnh đạo các hội đoàn trong tiểu ban Melbourne , các tiểu ban khác và liên bang Úc,
Kính thưa các mạnh thường quân , nhà hảo tâm các tiểu ban và liên bang Úc.
 
Kính thưa quí liệt vị , như quí vị đã biết tình trạng dịch COVID 19 đang phát triển ngày càng tăng trong tiểu bang Victoria khiến chánh phủ tiểu bang Victoria phải nâng cấp phong tỏa cấp 3 trong 6 tuần kể từ ngày 09/07/2020 , biên giới tiểu bang Victoria bị khóa chặc ,người dân Melbourne phải chịu đựng về tinh thần vật chất đè nặng , hằng chục  ngàn buôn bán bị phá sản ,công nhân thất nghiệp vân vân..

Chánh phủ Victoria vừa đưa ra quyết định sáng suốt là yêu cầu và khuyên người dân mang Mask , đây là khâu chính yếu ngoài rửa tay thường xuyên và dãn cách xã hội mà được WHO, các nhà khoa học trên thế giới cũng như hội đoàn Y khoa Úc cùng những nước trên thế giới áp dụng và rất hiệu quả.
 
Dân Melbourne có khoảng 5 triệu  ít nhất 50% số dân phải mang khẩu trang tối 1 ngày 1 chiếc như vậy trong 2 tháng chống dịch cũng cần tới 150 triệu chiếc. Chánh phủ chỉ cung cấp cho những nơi tối cần thiết trước nên sẽ sẽ có sự thiếu hụt khẩu trang.
 
Qua kịnh nghiệm chống dịch các nước trên thế giới là người dân có thể giúp chánh phủ làm việc nầy như tự may, kêu gọi giúp đở từ tiểu bang khác , từ nước ngoài vân vân.
 
Kính thưa quí liệt vị , nếu quí vị dùng uy tín của mình cùng đứng lên kêu gọi các người dân riêng tôn giáo và hội đoàn của mình làm thì kết quả sẽ rất thành công. Quí vị có thể dùng các phương tiện Facebook, you tube, Zoom , báo, đài để kêu gọi .

Chúng ta cũng mong mõi là tặng free Mask  hoặc có bán các tiệm giá rẽ cho người dân và không đầu cơ tịch trử giai đoạn nầy.
 
Người dân Melbourne nói riệng chặn đứng được đại dịch sẽ không lây lan toàn các tiểu bang khác " Cứu đại dịch ở Melbourne tức là cứu toàn nước Úc" , Cứu dịch Covid như cứu cháy rừng trong năm qua. 
 
Đây là một việc thiện cứu chúng ta , cứu người xung quanh mà Phật và Chúa điều ban phước lành cho quí vị.
 
Kính chúc Quí vị sức khỏe, bình an để phụng sự nhân loại .
 
 
Xin trân trọng cám ơn .
 
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân
PS: Xin quí vị hảo tâm đưa Email nầy đến tất cả các vị có thể giúp đở.khau trang vai 8
bac si pham phuc nhan-1bac si pham phuc nhan-2Dear religious leaders in Australian 
Dear leaders of associations in the Melbourne subcommittee, other subcommittees in Australia.
Dear sponsors ,ladies and gentlemen, 
 
As you know the growing of  COVID 19 epidemic in Victoria has led the Victorian government to upgrade its tertiary Lock up in 6 weeks from July 9, 2020. , the Victorian border is locked up, Melbourne's people suffer from a , spiritual ,heavy physical burden, tens of thousands of businesses go bankrupt, unemployed workers and so on.
The Victorian Government has just made a wise decision to ask and advise people to wear Mask, which is a key step in addition to regular hand washing and social distance that is recognized by WHO, more than 200 scientists in the world and the  Australian Medical Association  and many countries around the world apply this thing  and are very effective.
 
The population of Melbourne has about 5 million at least 50% of the population must wear a mask 1piece  per day so in 2 months , Melbourne' people  requires also 150 million pieces. The government only supplies  persons who are absolutely necessary first , so there will be a shortage of masks.
 
Experiencing anti-epidemic countries around the world, people can help the government to do this like self home made , calling for help from other states, from abroad and so on.
 
Ladies and gentlemen, if you use your charisma to stand up and call on the people of your own religions and associations to do so, the results will be very successful. You can use the means Facebook,  Utube, Zoom, newspaper, radio to call.
We also expect it to be free Masks or affordable shops for the people and not speculate at this stage.
 
People in Melbourne said that stopping pandemic in Melbourne would not spread to other states. "Saving the pandemic in Melbourne means saving the whole of Australia", rescuing Covid like saving bush fires in the past year.
 
This is a good deed to save us, to save those around whom Buddha and God bless you.
 
We all wish for  your good  health and peace to serve humanity.
 
Thanks,
Kind regards
 
Dr Pham Phuc Nhan
 
PS: Please kindly send this Email to all of you who can assist.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 76711)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
23/02/201201:13(Xem: 60592)
'Xì Dầu' giả do TQ làm, vô chai tại VN mà ghi "Product of French" Mời đọc để mua thực phẩm kẻo lầm hàng dỏm của TQXì dầu do TQ làm, vô chai tại VN mà ghi 'Product Of French'
12/01/201909:54(Xem: 4437)
10 Điều Kỳ Diệu xảy ra với cơ thể khi đi bộ, 10 ĐIỀU KỲ DIỆU xảy ra với cơ thể khi đi bộ Mời bấm vào hình để đọc văn bản : / 10 điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ mỗi ngày bắt đầu từ hôm ... Chỉ cần 15 -30 phút đi bộ hàng ngày có thể cải thiện được sức khỏe của bạn rõ rệt. Dưới đây là danh sách các lợi... Bright Side chỉ ra rằng, đi bộ kết hợp với một giấc ngủ ngon và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn hoàn toàn khỏe mạnh và không cần phải đến gặp bác sĩ. Chỉ cần 15 -30 phút đi bộ hàng ngày có thể cải thiện được sức khỏe của bạn rõ rệt. Dưới đây là danh sách các lợi ích mà bạn có được khi đi bộ mỗi ngày.
05/08/201100:56(Xem: 22831)
Trà gừng Trà gừng cay và nóng, vì vậy nó là loại thức uống tuyệt vời trong ngày lạnh. Tuy nhiên, trà gừng còn hơn cả là một loại thức uống.
17/12/201106:56(Xem: 8982)
10 phát minh y học quan trọng nhất trong năm 2016 Trong năm qua, y học đã có những bước phát triển gì mới? Dưới đây là 10 phát minh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.
11/03/201520:51(Xem: 16440)
Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe!
23/07/201411:24(Xem: 12351)
1. Khoai lang có vị ngọt nhưng không làm tăng lượng đường huyết, mệt mỏi hay tăng cân. Đường tự nhiên trong khoai lang sẽ từ từ thẩm thấu vào máu, giúp cân bằng nguồn năng lượng cho cơ thể. 2. Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt, giúp duy trì đường huyết ở mức cân bằng. 3. Cứ 100 g khoai lang nghiền cung cấp 86 calo, thấp hơn nhiều so với mức 118 calo trong 100g củ từ. 4. Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt do khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng ở người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn.
26/12/201416:24(Xem: 73540)
Đây toa thuốc, có nhiều phương trị liệu Tuy bệnh căn, người chữa trị khác nhau Chỉ chữa căn, cho những hạng bậc nào Còn tới số, thì vô phương cứu chữa.
10/01/201922:32(Xem: 3230)
Những lời Khuyên Tuyệt Vời giúp mọi người có được sức khỏe.. Trí Nguyễn, Public Hosptal, Sydney, New South Wales. Tuyệt Vời giúp mọi người có được sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật và sống thọ trong hạnh phúc VietPress USA - VietPress USA vừa nhận được bài sau đây của chuyên gia y tế Trí Nguyễn thuộc Bệnh viên Công lập của thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc Đại Lợi. Bài nầy ông Trí Nguyễn sưu tập và lấy từ kinh nghiệm của mình trong cách điều trị để gởi lời lời khuyên đến mọi người với đề nghị nên thực hiện và copy chuyển cho ít nhất 10 người khác, thân nhân, bạn hữu nhằm giúp họ cùng biết và làm theo để có sức khỏe, sống thọ, hạnh phúc. Xin cám ơn chuyên gia y tế Trí Nguyễn, Úc Châu và xin giới thiệu đến đọc giả khắp nơi.
03/10/201706:52(Xem: 10522)
Chiều nay 2/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố tên đồng chủ nhân của giải Nobel Y học năm nay là 3 nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young.