Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lời kêu gọi mọi người mang khẩu trang trong mùa dịch Covid-19 tại Úc Châu của Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân

11/07/202009:07(Xem: 807)
Lời kêu gọi mọi người mang khẩu trang trong mùa dịch Covid-19 tại Úc Châu của Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân

bac si pham phuc nhan-3

Kính thưa quí vị,
Chúng tôi có liên hệ với bà Phượng Vĩ (Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa Victoria ) cùng quí hội đòan  cùng nhau làm đúng tiêu chuẩn Mask do chánh phủ đưa ra   để quí vị nghiên cứu trước sau đó có buổi họp trên Zoom để cùng nhau tiến hành làm cho tòan thể cộng đồng Việt Nam.
Trân trọng kính chào quí vị:
Phạm Phúc Nhân

Chairperson

Victorian Multicultural CommissionWe have contact with Ms. Phuong Vi (Chairperson of Victorian Multicultural Commission ) and the delegates together to follow the standards set by the Government for you to study first and then have a meeting on Zoom to join proceed to make the whole Vietnamese community.
Sincerely yours:
Pham Phuc Nhan
 
 
Cách làm mặt nạ để đeo trong đại dịch coronavirus khi Victoria chiến đấu để ngăn chặn dịch COVID-19

 

Các nhà chức trách đã nói với cư dân của Metropolitan Melbourne và Mitchell Shire rằng nếu họ không thể giữ mọi người cách xa 1,5 mét trong những tuần tới, họ nên đeo mặt nạ.

Thủ hiến  Daniel Andrew cũng đã gắn cờ rằng khi khóa máy kéo dài sáu tuần kết thúc, đeo mặt nạ sẽ vẫn là một "đặc điểm quan trọng" trong phản ứng của Victoria đối với đại dịch.

Cửa hàng mua vải hoặc mặt nạ phẫu thuật là một lựa chọn nhưng cũng có sự hài lòng có thể đến từ việc tự làm.

Làm cách nào bạn làm được việc đó? Dưới đây là một số lời khuyên.

Tin tức trực tiếp về coronavirus: Theo dõi tất cả các thông tin mới nhất trong blog của chúng tôi.

Tôi cần thiết bị gì để làm mặt nạ?

-Một số chất liệu - tốt hơn là cotton và đảm bảo có đủ để tạo ra một vài lớp mỗi lớp khoảng 25cm x 15cm

-Chính phủ Victoria khuyến nghị ba mảnh vải: chống nước cho lớp ngoài, pha cho lớp giữa và vải cotton thấm nước cho lớp bên trong

-Một cái máy may. Hoặc kim và chỉ nếu bạn có thời gian và kỹ năng

-Một số vật liệu đàn hồi hoặc vật liệu phụ cho dây buộc để giữ mặt nạ đúng vị trí

- Kiên nhẫn

Bây giờ, làm thế nào để tôi cách may Mask đúng?

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Victoria (DHHS) có hướng dẫn về cách làm mặt nạ tại đây và khuyên bạn nên làm theo quy trình này:

1/ Cắt ba lớp vải khác nhau (xem các loại vải được đề xuất ở trên) trong hình chữ nhật 25x15cm

2/Sắp xếp chúng gọn gàng theo đúng thứ tự và gập xuống một cạnh của mặt dài của vải để tạo đường may 1cm

3/ Đi xuống phía dài gấp. Lặp lại bước hai và ba cho cạnh đối diện ở cạnh dài

4/Hãy tạo các cạnh ngắn để tạo đường may và khâu theo cách đó (đảm bảo có chỗ để luồn dây thun hoặc dây buộc của bạn)

5/luồng dây thun hoặc vải của bạn qua viền bạn đã tạo

6/Cột  chặc lại nút thắt cho 2 đầu .

Thủ hiến  Victoria Daniel Andrew đã yêu cầu Melburnian đeo mặt nạ ở nơi công cộng khi họ không thể xa cách xã hội, trong một sự thay đổi lớn trong chính sách y tế ở tiểu bang và trên khắp nước Úc.

Những điểm chính:

-Cho đến nay, các chuyên gia ở Úc chỉ khuyên bạn nên đeo khẩu trang khi bạn bị bệnh

-Nhưng sự gia tăng truyền tải cộng đồng ở Melbourne đã gây ra một sự thay đổi

-Giám đốc Y tế và Thủ hiến g Victoria cho biết mọi người ở Melbourne nên đeo mặt nạ "nếu bạn không thể đảm bảo khoảng cách vật lý"

How to make a mask to wear during the coronavirus pandemic as Victoria battles to contain COVID-19 outbreak

Authorities have told residents of Metropolitan Melbourne and Mitchell Shire that if they can't keep 1.5 metres from people in the coming weeks, they should wear a mask.

Premier Daniel Andrews has also flagged that when the six-week lockdown ends, wearing masks will remain an "important feature" in Victoria's response to the pandemic.

Store-bought cloth or surgical masks are an option but there is also the satisfaction which can come from making your own.

So, how do you do that? Here are some tips.

Coronavirus live news: Follow all the latest information in our blog.

What equipment do I need to make a mask?

  • Some material — cotton is preferable and make sure there is enough to create several layers about 25cm x 15cm each
  • The Victorian Government recommends three pieces of fabric: water resistant for the outer layer, blended for the middle layer, and a water absorbing cotton fabric for the inner layer
  • A sewing machine. Or a needle and thread if you've got the time and skills
  • Some elastic, or extra material for ties to keep the mask in place
  • Patience

Now, how do I actually make it?

Victoria's Department of Health and Human Services (DHHS) has instructions on how to make masks here, and recommends you follow this process:

1/Cut out three different layers of fabric (see recommended fabric types above) in 25x15cm rectangles
2/Stack them neatly in the correct order and fold down one edge of the long side of fabric to create a seam of 1cm
3/Stitch down the folded long side. Repeat step two and three for the opposite edge on the long side

4/Fold the short sides over to create a seam and stitch that way too (make sure there's room to thread your elastic or ties through)

5/Run your elastic or fabric tie through the hem you've created

6/Knot the ends of your elastic tightly

Victorian Premier Daniel Andrews has asked Melburnians to wear masks in public when they can't social distance, in a major shift in health policy in the state and across Australia.

Kính thưa Quí vị lãnh đạo các tôn giáo trong các tiểu bang và liên bang Úc,
Kính thưa các vị lãnh đạo các hội đoàn trong tiểu ban Melbourne , các tiểu ban khác và liên bang Úc,
Kính thưa các mạnh thường quân , nhà hảo tâm các tiểu ban và liên bang Úc.
 
Kính thưa quí liệt vị , như quí vị đã biết tình trạng dịch COVID 19 đang phát triển ngày càng tăng trong tiểu bang Victoria khiến chánh phủ tiểu bang Victoria phải nâng cấp phong tỏa cấp 3 trong 6 tuần kể từ ngày 09/07/2020 , biên giới tiểu bang Victoria bị khóa chặc ,người dân Melbourne phải chịu đựng về tinh thần vật chất đè nặng , hằng chục  ngàn buôn bán bị phá sản ,công nhân thất nghiệp vân vân..

Chánh phủ Victoria vừa đưa ra quyết định sáng suốt là yêu cầu và khuyên người dân mang Mask , đây là khâu chính yếu ngoài rửa tay thường xuyên và dãn cách xã hội mà được WHO, các nhà khoa học trên thế giới cũng như hội đoàn Y khoa Úc cùng những nước trên thế giới áp dụng và rất hiệu quả.
 
Dân Melbourne có khoảng 5 triệu  ít nhất 50% số dân phải mang khẩu trang tối 1 ngày 1 chiếc như vậy trong 2 tháng chống dịch cũng cần tới 150 triệu chiếc. Chánh phủ chỉ cung cấp cho những nơi tối cần thiết trước nên sẽ sẽ có sự thiếu hụt khẩu trang.
 
Qua kịnh nghiệm chống dịch các nước trên thế giới là người dân có thể giúp chánh phủ làm việc nầy như tự may, kêu gọi giúp đở từ tiểu bang khác , từ nước ngoài vân vân.
 
Kính thưa quí liệt vị , nếu quí vị dùng uy tín của mình cùng đứng lên kêu gọi các người dân riêng tôn giáo và hội đoàn của mình làm thì kết quả sẽ rất thành công. Quí vị có thể dùng các phương tiện Facebook, you tube, Zoom , báo, đài để kêu gọi .

Chúng ta cũng mong mõi là tặng free Mask  hoặc có bán các tiệm giá rẽ cho người dân và không đầu cơ tịch trử giai đoạn nầy.
 
Người dân Melbourne nói riệng chặn đứng được đại dịch sẽ không lây lan toàn các tiểu bang khác " Cứu đại dịch ở Melbourne tức là cứu toàn nước Úc" , Cứu dịch Covid như cứu cháy rừng trong năm qua. 
 
Đây là một việc thiện cứu chúng ta , cứu người xung quanh mà Phật và Chúa điều ban phước lành cho quí vị.
 
Kính chúc Quí vị sức khỏe, bình an để phụng sự nhân loại .
 
 
Xin trân trọng cám ơn .
 
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân
PS: Xin quí vị hảo tâm đưa Email nầy đến tất cả các vị có thể giúp đở.khau trang vai 8
bac si pham phuc nhan-1bac si pham phuc nhan-2Dear religious leaders in Australian 
Dear leaders of associations in the Melbourne subcommittee, other subcommittees in Australia.
Dear sponsors ,ladies and gentlemen, 
 
As you know the growing of  COVID 19 epidemic in Victoria has led the Victorian government to upgrade its tertiary Lock up in 6 weeks from July 9, 2020. , the Victorian border is locked up, Melbourne's people suffer from a , spiritual ,heavy physical burden, tens of thousands of businesses go bankrupt, unemployed workers and so on.
The Victorian Government has just made a wise decision to ask and advise people to wear Mask, which is a key step in addition to regular hand washing and social distance that is recognized by WHO, more than 200 scientists in the world and the  Australian Medical Association  and many countries around the world apply this thing  and are very effective.
 
The population of Melbourne has about 5 million at least 50% of the population must wear a mask 1piece  per day so in 2 months , Melbourne' people  requires also 150 million pieces. The government only supplies  persons who are absolutely necessary first , so there will be a shortage of masks.
 
Experiencing anti-epidemic countries around the world, people can help the government to do this like self home made , calling for help from other states, from abroad and so on.
 
Ladies and gentlemen, if you use your charisma to stand up and call on the people of your own religions and associations to do so, the results will be very successful. You can use the means Facebook,  Utube, Zoom, newspaper, radio to call.
We also expect it to be free Masks or affordable shops for the people and not speculate at this stage.
 
People in Melbourne said that stopping pandemic in Melbourne would not spread to other states. "Saving the pandemic in Melbourne means saving the whole of Australia", rescuing Covid like saving bush fires in the past year.
 
This is a good deed to save us, to save those around whom Buddha and God bless you.
 
We all wish for  your good  health and peace to serve humanity.
 
Thanks,
Kind regards
 
Dr Pham Phuc Nhan
 
PS: Please kindly send this Email to all of you who can assist.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/201312:53(Xem: 7644)
Ăn chay ngừa bệnh Bên cạnh những người ăn chay vì tín ngưỡng, người ngoại đạo ăn chay như một liệu pháp thanh lọc cơ thể. Thực chất, cách ăn này hữu hiệu trong việc ngừa và trị một số bệnh do ăn uống mà ra.
08/09/201408:37(Xem: 3651)
Ngày nay, người trẻ tự nguyện ăn chay và chọn thực phẩm chay làm bữa ăn bình thường ngày một nhiều. Ăn chay theo tinh thần Phật giáo là như thế nào? Hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm chay ra sao? Cách chế biến món ăn chay như thế nào để vừa có bữa ăn ngon vừa bảo đảm dinh dưỡng?….Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của “Sứ giả văn hóa ẩm thực Huế” Hồ Hoàng Anh cùng quý độc giả.
10/04/201312:52(Xem: 13444)
Bài này chúng tôi lấy căn bản phương pháp 'macrobiotic' (thực dưỡng) song đã phối hợp các lý thuyết về Tây y (calo, sinh tế) và Đông y (âm dương, hàn nhiệt) hy vọng thỏa mãn được mọi người dù có quan niệm nào trong vấn đề ăn chay.
10/04/201312:52(Xem: 5140)
Trong chiều hướng cổ động một lối sống hòa bình, thích hợp hơn với Thiên Tánh của chúng ta, Việt Nam Ăn Chay đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, chủ biên Trang Nhà Quảng Đức, ban đôi lời nhân Ngày Thế Giới Không Ăn Thịt cho lợi ích của công chúng.
22/05/201818:39(Xem: 1615)
ĂN CHAY LÀ MỘT PHÁP TU. ( Cảm tác theo bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng ) Thế gian cuộc sống quanh ta Vạn vật lớn nhỏ đều là chúng sinh Bề ngoài có khác dáng hình Bên trong tất cả - sinh linh luân hồi Chẳng qua ác nghiệp mà thôi Chuyển thành cầm thú để rồi khổ đau Cũng có Phật Tánh như nhau Tham sống sợ chết khát khao như người Đừng nên giết chúng vui chơi Đoạn lìa cuộc sống, nghiệp đời trả vay Dưỡng sinh phát nguyện trì trai Thực phẩm rau củ, đổi thay hàng ngày
19/01/201104:15(Xem: 2281)
Ở Việt Nam, đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, và đạo Hindu đều khuyến khích tín đồ ăn chay. Dù rằng mỗi tôn giáo đều có sự khác biệt về mục đích hay trong cách ăn chay. Hoặc ăn chay kỳ, hoặc ăn chay trường, hoặc ăn chay tuyệt đối (không trứng) hoặc ăn chay không tuyệt đối. Đa số ăn chay vì tôn giáo, vì một lời nguyện nào đó, nhưng cũng có người ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì thói quen, vì kinh tế hay vì phong trào.
19/01/201103:30(Xem: 2304)
Ở các tỉnh phía Nam, vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, Phật giáo có ảnh hưởng mạnh đến đời sống người dân. Vì đây là vùng đất mới khẩn hoang, nên họ rất cần nhu cầu tâm linh và đạo Phật đã đến với họ, hòa quyện vào đời sống mới của người dân...
12/08/201103:24(Xem: 2079)
Ăn Chay ở đâu tại Melbourne ?
02/12/201011:21(Xem: 1165)
Các nhà khoa học Mỹ và Canada hôm qua cho biết chế độ ăn chay ít béo và không dùng sản phẩm bơ sữa có tác dụng hạ đường huyết và giảm cân ở bệnh nhân tiểu đường.
06/12/201018:00(Xem: 2822)
Trong lễ Tạ ơn, một cuộc lễ truyền thống có tính chất tôn giáo tổ chức trong tháng 11 ở Mỹ, trên một cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại, một nhà sư nêu ý kiến về việc nên hội nhập, mà một trong những hình thức biểu hiện là cũng nên ăn gà tây như người Mỹ, nhưng người theođạo Phật thì nên ăn gà tây chay (tức là món chay tạo hình gà tây).