Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giếng Nước Tình Thương cho Dân Nghèo Xứ Ấn

20/03/201907:16(Xem: 3475)
Giếng Nước Tình Thương cho Dân Nghèo Xứ Ấn
blank


Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 ''Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ - Một giọt mười phương rưới cũng đầy ''
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu và quý vị hảo tâm Từ thiện.

Xứ Ấn đã qua mùa Đông lạnh lẽo, thời điểm này khí hậu đang 
nóng lên từng ngày. Trước khi từ biệt Bồ Đề Đạo Tràng, được sự 
phát tâm lành từ quí vị, chúng tôi đã thực hiện thêm một số giếng
 cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu 
vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda- Gaya tiểu bang Bihar India. Đây là
 Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, dân nghèo bớt
 đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn cho dần làng trong mùa hạ vì phải 
đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài 
hình ảnh tường trình (19 March 2017). 
 
40 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị:
1- Giếng nước Hòa Thượng Thích Minh Hiếu Australia tặng 
02- Giếng nước HANH LE LONDON CANADA tặng
03- Giếng nước Duong Thi Bach Loan PD Dieu Thao tặng
04- Giếng nước Nguyen Thi Huong PD Dieu Nhu tặng
05- Giếng nước Ly Bui & Huong Doan tặng
06- Giếng nước Nhóm Từ Thiện HUỆ THẢO VN tặng
07- Giếng nước Nguyen  Duc  Van  Kim tặng
08- Giếng nước Macey Trieu  Leute tặng
09- Giếng nước Camille Thuy Leute tặng
10- Giếng nước Ryan Nguyen Quang Minh tặng
11- Giếng nước Gaella My Defontaine tặng
12- Giếng nước Tyler Nguyen Van Hoa tặng
13- Giếng nước Isabelle Marie Thereses  Defontaine tặng
14- Giếng nước Gabriel Thinh Leute tặng
15- Giếng nước Jacob Nguyen Phuc Tri tặng
16- Giếng nước Hannah Aimee Danielle Defontaine tặng
17- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 1 tặng
18- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 2 tặng
19- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY  # 1 tặng
20- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY # 2  tặng
21- Giếng nước Hồi Hướng chư Hương Linh PT Diệu Ý & Nguyên Giác
22- Giếng nước SUCO DI CHAU & DIEU LIEN tặng 
23- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 1
24- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 2
25- Giếng nước Do Le Ai Linh tặng
26- Giếng nước Do Le Ai Thien tặng
 
01- Giếng nước Universal Angel Network tặng
02- Giếng nước Universal Angel Network tặng
03- Giếng nước Universal Angel Network tặng
04- Giếng nước Universal Angel Network tặng
05- Giếng nước Universal Angel Network tặng
06- Giếng nước Universal Angel Network tặng
07- Giếng nước Universal Angel Network tặng
08- Giếng nước Universal Angel Network tặng
09- Giếng nước Universal Angel Network tặng
10- Giếng nước Universal Angel Network tặng
11- Giếng nước Universal Angel Network tặng
12- Giếng nước Universal Angel Network tặng
13- Giếng nước Universal Angel Network tặng
14- Giếng nước Universal Angel Network tặng
Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện của
 chúng tôi trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, 
quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, 
vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo.
  
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ  
 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!

blank
 
blank
blank
blank
 
1- Giếng nước Hòa Thượng 
Thích Minh Hiếu Australia tặng 
blank
blank
blank
blank
blank
 
02- Giếng nước HANH LE LONDON 
CANADA tặng
blank
blank
blank

blank
 
03- Giếng nước Duong Thi Bach Loan 
PD Dieu Thao tặng
blank

blank
blank
blank
 
04- Giếng nước Nguyen Thi Huong
 PD Dieu Nhu tặng
blank
blank
blank
blank
 
05- Giếng nước Ly Bui & Huong Doan tặng
blank
blank
blank
blank
 
06- Giếng nước Nhóm Từ Thiện 
HUỆ THẢO VN tặng
blank
blank
blank
blank
 
07- Giếng nước Nguyen  Duc - Van  Kim tặng
blank
blank
blank
blank
 
08- Giếng nước Macey Trieu  Leute tặng
blank
blank
blank
blank
 
09- Giếng nước Camille Thuy Leute tặng
blank
blank
blank

blank
 
10- Giếng nước Ryan Nguyen Quang Minh tặng
blank
blank
blank
blank
 
11- Giếng nước Gaella My Defontaine tặng
blank
blank
blank
blank
 
12- Giếng nước Tyler Nguyen Van Hoa tặng
blank
blank
blank
blank
 
13- Giếng nước Isabelle Marie Thereses  Defontaine tặng
blank
blank
blank
blank
 
14- Giếng nước Gabriel Thinh Leute tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
15- Giếng nước Jacob Nguyen Phuc Tri tặng
blank
blank
blank

blank
 
16- Giếng nước Hannah Aimee Danielle Defontaine tặng
blank
blank
blank

blank
 
17- Giếng nước TUE KIEN & TU HA
 FAMILY # 1 tặng
blank
blank
blank
blank
 
18- Giếng nước TUE KIEN & TU HA
 FAMILY # 2  tặng
blank
blank
blank
blank
 
19- Giếng nước GIA DINH PHATTU
 KENTURKY  # 1 tặng
 
blank

blank
blank
blank
 
20- Giếng nước GIA DINH PHATTU 
KENTURKY  # 1 tặng
blank
blank
blank
blank
 
21- Giếng nước Hồi Hướng chư Hương Linh
 PT Diệu Ý & Nguyên Giác
blank
blank
blank
blank
 
22- Giếng nước SUCO DI CHAU & DIEU LIEN tặng 
blank
blank
blank
blank
 
23- Giếng nước NGUYEN CAT 
Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 1
 
blank
blank
blank
blank
 
24- Giếng nước NGUYEN CAT 
Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 2
blank
blank
blank
blank
 
25- Giếng nước Do Le Ai Linh tặng
blank
blank
blank
blank
 
26- Giếng nước Do Le Ai Thien tặng
blank
blank
blank
blank
 
16- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank

blank
 
17- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
 
18- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
19- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
20- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
21- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
23- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
24- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
 
blank
blank
 
25- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
26- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
27- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
28- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
29- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
30- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn