Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Giếng Nước Tình Thương cho Dân Nghèo Xứ Ấn

20/03/201907:16(Xem: 4331)
Giếng Nước Tình Thương cho Dân Nghèo Xứ Ấn
blank


Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 ''Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ - Một giọt mười phương rưới cũng đầy ''
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu và quý vị hảo tâm Từ thiện.

Xứ Ấn đã qua mùa Đông lạnh lẽo, thời điểm này khí hậu đang 
nóng lên từng ngày. Trước khi từ biệt Bồ Đề Đạo Tràng, được sự 
phát tâm lành từ quí vị, chúng tôi đã thực hiện thêm một số giếng
 cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu 
vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda- Gaya tiểu bang Bihar India. Đây là
 Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, dân nghèo bớt
 đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn cho dần làng trong mùa hạ vì phải 
đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài 
hình ảnh tường trình (19 March 2017). 
 
40 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị:
1- Giếng nước Hòa Thượng Thích Minh Hiếu Australia tặng 
02- Giếng nước HANH LE LONDON CANADA tặng
03- Giếng nước Duong Thi Bach Loan PD Dieu Thao tặng
04- Giếng nước Nguyen Thi Huong PD Dieu Nhu tặng
05- Giếng nước Ly Bui & Huong Doan tặng
06- Giếng nước Nhóm Từ Thiện HUỆ THẢO VN tặng
07- Giếng nước Nguyen  Duc  Van  Kim tặng
08- Giếng nước Macey Trieu  Leute tặng
09- Giếng nước Camille Thuy Leute tặng
10- Giếng nước Ryan Nguyen Quang Minh tặng
11- Giếng nước Gaella My Defontaine tặng
12- Giếng nước Tyler Nguyen Van Hoa tặng
13- Giếng nước Isabelle Marie Thereses  Defontaine tặng
14- Giếng nước Gabriel Thinh Leute tặng
15- Giếng nước Jacob Nguyen Phuc Tri tặng
16- Giếng nước Hannah Aimee Danielle Defontaine tặng
17- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 1 tặng
18- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 2 tặng
19- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY  # 1 tặng
20- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY # 2  tặng
21- Giếng nước Hồi Hướng chư Hương Linh PT Diệu Ý & Nguyên Giác
22- Giếng nước SUCO DI CHAU & DIEU LIEN tặng 
23- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 1
24- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 2
25- Giếng nước Do Le Ai Linh tặng
26- Giếng nước Do Le Ai Thien tặng
 
01- Giếng nước Universal Angel Network tặng
02- Giếng nước Universal Angel Network tặng
03- Giếng nước Universal Angel Network tặng
04- Giếng nước Universal Angel Network tặng
05- Giếng nước Universal Angel Network tặng
06- Giếng nước Universal Angel Network tặng
07- Giếng nước Universal Angel Network tặng
08- Giếng nước Universal Angel Network tặng
09- Giếng nước Universal Angel Network tặng
10- Giếng nước Universal Angel Network tặng
11- Giếng nước Universal Angel Network tặng
12- Giếng nước Universal Angel Network tặng
13- Giếng nước Universal Angel Network tặng
14- Giếng nước Universal Angel Network tặng
Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện của
 chúng tôi trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, 
quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, 
vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo.
  
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ  
 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!

blank
 
blank
blank
blank
 
1- Giếng nước Hòa Thượng 
Thích Minh Hiếu Australia tặng 
blank
blank
blank
blank
blank
 
02- Giếng nước HANH LE LONDON 
CANADA tặng
blank
blank
blank

blank
 
03- Giếng nước Duong Thi Bach Loan 
PD Dieu Thao tặng
blank

blank
blank
blank
 
04- Giếng nước Nguyen Thi Huong
 PD Dieu Nhu tặng
blank
blank
blank
blank
 
05- Giếng nước Ly Bui & Huong Doan tặng
blank
blank
blank
blank
 
06- Giếng nước Nhóm Từ Thiện 
HUỆ THẢO VN tặng
blank
blank
blank
blank
 
07- Giếng nước Nguyen  Duc - Van  Kim tặng
blank
blank
blank
blank
 
08- Giếng nước Macey Trieu  Leute tặng
blank
blank
blank
blank
 
09- Giếng nước Camille Thuy Leute tặng
blank
blank
blank

blank
 
10- Giếng nước Ryan Nguyen Quang Minh tặng
blank
blank
blank
blank
 
11- Giếng nước Gaella My Defontaine tặng
blank
blank
blank
blank
 
12- Giếng nước Tyler Nguyen Van Hoa tặng
blank
blank
blank
blank
 
13- Giếng nước Isabelle Marie Thereses  Defontaine tặng
blank
blank
blank
blank
 
14- Giếng nước Gabriel Thinh Leute tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
15- Giếng nước Jacob Nguyen Phuc Tri tặng
blank
blank
blank

blank
 
16- Giếng nước Hannah Aimee Danielle Defontaine tặng
blank
blank
blank

blank
 
17- Giếng nước TUE KIEN & TU HA
 FAMILY # 1 tặng
blank
blank
blank
blank
 
18- Giếng nước TUE KIEN & TU HA
 FAMILY # 2  tặng
blank
blank
blank
blank
 
19- Giếng nước GIA DINH PHATTU
 KENTURKY  # 1 tặng
 
blank

blank
blank
blank
 
20- Giếng nước GIA DINH PHATTU 
KENTURKY  # 1 tặng
blank
blank
blank
blank
 
21- Giếng nước Hồi Hướng chư Hương Linh
 PT Diệu Ý & Nguyên Giác
blank
blank
blank
blank
 
22- Giếng nước SUCO DI CHAU & DIEU LIEN tặng 
blank
blank
blank
blank
 
23- Giếng nước NGUYEN CAT 
Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 1
 
blank
blank
blank
blank
 
24- Giếng nước NGUYEN CAT 
Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 2
blank
blank
blank
blank
 
25- Giếng nước Do Le Ai Linh tặng
blank
blank
blank
blank
 
26- Giếng nước Do Le Ai Thien tặng
blank
blank
blank
blank
 
16- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank

blank
 
17- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
 
18- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
19- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
20- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
21- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
23- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
24- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
 
blank
blank
 
25- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
26- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
27- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
28- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
29- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
 
30- Giếng nước Universal Angel 
Network tặng
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/09/2022(Xem: 673)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính quý thiện hữu ''Sứ giả Từ Bi'' Đạo Tràng Kim Đài - CA Xin tường trình cùng Đại chúng. Tánh Tuệ vừa hoàn tất 8 giếng nước do quí Thiện hữu bố thí cho dân nghèo xứ Phật và vẫn Continue hoàn tất những giếng nước khác do quí thiện hữu phat tâm.
10/08/2022(Xem: 1161)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính gửi chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quý vị hảo tâm Từ thiện. Được sự thương tưởng và hỗ trợ của chư Tôn đức và quí vị thiện hữu hảo tâm, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 9 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India đang trong tình trang khan hiếm nguồn nước sạch giữa mà Hạ oi nồng..
19/06/2022(Xem: 1773)
Nam Mô Hiểu Và Thương Bồ Tát - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm niệm:''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'', vào hôm qua (June 15 2022) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/06/2022(Xem: 1847)
Xin tường trình cùng quý vị hình ảnh 10 giếng nước do quý vị phát tâm bố thí cho dân nghèo xứ Phật vừa được hoàn mãn hôm nay, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục số giếng còn lại do quý vị Donated . - Như quý vị nhìn thấy trong hình, tiến trình khoan giếng của những người thợ Ấn Độ hoàn toàn bằng thủ công, không phải khoan bằng máy, khoan sâu đến 60, 90 chục mét mới có nước, vì vậy mà rất lâu mới hoàn tất được 1 giếng. Mong quý vị liễu trì và cảm thông cho nếu chúng tôi chậm trễ tường trình..
02/06/2022(Xem: 1563)
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong niềm vui của Mùa Vesak PL 2566 cùng tâm niệm:''Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật'', vào Chủ Nhật tuần qua (May 22 2022) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những người tàn tật và dân nghèo vùng Bồ Đề Đạo Tràng tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
22/05/2022(Xem: 1462)
Nhân chuyến về thăm Việt Nam, sáng ngày 22-5-2022, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức (thành phố Melbourne, Úc Châu) đã tặng 235 phần quà cho hội viên người mù thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn còn có cụ bà Tâm Thái - thân mẫu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, các Phật tử tu viện Quảng Đức và Phật tử Khánh Hòa. Mỗi phần quà gồm mì gói, bánh ngọt và phong bì 100 ngàn đồng. Tổng giá trị 47 triệu đồng.
14/04/2022(Xem: 2170)
Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali TIPITAKA được khai hội và đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 16 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như : Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia,
25/03/2022(Xem: 2190)
Nhân kỷ niệm Ngày đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, với tâm niệm hộ trì Tam Bảo và hỗ trợ chư Tăng tu hành nơi xứ Phật đang trong lúc khó khăn, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một buổi cúng dường tịnh tài đến chư Tôn đức Tăng già, các bậc xuất sỹ thường trú chung quanh khu Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Thế Tôn thành Đạo..
11/03/2022(Xem: 2277)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức. Những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & có ý nghĩa lớn. Học theo gương hạnh của Sujata, chúng con, chúng tôi nguyện làm tất cả việc thiện bằng các điều kiện có thể, nhằm xoa dịu phần nào sự khốn khó của tha nhân trong thời buổi nhiều khó khăn này..
08/03/2022(Xem: 4613)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,223,606