Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hiến tặng 25 giếng nước tình thương tại Ấn Độ

15/02/201706:25(Xem: 3771)
Hiến tặng 25 giếng nước tình thương tại Ấn Độ
 
blank

 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
 Kính thưa chư Tôn Đức và chư thiện hữu hảo tâm hảo tâm
 
Vào tháng 12 năm vừa qua, nhân chuyến Hành hương Phật tích Ấn Độ, phái đoàn hành hương do Thương Tọa 
Thích Nguyên Tạng- tu viện Quảng Đức Australia hướng dẫn đã phát tâm lành tặng giếng cho những ngôi làng nghèo 
xứ Phật, bên cạnh đó một số Phật tử và quí vị hảo tâm tại Hoa Kỳ cũng đã thương tưởng giúp Hội từ thiện Bodhgaya 
Heart Foundation thực hiện thêm một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận Bồ Đề 
Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là những Public Well Hand-pump cho cả làng sử dụng, giúp họ bớt 
đi rất nhiều những nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài 
hình ảnh tường trình:
 
  25 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị :
 
1- Giếng nước GD Đạo hữu Nguyễn Thị Tuyết Pháp danh 
1- Giếng nước TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng & PT Tâm Thái tặng
2- Giếng nước Tony Thach- Sophie- Micheal Elva Australia tặng
3- Giếng nước Ông Bà Tran Binh Chua Australia tặng
4- Giếng nước Tran My Lan- Australia tặng
5- Giếng nước Ông bà Lê Văn Thanh Australia tặng
6- Giếng nước Ông bà Lê Minh Hùng Australia tặng
7- Giếng nước Tran Le Quynh Nhu Japan tặng
8- Giếng nước Tran Thien An tặng
9- Giếng nước Bui Anh Tu hồi hướng thân mẫu PD Phước Minh.
10- Giếng nước La Quy Anh Huy tặng
11- Giếng nước Bùi Quang Hiếu tặng
12- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Diem Chau tặng
13- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Que Huong tặng
14- Giếng nước thân quyến của Đạo hữu Tâm Thủy tặng
15- Giếng nước bạn của Đạo hữu Phổ Lượng NY tặng
16- Giếng nước Đạo hữu Hiep Lien Montreal tặng
17- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 1
18- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 2
19- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 1
20- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 2
21- Giếng nước Đạo hữu Diệu Thanh Ottawa tặng
22- Giếng nước GD Ma Co Duc & Le Thi My Vinh Canada tặng
23- Giếng nước GD Ma Co Lan & Trinh Minh California tặng
24- Giếng nước GD Phật tử Chơn Phước VN tặng
25- Giếng nước GD Phật tử Chánh Huy Thiện & Chơn Phước VN tặng.

  Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn Thương Tọa Thích Nguyên Tạng và chư vị thiện tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện hành thiện của 
chúng tôi  trên xứ Phật. Thành tâm kính chúc Thầy & toàn quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến 
sức khỏe, vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ
 Bodhgaya Bihar India Valentine day Feb 14-2017  
 
blank
blank
 
blank
1- Giếng nước TT Thích Tâm Phương,
TT Thích Nguyên Tạng 
& PT Tâm Thái tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
2- Giếng nước Tony Thach- Sophie
 Micheal - Elva Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
3- Giếng nước Ông bà Tran Binh Chua Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
4- Giếng nước Tran My Lan- Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
5- Giếng nước Ông bà Lê Văn Thanh Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
7- Giếng nước Tran Le Quynh Nhu Japan tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
8- Giếng nước Tran Thien An tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
9- Giếng nước Bui Anh Tu hồi hướng thân mẫu PD Phước Minh.
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
10- Giếng nước La Quy Anh Huy tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
11- Giếng nước Bùi Quang Hiếu tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
12- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Diem Chau tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
14- Giếng nước thân quyến của Đạo hữu Tâm Thủy tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
15- Giếng nước bạn của Đạo hữu Phổ Lượng NY tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
16- Giếng nước Đạo hữu Hiep Lien Montreal tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
17- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
18- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
19- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
20- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
21- Giếng nước Đạo hữu Diệu Thanh Ottawa tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
22- Giếng nước GD Ma Co Duc & Le Thi My Vinh Canada tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
23- Giếng nước GD Ma Co Lan & Trinh Minh California tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
25- Giếng nước GD Phật tử Chánh Huy Thiện & Chơn Phước VN tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
 
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn