Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hiến tặng 25 giếng nước tình thương tại Ấn Độ

15/02/201706:25(Xem: 4384)
Hiến tặng 25 giếng nước tình thương tại Ấn Độ
 
blank

 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
 Kính thưa chư Tôn Đức và chư thiện hữu hảo tâm hảo tâm
 
Vào tháng 12 năm vừa qua, nhân chuyến Hành hương Phật tích Ấn Độ, phái đoàn hành hương do Thương Tọa 
Thích Nguyên Tạng- tu viện Quảng Đức Australia hướng dẫn đã phát tâm lành tặng giếng cho những ngôi làng nghèo 
xứ Phật, bên cạnh đó một số Phật tử và quí vị hảo tâm tại Hoa Kỳ cũng đã thương tưởng giúp Hội từ thiện Bodhgaya 
Heart Foundation thực hiện thêm một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận Bồ Đề 
Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là những Public Well Hand-pump cho cả làng sử dụng, giúp họ bớt 
đi rất nhiều những nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài 
hình ảnh tường trình:
 
  25 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị :
 
1- Giếng nước GD Đạo hữu Nguyễn Thị Tuyết Pháp danh 
1- Giếng nước TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng & PT Tâm Thái tặng
2- Giếng nước Tony Thach- Sophie- Micheal Elva Australia tặng
3- Giếng nước Ông Bà Tran Binh Chua Australia tặng
4- Giếng nước Tran My Lan- Australia tặng
5- Giếng nước Ông bà Lê Văn Thanh Australia tặng
6- Giếng nước Ông bà Lê Minh Hùng Australia tặng
7- Giếng nước Tran Le Quynh Nhu Japan tặng
8- Giếng nước Tran Thien An tặng
9- Giếng nước Bui Anh Tu hồi hướng thân mẫu PD Phước Minh.
10- Giếng nước La Quy Anh Huy tặng
11- Giếng nước Bùi Quang Hiếu tặng
12- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Diem Chau tặng
13- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Que Huong tặng
14- Giếng nước thân quyến của Đạo hữu Tâm Thủy tặng
15- Giếng nước bạn của Đạo hữu Phổ Lượng NY tặng
16- Giếng nước Đạo hữu Hiep Lien Montreal tặng
17- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 1
18- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 2
19- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 1
20- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 2
21- Giếng nước Đạo hữu Diệu Thanh Ottawa tặng
22- Giếng nước GD Ma Co Duc & Le Thi My Vinh Canada tặng
23- Giếng nước GD Ma Co Lan & Trinh Minh California tặng
24- Giếng nước GD Phật tử Chơn Phước VN tặng
25- Giếng nước GD Phật tử Chánh Huy Thiện & Chơn Phước VN tặng.

  Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn Thương Tọa Thích Nguyên Tạng và chư vị thiện tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện hành thiện của 
chúng tôi  trên xứ Phật. Thành tâm kính chúc Thầy & toàn quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến 
sức khỏe, vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ
 Bodhgaya Bihar India Valentine day Feb 14-2017  
 
blank
blank
 
blank
1- Giếng nước TT Thích Tâm Phương,
TT Thích Nguyên Tạng 
& PT Tâm Thái tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
2- Giếng nước Tony Thach- Sophie
 Micheal - Elva Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
3- Giếng nước Ông bà Tran Binh Chua Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
4- Giếng nước Tran My Lan- Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
5- Giếng nước Ông bà Lê Văn Thanh Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
7- Giếng nước Tran Le Quynh Nhu Japan tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
8- Giếng nước Tran Thien An tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
9- Giếng nước Bui Anh Tu hồi hướng thân mẫu PD Phước Minh.
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
10- Giếng nước La Quy Anh Huy tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
11- Giếng nước Bùi Quang Hiếu tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
12- Giếng nước Đạo hữu Nguyen Le Diem Chau tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
14- Giếng nước thân quyến của Đạo hữu Tâm Thủy tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
15- Giếng nước bạn của Đạo hữu Phổ Lượng NY tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
16- Giếng nước Đạo hữu Hiep Lien Montreal tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
17- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
18- Giếng nước Đạo hữu Thien Phuc & Dieu Khanh tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
19- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
20- Giếng nước Đạo hữu Nguyệt Australia tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
21- Giếng nước Đạo hữu Diệu Thanh Ottawa tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
22- Giếng nước GD Ma Co Duc & Le Thi My Vinh Canada tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
23- Giếng nước GD Ma Co Lan & Trinh Minh California tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
25- Giếng nước GD Phật tử Chánh Huy Thiện & Chơn Phước VN tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
 
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/09/2022(Xem: 117)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính quý thiện hữu ''Sứ giả Từ Bi'' Đạo Tràng Kim Đài - CA Xin tường trình cùng Đại chúng. Tánh Tuệ vừa hoàn tất 8 giếng nước do quí Thiện hữu bố thí cho dân nghèo xứ Phật và vẫn Continue hoàn tất những giếng nước khác do quí thiện hữu phat tâm.
10/08/2022(Xem: 774)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính gửi chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quý vị hảo tâm Từ thiện. Được sự thương tưởng và hỗ trợ của chư Tôn đức và quí vị thiện hữu hảo tâm, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 9 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India đang trong tình trang khan hiếm nguồn nước sạch giữa mà Hạ oi nồng..
19/06/2022(Xem: 1585)
Nam Mô Hiểu Và Thương Bồ Tát - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm niệm:''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'', vào hôm qua (June 15 2022) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/06/2022(Xem: 1695)
Xin tường trình cùng quý vị hình ảnh 10 giếng nước do quý vị phát tâm bố thí cho dân nghèo xứ Phật vừa được hoàn mãn hôm nay, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục số giếng còn lại do quý vị Donated . - Như quý vị nhìn thấy trong hình, tiến trình khoan giếng của những người thợ Ấn Độ hoàn toàn bằng thủ công, không phải khoan bằng máy, khoan sâu đến 60, 90 chục mét mới có nước, vì vậy mà rất lâu mới hoàn tất được 1 giếng. Mong quý vị liễu trì và cảm thông cho nếu chúng tôi chậm trễ tường trình..
02/06/2022(Xem: 1425)
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong niềm vui của Mùa Vesak PL 2566 cùng tâm niệm:''Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật'', vào Chủ Nhật tuần qua (May 22 2022) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những người tàn tật và dân nghèo vùng Bồ Đề Đạo Tràng tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
22/05/2022(Xem: 1339)
Nhân chuyến về thăm Việt Nam, sáng ngày 22-5-2022, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức (thành phố Melbourne, Úc Châu) đã tặng 235 phần quà cho hội viên người mù thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn còn có cụ bà Tâm Thái - thân mẫu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, các Phật tử tu viện Quảng Đức và Phật tử Khánh Hòa. Mỗi phần quà gồm mì gói, bánh ngọt và phong bì 100 ngàn đồng. Tổng giá trị 47 triệu đồng.
14/04/2022(Xem: 1963)
Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali TIPITAKA được khai hội và đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 16 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như : Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia,
25/03/2022(Xem: 2058)
Nhân kỷ niệm Ngày đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, với tâm niệm hộ trì Tam Bảo và hỗ trợ chư Tăng tu hành nơi xứ Phật đang trong lúc khó khăn, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một buổi cúng dường tịnh tài đến chư Tôn đức Tăng già, các bậc xuất sỹ thường trú chung quanh khu Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Thế Tôn thành Đạo..
11/03/2022(Xem: 2109)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức. Những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & có ý nghĩa lớn. Học theo gương hạnh của Sujata, chúng con, chúng tôi nguyện làm tất cả việc thiện bằng các điều kiện có thể, nhằm xoa dịu phần nào sự khốn khó của tha nhân trong thời buổi nhiều khó khăn này..
08/03/2022(Xem: 4304)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,525,116