Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Đồng Hương Phật tử (Tu Viện Vạn Hạnh) đóng góp

30/05/201317:27(Xem: 1330)
Danh sách Đồng Hương Phật tử (Tu Viện Vạn Hạnh) đóng góp

bushfire-2


DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HỎA HOẠN VICTORIA(DONATIONS TO VAN HANH BUSHFIRE APPEAL)

Stt

NAME

ADDRESS

AMOUNT

1

Dieu Canh

ACT

$50

2

Bui Huy Ham + Du Thi Quy

ACT

$50

3

Dieu Tin

ACT

$100

4

Su co Dao Huong

TV Van Hanh

$100

5

Su co Nhu Man

TV Van Hanh

$100

6

Su co Dao Hanh

TV Van Hanh

$50

7

Su co Dao Thanh

TV Van Hanh

$250

8

Dieu Tri B

ACT

$100

9

HL Nguyen Van Quan

ACT

$200

10

Ong Thi Nhan

ACT

$100

11

Nguyen Thi Nho

ACT

$50

12

Dieu Lien

NSW

$100

13

Anh + Hung

ACT

$100

14

Hang Dau hu Hoa Hung

NSW

$200

15

Quang Thuong

NSW

$50

16

Dieu Phap

ACT

$50

17

Peter + Thuy

ACT

$150

18-21

4 vị Ân nhân ẩn danh deposit vô ABR

CBA account

$1800 (Cơ Quan Cứu Tế PG Úc châu)

Total DONATIONS: 9/2– 24/2/2009

(first list)

$3,600 (A)

ĐỒNG HƯƠNG, PHẬT TỬ CANBERRAĐÓNG GÓP

NHÂN NGÀY CƠM CHAY GÂY QUỸ SUNDAY 15/2/2009

Stt

NAME

ADDRESS

AMOUNT

1

Dieu Khanh

ACT

$ 100

2

Shop Thu Do

ACT

$ 200 + 2 Thùng hộp take away

3

Ban be cua Kim Tran

ACT

$ 245

4

Co Hoa

ACT

$ 50

5

Co Minh

ACT

$ 100

6

Gd Thi Tan

ACT

$ 500

7

Su co Dao Hy

ACT

$ 50

8

Su co Dao Thanh

ACT

$ 50

9

Dieu Tri A

ACT

$ 200

10

Pham Thi Hoang My

VN

$ 50

11

Tu Ngoc

NSW

$ 50

12

Ut Hien

NSW

$ 30

13

Tuyet

ACT

$ 20

14

Loan ( ban chi Anh)

ACT

$ 50

15

Dieu Hien

ACT

$ 50

16

Quang Van

ACT

$ 50

17

Bon Truong

ACT

$ 50

18

Dieu Khong

ACT

$ 50

19

Dieu Loc

ACT

$ 100

20

Chanh Tieu

Braddon

$ 300

21

Linh Nguyen

Braddon

$ 400

22

Andy Nguyen

ACT

$ 30

23

Hanh Tran

ACT

$ 50

24

Dieu Than

ACT

$ 50

25

Duc Pham

ACT

$ 50

26

HueThong

ACT

$ 30

27

Anh Nguyen

ACT

$ 20

28

Saji

ACT

$ 5

29

Ha Pham

ACT

$ 50

30

Cuc Tran

ACT

$ 50

31

Huynh Xao Nga

ACT

$ 50

32

Pham thi Thu Ngan

ACT

$ 50

33

Thu Lien Dao

ACT

$ 20

34

Lam Nguyen

ACT

$ 20

35

Dieu Khai

ACT

$ 40

36

My Linh Nguyen

ACT

$ 100

37

Tuan Tran

ACT

$ 150

38

Tuan Phan

ACT

$ 100

39

C. Chau

ACT

$ 20

40

Yen Ngo

ACT

$70

41

Ananda Nguyen + Kim tuy la Nguyen

ACT

$ 50

42

Vo Danh

ACT

$ 70

43

Mark Fensom

ACT

$ 50

44

Ngo Van Vuong + Nguyen Thu Huong

ACT

$ 50

45

Vo Thi My Hoa

ACT

$ 20

46

Tri Dao

ACT

$ 20

47

To Viet

ACT

$ 50

48

Dieu Thanh

ACT

$ 50

49

Ngoc Bich

ACT

$ 50

50

Do Ngo

ACT

$ 150

51

Quang Men

ACT

$ 35

52

Dang Nguyen

ACT

$ 100

53

Tran Quoc Huy

ACT

$ 50

54

Raonda Hodgins

ACT

$ 50

55

Yen Mai

ACT

$ 5

56

Minh Nguyen

ACT

$ 50

57

Le Kim Ngoan + Kim Bang

ACT

$ 50

58

Lan Tran

ACT

$ 20

59

Le Thi Diem Trang

ACT

$ 300

60

Em cua Le thi Diem Trang

ACT

$ 50

61

Jenny Tran

ACT

$ 50

62

Huynh ngoc Hoa + Tran Vinh

ACT

$ 20

63

Chon Cau

ACT

$ 50

64

Dieu Yen

ACT

$ 50

65

Vo Danh

ACT

$ 40

66

Huy Diep

ACT

$ 50 

67

QuangHoa+ChucKha (Đậu hũ HòaHưng)

NSW

(40 kg dau hu )

68

Thùng Phước Sương (donation box)

Vô danh

$221 (sub-total + $5,481 & vật liệu)

69

Tiền bán vé cơm chay gây quỹ 15/2/09

284 vé

$4,270

Total $5481 + $4270 = $9751 (- tiền chợ)

(-$966)

Còn lại = $8,785 (B)

Các Sư cô+Phật tử bán thức ăn 22-24/2

Vạn Hạnh

$2066 (C)

$14,451 (A+B+C)

Tổng cộng gây quỹ & Phật tử đóng góp 9/2/09 – 24/2/09: $14,451.00

Chùa Pháp Hoa Nam Úc gởi vô ABR account 9/2/09: $2,000.00 (=$16,451.00)

Đã xuất ủy lạo 11/2/09: $5,300 (Pháp Hoa $2,000 + Vạn Hạnh) $5,300.00 (đi chung TV Từ Thiện)

Quỹ Vạn Hạnh còn lại sẽ chung ủy lạo với Giáo Hội 1/3/09: $11,151.00

Tu viện Vạn Hạnh thành tâm tán thán công đức quý Ân nhân hảo tâm xa gần đã nhiệt tình đóng góp, quý Sư cô + Phật tử Vạn Hạnh đã nhọc công suốt 2 tuần gây quỹ ủy lạo đồng bào nạn nhân hỏa hoạn Victoria.

Viện trưởng TT Thích Quảng Ba, Canberra26/2/2009(xin khóa sổ).

P2151225IMG_7863

----o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn