Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

20/03/202115:59(Xem: 1000)
Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ
Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Dương Kỳ Phương Hội (986-1039), Ngài thuộc đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 8  tông Lâm Tế và ngài là người khai sáng của phái Dương Kỳ, một chi nhánh của Tông Lâm Tế.

Ngài họ Lãnh, quê ở Nghi Xuân, Viên Châu (Tỉnh Giang Tây ngày nay). Thuở thiếu thời tánh tình của ngài vui vẻ và lý thú. Một ngày kia ngài đến Cửu Phong để chiêm bái cảnh chùa, chợt nhớ như chỗ đã từng ở trong kiếp quá khứ, nên ngài liền xin cạo tóc xuất gia tu học. Ngài tự có vô sư trí nên học kinh nghe pháp thuộc hiểu, lãnh hội rất nhanh. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đi du phương hành khước, cuối cùng ngài đến cầu học pháp với thiền sư Từ Minh.

Ngài Dương Kỳ ở trong thiện viện của thiền sư Từ Minh, được cử làm Giám Tự, ngài đóng góp công sức, công phu, công quả để lo cho thiền viện một cách siêng năng, cần mẫn. Mỗi lần ngài đến hỏi pháp, thiền sư Từ Minh không trả lời và bảo rằng " Việc của tri khố quá nhiều, hãy đi lo " hoặc "Giám tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ, cần gì vội gấp".


Sư phụ giải thích: đây là lời tiên tri, dự báo của Sư phụ Từ Minh là trong tương lai mai sau đệ tử thọ học giáo pháp của Thiền Sư Phương Hội rất đông

Một hôm ngài Từ Minh vừa đi ra, chợt trời đổ mưa đến, ngài Phương Hội rình ở con đường tắt nhảy ra nắm áo Sư phụ Từ Minh đứng lại và nói: "Ông già này! hôm nay phải vì tôi nói, nếu không nói tôi sẽ đánh ông ".

TS Từ Minh nói: "Giám tự biết là việc quanh co liền thôi". Câu nói chưa dứt, ngài Phương Hội đại ngộ, liền đảnh lễ ngay dưới bùn.
Hôm sau, Sư Phương Hội đầy đủ oai nghi đến phương trượng lễ tạ. 

Sư Phụ giải thích: "biết là việc quanh co liền thôi",  quanh co là biểu trưng cho tâm vọng tưởng, điên đảo. Ngược lại với "tâm quanh co" là tâm ngay thẳng" (trực tâm, trực tâm là đạo tràng). Trực tâm là 1 trong 3 tâm của Bồ Đề Tâm (tâm giác ngộ):

1-trực tâm: tâm ngay thẳng, tâm hết quanh co, là thấy việc thiện thì làm, thấy viêc ác thì tránh, không suy tính gì cả, còn suy tính không phải là trực tâm.
2-thâm tâm: tâm sâu lắng do vun trồng nhiều thiện nghiệp, công đức, loại bỏ dần tham sân si, sp giải thích thâm tâm như mãnh đất được chăm sóc cẩn thận thì không còn cỏ dại mọc lên nữa; đất tâm chứa đầy công đức và thiện nghiệp thì "cỏ dại" phiền não không có cơ hội để mọc lên nữa. Con thích ví dụ này quá.
3-đại bi tâm: tâm thương xót chúng sanh, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình, ai ai cũng có chân tâm, tánh giác thường hằng, nên mong muốn họ hết khổ được vui, cái khổ của chúng sanh là cái khổ của mình, cái vui của chúng sanh là cái vui của mình.

Ngài Phương Hội liễu đạt được hết 3 tâm trên nên khi nghe câu "biết việc quanh co liền thôi" thì ngài đã ngộ đạo.


Sau giờ thọ trai, Thiền Sư Từ Minh thường lên núi đi kinh hành, có các Thiền giả đến tham vấn không biết Sư phụ ở đâu mà tìm. Ngài Phương Hội biết ngài Từ Minh đi chưa bao xa, liền đánh trống tập hợp đại chúng. Thiền Sư Từ Minh la rầy: "Tiểu tùng lâm chiều mà đăng tòa, từ đâu được qui củ này? "
Sư Phương Hội thưa: "Thiền viện Phần Dương xưa kia buổi chiều vẫn có tham vấn, sao lại không phải qui củ".

Sư Phụ giải thích: đây là tấm lòng từ bi muốn truyền pháp cứu mê tình của ngài Phương Hội, vì muốn cho chúng sanh nghe pháp để tu tập giải thoát nên ngài phải phá lệ, đánh trống tập chúng để cung thỉnh Thiền Sư Từ Minh đăng tòa giảng pháp mà trước đó trong thiền việc chưa thông qua thời khóa biểu hiệu lệnh này.

Cuối đời Ngài Phương Hội có để lại bài thơ cảm động lòng người như sau:


"Dương Kỳ sạ trụ ốc bích sơ
Mãn sàng tận tát tuyết trân châu
Súc khước hạng ám ta hư
Phiên ức cổ nhân thụ hạ cư".

Dịch nghĩa:

“Nhà ta phên mái rách tơi bời
Nền trắng một màu tuyết trắng rơi
Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối
Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.”


Thấy am thất của Thiền sư Phương Hội bị tuyết đổ làm hư rách nên một vị tăng xin sửa mái nhà. Ngài hỏi "con ngộ đạo chưa ?" Vị tăng thưa: "con chưa ngộ". Thiền sư bảo: "con chưa ngộ thì lấy thời gian đâu mà sửa thất cho ta ?"

Sư phụ giải thích: tấm lòng của Thiền Sư Phương Hội quá tuyệt vời, ngài luôn mong muốn chúng đệ tử phải quý thời gian để lo tu tập để sớm ngộ tánh, nếu chưa ngộ thì phải siêng năng tinh tấn, đừng có phung phí thời gian để làm việc khác.

Đến niên hiệu Khánh Lịch năm thứ sáu (1046), Ngài Phương Hội dời đến núi Vân Cái Đàm Châu và đem Lâm Tế chánh mạch trao cho đệ tử của Ngài là Thiền sư Thủ Đoan, rồi đến niên hiệu Hoàng Hựu cải nguyên (1054), ngài an nhiên thị tịch, thọ thế: 58 tuổi, chúng đệ tử làm lễ trà tỳ và thu nhặt nhiều xá lợi ngũ sắc, xây tháp tôn thờ Ngài tại núi Vân Cái.

Cuối thời pháp Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt như sau:

"Hét xong lại hét rõ thiền tông
Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông
Diện mục xưa nay chưa đổi khác
Quê hương chính thật thể chân không
Cát đâu bám mắt nên tinh ý
Tiếng rót vào tai chớ bận lòng
Giải thoát tự do lìa chướng ngại
Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông ".

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, cuộc đời của ngài ngộ đạo nhẹ nhàng, xứng đáng là người kế thừa tông phong của Thiền phái Lâm Tế, nhờ sự chăm chỉ siêng năng cần khổ làm công quả và đến lúc nghe một câu "giám tự biết việc quanh co liền thôi “, bặt dứt mọi vọng tưởng là đạt đạo, đạt ngộ.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


214_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Phuong Hoi
Ngộ Đạo... khi biết là việc quanh co liền thôi !
( Trực Tâm tức Đạo Tràng ) 
Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phương Hội.
Kính tri ân Thầy với bài pháp thoại được thọ nhận quá tuyệt vời ...
con đã hiểu thật rõ về Tiệm và Đốn và không còn một chút nào nghi ngờ và phân biệt gì nữa.
Kính ngưỡng phục trí nhớ của Thầy về các lời khai thị của các Tổ và những ngữ lục đã được ghi chép lại.
Kính chúc Thầy pháp thể khinh an và kính đảnh lễ Thầy, HHKhai Tổ hệ phái Dương Kỳ, 
Tổ thứ 8 Thiền  tông Lâm Tế, Thiền Sư Phương Hội ! 
Một câu đốn ngộ ... phải trải nhiều năm 
Căn cơ có lại tu tập tích chứa trong tâm 
Bặt vọng tưởng quanh co ...ra đi rủ bỏ ! 

Với Bồ đề tâm...mong người người được cứu độ ! 
Lời Sư Phụ Từ Minh huyền ký như thần 
Con cháu Giám Tự  đời sau  sẽ rất đông 
Quả thật ! 
“ Chớ nói 30 năm sau, Dương kỳ đầu rồng đuôi rắn".

Cửu Phong nơi chốn dường như dành sẵn 
Xuất gia lần đầu và trở lại lần hai , 
Trú trì trên núi Dương Kỳ chuẩn bị sơ khai 
Thượng đường đưa gậy “ Được càn khôn chấn động “


Chẳng thầy ra một pháp là lỗi lầm lớn !
Đến Đạo đừng  đi đường dưới núi ... trải nghiệm dần 
Cần ngộ thì dễ , cần mê thì khó ... thật cao thâm 
“Nhất thiết Trí thanh tịnh", trời không bốn vách ! 

Đa tạ Giảng Sư ... chỉ ra khí phách, 
Bậc kỳ tài ...ngộ đạo mới quan tâm,
Sá chi nhà trống vách tan hoang 
“Nhà của Dương Kỳ đơn sơ lắm
Trên giường tuyết trắng đã ngập đầy 
Rụt cổ lại, lòng ngầm than thở
 Người xưa nhà chỉ nơi gốc cây.”
Sách tấn  ...khi đệ tử nhã ý muôn tân trang lại! 
Kính tri ân ... điều  thọ nhận từ bài pháp thoại
Bậc đạo sư chân chính rất khó tìm 
Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm cứu độ mê tình.
Đoạn đối đáp Thầy Trò ... tinh ý về Mê Ngộ
....lời khai thị giữa Nam Nhạc và Mã Tổ ! 
Lại thêm 
Lời tán thán công hạnh được Giảng Sư ngâm
 Đó là bài thơ của Ngài Hư Vân ****
Xuất sắc hành trạng ... Thiền Sư Dương Kỳ Phuong Hội .
Nam Mô Công  Đức Lâm  Bồ Tát Ma Ha Tát !


Huệ Hương 
Melbourne 20/3/2021

****

Hét xong lại hét rõ thiền tông
Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông
Diện mục xưa nay chưa đổi khác
Quê hương chính thật thể chân không
Cát đâu bám mắt nên tinh ý
Tiếng rót vào tai chớ bận lòng
Giải thoát tự do lìa chướng ngại
Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông.


(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049)
của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/202105:53(Xem: 315)
Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) Tổ thứ 66 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 33 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 29 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 234 của TT Nguyên Tạng từ chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc từ 6.45am, Thứ Ba, 15/05/2021 (04/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Chánh Truyền Huyễn Hữu xem đèn hoa Tiếng vỡ dòn tan chợt tỏ ra Liễu ngộ Tiếu Nham trình sở chứng Nghi tình dứt đoạn ngữ ngôn xa Toàn thân bừng sáng chân tâm hiện Một niệm chẳng sanh vạn mối hòa Chảy ngược Hoàng Hà rồng tưới nước Tươi nhuần ngũ cốc đất bao la. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch V
15/04/202108:27(Xem: 1042)
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Đời thứ 21 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 15/04/2021 (05/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư Tăng chúng ít người, thế tục dư Thuở trước tham thiền đồng chung hội Thức tri sâu cạn vốn thiên tư Quyết lòng nung chí quy nguồn cội Vững dạ bền gan tỏ đạo từ Trúc mảnh tùng cao đều sở đắc Diều bay cá vượt hiển thiền cơ (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂
06/04/202112:49(Xem: 1055)
Đừng như con rắn mến hang - Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự ! Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời . Kính bạch Thầy không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài bình giảng của Hoà Thượng Thích Thông Phương trong quyển NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN thì lại được nghe Yếu chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.! Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông** Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ cụ túc được đặc cách?***
17/05/202108:45(Xem: 18)
Sám Khánh Đản do HT. Thích Minh Tâm trì tụng
13/05/202110:45(Xem: 409)
Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo (1512-1581) Tổ thứ 65 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 32 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 28 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 233 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 13/05/2021 (02/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Người quyết công phu phải tập thiền Rửa rau, vo gạo vẫn điềm nhiên Cột tâm một chỗ tâm càng sáng Tán niệm muôn nơi, chuốc lụy phiền Sưởi ấm mới tường chân thật nghĩa Uống nước hay rằng lạnh xung thiên Như Lai chẳng đến không đi lại Lũ chột rờ voi chấp triền miên. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo (1512-1581) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45
11/05/202110:18(Xem: 442)
Thiền Sư Vô Văn Minh Thông (1480-1543) Tổ thứ 64 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 31 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 27 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 232 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 11/05/2021 (27/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Cảm thọ khổ vui vốn bởi tâm Cớ sao vọng chấp hướng xa tầm Vô minh chướng ngại gương tròn sáng Hữu lậu đọa sa bọt sóng ngàn Mê ngộ thị phi đều chấp ngã Niết bàn sanh tử bởi sai lầm Thạch hương miếu dụ chân diện mục Tánh giác muôn đời vẫn thậm thâm. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Vô Văn Minh Thông (1850-1543) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Sa
08/05/202115:50(Xem: 524)
Chủ đề: Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy, Tổ thứ 63 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 30 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 26 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 231 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 08/05/2021 (27/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Bản Thụy gầm vang với Bảo Phong Khởi tranh có có lại không không Đối đầu gậy hét Phật chưa tỏ Thẳng cẳng đá tung chốn thất ông Việc làm quân tử từ nay hết Anh hùng nghiệp cả sớm thành công Từ xưa tông chỉ chưa từng biết Xứ diệt, tâm không tiếng sắt đồng. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vi
06/05/202112:40(Xem: 646)
Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472) Tổ thứ 62 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 29 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 25 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 230 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 06/05/2021 (25/03/Tân Sửu)
04/05/202108:04(Xem: 739)
Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 61 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời Đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 229 của TT Nguyên Tạng Lúc: 6.45am, Thứ Ba 04/05/2021 (23/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tô Hàng, vùng đất mãi sum vinh Long tượng nơi này vẫn xuất sinh Đối mặt hỏi liền dường khó đáp Xoay lưng lò vỡ, dứt vô minh Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm Sao sáng khắp nơi chiếu vạn hình Thay thế Đông Minh hoằng tổ nghiệp Như dòng tế thủy giữ tông kinh. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ
29/04/202110:07(Xem: 751)
Thiền Sư Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Đời thứ 26 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 22 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 227 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 29/04/2021 (18/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Gia phong đánh hét thật khô khan Văn tự ngữ ngôn, khéo luận bàn tay đấm Đại Ngu bày thật tướng Chân phi Hoằng Bá, rõ tương quan Vạn Phong môn hạ toàn sư tử Chót đỉnh Linh Sơn, rợp đại bàng Tàn cuộc tử sanh bừng tỉnh mộng Lối về tự tại thật an nhàn. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃