Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

164 - Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

09/07/201609:30(Xem: 1082)
164 - Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chương Trình Hương Từ Bi - số 164 - ngày 9/7/2016
Chủ đề: Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ  
HT Thich Nhu Hue-7
Tác giã của các bài thơ từ trang nhà Quảng Đức: 
HT Thích Hạnh Niệm, TT Thích Nhật Tân, TS Lâm Như Tạng, SCTN Huyền Đạo, HT Thích Huyền Tôn
Người thực hiện chương trình: Khánh Tiên, Lê Vũ, Chơn Nguyên Minh

(xin mời vào nghe)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/08/201008:23(Xem: 2877)
Audio: Kinh Đoạn Giảm do HT Thích Chơn Thiện giảng