Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

28/6/2023: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Liên Hoa Sanh (Padmasambhava/Guru Rinpoche) tại Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria, Úc Châu

29/06/202309:58(Xem: 1121)
28/6/2023: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Liên Hoa Sanh (Padmasambhava/Guru Rinpoche) tại Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria, Úc Châu
28/6/2023: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Liên Hoa Sanh (Padmasambhava/Guru Rinpoche) tại Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria, Úc Châu


GURU RINPOCHE SPEECH 28/06/23

 

I acknowledge the Dja Dja Wurrung, the traditional owners of the land and welcome you all to this special event.

 

I especially welcome the Sangha. And thank Venerable Tsapel for leading this puja and Venerable Jampa for organising the puja. I thank Venerable Thich Nguyen Tang and sangha from Quang Duc Monastery, and monks and nuns from Quang Minh Temple, monks from Thubten Shedrup Linh and Atisha Centre, and nuns from Machig Labron nunnery for their attendance.

 

In 2004 Kyabje Lama Zopa Rinpoche told me we must create a Padmasambhava statue based on the one in His Holiness the Dalai Lama’s temple at Nyamgyal Monastery. Rinpoche said that the powerful energy of this statue would help us overcome obstacles to the speedy construction of the stupa.

 

With the help of our friends at Tushita centre in Dharamasala we had many photos taken of the statue in His Holiness’ temple. Then through our friends at FPMT Mongolia we were put in touch with a monk who said that for USD$15,000 he would have our statue made. We sent the cash to him and thereafter had no further communication with the monk. While I never completely gave up hope I was very relieved when 6 months after we’d handed over the cash, we received an email from a shipping company saying Your statue is in Hong Kong.

 

When our big one-piece brass statue arrived, we were faced with the challenge of filling it. With ingenuity Dennis and Bob Waterhouse lay the statue on his back on a big heap of sand. This allowed Thubten Khedup and several volunteers to be able to fill the statue. Then came the very delicate operation of transporting the statue to the stupa and lifting it upright. Geshe Doga and Thupten Khedup said many prayers for the success of this operation.  

 

Chun Roo and a monk from Taiwan came over to gold leaf the statue. And then we continued to build the stupa around it. We covered it as best we could and continued to lift steel and pour concrete around it.

 

His Holiness the Dalai Lama consecrated the statue while he was at the Great Stupa in 2007.

 

Over the past year this statue has been restored and the auras added by the amazing construction and art team at the stupa: including Tony, Guy, Finn, Lucy, David Williams, Dennis, Graham, Andrew, Tara, Larry, Cynthia, My Phuong, Yvette, Nicole, Tanith-Lee, Rosie, Annie, Donna, Marie, Deborah, Jan, Skye, David, Zach, Bridget, Haozhen, Cathie, Francesca, Ruofei Chen and her Mum. While not part of the art team Venerable Jampa and Garrey Foulkes deserve many thanks for their advice on the Padmasambhava statue.

 

I also express sincere thanks to the benefactors who helped fund this project. I pay particular thanks to the Sangha and students of Chua Quang Minh and Chua Quang Duc for their support and sponsorship.

 

Today is Guru Rinpoche day and we will celebrate this day every year with a puja in the presence of the truly blessed statue.

 

I will now hand over to Venerable Tsapel. After the Tibetan Buddhist puja we will ask Thay Nguyen Tang to lead prayers in Vietnamese.

 

Thank you.

Ian Green OAM
-Chairman of the Great Stupa of Universal Compassion
- Founder of the Jade Buddha for Universal Peace. 
Guru Rinpoche (1)Guru Rinpoche (2)Guru Rinpoche (3)Guru Rinpoche (4)Guru Rinpoche (5)Guru Rinpoche (6)Guru Rinpoche (7)Guru Rinpoche (8)Guru Rinpoche (9)Guru Rinpoche (10)Guru Rinpoche (11)Guru Rinpoche (12)Guru Rinpoche (13)Guru Rinpoche (14)Guru Rinpoche (15)Guru Rinpoche (16)Guru Rinpoche (17)Guru Rinpoche (18)Guru Rinpoche (19)Guru Rinpoche (20)Guru Rinpoche (21)Guru Rinpoche (22)Guru Rinpoche (23)Guru Rinpoche (24)Guru Rinpoche (25)Guru Rinpoche (26)Guru Rinpoche (27)Guru Rinpoche (28)Guru Rinpoche (29)Guru Rinpoche (30)Guru Rinpoche (31)Guru Rinpoche (32)Guru Rinpoche (33)Guru Rinpoche (34)Guru Rinpoche (35)Guru Rinpoche (36)Guru Rinpoche (37)Guru Rinpoche (38)Guru Rinpoche (39)Guru Rinpoche (40)Guru Rinpoche (41)Guru Rinpoche (42)Guru Rinpoche (43)Guru Rinpoche (44)Guru Rinpoche (45)Guru Rinpoche (46)Guru Rinpoche (47)Guru Rinpoche (48)Guru Rinpoche (49)Guru Rinpoche (50)Guru Rinpoche (51)Guru Rinpoche (52)Guru Rinpoche (53)Guru Rinpoche (54)Guru Rinpoche (55)Guru Rinpoche (56)Guru Rinpoche (57)Guru Rinpoche (58)Guru Rinpoche (59)Guru Rinpoche (60)Guru Rinpoche (61)Guru Rinpoche (62)Guru Rinpoche (63)Guru Rinpoche (64)Guru Rinpoche (65)Guru Rinpoche (66)Guru Rinpoche (67)Guru Rinpoche (68)Guru Rinpoche (69)Guru Rinpoche (70)Guru Rinpoche (71)Guru Rinpoche (72)Guru Rinpoche (74)Guru Rinpoche (75)Guru Rinpoche (76)Guru Rinpoche (77)Guru Rinpoche (78)Guru Rinpoche (79)Guru Rinpoche (80)Guru Rinpoche (81)Guru Rinpoche (82)Guru Rinpoche (83)Guru Rinpoche (84)Guru Rinpoche (85)Guru Rinpoche (86)Guru Rinpoche (87)Guru Rinpoche (88)Guru Rinpoche (89)Guru Rinpoche (90)Guru Rinpoche (91)Guru Rinpoche (92)Guru Rinpoche (93)Guru Rinpoche (94)Guru Rinpoche (95)Guru Rinpoche (96)Guru Rinpoche (97)Guru Rinpoche (98)Guru Rinpoche (99)Guru Rinpoche (100)Guru Rinpoche (101)Guru Rinpoche (102)Guru Rinpoche (103)Guru Rinpoche (104)Guru Rinpoche (105)Guru Rinpoche (106)Guru Rinpoche (107)Guru Rinpoche (108)Guru Rinpoche (109)Guru Rinpoche (110)Guru Rinpoche (111)Guru Rinpoche (112)Guru Rinpoche (113)Guru Rinpoche (114)Guru Rinpoche (115)Guru Rinpoche (116)Guru Rinpoche (117)Guru Rinpoche (118)Guru Rinpoche (119)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/08/2023(Xem: 669)
Từ khi Trí tuệ nhân tạo xuất hiện AI, một trong những đề tài theo tôi xem qua nhận thấy được nhiều người tham vấn vẫn là Tôn giáo và Khoa học, nhất là câu hỏi “tín ngưỡng có thể làm giảm đi tính chất khoa học trong tôn giáo không “ khi mà Albert Einstein đã cho rằng : “Science without religion is lame, religion without science is blind” tam dịch “ Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng”.
15/06/2023(Xem: 4671)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
20/05/2023(Xem: 1279)
Kính ngưỡng Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Từ lâu con không đợi đến ngày Đại Lễ Đức Phật đản Sinh và Vía Lễ Đức Ngài Để dâng lời ca ngợi cung kính tỏ bày Vì trong con nhị vị bậc Đạo Sư là một Hằng ngày mỗi sáng công phu..... Thành tâm tán thán ân đức, trí đức cùng tột !
02/04/2023(Xem: 1055)
Lạy Đức Địa Tạng Vương Con xin làm hành khất Ngửa hai bàn tay gầy Giúp đời bớt bơ vơ Lạy Đức Địa Tạng Vương Con xin làm hành khất Để được nắm cơm thừa Ấm lòng đàn trẻ thơ Lạy Đức Địa Tạng Vương
26/08/2022(Xem: 2632)
Kính mừng Ngày Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hạnh nguyện vĩ đại Ngài ...ý nghĩa diệu thâm Toát lên lòng từ bi biểu tượng Bản Tâm Chuyển hóa được tất cả chủng tử xấu ác Hình tượng Ngài... Tích trượng phá tan sáu khoen cửa giải thoát Đội mão tỳ ly, vầng sáng hào quang Tay trái Như Ý Châu...mọi đau khổ xua tan. Nguyện cứu độ tất cả ...Mới Thành Phật !!!
09/08/2022(Xem: 1652)
Thế Chí Đại sĩ, bình báu lung linh Thâu nhiếp niệm Phật thệ nguyện rộng thênh Biển cả bao la, hầu cận Di Đà Trừ mê cứu khổ thoát khỏi Ta Bà Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần).
15/07/2022(Xem: 2714)
Gần đây nhờ theo dõi thường xuyên các khoá An Cư Kiết Đông của Phật Giáo Đại thừa thường kiết giới bắt đầu từ rằm tháng tư và giải chế tự tứ vào rằm tháng 7 và một trong các thời khoá có nghi thức lạy Ngũ bách Danh Quan Thế Âm hoặc lạy mỗi chữ một lạy trong kinh Pháp Hoa mà cuối câu đều là Quán thế Âm thí dụ :
13/06/2022(Xem: 3710)
Lễ An Vị Bồ Tát Quan Âm Tam Diện Lộ Thiên tại A Di Đà Land, Taralga, NSW, Úc Châu (11/6/2022) MC: Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên -Phật tử tề tựu -Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm -Giới thiệu chương trình, chư tôn đức và quý quan khách tham dự -Lời chào mừng của Đạo hữu Tony Thạch Quân Thật, pd: An Hậu -Lời đạo từ của Thượng Tọa chứng minh -Lễ tụng kinh sái tịnh an vị (TT Nguyên Tạng & NS Như Như) -Tặng quà và phát bằng tán dương công đức đến quý Phật tử đóng góp công quả cho A Di Đà land trong thời gian qua -Chụp hình lưu niệm -Thọ trai và hoàn mãn
16/04/2022(Xem: 2689)
Phật Mẫu Chuẩn Đề ngự trên đài sen Vầng hào quang ánh tỏa ra rực rỡ Phật, Pháp,Tuệ nhãn chiếu soi cứu độ Chúng sanh khỏi kiếp khổ nạn đau thương
23/03/2022(Xem: 2307)
Kính lạy Đức Bồ Tát biểu tượng cho đại hạnh thực tiễn Hình thành nội hàm tín ngưỡng tinh thần BI, TRÍ, NGUYỆN, HẠNH của Phật giáo Bắc Tông (1) Điểm đặc sắc ...Đại thừa tâm lượng rộng lớn !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567