Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đừng rời Tín căn- (nhân ngày lễ Tạ ân cuối năm 16 tháng chạp )

06/01/202307:08(Xem: 889)
Đừng rời Tín căn- (nhân ngày lễ Tạ ân cuối năm 16 tháng chạp )

hoa xuan 2022 (3)


Đừng rời Tín căn
(nhân ngày lễ Tạ ân cuối năm 16 tháng chạp )

Không hiểu sao dù bị bao nhiêu bạn đồng tu chỉ trích nếu đã theo nguyên thủy lại còn nghiên cứu đại thừa và đôi khi còn làm những bài thơ xưng tán các vị Bồ tát, đó là quên Phật mà chỉ lo nhớ Tổ, thì con đường tu đã sai lầm…

Thế nhưng vì một căn duyên nào trong tiền nghiệp cũ mà tôi đã nhiều năm song hành giữa Đại thừa và Phật Giáo Nguyên Thuỷ, chắc lọc hết những tinh hoa của các kinh điển và dụng công sức nhiều giờ trong ngày để ghi chép lại mỗi khi nghe pháp thoại của quý bậc cao tăng thuộc Nam Tông và Bắc Tông rồi tự mình tìm lấy con đường sáng và nhất định tin rằng sẽ có một ngày được gặp đại duyên…., đó là Chư Thiên, thần linh mách bảo thì mới có thể “tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời chăng” …( điều tôi muốn nói Ngộ không phải là chứng đắc đâu mà Ngộ chỉ là biết và nhớ làm theo lời Phật dạy, sống thuận với thiên nhiên biết rõ Vô Thường, Vô Ngã, Nhân quả, Nghiệp Báo để thấy được con đường sáng mà bước vào biển pháp mênh mông với một hải bàn định hướng cho mục tiêu mình bước đến).
Có lẽ phải kiên trì như thế và với một tín tâm cực độ mà sau gần 10 năm nay vào
hai tháng nay gần đây có những điều linh ứng đã xảy ra mách bảo tôi rằng mình đã đi đúng đường khi chỉ dẫn cho một bạn đạo tìm đọc lại Thần chú Kim Cương Tát Đoả (100 vần) mà Mật Tông cho rằng vị Bồ Tát này chính là hoá thân của Đức Bồ Tát Thiện Thủ trong hội Hoa Nghiêm và Vô Lượng Thọ : Ngài Phổ Hiền Bồ Tát..
Và một điều nữa từ một vị Thầy mà tôi rất quý kính khi được nhắc nhở vào ngày 14 và 30 mỗi tháng nên tu tập sám hối lại tất cả những tội nghiệp ác do ba độc tham sân si từ thân khẩu ý gây ra trong lời nguyện thứ thứ tư của Ngài trong Thập Quảng Đại Nguyện Vương.
Nhất giả Lễ Kính Chư Phật
Nhị giả Xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu Cúng dường
Tứ giả Sám Hối nghiệp chướng
Ngũ giả Tuỳ hỷ công đức
Lục giả Thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả Thỉnh Phật trụ thế
Bát giả Thường tuỳ Phật học
Cửu giả Hằng thuận chúng sanh
Thập giả Phổ giai hồi hướng
Từ hai sự kiện trên bao nhiêu năm thọ trì kinh điển Phật dạy nhất là trong hai chục bài kinh tinh tuý nhất trong 152 bài của Trung Bộ Kinh dường như đã hiện rõ trong đầu từng chữ từng câu với những điều tôi đã tóm tắt lại vào một ngày sau khi là lễ sám hối tại gia.
(Đúng vậy nếu mỗi ngày ta thành tâm sám hối tội lỗi đã tạo từ nhiều kiếp trong quá khứ và hiện tại thì sẽ được Phật lực gia trì diệt tội chướng tăng trưởng trí tuệ
Người đời nếu không có trí tuệ thì ngày ngày cứ mê mờ tạo tội và sẽ sống chết trong sáu nẻo luân hồi —Còn người học Phật mà không trí tuệ sẽ rơi vào ma đạo)
Thành kính tri ân Thày.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là mỗi khi nghe một bài pháp thoại nào mà tôi cho là phù hợp với căn cơ của tôi nhất dù bất cứ kinh điển nào, lời Phật dạy cũng đều là châu ngọc, là hoa trái cho con đương tiến đến quả đạo (sau khi nghe đi nghe lại ít nhất 10 lần ) mà mỗi lần với tất cả sự chú tâm và mở âm thanh thật lớn cho cây cỏ, chúng sanh nhỏ nhất đang cư ngụ khắp nơi trong nhà tôi hoặc những người âm còn đang lẩn quất chung sống bên cạnh mình và tôi đã tìm thấy con đường mà mình phải tiến bước dù còn xa đến bao lâu đi nữa nhưng với một sự thanh thản, tự tại ung dung vì có bước đi thì sẽ đến…
Thì ra nơi nào còn lưu truyền Phật Pháp, còn đọc tụng, thọ trì lời dạy của Phật thì nơi đó sẽ có hoá thân của Phật, Bồ Tát, Chư Thiên, và Thọ thần đến để hộ trì và nghe kinh .
Sau khi thấy rõ lời kinh Phật lúc nào cũng hiện rõ trong 84 ngàn pháp môn đều quy tụ về vô thường, khổ, vô ngã và cách quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp trong kinh Đại Niệm Xứ ( chủ yếu của thực hành Thiền Minh Sát Tuệ - Vipassana) đều nhằm một mục đích truyền trao cái trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn để mình đừng mê vọng mà chấp nhận mọi sự vật đều có thật rồi dính mắc trong ái dục và tôi đã làm một bài thơ như sau:
RỜI XA MỘNG ẢO
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương
Thuở thiếu thời…sao mãi vấn vương
Bao nhiêu ký ức miên trường
Đã ghi chép lại giữ hương cho đời
Giờ đây tuổi hạc bên trời
Hắt hiu lặng lẽ à ơi tình người
Chỉ tuồng ảo mộng huyễn thôi
Vụt tan nháy mắt bèo trôi phương nào
 
Từ khi học Đạo chẳng xuyến xao
Năm tháng cứ qua….ta đón chào
Lời nói vẫn trẻ ngọt ngào
Tinh thần học hỏi vẫn cao làm đầu
Sông dài trời rộng duyên sâu
Hàm ân Phật Pháp nhiệm mầu uyên nguyên
Mỗi người có nghiệp …của riêng
Thực tiễn nỗ lực tinh chuyên làm lành
Trong tâm nguyện Phật đản sanh
Từng giây từng phút viên thành hạnh tu …
( thơ Huệ Hương)
Tôi may mắn lại đọc được lời khuyên tối hậu từ Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi khi dạy cho Thiện Tài Đồng Tử trong phẩm Nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm rằng : “NẾU RỜI TÍN CĂN THỜI TÂM SẼ RẤT YẾU KÉM “.
Lại nữa cũng trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức”. Bởi vì khi có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo Pháp của Ngài và tin chư Tăng là người đã nguyện sống đời tỉnh thức như Phật thì mới quy ngưỡng và tín thọ, thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn, của chư Tăng đưa đến thành tựu phạm hạnh, an lạc giải thoát. Cũng từ niềm tin mà tiếp thu được những lời dạy quý báu, để từ đó tích tập được các công đức, phước báu cho chính mình.
Trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Nhỏ, phần Sự kiện, Đức Phật dạy một người có lòng tin sẽ có 3 biểu hiện như sau: “Ưa gần gũi người có giới hạnh—- ưa nghe diệu Pháp—với tâm ly cấu uế xan tham, dù đang sống tại gia, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.”
Cũng trong kinh Tăng Chi bộ II, chương 5, phẩm Sumana, Đức Phật dạy về 5 lợi ích của lòng tin như sau:
1. Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin,
2. Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin,
3. Khi chấp nhận thọ thực, cúng dường họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin,
4. Họ thuyết Pháp trước hết cho những người có lòng tin,
5. Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời.
Lời kết
Người có lòng tin, đức tin ở trong đời sẽ sống vững vàng, vượt qua được khó khăn, chông gai và các thử thách.
Tin lời Phật dạy để thực hành, tin rằng mình tu tập thực hành sẽ chuyển hóa khổ đau thành an lạc, chuyển hóa cái xấu ác thành cái tốt, tin rằng mình tu tập những Pháp lành sẽ được phước báu. Vì pháp Phật là phương lương dược diệu .
Thứ nữa là tin ở chính mình, mình có đủ tất cả những nhân lành có thể thực hiện được những điều này.
Sau đó là dốc lòngieo trồng và vun đắp hạt giống lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng ( Tam Bảo)  là điều vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi chúng ta để tăng trưởng lòng tin và một trong những quan trọng nhất ấy chính là thân cận các bậc thiện hữu tri thức
Trộm học được những lời dạy của Cổ đức:
-“Đời người nếu chọn đúng pháp môn thì một đời thanh thản tự tại “ vì sao vậy ?. Có khi pháp tu này không thích hợp với ta, nhưng lại giúp nhiều người tu thành tựu. Rõ ràng là không phải ở pháp môn tu mà là ở chính con người của mình. Cho nên, lời Phật dạy trong kinh Kalama: Không phải mình bỏ thời giờ sàng lọc pháp môn, mà chính là tìm hiểu chính mình, rồi mới chọn pháp môn thích hợp với con người mình! Có như vậy thì việc tu tập mới mong có tiến bộ khi biết pháp môn nào mới là chánh đạo, chánh pháp đã khiến mình lột xác, trở thành một con người mới, đầy từ bi, thương yêu, và biết hỷ xả.
-“Đời người nếu chọn đúng Thầy dạy thì Trí Tuệ một đời” vì xem ra muốn gặp được thiện duyên này cũng phải là căn cơ sâu dày lắm vì mỗi thiện duyên chính là chiếc đò ngang của sinh mệnh, muốn kết được thiện duyên đâu phải là chuyện mà mình muốn được vì trong kinh Vi  diệu pháp bất cứ chúng sinh nào cũng phải chịu quy phục trước mãnh lực của 24 duyên ( Nhân duyên - cảnh duyên - trưởng duyên , vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, dị thục quả duyên, vật thực duyên, quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên và bất ly duyên ).
Tuy vậy hãy là người tự tin rằng lúc nào mình cũng khởi lên trong đầu một niềm tôn kính Phật và luôn chánh niệm khi nhớ nghĩ tất cả công đức của Như Lai qua sự thanh tịnh và diệu dụng của trí tuệ siêu việt của Ngài và nguyện tri ân và khắc ghi mãi….
Và cũng nhân ngày lễ tạ ân cuối năm 16 tháng chạp âm lịch, thành kính tri ân Thày Tổ, Cha Mẹ nhiều đời, xã hội tổ quốc và những bậc quý nhân hiền trí đã dẫn dắt con trên đường Đạo.
Thật ra ngày lễ này thuộc vào nghi thức của tông nào hay của nhân gian nhưng tôi đã thiết lễ từ ngày hiểu mình mang nặng bốn ân trong đời và mong rằng cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim vì : “Sự thật sẽ luôn là một câu ngạn ngữ thật cổ xưa nhưng chứa đầy sự thông tuệ “và ….
 
“Đúng, Sai vốn không tướng thật
Xét cho cùng hết thảy đều không
Người có tự tin thuần tịnh nội tâm
Sẽ thấu tình đạt lý trong mọi quan hệ
Kính tri ân tất cả bằng chân thành trí tuệ
Nguyện tinh tấn học Đạo …
…..không uổng phí kiếp người
Một ngày kia sẽ đến cuối chân trời
Đầy hoa thơm cỏ lạ …nơi ghi dấu
“Phật Tâm đang hiện diện trong Ta”
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Ngũ trí nghiêm thân Đức Văn Thù Bồ tát
Nam Mô Thập quảng đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát
Huệ Hương

***

Chào mừng năm mới 2023.

Tống cựu nghinh tân, bầu trời rực sáng
Từng loạt pháo hoa muôn sắc phô bày
Đại duyên đại phước nào….vẫn còn đây
Vẫn thanh thản, nhìn cuộc đời với tâm đạo.
Chắp búp tay sen kính chúc …
Tịnh độ nhân gian chính do mình tự tạo !
Nhân quả công bằng thưởng phạt phân minh
Thường xuyên gần gũi hiền trí …Tuệ phát sinh
Lắng nghe và quán sát lục nội ngoại xứ !
Kính chúc người …sớm thoát khỏi biển sanh tử
Gieo trồng ruộng phước chọn đúng pháp tu
Khéo tự hộ niệm trở thành bậc trượng phu
Thấy được bản tâm, hướng về vô thượng.
Phù du vạn hữu đều nằm trong tam tướng [*]
Nhưng, tốt đẹp chỉ thuộc …người tự tin
Hiểu trách nhiệm, chuyên cần …tính cách mình
Cơ duyên, kỳ tích …
luôn dành cho người có chuẩn bị !
Năm mới đến, nguyện cầu …vạn sự như ý,
Từng phút giây đều như lý tác ý !
Huệ Hương
——————————
[*] Vô thường, Khổ, Vô ngã


***

Dòng Cảm Niệm

( KHI NHÌN HÌNH ẢNH ĐÊM HOA ĐĂNG PHẬT THÀNH ĐẠO TRONG KHOÁ TU HỌC ÚC CHÂU KỲ 20)
Nhìn hình ảnh đêm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
Tổ chức cực kỳ tráng lệ công phu
Trong khoá tu học kỳ 20 Úc Châu
Ký ức tràn về của ba năm về trước !
Cũng hoa đăng vía Phật A Di Đà ..lệ ướt
Khoá tu học Úc Châu 19 tại Canberra
Từng đoàn người ….
cung kính niệm Phật thiết tha
Nhạc réo rắt “ QUAY VỀ NƯƠNG TỰA TAM BẢO “
Giờ đây mùng tám tháng chạp …
đoàn người hướng về Đức Thích Ca ngự tọa
Video clip …
Thiền Lâm Pháp Bảo cảnh trí huy hoàng
Có phải thiên đường, hạnh phúc trần gian
Suối nguồn uyên nguyên …niềm vui Chánh Pháp!
Ngợi khen tán dương thiện nam tín nữ tỉnh giác
Tự chủ thân, lời, ý tuần lễ hoà hài
Vui theo lời thuyết giảng, tâm tính sửa sai
Nhớ lời Phật dạy …
…” Chúng ta không bao giờ tách rời Giác Ngộ “
Kính tri ân Hội đồng điều hành Giáo Hội
Tạo duyên lành giúp Phật Tử vững tin
Cầu bậc hiền trí chuyển hoá tâm linh
Thành tựu đại nguyện, trí tuệ quang minh rực rỡ !
Cùng Hoa Bồ Đề trân báu quý giá rộ nở !
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (3)
Phật tử Huệ Hương kính mừng khoá tu được viên mãn

Khoảnh khắc đầu năm suy nghiệm.

Trong khoảnh khắc …
tống cựu nghinh tân 2023, suy nghiệm:
Kinh nghiệm là vốn liếng, là vị Thầy
Trách nhiệm lại là …
Phương hướng nhận sự sống trong tay
Sẽ …nắm được chìa khoá mang lại Hạnh phúc !
Luôn nhìn vào thực tại, lục căn thu thúc
Hãy gieo trồng trưởng dưỡng đóa hoa lòng
Tình người thanh khiết, ánh mắt cảm thông
Sự mầu nhiệm tự nhiên ….đang có mặt
Khám phá chân chính nơi mình …con người thật
Tâm là chiếc xe, tu là cuộc hành trình
Lại có gia tài hòn ngọc vô giá …nơi mình
Thì nghiệp báo, phiền não khó đeo bám được
Hãy gửi lại cho đời …chút hương thơm ướp !!
Huệ HươngGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/03/2023(Xem: 5348)
Nghĩ tức cười, hồi nhỏ tới giờ tôi đọc kinh Phật nhiều, hiểu sát sinh là tội lớn, ăn mặn là không hay. Cho nên càng hiểu càng tin thì con kiến cũng không dám giết. Sợ ở ngoài đời, sợ lớn lên kết hôn khổ, dù mình không muốn sát sinh, nhưng nếu làm dâu sẽ bị nhà chồng ép giết chóc phục vụ giỗ quảy và phục vụ họ. Vậy thì đâu có gì sung sướng, sống mà tạo tội chồng tội. Thôi thì đi tu cho khoẻ, giải thoát nhiều cái khổ không đáng có.
14/03/2023(Xem: 2108)
Trong xã hội bận rộn ngày nay, con người phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý làm ảnh hưởng đến chất lượng sống, và đã đến lúc chúng ta cùng thư giãn, chú trọng đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Cách thực hành dễ nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất là cùng Headspace, 10 phút thiền định mỗi ngày để thay đổi cuộc sống. Với những kiến thức mới về thiền trong bộ sách 3 cuốn rất mỏng và dễ đọc để ứng dụng này, chúng ta chắc chắn có lối sống tích cực, vui vẻ hơn và bình an hơn. Bộ sách gồm 3 cuốn mang đến những lợi ích khác nhau, từ quản lý sự căng thẳng đến trân trọng và biết ơn cuộc sống. Hướng dẫn những kỹ thuật căn bản nhất về thực hành thiền là mấu chốt để thay đổi cuộc sống của bất cứ ai may mắn đọc sách này.
07/03/2023(Xem: 1161)
Thông thường, người ta thường nghĩ “làm phước” là phải làm điều gì đó to lớn, mang tính cho và nhận bằng những vật phẩm thấy được như “tặng quà, tặng tiền, cúng kiếng…” cho tặng càng nhiều, mâm càng cao, cỗ càng đầy thì phước sẽ theo đó mà tăng dần, thực ra, “làm phước” và tích đức đôi khi chỉ đến từ những việc đơn giản nhất.
04/03/2023(Xem: 696)
Cuốn sách “Thế Giới Phật Giáo” của tiến sĩ John Powers do nhà xuất bản Routledge phát hành từ năm 2016 mà tôi, người tự nhận là chăm đọc, chăm khám phá tìm tòi, nhất là những cuốn sách Phật giáo quý giá, hoàn toàn không biết gì cả. Thật là tệ. May thay, hai năm sau, vào năm 2018, tình cờ tôi được đọc bài giới thiệu về cuốn sách này từ thầy Thích Chân Pháp Cẩn. Bài giới thiệu cuốn hút tôi vô cùng và ngay lập tức tìm cách để có một bản tiếng Anh để đọc. Tôi đã đọc ngấu nghiến, đọc đến xong, đọc để không bị đứt mạch. Khi những dòng cuối cùng của sách kết thúc, tôi ngay lập tức phát nguyện tìm cách mua bản quyền và tìm kiếm các dịch giả giỏi nhất để chuyển ngữ ra tiếng Việt. Không thể không xuất bản cuốn sách quý giá này!
21/02/2023(Xem: 1126)
Hôm nay thứ hai đầu tuần cũng là ngày bắt đầu cho tháng hai âm lịch nhuần của năm Quý Mão, người viết bổng dưng có ước nguyện sẽ ghi lại những lời chân ngữ của những bậc đại sư của nhiều tông phái theo từng ngày và nếu các bạn cảm thầy thích hợp với ngày nào đó trong tuần thì có lẽ bạn đã sống hợp với phong cách mà bạn đã trưởng thành khi đã thừa hưởng được đạo vị từ bậc chân sư đó. Thật ra đây chỉ là một sưu tầm trong các danh ngôn và chỉ là cách giải trí cho thư giản tâm hồn cũng là cách khuyến khích để giữ mình an lạc hoan hỷ tươi thắm mỗi ngày bạn nhé!
19/02/2023(Xem: 1099)
Sách Thiền Tập với Pháp Ấn dày 460 trang gồm 27 chương do Ananda Viet Foundation ở California vừa xuất bản mà tác giả gửi biếu tôi bản đầu tiên. Đây là cuốn sách thứ bảy biên khảo về Thiền của cư sĩ Nguyên Giác. Có thể kiếp trước tôi và Nguyên Giác là bạn vong niên đồng tu cho nên tôi đã dành nhiều thời giờ giới thiệu nhiều sách của ông
17/02/2023(Xem: 714)
Người Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế đánh giá là những con người ham học hỏi, thông minh, chăm chỉ, có khả năng tiếp thu và ứng phó nhanh với hoàn cảnh. Quả thật đúng vậy, trong mỗi người dân đất Việt phần nhiều đều có những đức tính tối ưu đó. Hoàn cảnh càng khó khăn thì sự phấn đấu trong họ lại càng lớn mạnh. Trong mỗi tư duy của người Việt đều tin tưởng rằng:
15/02/2023(Xem: 1107)
Thế giới ngày nay mà chúng ta gọi là “thời đại mới” đổi thay đến chóng mặt, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống trong đó có tôn giáo. Tuy không có “thánh chiến” được công khai tuyên bố, nhưng cạnh tranh để bành trướng, giành giật tín đồ, mua chuộc dưới mọi hình thức để cải đạo, kể cả bằng bạo lực đã diễn ra hàng ngày và gần như trên quy mô toàn cầu.
15/02/2023(Xem: 8612)
Sau hơn một năm hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) được hình thành với sự tán trợ của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, cùng với sự thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng), Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam trên hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM
11/02/2023(Xem: 734)
Có 7 câu hỏi mà một vị thánh trả lời một cách rất thâm sâu. 1.Vật gì sắc bén nhất trên thế giới này? Vật nhọn nhất là cái lưỡi của con người. Con người dùng lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim, cảm giác của người khác. 2. Nơi nào xa nhất trên thế giới này? Quá khứ là nơi xa nhất. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta giàu cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ nên chúng ta phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới. 3. Cái gì lớn nhất trên thế giới này?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567