Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính mừng Ngày Đức Thế Tôn xuất gia (mùng 8 tháng 2 âm lịch)

09/03/202210:25(Xem: 4799)
Kính mừng Ngày Đức Thế Tôn xuất gia (mùng 8 tháng 2 âm lịch)


ngua kien trac


Nhân Lễ Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia Của Đức Phật

( Mùng 8 tháng 2) kính cúng dường Ngài
những gì thọ nhận từ Kinh Sa Môn Quả (Sàmajjaphala Suttam

Kính bạch Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Giác, Bậc Đạo Sư của Trời Người.

Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.

Song song với niềm tin đó con vẫn kiên trì nghe pháp, nghiên cứu các lời chú giải từ những bộ kinh của Phật Giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và các bộ Luận đồng thời vẫn tụng niệm Xưng tán Tam Bảo vào những thời công phu và hồi hướng đến Chư Thiên và Cửu huyền thất Tổ cũng như tự nguyện có được chút phước báu để làm tư lương cho những ngày vị lai.

Có lẽ nhờ đó mà từ ngày đầu của tháng 2 âm lịch con đã nghe được lời mách bảo vi diệu rất nhẹ nhàng vang thoảng bên tai khi tưởng nhớ đến ngày xuất gia của Đức Thế Tôn rằng : “Hãy viết về kinh Sa Môn Quả để cúng dường “ .

Còn nhớ khoảng 10 năm về trước con có đọc qua kinh này một lần, và biết đây là một kinh rất tinh yếu và sâu sắc thuộc về Trường Bộ Kinh nhưng lúc ấy căn cơ con còn quá kém chưa hiểu cái gì là triền cái, làm sao để thu thúc lục căn cũng như chưa biết gì về Thiền Quán, Chánh niệm Tỉnh Giác và cũng chưa gặp được thuận duyên nào để kề cận bậc hiền trí ...cho nên khó thể hiểu rõ được tầm quan trọng của Hạnh Xuất Gia ( con đường bỏ Phàm thành Thánh) và ý nghĩa tuyệt vời của hai chữ Sa Môn .
Cả tuần nay với tiếng vang huyền bí ấy... con đặc biệt dành ra 18 giờ nghe pháp thoại với Giảng Sư Bhikkhu Pasado Sán Nhiên và bản kinh Việt dịch từ Hòa Thượng Thích Minh Châu bản kinh này thì một niềm hỷ lạc dâng tràn khi hiểu được : Thế nào 13 phước báu mà một Sa Môn được thọ hưởng .

Con kính xin dâng đến Đức Thế Tôn với tất cả lòng thành kính tri ân của một người con Phật được sinh ra từ kim khẩu của Ngài sau hơn 2600 năm, và kính nguyện bài viết này như là một phẩm vật dâng cúng đến Ngài nhân ngày lễ trọng đại này .

Thiết nghĩ nếu không có ngày này với công phu tu tập của bản thân Thái Tử Tất Đạt Đa qua sáu năm khổ hạnh nơi rừng già để cuối cùng tìm ra con đường Trung Đạo và đã trở thành một con người toàn thiện, một bậc Thánh giữa thế gian như thi hào Ấn Độ Tagore đã xưng tán “ Bậc vĩ đại nhất sinh ra trong cõi đời này “ làm sao chúng con có thể vén được màn vô minh và gột rửa mọi tập khí trong con từ bao kiếp lâu xa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Namo Tassa Bhavagato Arahato Sammasambuddhassa


phat xuat giaLời thưa:

Nhiều học giả đi trước đã cho rằng :

Kinh Sa-môn quả này dù đã được đức Phật dạy cách đây trên hai mươi lăm thế kỷ nhưng nó vẫn giữ được giá trị nguyên vẹn. Nội dung tất cả các phương pháp Phật trình bày trong kinh này đều xoáy sâu vào ba vô lậu học là Giới – Định – Tuệ. Có thể nói rằng chỉ cần nhớ 3 chữ cốt yếu sau THU-CHẾ -DIỆT ( Thu thúc lục căn – Chế ngự Tham, Sân, Si- Diệt trừ mọi kiết sử )

Với trí tuệ giải thoát siêu việt của Phật, Ngài giải thích tường tận những phương pháp đưa đến diệt tận khổ đau ngầm nêu cao tinh thần, mục đích của người xuất gia và chí nguyện thật cao cả và sau đó kết quả của người tu hành là giải thoát khổ đau, thoát khỏi những triền phược của những kiết sử bám chặt ràng buôc nằm u ẩn trong tâm mỗi người.

Cũng như hạnh Sa Môn phải gồm có hai phần: Hình thức và Nội Dung.
Hình thức Sa Môn hạnh là phẩm mạo xuất gia trong tứ oai nghi
Nội dung Sa Môn hạnh là TU TẬP NHỮNG PHÁP CỦA BẬC CHÂN NHÂN và THÀNH TỰU ĐƯỢC PHÁP THƯỢNG NHÂN
Riêng người viết chưa được cơ duyên xuất gia trong hiện đời này nguyện bài viết này sẽ làm duyên cho những kiếp vị lai sau...
Tư tưởng hạ liệt ...chưa bao giờ dám nghĩ !
Một ngày sẽ xuất gia thành bậc Sa Môn
Đâu biết rằng chủng tử Phật giống vẫn còn
Ngày nào đó....đúng thời, đúng lúc duyên hiện.

Nhờ bậc hiền trí dẫn dắt ..
......Xưng tán Tam Bảo phát nguyện
Chỉ nghe Pháp thoại thay thế âm nhạc du dương
Không hý luận, đọc kinh sách từ sáng tinh sương
Nhờ hồi hướng được hộ trì bởi Chư Thiên Hộ Pháp.

Kinh “Sa Môn Quả “ sau hai tuần thâm nhập
Từ chú giải nhiều học giả cao minh
Giúp tìm ra Ý Phật dạy trong kinh .
Nguyện kiếp nào đó được Xuất gia Cầu Đạo

Kính mạn phép tóm tắt Sa môn 13 phước báu.

( Thơ Huệ Hương )

Và bây giờ xin mời vào nội dung và ý nghĩa của kinh, quý đạo hữu nhé!

Toàn bộ nội dung của kinh có thể được tóm tắt như sau:

Kinh Sa Môn Quả trình bày những sai lệch của 6 chủ thuyết ngoại đạo thời Đức Phật và chúng mang dáng dấp của Chấp Thường, Chấp đoạn, Chủ nghĩa hoài nghi, không tin nhân quả nghiệp báo....Giữa những truyết thuyết đầy kiến chấp như một rừng gai dầy đặc rối ren ... sau đó Đức Phật đã giải đáp tường tận cho Vua A Xà Thế giáo pháp Ngài như một đóa hoa kiên cường tuyệt mỹ và bất diệt.
Cũng cần nhắc lai câu hỏi của Vua A Xà Thế khi tìm đến Đức Phật sau nỗi hối hận triền miên về tội sát hại Phụ Vương mình ( Vua Tần Bà Sa La ) rằng:
“Mỗi một người trong xã hội đầu làm những công việc nào đó, nhưng mỗi một việc đều có mang lại một kết quả cho bản thân họ hoặc bà con, bạn bè… Thế thì, một vị Sa môn sống đời phạm hạnh có đạt được lợi ích gì?” Đây là nghi vấn của Vua.”Thế nào là quả báo cao thượng của bậc xuất gia trong thực tại và những ngày vị lai”
Đức Phật sau khi nghe vua A-xà-Thế thuật lại sự chẳng vừa ý trước những lời phô trương về đường lối tu tập chẳng có kết quả rõ ràng nào của sáu vị Sư trưởng ngoại đạo.

Ngài đã nêu lên những pháp môn căn bản tuần tự thứ lớp trình bày đầy đủ chi tiết về các giai đoạn tu luyện của một vị Sa-môn, cùng các lợi ích thiết thực, hiện có trước mắt, ở mỗi giai đoạn tu chứng, để thành tựu đời sống phạm hạnh của một thượng nhân.

Đó là con đường ngắn nhất cũng là con đường duy nhất mà những ai muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi không thể không thực hành .

Và sau đây là những gì người viết đã tóm tắt như một pháp hành cho mình trên con đường tu tập vì trộm nghĩ với 13 phước báu của một vị Sa môn, chúng ta càng sớm thực hiện được phần nào theo thứ tự mỗi giai đoạn sẽ được thanh tịnh an vui từng mỗi chặng đường.
Những điều được ghi nhận qua Kinh Sa Môn Quả về 13 phước báu trong hiện tại và vi diệu trong vị lai.

1-Người Xuất gia với một tâm thiện sẵn có bớt dần tập khí Tham, Sân, Si sẽ được sự tôn kính và cúng dường.
2-Nhờ tự nguyện trau dồi tu tập về Tiểu giới, trung giới,đại giới ... Thân,Lời Ý được trong sạch.
3-Tự tín về Chánh Mạng qua tứ thanh tịnh giới.
4-Nhờ Thu thúc và hộ trì sáu căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân,Ý) mà ý thức là căn gốc phải thúc liễm nhiều nhất.
5-Tự chủ lâu dài với Chánh Niệm và Tỉnh Giác.( Thủy thái thanh ắt vô ngư -Nhân đa sự ắt vô trí).
6-Hạnh thiểu dục tri túc trong đời sống giản dị( Thanh bần- Lạc đạo).
7-Thoát khỏi Ngũ Triền cái ( Tham, Sân,Trạo hối, Hôn trầm thùy miên,Hoài nghi )
8-Hỷ lạc thấm nhuần Thân và Tâm do Thiền định chứng đắc Sơ thiền
9- An trú và tu tập chứng đắc được Tứ Thiền
10-Chú tâm đến Thiền Minh-Sát-Tuệ( Vipassana ) đạt được Chánh Tri và Chánh Tri kiến
11-Hiện bày một hóa thân (dùng tâm mình biến hóa ra thân hình khác có đầy đủ thủ túc và các bộ phận, lục căn đều tốt đẹp )
12-Hiện bày Ngũ Thông ( Thiên nhĩ thông, Thiên nhãn thông, thần túc thông, Tha tâm thông và Túc mạng thông)
13-Giác ngộ Lý Tứ Đế và diệt tận Lậu hoặc ( Dục lậu hoặc- Hữu lậu hoặc- Kiến lậu hoặc – Vô Minh).

Lời kết :

Thiết nghĩ lời bộc bạch sau cùng của Vua A Xà Thế khi xin được quy y Phật, Pháp Tăng như sau “Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để ai có thể thấy có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chơn chánh, để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn chận về tương lai".

Và lời chứng minh của Đức Phật thật cao thượng chứa cả Đại Bi Tâm “ Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chơn chánh, để đoạt vương quyền. Vì Đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy cho Đại vương. Đó là một sự tiến bộ, này Đại vương, trong luật pháp của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với Chánh pháp, và ngăn chận ở tương lai.

Riêng bản thân người viết được học thêm những ý Phật dạy trong Kinh Sa Môn Quả này sau khi nghiên cứu nhiều bài chú giải của quý danh tăng như sau:

1-Sự xuất hiện của Đức Phật đã xóa bỏ được giai cấp bất công nô lệ trong giáo đoàn Ngài
2- Xóa bỏ được quyền lực áp đặt lên con người trong giao tiếp giữa chủ và tớ
3-Thăng hoa tinh thần , khả năng hữu hạn của con người lên tầng cao
4- Xóa bỏ những thống khổ do tham lam, sân hận gây mê mang lại.
5-Xóa bỏ chướng ngại Khổ trong cuộc sống do ràng buộc bởi những triền cái
6- Hiểu được nhân quả và nghiệp báo trong thực tại và quả dị thục trong vòng sinh tử luân hồi.

Với chiếc bát trôi ngược dòng nước cùng hình ảnh Thái tử Tất-đạt-đa ngồi dưới cội Bồ-đề quyết tâm tìm đạo đã minh chứng cho những thế hệ xuất gia sau này tâm hùng liệt, ý chí thấu trời của một người quyết tâm tu hành giải thoát khỏi sinh tử. Cũng vậy, tất cả những bậc Cao Tăng về sau này đều là những người “Nhẫn được những điều khó nhẫn; làm được những việc khó làm”, thậm chí hy sinh cả thân mạng để tìm cầu chánh pháp và làm lợi lạc cho chúng sinh.

Và điều thú vị nhất khi hiểu được định nghĩa về Sa Môn: Tu Sĩ , Khất Sĩ, Ẩn Sĩ
Tu sĩ là người siêng năng ngày cũng như đêm, trong từng phút giây lúc nào cũng chuyên tâm trong Giới học, Định học, Tuệ học. Trong kinh A-hàm có đoạn: “Sở dĩ Ta và các người trôi lăn trong sinh tử vô lượng vô biên ức kiếp là tại vì không thấy được Giới học của Hiền Thánh, Định học của Hiền Thánh, Tuệ học của Hiền Thánh. Do Ta thành tựu được Giới, Định, Tuệ của Hiền Thánh xuất thế, cho nên ngày hôm nay mới chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Giới-Định-Tuệ là cánh cửa giải thoát muôn đời không thể thay đổi được. Là cánh cửa chung cho tất cả Hiền Thánh quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong khi nghe pháp là đang nhiếp về Tuệ học; lúc tĩnh tọa niệm Phật là nhiếp về Định học; còn khi tụng oai nghi giới luật, thu nhiếp sáu căn thuộc về Giới học.

“Khất sĩ” là người trên cầu chánh pháp của Phật, dưới nhờ sự cúng dường thực phẩm của đàn việt để giáo hóa chúng sinh.

Ẩn sĩ: dù sống giữa chợ vẫn khép tâm, như sống độc cư.

Và cuối cùng Trong kinh Công Đức Người Xuất Gia có nói: “Sự xuất gia dù chỉ trong một ngày một đêm đi nữa cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa vào đường ác. Thường sinh trong chỗ thanh tịnh, hưởng được phước trí thù thắng, gặp được thiện tri thức,vĩnh viễn không có thối chuyển. Hằng gặp chư Phật được lãnh lời thọ ký Bồ-đề, ngồi tòa Kim Cang thành bậc Đại Giác”. Một ngày chúng ta ở trong đạo tràng tu tập đúng theo những gì đức Phật đã nói ở trên thì phước đức, nhân duyên và quả báo to lớn không thể nghĩ bàn. Khi một người phát tâm xuất gia chân chính với chí nguyện rộng lớn thì sẽ làm chấn động tất cả các cung Ma trong Tam thiên Đại thiên thế giới.

Kính xin mượn bài thơ trong một sách Đạo diễn tả ý nguyện của một Khất Sĩ làm quà tặng đến quý đạo hữu trong ngày lễ Xuất gia của Đức Phật và nhất là Tăng đoàn Thích Tử Như Lai.

Khất là xin ...xin bằng cách không tham
Sĩ là học, học mãi hoài chẳng chán
Xin và học để nâng đời bạc nhược
Dùng ý chí, dùng mục tiêu giúp nước

Nếu chúng sanh biết quay về với Đạo
Biết tôn thờ Chánh Pháp Đức Như Lai
Biết yêu thương, gìn mạng sống muôn loài
Thân tinh khiết, Tâm không còn ái dục

Đi xin để dạy người bố thí
Và nhắc mình biết vong kỷ trừ tham
Ta và người khi diệt hẳn muốn, ham
Là Lặng lẽ chỉ cho đời thấy ra đạo đức

( Không tìm ra tác giả )

Kính trân trọng,

Melbourne 10/3/2022 nhằm ngày mùng 8 tháng hai âm lịch
Phật Tử Huệ Hương
facebook
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
12/03/2022(Xem: 2390)
Dù biết truyền thống của Phật giáo Nam truyền (Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia…), Vesak được xem là tháng thiêng liêng nhất, bởi theo truyền thống này Đức Phật Đản sanh, Thành đạo và Niết Bàn đều vào ngày trăng tròn tháng 4 Vesak và theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm 2000(1) nhưng người viết trộm nghĩ thường vào Đại lễ này Phật Tử và các tự viện chỉ chú trọng đến sự kiện Đức Phật đản sanh với nghi thức tắm Phật và hầu như hai sự kiện khác rẩt quan trọng là Ngày Phật đại viên tịch nhập Vô Dư Y Niết Bàn không nghe nhắc đến cũng như Ngày Đức Phật thành Đạo .
29/01/2022(Xem: 5333)
Chỉ còn vài ngày chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, do vậy Phật sự các chùa tại hải ngoại thật bận rộn thêm vào đó các đám tang đột xuất gia tăng vậy mà số người tham dự trên Zoom suốt buổi đạt mốc 50 người và không kể số người được xem livestream qua Facebook các trang nhà hơn vài trăm nữa thì có thể nói những gì Phật Pháp đã truyền trao hôm nay gọi là hữu hiệu ích lợi đáng kể . Kính xin tán thán TT. Thích Hạnh Tấn chủ nhiệm và MC Quảng Huệ đã nêu ra những câu hỏi thật lý thú . Khách mời đầu tiên được MC Quảng Huệ giới thiệu qua tiểu sử và hành trạng thật trân trọng vì TT Thích Nguyên Tạng đã nhiều lần hoằng pháp tại Âu Châu và gần đây nhất vào tháng 6/2019 Ngài đã có mặt trong Giảng Sư Đoàn và đã đến chùa Đôn Hậu/ Na Uy do TT Thích Viên Giác trú trì và Chùa Phổ Hiền của Sư Bà Như Tuấn, Ni Sư Như Quang tại Strasbourg/Pháp tại đây đã được chính MC Quảng Huệ làm thị giả kiêm nhiếp ảnh gia cho Ngài.
16/01/2022(Xem: 3720)
Một thời Đức Phật Thích Ca Ở thành Xá Vệ, nhà nhà an vui, Ngài đi giáo hóa khắp nơi Lời vàng thuyết pháp giúp đời thiết tha.
08/01/2022(Xem: 1544)
Ba ngày Vía Phật Di Đà Tăng Ni Phật tử gần xa đổ về Ngôi chùa ấm áp hồn quê Mặc trời giá lạnh cóng tê vô ngần
06/01/2022(Xem: 1955)
Kính bạch Đức Thế Tôn có lẽ con đã đủ nhân duyên sau khi đã nghe hàng ngàn pháp thoại, tham dự các buổi pháp đàm, miệt mài ghi chép lại các lời dạy của Đức Thế Tôn qua các bài chú giải và tùy hỷ với những trải nghiệm của các bạn đạo qua mục hỏi đáp Phật Pháp, thế nên nhiều sự việc xảy ra trong ngày ....từ một lời than trách, một tin nhắn có tính cách phô trương, một cơn đau nhức trong thân thể, đâu đâu cũng gợi đến cho con.. chỉ cần niệm ân đức Phật và nhớ nghĩ về những điều mà Đức Thế Tôn đã Giác Ngộ trong ngày Thành Đạo về Sự Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để không rơi vào một chuỗi Sinh,Hoại, Tác, Thành ...đều tan biến..... mọi việc được hóa giải
16/12/2021(Xem: 3337)
A Di Đà kinh có dạy : “ Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng tin tưởng “ Nên Thế Tôn từ bi khuyên trì niệm Hồng danh Sáu chữ nhất tâm ... đều được vãng sanh Tín thọ phụng hành, Chư thiên, Phi Nhân khen ngợi !
01/11/2021(Xem: 3877)
Kính mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Đản Sinh 30/9 Nhân ngày lễ Đức Đông Phương Giáo Chủ cùng tìm hiểu niềm tin đối với Ngài và sự mầu nhiệm linh ứng đến với mỗi Phật Tử .... Cách đây 25 năm, lần đầu tiên sự linh ứng của Phật Dược Sư đã đến với tôi một cách bất ngờ mà sau này khi học Phật tôi mới hiểu là mình có được túc duyên mới có được một phương thuốc nhiệm mầu về tâm linh do Ngài ban tặng qua câu thần chú linh ứng như sau mà lúc ấy chưa có YouTube để nghe như bây giờ .... Thần chú Dược Sư là một trong những câu thần chú được trì tụng nhiều nhất bởi công năng bất khả tư nghì mà nó đem lại cho hành giả khi trì tụng. Không chỉ có năng lực chữa lành bệnh tự thân hành giả mà còn có công năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hoá những nghiệp bất thiện trong
05/09/2021(Xem: 11223)
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy-y và người hướng-dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp-vị gì cho hợp? Thực vậy, kinh sách man-mác, giáo-lý cao-siêu, danh-từ khúc-mắc, nghi-thức tụng-niệm quá nhiều – nghiêng nặng về cầu-siêu, cầu-an – không biết xem gì, tụng gì và nhất là nhiều người không có hoàn-cảnh, thỉnh đủ. Giải-đáp thực-trạng phân-vân trên, giúp người Phật-tử hiểu qua những điểm chính trong giáo-lý, biết qua sự nghiệp người xưa, công việc hiện nay và biết đặt mình vào sự rèn-luyện thân-tâm trong khuôn-khổ giác-ngộ và xử-thế, tôi biên-soạn cuốn sách nhỏ này. Cuốn sách nhỏ này không có kỳ-vọng cao xa, nó chỉ ứng theo nhu-cầu cần-thiết, mong giúp một số vốn tối-thiểu cho người mới vào Đạo muốn tiến trên đường tu-học thực-sự. Viết tại Sài-thành mùa Đông năm Mậu-tuất (1958) Thích-Tâm-Châu
07/07/2021(Xem: 4136)
Đâu phải .... đợi đại dịch thế kỷ này người ta mới run sợ ! Xưa nay chưa ai trốn thoát thần tử ...sao mãi âu lo Đến không biết trước ...đừng xem tử vi để đoán mò Cần nắm vững thấu hiểu....hiên ngang đối diện !
26/06/2021(Xem: 7161)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,842,571