Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật

12/05/202016:20(Xem: 11251)
Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
Hình ảnh
Hồng Danh của 88 vị Phật


Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa


chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-01
Nam mô Phổ Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-02
Nam mô Phổ Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-03
Nam mô Phổ Tịnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-da-ma-la-bat-chien-dan-huong-phat
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-quang-phat
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-ma-ni-trang-phat
Nam mô Ma Ni Tràng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hoan-hy-tang-ma-ni-bao-tich-phat
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-thiet-the-gian-lac-kien
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
chua-niem-phat-minnesota-ma-ni-trang-dang-quang-phat
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-cu-chieu-phat
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật
chua-niem-phat-minnesota-hai-duc-quang-minh-phat
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-cang-lao-cuong-pho-tan-ki
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-cuong-tinh-tan-dong-manh
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-bi-quang-phat
Nam mô Đại Bi Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-luc-vuong-phat
Nam mô Từ Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-tang-phat
Nam mô Từ Tạng Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-bien-trang-nghiem
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hien-thien-thu-phat
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-y-phat
Nam mô Thiện Ý Phật
chua-niem-phat-minnesota-quang-trang-nghiem-vuong-phat
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-hoa-quang-phat
Nam mô Kim Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-cai-chieu-khong-tu-tai-luc
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-hu-khong-bao-hoa-quang-phat
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-luu-ly-trang-nghiem-vuong-phat
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-hien-sac-than-quang-phat
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-bat-dong-tri-quang-phat
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hang-phuc-chung-ma-vuong-phat
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-quang-minh-phat
Nam mô Tài Quang Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-tri-hue-thang-phat
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-di-lac-tien-quang-phat
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-tich-nguyet-am-dieu-ton-tri
Nam mô Thiên Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-the-tinh-quang-phat
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-long-chung-thuong-ton-vuong
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-nguyet-quang-phat
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-nguyet-chau-quang-phat
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-trang-thang-vuong-phat
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-su-tu-hong-tu-tai-luc-vuong-phat
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dieu-am-thang-phat
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-thuong-quang-trang-phat
Nam mô Thường Quang Tràng Phật
chua-niem-phat-minnesota-quan-the-dang-phat
Nam mô Quan Thế Đăng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-oai-dang-vuong-phat
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-phap-thang-vuong-phat
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-di-quang-phat
Nam mô Tu Di Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-ma-na-hoa-quang-phat
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-uu-dam-bat-la-hoa-thu-thang-vu
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-hue-luc-vuong-phat
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-a-suc-ty-hoan-hy-quang-phat
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-luongam-thanh-vuong-phat
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-quang-phat
Nam mô Tài Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-hai-quang-phat
Nam mô Kim Hải Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-son-hai-hue-tu-tai-thong-vuong
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-thong-quang-phat
Nam mô Đại Thông Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-thiet-phap-thuong-man-vuong
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-thich-ca-mau-ni-phat
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-cang-bat-hoai-phat
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-quang-phat
Nam mô Bảo Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-long-ton-vuong-phat
Nam mô Long Tôn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tinh-tan-quan-phat
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
chua-niem-phat-minnesota-tinh-tan-hy-phat
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-hoa-phat
Nam mô Bảo Hỏa Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-nguyet-quang-phat
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hien-vo-ngu-phat
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-nguyet-phat
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-cau-phat
Nam mô Vô Cấu Phật
chua-niem-phat-minnesota-ly-cau-phat
Nam mô Ly Cấu Phật
chua-niem-phat-minnesota-dung-thi-phat
Nam mô Dõng Thí Phật
chua-niem-phat-minnesota-thanh-tinh-phat
Nam mô Thanh Tịnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-thanh-tinh-thi-phat
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
chua-niem-phat-minnesota-sa-luu-na-phat
Nam mô Ta Lưu Na Phật
chua-niem-phat-minnesota-thuy-thien-phat
Nam mô Thủy Thiên Phật
chua-niem-phat-minnesota-kien-duc-phat
Nam mô Kiên Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-cong-duc-phat
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-luong-cuc-quang-phat
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-quang-duc-phat
Nam mô Quang Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-uu-duc-phat
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-na-la-dien-phat
Nam mô Na La Diên Phật
chua-niem-phat-minnesota-cong-duc-hoa-phat
Nam mô Công Đức Hoa Phật
chua-niem-phat-minnesota-lien-hoa-quang-du-hy-than-thong
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-cong-duc-phat
Nam mô Tài Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-duc-niem-phat
Nam mô Đức Niệm Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-danh-xung-cong-duc-phat
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-hong-diem-de-trang-vuong-phat
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-du-bo-cong-duc-phat
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-dau-chien-thang-phat
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-du-bo-phat
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
chua-niem-phat-minnesota-chau-trap-trang-nghiem-cong-duc
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-hoa-du-bo-phat
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-lien-hoa-thien-tru-ta-la-tho-vuong
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-phap-gioi-tang-tha-na-di-da-phat
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

***
https://www.chuaniemphat.us/a245/hinh-anh-hong-danh-cua-88-vi-phat
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/10/2020(Xem: 8767)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
12/06/2020(Xem: 4460)
Từ đầu năm 2020 dịch Corona bùng phát khắp thế giới, một loại dịch nguy hiểm chết người, dễ lây lan, không thuốc chữa. Đã có vô số người chết và nhiễm bịnh. Con số kể ra thật chóng mặt, đau lòng. Chỉ riêng Thụy Sĩ thôi, nước nhỏ, dân số 10 triệu người, mà hằng ngày cả ngàn ca nhiễm, hằng trăm người chết. Chao ôi, cứ đà này là hết dân số!
26/05/2020(Xem: 6165)
Đàn chim bay ngang phố. Xao xác tiếng cánh vỗ. Con quạ già trên nhánh cây hè phố ngước nhìn một lúc, rồi im lặng sà xuống đất, nhảy lò cò vài bước với một chân bị què, tiếp tục kiếm ăn. Phố im lạ thường. Những con đường vắng xe đã vơi mùi khói xăng từ những ngày trước. Lan tỏa đâu đây hương bạch đàn hòa lẫn với mùi nước cống vẫn ngày đêm chảy ngầm dưới lòng đất. Thỉnh thoảng có tiếng còi hụ của xe cứu thương băng ngang góc phố xa. Khách bộ hành mang khẩu trang chỉ chừa lại hai mắt ngầu đục sau gọng kiếng râm, không sao nhìn ra được vẻ đẹp tráng lệ của một bình minh tràn ngập nắng tàn xuân. Gió mai lành lạnh trong công viên thành phố. Ông già ngồi phơi nắng trên chiếc ghế gấp mang theo từ nhà. Hai vợ chồng trẻ khoác áo gió dắt chó đi bộ quanh bãi cỏ xanh. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho những hàng cây rùng mình buông lá úa. Giờ không phải mùa thu, cũng chưa vào hạ, mà lá vàng vẫn rơi lác đác, trông như những cánh bướm cải nhởn nhơ trong gió. Nhưng không, chỉ trong thoáng chốc, n
05/05/2020(Xem: 4782)
Lại thêm một mùa Tưởng Niệm Từ Phụ Đản Sanh trở về với địa cầu nhân gian, năm châu bốn biển lần thứ 2644 năm. Nhưng Mùa Phật Đản năm nay, chúng con không được tổ chức với hình thức thật long trọng để cung đón Ngài Thị Hiện Đản Sanh trên các lễ đài thật trang nghiêm được kết bằng những đoá hoa lòng tinh khiết. Chúng con không biết suốt chiều dài lịch sử 2644 năm đã có năm nào như năm nay hay không. Đã có năm nào tưởng niệm Ngài Đản Sanhmà chỉ âm thầm trong lòng của mỗi người con Phật như năm nay hay không? Kính lạy Đức Từ Phụ Chúng con thật xót xa, khi ngày Tưởng Niệm Đản Sanh trở về, mà hàng con Phật chúng con không thiết trí được Lễ Đài nguy nga, trang nghiêm hết mức bằng tất cả phẩm vật của trần gian. Để tôn trí kim thân Ngài lên bảo toà cao cao, cho trời người chiêm ngưỡng tưởng niệm ân đức cao vời lồng lộng của Ngài, mà trong nhân gian ba cõi không gì có thể so sánh được.
05/03/2020(Xem: 5454)
Lời cuối cùng Đúc Phật còn chỉ dạy: " Tôn kính Ta, thực hành đúng Giáo Pháp Ta" Là Phật tử ...nay con đã nhận ra , Trách nhiệm chính mình ....thanh tịnh Giải thoát .
28/02/2020(Xem: 9320)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
05/01/2020(Xem: 2789)
Ngày 4-1-2020 (10-12 Kỷ Hợi), nhân khóa tu định kỳ lần thứ 12, TT.Thích Minh Tâm và Tăng chúng bổn tự đã tổ chức lễ tổng kết đạo tràng niệm Phật chùa Linh Sơn Pháp Ấn (thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tròn 18 tuổi. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Khai, viện chủ chùa Bửu Quang (huyện Cam Lâm); TT.Thích Bổn Chủng, chùa Linh Quang (huyện Diên Khánh), chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong huyện Diên Khánh, Cam Lâm và hơn 400 Phật tử đến từ các xã phường trong tỉnh. Sau khóa lễ niệm Phật và phóng sanh, đại chúng lắng nghe pháp thoại “Của để dành” do Đại đức Thích Đạo Quang, Giáo thọ sư trường Sơ, Trung cấp Phật học TP.Hồ Chí Minh, trú xứ Tịnh thất Củ Chi chia sẻ.
24/12/2019(Xem: 6031)
Xưa và nay, trong lịch sử của nhân loại, tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân. Nhờ trải qua các quá trình kham nhẫn, tu, học, và giúp đỡ cho tự thân và tha nhân như vậy, thì họ mới có thể trở thành những nhà khoa học, toán học, văn học, triết học, đạo học, v. v… Bồ-tát Tất-đạt-đa Gautama,[1] một vị đạo Sư tâm linh hoàn hảo, có đầy đủ đức hạnh, từ bi, và trí tuệ, trải qua 6 năm tu khổ hạnh rừng già với năm anh em Ông A-nhã Kiều-trần-như. Sau một thời gian tầm sư học đạo, Bồ-tát, một con người xuất chúng bằng xương bằng thịt, đã tìm ra chân lý bằng cách thiền định tại Bồ-đề-đạo-tràng suốt 49 ngày đêm, và chứng ngộ viên mãn dưới cội cây Bồ-đề. Lúc đó, Bồ-tát trở thành Phật hiệu là Thích-ca-mâu-ni, một đức Phật lịch sử, có mặt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, được chư thiên và loài người tôn kính, có khả năng đem
24/10/2019(Xem: 6298)
Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bày qua nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo.
23/10/2019(Xem: 5176)
Cách đây hai mươi mấy măm về trước, khi chưa bước vào ngôi nhà Phật Pháp.... ( chưa quy y Tam Bảo ) không hiểu sao hai vị Phật tôi thường cầu nguyện và được sự linh ứng nhất là Đức Quán thế Âm Bồ Tát và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và đặc biệt trong 12 đại nguyện của Phật Dược Sư tôi chỉ thích đọc đi đọc lại nguyện thứ ba, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám vì có lẽ lúc ấy tôi chỉ biết lo cho tấm thân làm người nữ và những bịnh tật đau nhức dai dẳng đeo đuổi mãi không thôi.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,178,003