Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Cúng dường Đại hội trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali 2022 tại Bồ Đề Đạo Tràng India

14/04/202213:28(Xem: 2161)
Cúng dường Đại hội trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali 2022 tại Bồ Đề Đạo Tràng India
Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..


Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali TIPITAKA được khai hội và đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 16 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như : Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International.. Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 7 April, và cho đến ngày 14 April- 2022 là bế mạc.  Nhân dịp này chúng con, chúng tôi đã nhận được sự phát tâm lành cúng dường chư Tăng các nơi về trì tụng Kinh tạng.  
 
Dưới đây là phương danh của chư Tôn đức & Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Tăng già:

Chư Tôn Đức ẩn danh
Nhóm Phật tử Sứ giả Từ Bi Kim Đài CA
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh vv.. Seatle
(Đạo hữu Quảng Minh & Kiến Tánh)
Chư Phật tử Nguyên Trí- Canada vv..
Chư Phật tử CLB Trần Nhân Tông
Nhóm Đạo hữu Diệp Phan CA
Đạo hữu Tâm Hương Houston TX
Đạo hữu Diệu Tịnh Dược sỹ- California
Đạo hữu Nguyên An California
Đạo hữu Mai (Diệu Thọ) & người bạn
Đạo hữu Quảng Hoa & gia đình Pomona- CA
Đạo hữu Phền Sún (LBT), Tran Cammie
Nhật Bảo Dũng, Như Trân El Monte
Đạo hữu Tâm Thái & Jenny chùa Ưu Đàm
Đạo hữu Diệu Âm- Thanh Trúc CA
Đạo hữu Vu Luan Pham & Ngoc Nhi Y Pham
Chư Đạo hữu Hải Khánh Nguyễn,
Trí Lê và Lệ Khánh Trần-Diêu Châu
GD Phật tử Thiện Viên & Nida V
Hội Từ thiện Bodhgaya Heart Foundation.

Xin chân thành cảm niệm công đức hết thảy chư vị đã phát tâm lành cùng chúng tôi hành thiện trên xứ Phật. (Tổng cộng 347 phong bì, mỗi phong bì 700Rupees) . Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới sớm chấm dứt chiến tranh, dịch bịnh nhân loại hòa bình, muôn sinh an lạc. 

Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Tôn Đức, chư Phật tử, thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

HỒI HƯỚNG:
Xin Cầu Siêu Giác Linh TÂN VIÊN TỊCH
Hòa Thượng Thích THÁI SIÊU, Pháp danh thượng THỊ hạ ĐẠT, Pháp tự HẠNH HƯNG, Pháp hiệu ĐỖNG TUYÊN đã an nhiên viên tịch tại chùa ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM thành phố Hayward, miền Bắc California, Hoa Kỳ vào lúc 7:00pm, ngày 20 tháng 03 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2, năm Nhâm Dần) trụ thế 78 năm, 54 hạ lạp. Nguyện Giác Linh HT cao đăng Phật quốc.

Cầu Siêu Hương Linh Lê Nghiêm Kính tức Nhà văn Huy Phương , PD Thiện Bảo- Tạ thế 25 Feb 2022 CA- USA 
Huởng thọ 86 tuổi.
Và hồi hướng cho chư hương linh Vũ Văn Giáp PD Thiện Phúc mất ngày 18 tháng 12 2022 hưởng thọ 90 tuổi. Nguyện hương linh thừa tư Phật lực & Phước lực siêu sanh nhàn cảnh.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thích Tánh Tuệ
Anumodana
Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-02Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-03Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-04Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-05Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-06Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-07Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-08Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-09Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-10Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-11Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-12Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-13Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-14Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-15Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-16Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-17Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-18Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-19Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-20Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-21Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-22Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-23Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-24Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-25Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-26Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-27Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-28Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-29Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-30Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-31Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-32Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-33Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-34Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-35Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-36Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-37Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-38Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-39Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-40Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-41Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-42Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-43Tung-Tam-tang-Thanh-Dien-44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/06/2022(Xem: 1562)
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong niềm vui của Mùa Vesak PL 2566 cùng tâm niệm:''Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật'', vào Chủ Nhật tuần qua (May 22 2022) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những người tàn tật và dân nghèo vùng Bồ Đề Đạo Tràng tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
02/06/2022(Xem: 1523)
Cảm niệm Một Mùa Hoa Vô Ưu Bảy bước đi liên tòa kết nụ Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn "Như Lai vô thượng chí tôn Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh"
02/06/2022(Xem: 1606)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai là người biết tán dương & cúng dường Như Lai đúng nghĩa? Đức Phật dạy ta nên nhận biết chân lý giáo pháp qua thiền định thay vì đức tin mù quáng hay sợ sệt thần quyền. Vì vô minh, có vài tôn giáo làm cho con người lo sợ, tin có vị thần linh tối thượng kiểm soát tâm linh và đời sống của họ. Đức Phật đả phá thái độ nầy qua bài Kinh Pháp Cú : "Trong sạch hay ô nhiễm chính tự ta. Không ai có thể làm ta trong sạch hay ô nhiễm".
15/05/2022(Xem: 2224)
“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật. “Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”.
04/05/2022(Xem: 1503)
NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 THƠ ĐIẾU CHƯ GIÁC LINH (ĐNT Tín Nghĩa), trang 6 NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7 ƯU ĐÀM HOA NỞ SÁNG HÔM NAY (thơ Đồng Thiện), trang 8 THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – 2022 (HĐGP GHPGVNTNHK), trang 9
01/05/2022(Xem: 1167)
Hôm nay, Ngày Trái đất 2022, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ và triệu tập những người tham gia Đối thoại cho tương lai của chúng ta do một số tổ chức ở Dharmsāla "nhà nghỉ" (Trống Nguyện cầu), một thị trấn tọa lạc tại miền bắc của bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Khi bước vào phòng, Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười và chúc các vị khách của mình "chào buổi sáng".
01/05/2022(Xem: 1173)
"Trong Đại dịch: Suy ngẫm về Tương lai và Giá trị và Thực tiễn Phật giáo đóng góp như thế nào?" (In Pandemic Times: Reflecting on Futures and How Buddhist Values and Practices are Contributing), tác phẩm này là phần tiếp theo của bài viết trước đó và tiến thêm một bước trong cấu hình phân tích xã hội học thấm nhuần phương pháp luận Phật giáo. Sự kết hợp cả hai thế giới quan thông qua các yếu tố trùng hợp cung cấp cho chúng ta cơ hội để vượt qua các bộ phận, cá nhân và nhìn ra xã hội toàn cầu.
01/05/2022(Xem: 1216)
33 câu trích dẫn của Thiền sư Nhất Hạnh Hoang Phong chuyển ngữ *** Câu 1 Thức dậy sáng hôm nay, tôi mỉm một nụ cười. Hai mươi bốn giờ mới mẻ đang chờ đón tôi.
29/04/2022(Xem: 1148)
Đây là một trong các bài Kinh khi Đức Phật còn trẻ tuổi và chỉ mới xuất gia. Kinh ghi theo thể vấn đáp, khi du sĩ Sabhiya được một vị thiên tử chỉ rằng hãy đi tìm các câu trả lời cho một số câu hỏi, lúc đó không một vị đạo sĩ nổi tiếng nào lúc đó trả lời nổi. Du sĩ Sabhiya mới nghĩ tới Đức Phật, và suy nghĩ: “Không biết Sa-môn Gotama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa-môn Gotama còn trẻ và mới được xuất gia.” Kinh không nói rõ mới xuất gia là bao nhiêu tháng hay năm. Nhưng lúc đó Đức Phật đã có một tăng đoàn. Kinh Sabhiya nằm trong nhóm Kinh Tập, viết tắt là Kinh Snp 3.6. Kinh này ghi từng lời Đức Phật dạy đều là các pháp tu cụ thể để giải thoát. Kinh này văn phong khác với nhiều kinh phổ biến, cho chúng ta nhìn thêm về cách Đức Phật hoằng pháp trong các các năm đầu. Kinh này nằm chung bầu không khí với nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời.
20/04/2022(Xem: 1093)
Đời sống của con người thọ mạng nhiều lắm chỉ trên dưới trăm năm. Trong chuỗi thời gian này con người hưởng hạnh phúc không bao nhiêu, mà phải trải qua bao cuộc thăng trầm vinh nhục, đau thương và sợ hãi. Nỗi đau khổ và sợ hãi lớn nhất của con người là sự chết. Không ai muốn chết nhưng cái chết vẫn cứ đến. Cái chết đến theo chu kỳ sinh, già, bệnh rồi chết, nhưng cũng có khi nó đến bất cứ lúc nào không ai biết trước được. Cái chết chấm dứt đời sống này, nhưng rồi lại phải tái sanh qua đời sống khác hầu trả nghiệp do mình đã tạo ra. Cứ như thế mà chịu trầm luân trong sáu cõi Trời, Người, Atula, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Muốn thoát khỏi vòng luân hồi, con người cần phải tu tập buông bỏ những khát vọng luyến ái đam mê, buông bỏ những ham muốn dục lạc thế gian, hành trì quán chiếu theo lời dạy của Đức Phật, diệt tận tham, sân, si. Đức Phật là ai?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,208,469