Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vọng Tuệ Ngàn Hương Xưa…!

06/08/202108:59(Xem: 383)
Vọng Tuệ Ngàn Hương Xưa…!


TT Thich Nguyen Tang_Giang tren Google Meet-12-2020

Vọng Tuệ
Ngàn Hương Xưa…!

 

Dấu chân xưa du hóa, một mảnh trời bao dung, gởi những lời vàng ngọc hương xưa bay khắp cả cung trời. Từ xứ Ấn, nơi thánh tích niềm tâm linh Tôn Giáo Phật Đà, Bậc Cha Hiền Đấng Như Lai Thích Ca truyền giáo, khai sáng nguồn tâm nuôi dưỡng chủng tánh cho chư vị Thánh giả Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, hay chư vị Thiên thần Long vương, Trời người quy kính, nghe Đấng Như Lai thuyết giảng, từ gốc nhìn sâu lắng, từ pháp tu thực hành, nên Vua Quan, dân chúng ở xứ Ma Kiệt Đà, xứ Kiều Tất La, vang khắp dòng suối chảy Hưng Long Chánh Pháp nơi xứ Ấn.

Có chư vị Thập đại đệ tử lớn, các vị Thánh Tăng tu tập chứng nghiệm, đạt thánh quả A-La- Hán. Tôn Giả A- Nan nối truyền Kinh Tạng nghe thông thuộc ghi nhớ không sót một câu, Tôn Giả Đại Ca Diếp nối truyền Y bát tâm tông Phật trao, làm đệ nhất Tổ sư truyền thừa, vị Luật sư Tôn giả Ưu Ba Ly, và 500 vị A- La-Hán, kết tập Kinh điển Giáo lý mà Đấng Như Lai thuyết trình qua 49 năm hành hóa độ sinh, Tôn Giả A- Nan là vị trùng tuyên Kinh Tạng, Tôn Giả Ưu-Ba-Ly là vị trùng tuyên Luật Tạng, nơi Hàng thất diệp nước Ma Kiệt Đà, nhờ đó mà khẩu dụ giáo thuyết lời Phật dạy trải dài về sau mà ghi chép. 


Chư vị lịch Đại Tổ Sư truyền mạch, giảng giải, luận sớ, chú thích, ra nhiều bộ luận, chư vị Luận sư: Vô Trước, Thế Thân, Long Thọ, Trần Na, Pháp Xứng, Mã Minh,… truyền từ Bắc Ấn, xuống Nam Ấn, vượt thuyền sang các vùng Đông Á, qua đến tận trời Tây.


Hai mươi tám vị Tổ sư truyền mạch Xứ Ấn, truyền qua xứ Đông độ, kế tiếp Mười tám vị Tổ sư, tính từ Tổ Đạt Ma. Khơi dòng mạch nhánh truyền thừa có các dòng chi phái: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn…!


Khởi nguồn về mười tông phái xiển Dương Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, Trung Quán Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông..!  Nhưng không ngoài Tam vô lậu, Bát Chánh, Tứ đế, Nhân Quả, Nghiệp báo, Thập nhị nhân duyên, Ba Bảy trợ đạo, chung quy cũng là một chữ: “Tu Phật” …! 


Thấm nguồn mạch trí, khơi sáng đèn tâm, vận thiền tu tuệ, lấy nguyện bi hương, suối chảy dòng mạch, hạnh sáng khai tông, xiển dương pháp trí, vận dụng bi tâm, uy hùng nối gót, vang danh chư vị do đức hạnh, giới luật nghiêm trì, luận đàm chú dịch, phóng tác thi ca, gương sáng Thiền treo bên thất củ, nối pháp Tào Khê chảy tận biển Đông mà các đời vua, chúa, sắc phong danh hiệu: Quốc Sư, Pháp Sư, Tăng Cang, Tăng Thống, Thần Tăng, Danh Tăng, Cao Tăng, trải qua các triều đại xứ Đông Độ, và lan rộng đến: Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Bhutan, mà mạch vàng y pháp cứ vậy mà trao bình y pháp, già lam trú xứ, tùng lâm cổ tự cứ vậy mà nhận ân điển sắc phong, vua trao Độ điệp Giới đao, gối thiền, kinh tuệ như sao sáng, dáng Thượng Sư như trác phong Thiền lưu, vang danh sử gia, ghi vào sử sách, sáng ngọc lưu hương, như tâm: tâm chư Phật, như Chứng: chứng Đại thừa Thiền phái, trong mạch khí Phật thừa, Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa, Thanh Văn thừa, Thiên thừa, Nhân thừa.


Chư Đại Tăng phải thông mạch Tam tạng, Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, thêm vào đó sức học Văn- Tư- Tu. Hướng đến quán chiếu Giác ngộ và giải thoát Chân như, khởi tâm chánh niệm đến tịch lạc Niết bàn vi diệu. Khiến cho đức hạnh tỏa hương xa. 


Vọng tuệ ngàn hương xưa, giữa đầu Thế kỷ 21 này, thăng trầm, thịnh suy, biến dịch thời cuộc, giữ được tâm sáng Chánh Pháp là phúc, giữ được lối mạch truyền thừa gọi là có gốc rễ từ lâu.


Vọng tuệ ngàn hương xưa, như biết bao vị Tam Tạng Pháp Sư, Tôn túc Trưởng Lão Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, đã dầy công biên soạn, dịch thuật, chú giải, lược sớ, trao truyền Chánh thống lời Kinh Luật Luận, gốc từ dưới đất bám sâu, ngọn lá cây nhành đều vun bồi học tập. Giữ giới như gốc, giữ kinh như lá bối diệp, giữ luận như vô vi diệu lý vận hành Tứ Diệu Đế, ứng hoá Bát Chánh Đạo vào đời. Lấy Thân làm kim chỉ nam nuôi dưỡng, lấy bi trí mà vận mạch song hành.


Kẻ Sĩ Thế Tôi, là người con Phật, xuất gia tu Đạo, đâu dám quên lý tưởng Phật trao, đâu dám quên lời từ Tôn Sư trao giới, đâu dám quên việc giữ gìn căn nhà Chánh pháp qua luận giải sớ văn, đâu dám quên các dòng Thiền Phái mà chư Tổ dầy công tạo dựng, kế tục xuất Trần, nối dòng Lâm Tế, hay bất kể Tôn túc Hạ lạp Cao niên đều phải một lòng quy kính.

         “Hạnh Phúc Thay, Khoác Ca Sa Mầu Nhiệm.

          Giữ Bồ Đề, Giới Pháp Thấm Huyền Kinh.

          Noi Gương Trí, Bậc Môn Phong Dạy Bảo.

          Kế Tục Truyền, Trăng Sáng Pháp Uy Linh….!”


Nhân duyên, hằng đêm Kẻ Sĩ Thế Tôi thường nghe Online trang nhà Quảng Đức, do Thượng Tọa Trú Trì Tu Viện Quảng Đức thượng Nguyên hạ Tạng- Melbourne, Úc Châu. Tại Xứ Úc Châu, nhiều vị Giảng sư hoằng hoá, cống hiến về các pháp môn, từ học đến giảng giải, về pháp tu, pháp học, pháp hành, pháp ứng, pháp dụng, pháp trì. Vì tu học lấy Tam Vô Lậu Học làm sự nghiệp hoằng dương pháp mạch của chư Phật. Trong đó có Thượng Tọa Nguyên Tạng.


Giữa đại dịch COVID này, tất cả mọi duyên đều phải tạm dừng, ngồi yên nắm lấy vận Huệ sự sống, nên chư vị thiện tín muốn hiểu sâu giáo nghĩa, thì cần ngồi nghe tu học, đọc và biên chép, tu là để tự mình dễ thương và liễu tri từ tâm nguyện Ân sư giáo hóa khai triển, chỉ có công nghệ 4.0, mới giúp cho người trí thức, học hỏi về Chánh pháp của chư Phật và Chư Tổ qua nền tảng kinh nghiệm pháp hành mà chư vị Đại sư trao gởi.


 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một trong những vị hoằng pháp có thâm niên, giảng về Tổ Sư Thiền và Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư, Kệ và Ý Nghĩa Chuông Trống trong chốn Tùng lâm, Thiền thất. 


ht thich tri thu

Ngoài ra, Thượng Tọa triển khai giáo lý lễ lạy 108 lễ tôn hiệu Chư Phật do Trưởng Lão Trí Thủ soạn thuật hành trì rút từ kinh Tạng. Nghi thức Hành trì trong Thiền môn, giảng Thập Đại Đệ tử Phật, 142 bài giảng về Chư Vị Tổ sư Ấn- Hoa- Việt, Giảng 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà…! Và nhiều tùng thư khá quan trọng trong pháp hành tu Phật.


 “Ta có thể biết, Ngọc ẩn bên trong chéo áo, hỏi giàu không..? Đáp rằng: Giàu, nhưng không bằng người nghe pháp, hiểu pháp, vị ấy sẽ chuyển nghiệp còn giàu hơn cả tiền tài phù hư..!”


 Thượng tọa là vị học giả, có tuệ giác sâu sắc, vừa là dịch giả, trước tác áng văn, viết nên trang sử Việt bi hùng, có một số sách đã ấn bản khá nhiều, sứ mệnh độ sinh luôn là mạch trí khai thông. Trích dẫn từ những ấn bản hay.

Phải kể đến dịch phẩm từ các bản tiếng anh hay như:

       
Những ấn bản viết về pháp tu pháp học, khá nhiều câu chuyện mang tính từ học chuyển hoá như: Gương sáng niệm Phật, Bát Cơm Hương Tích, Chén Trà Tào Khê, Ngắm Trăng Lăng Già…! 


Từ những phương diện trên Kẻ Sĩ Thế Tôi rút cho mình bốn chất liệu sau:

1: Tín Tâm Chuyển Tánh:  Nghĩa là ta cần phải có tâm chân chánh uy tín từ học để tự mình tháo gỡ tham, sân, si, phiền não uế trượt nhiều đời, thâu tóm chuyển hóa qua lời dạy mà ta được học từ Tôn sư thuyết pháp.


2: Dụng Hành Công Phu:
 Mỗi ngày đi qua dù ở quốc thổ nào chúng ta cũng dành cho riêng mình một không gian tu học, chính thức nó giúp ích được cho ta dụng hành để làm nền tảng công phu, có vậy mới xứng danh tu học tùy hỷ, như Thượng tọa trao chứng chỉ tu học Online qua các bài giảng, cho chư vị Phật tử đủ duyên.


3: Giữ Bồ Đề Nguyện: 
Các vị thính chúng thiện tín nam nữ, cần phải giữ Bồ Đề tâm, gieo duyên hộ trì Chánh Pháp, chuyên cần niệm Phật công đức, cúng dường hộ trì Chánh pháp cho Tăng già, nơi nào có Tăng hành hóa nơi ấy sẽ có Long Thiên chư Phật ngự tọa, như Pháp Hoa Kinh dạy trong phẩm Hiện Bửu Tháp..! Chúc quý vị học trò của Thượng Toạ luôn giữ gìn Bồ Đề tâm.


4: Lấy Ngọc Kim Cương Trí, Chớ lấy Rác Tâm Phiền Não:
Nghĩa là kim cương là quý báu, pháp hành chính pháp của Như lai như ngọc Kim cương, không một vị nào phá nổi pháp Phật, vì Pháp Phật luôn có các vị Hộ pháp Kim cang giữ gìn. Tăng Sĩ có tu và học, có quán và tịnh, có nghiệm và nếm trải thì vị ấy có Long thần bảo hộ. Nếu không tu mà nói phét thì chẳng có gì chất liệu nếm trải nguồn tâm. “Làm Cư Sĩ Chớ Nhục Tâm Quên Pháp, Đã Học Pháp Nhớ Vận Dụng Công Phu..”


Vậy thì công phu chính là quán tuệ, hành sử là trí đi ra, rác trong nhà cần quét sạch, chớ mang vào nữa thêm phiền ngu sĩ.


Nhân duyên ấy, Kẻ Sĩ Thế Tôi đã được tâm nguyện học hỏi, không những các học trò mà Thượng Tọa giáo huấn hướng dẫn tại xứ Úc Châu, mà còn vang đến: Mỹ Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Nhật, Đức, Na Uy, Tân Tây Lan, các Châu lục đã nghe pháp âm này, nhờ vào trang mạng Quảng Đức do Thượng Toạ tiếp quản.  


Từng ấy thôi, cũng đủ sức mạnh thường túc của Thượng Toạ làm rung chuyển ma binh chống cự. Hằng năm vân du hành hóa của Thượng Tọa lưu dấu trên năm Châu như: Ấn Độ, Bhutan, Tây Tạng, Trung Hoa, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, quả thật sức tu học ngoài trăng Lăng già chiếu bóng; Bát nhã thiền gói bịch cơm Hương tích đàn na. Vân quang mạch xứ cứ vậy mà Phật giáo thế giới phải cung nghi ngưỡng vọng, không những Phật tử cư sĩ nam nữ, mà còn danh tiếng nhìn lên thấy hương trầm từ chư vị Tôn túc cao minh chứng giám.

 

Kẻ Sĩ Thế Tôi lắng nghe bài học về Thiền Sư Khương Tăng Hội ( ?-280) có giảng về Kinh An Ban Thủ Ý.

Thượng tọa trích giảng rằng:  “An Ban gồm có sáu loại, nhằm đối trị sáu tình. Sáu tình chính là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

 

 Sáu loại, chính là: Sổ tức, Tùy tức, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Đây là Lục diệu Pháp môn, 6 cửa đưa hành giả đi vào trong chánh đạo, giác ngộ và giải thoát:

1) Sổ tức môn: Hành giả chú tâm vào hơi thở vô, ra đếm 1 đến 10 để cho tâm không vọng tưởng, điên đảo. Nếu đếm sai, lộn do tán tâm, phải bỏ và đếm lại từ đầu cho đến khi đếm thông suốt, chánh niệm.

2) Tùy tức môn: Khi việc đếm hơi thở đã được thông suốt trong chánh niệm, hành giả chuyển sang bước 2 là theo dõi đường đi của hơi thở vô và ra.

3) Chỉ môn: Không đếm, không theo dõi hơi thở mà dừng tâm lại chóp mũi.

4) Quán môn: Hành giả nhìn sâu, quán chiếu ngũ uẩn vốn không, quán thân bất tịnh, quán tâm bất an, quán thọ thị khổ, quán pháp vô ngã để phá chấp ngã, chấp pháp…

5) Hoàn môn: Hành giả xoay tâm quán chiếu bản tâm của mình để chứng thực vô lậu giải thoát.

6) Tịnh môn: Khi tâm đạt đến vô lậu thì mọi phiền não cấu uế vô minh lắng xuống tận diệt hoàn toàn, hành giả bước vào Niết bàn an lạc….”

     
Và đây lời dạy khá hay, Thượng Tọa giải thích câu:  “Một niệm không sanh vạn mối hòa”.  Tất cả các pháp môn tu đều phải đạt tới: “Một niệm không sanh” là đạt tới cứu cánh cuối cùng của sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Một niệm không sanh, tâm an ổn, là chìa khoá đi vào cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

 

Qua từng thời gian thôi ta cũng hiểu sự lý và sự tuệ của Thượng Tọa như bao trùm khắp thời gian. Trong pháp hành hóa chúng giữ nghìn trùng nhân duyên.

 

Thượng Tọa còn được diện kiến quý Ngài danh tăng thạc đức VN như: Hòa Thượng Trí Nghiêm, Thiện Siêu, Đức Nhuận, Đỗng Minh, Chí Tín, Trừng San, Minh Châu, Như Ý,  Thiện Bình, Tâm Châu, Đạt Lai Đạt Ma-14,  Khensur Rinpoche, Huyền Tôn, Như Huệ, Thắng Hoan, Minh Tâm ( Pháp) Tín Nghĩa, Bảo Lạc, Tánh Thiệt,   Đạt Lai Đạt Ma-14, Lạt Ma Khensur Rinpoche, Phước Sơn, Tuệ Sỹ, Đức Thắng, Như Điển, Khế Chơn, Hải Ấn, Thái Hòa...và nhiều vị mà Thượng tọa đã thọ giáo, tham học nhiều căn bản tinh hoa..!  Trang Pháp học Khắp đó đây đã lắng nghe vang dội, khí trượng phu như mạch phúc thổi tâm.

         

Kẻ Sĩ Thế Tôi xin tán thán bài cảm mạch sau:

“Hương Suối Tuệ, Vang Danh Từng Không Nguyện.

Giới Thanh Âm, Trăng Sáng Cội Tùng Lâm.

Ngát Sen Kinh, Pháp Ngọc Luận Châu Pha.

Từ Bi Trí, Giữa Mối Đạo Nghi Trầm.

      

Dịch Thuật Giải, Tha Mây Chân Lối Hạnh.

Bậc Tôn Sư, Nguyên Tạng Thấm Huyền Kinh.

 Xứ Úc Châu, Thấm Nhuần Thanh Diệu Pháp.

Lược Ước Kiều, Ru Mãi Pháp Thiền Sinh.

 

Từ Học Giả, Ngân Kinh Thì Lược Thuật.

Luận Đàm Khương, Phóng Tác Gối Nhả Tơ.

Sâu Đến Cạn, Ứng Hành Lời Thầy Tổ.

Chuyển Nghiệp Xưa, Ôm Mộng Pháp Lên Bờ.

Cung Kính Bậc, Giảng Sư Niềm Quảng Đức.

Sự Nghiệp Truyền, Hoằng Hóa Thế Độ Tăng.

Hàng Thất Chúng, Năm Châu Đồng Quy Ngưỡng.

Vọng Hướng Thiền, Giữa Một Cõi Thiền Năng…”

 

Giờ đây, trong không gian tịch lắng từ Xứ Việt Quê hương, Kẻ Sĩ Thế Tôi vọng về vùng quốc độ Úc Châu, chắp tay đài hoa xin nguyện, Pháp Tướng Uy Nghi, dung thông dịch thuật, ngõ hầu cho muôn người những dòng tuệ pháp, những sữa thạch đấng hương tuệ bang trao, từng ngọn sóng Tùng vào trượng thất thiếu lâm Phật Cung xưa, nơi thức giả thính chúng vọng tuệ ngàn hương bay…! 

 

Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh- Hà nội, nhân mùa Hạ an cư, giữa mùa bệnh viêm phổi COVID-19. Từ nơi xa ấy vọng về tâm hương…! 

 

TK Thích Minh Thế

Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.

Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 

Ngày 03-08-2021

 Ngày Âm Lịch: 25-06- Tân Sửu.

 

 

facebook-1
***
youtube
 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/09/202109:02(Xem: 536)
LUẬN ĐIỂN CỦA ATISHA súc tích nhưng bao hàm rộng rãi đem những vấn đề cốt yếu đến với nhau của những giáo huấn của ba lần Chuyển Pháp Luân, như đưa ra một cách tóm tắt trong chương hai. Nó được sáng tác ở Tây Tạng bởi một đạo sư Ấn Độ là Atisha Dipamkara theo lời thỉnh cầu của Jhangchup Wö, sau đó là người cai trị miền tây Tây Tạng. Jhangchup Wö đặc biệt thỉnh cầu một giáo huấn thật sự nổi tiếng vì sự thậm thâm của nó cũng như trong sáng của nó, vì thế nó có thể làm lợi lạc cho dân tộc Tây Tạng nói chung. Atisha súc động sâu xa và hoan hỉ vì sự chân thành thỉnh cầu của Jhangchup Wö, và đáp ứng lời thỉnh cầu ấy ngài đã sáng tác ra luận điển súc tích này.
10/09/202112:29(Xem: 1177)
Thưa quý vị, Con virus corona đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật dạy: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp tưởng như vô tình mà lại hữu ý để loài người nhận ra những điều quan trọng, điều gì đó lớn hơn con virus... Mỗi ngày, con virus lần lượt phơi bày tất cả sự thật mà chúng ta từ lâu đã không có khả năng nhìn thấy hoặc cố tình quên đi. Mỗi ngày, nếu để ý, ta sẽ thấy mỗi diễn biến của nó đều điểm vào những sai trái mà con người đã bày ra khi đến thế giới này. Nó bóc trần lần lượt những dối trá, vốn luôn được che đậy kỹ càng. Giờ đây con người nhận ra không có gì dấu giếm được dưới ánh mặt trời.
08/09/202121:42(Xem: 549)
Hành trình 10 năm ăn thuần chay của giáo viên trường tiểu học Luo Yuliang (小學羅裕良), nhằm mong muốn việc sinh nở của vợ được suôn sẻ. Thường nhật tại tư gia, đến bữa ăn vợ chồng thầy giáo luôn "Bên mâm cơm chay" (鍋邊素), cho đến khi cơ hội cho ba đứa trẻ cắp sách đến trường, chúng cũng được cung cấp các bữa ăn chay. Sau đó, đã mở ra một phong trào mới cho gia đình 5 nhân khẩu đều ăn hoàn toàn thuần chay.
06/09/202110:28(Xem: 548)
Nữ cư sĩ Mazie Keiko Hirono Thượng nghị sĩ Phật tử đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ Nữ cư sĩ Mazie Keiko Hirono Thượng nghị sĩ Phật tử đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ 1Hình 1: Cư sĩ Phật tử Mazie Keiko Hirono thời còn là cô bé với mẹ, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, vào khoảng năm 1949. Ảnh: Mazie Hirono Đây là tự truyện do Nữ cư sĩ Mazie Keiko Hirono Thượng nghị sĩ Phật tử đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ kể rằng: "Được đặc ân và trách nhiệm khi tôi phục vụ người dân Hawaii tại Thượng viện Hoa Kỳ. Là một người nhập cư và trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, tôi chưa từng bao giờ cảm nghĩ, đối với con đường quan lộ đến Thượng viện Hoa Kỳ. Đồng thời, những kinh nghiệm của tôi cho thấy những cơ hội có sẵn đáng kinh ngạc ở Mỹ, và thúc đẩy tôi mong muốn được đền đáp.
04/09/202110:36(Xem: 1677)
Thiền Sư Khánh Hỷ (1066- 1142) Đời thứ 14 của Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Một vị Tăng Thống thời Vua Lý Thần Tông Đây là Thời Pháp Thoại thứ 281 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 04/09/2021 (28/07/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
02/09/202122:06(Xem: 847)
Lại một quyển sách khác nữa được điểm, để giới thiệu đến với mọi người, nhất là những người ít có thời gian để đọc một quyển sách dày mấy trăm trang, thì đây là một bài giới thiệu tóm tắt về tác giả và tác phẩm. Sách dày 360 trang, nhưng nếu in hai mặt thì số trang chỉ bằng một nửa mà thôi. Bởi lẽ khi Lotus Media ở Hoa Kỳ tái bản năm 2020 do Uyên Nguyên trình bày, muốn làm cho quyển sách dịch ra Việt ngữ của Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải trang trọng hơn, để tỏ lòng với người đã khuất, cũng như muốn cho độc giả thâm nhập sâu hơn với ngôn ngữ của Thiền, nên mới cho chúng ta nhiều không gian thoáng mát như vậy, để khi đọc và khi gấp sách lại tư duy những lời dạy ngắn gọn, rất dễ hiểu của Thiền Sư Bankei Yotaku một cách sâu sắc hơn nữa.
02/09/202122:03(Xem: 622)
Chánh là ngay thẳng. Tư (思) và Duy (惟) đều thuộc bộ tâm. Tư duy là quá trình vận hành của não bộ giúp con người suy nghĩ, xem xét, giải quyết những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Chánh Tư duy là suy nghĩ, xem xét, giải quyết đúng vấn đề. Người có chánh tư duy dễ dàng thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng của mình. Hành trì chánh tư duy luôn đem lại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bởi tư duy là cơ bản của lời nói và của hành động
02/09/202121:51(Xem: 479)
Phần này (32B) bổ túc cho bài viết “Tiếng Việt từ TK 17: nên mười tuổi và nên hoa” (phần 32) về hai cách dùng bình lang (tân lang, cây cau) và (đảo) Côn Lôn/Côn Nôn. Các dữ kiện cho thấy khuynh hướng lẫn lộn n và l đã từng xẩy ra cho đến ngày hôm nay. Trong tuần lễ soạn phần bổ túc (giữa tháng 8 năm 2021), người viết (Nguyễn Cung Thông/NCT) còn thấy trên các mạng truyền thông hiện tượng lẫn lộn n và l như trong các utube ở phần sau. Hi vọng loạt bài viết này là động lực cho người đọc tìm hiểu sâu xa hơn và khám phá nhiều điều thú vị về tiếng Việt phong phú của chúng ta.
02/09/202109:49(Xem: 590)
PERRIS, California – Chùa Hương Sen hôm Chủ Nhật 29/8/2021 đã đón nhận 28 thùng kinh và sách Phật học để sẽ lưu giữ tại thư viện tương lai sắp xây của chùa. Trong đó, 20 thùng kinh và sách là từ Cư sĩ Tâm Diệu và nhóm bạn đạo Thư Viện Hoa Sen, 8 thùng kinh và sách là từ Cư sĩ Nguyên Giác.
01/09/202120:37(Xem: 911)
Điểm sách: TÂM BẤT SANH Của Bankei Yotaku (Bàn Khuê Vĩnh Trác), do Peter Haskel viết bằng Anh ngữ qua việc tham cứu Nhật ngữ, Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ.