Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

17/10/201812:42(Xem: 3313)
Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

Hình ảnh Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ  “Đạo Tình và Quê Hương”, chung góp một bàn tay ủng hộ Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức,  khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 28 tháng 10 năm 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner, với 2 tiếng hát đến từ Hoa Kỳ: Nam Ca sĩ Đan Nguyên, Nữ Ca Sĩ Lam Anh, cùng ca sĩ tại Úc như  Đoàn Sơn, Thái Thanh, Bảo Phúc. Ban Nhạc Viễn Phương, Âm thanh ánh sáng: Quảng Đức Productions (Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm).

Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (1)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (2)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (3)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (4)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (5)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (6)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (7)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (8)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (9)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (10)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (11)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (12)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (13)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (14)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (15)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (16)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (17)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (18)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (19)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (20)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (21)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (22)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (23)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (24)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (25)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (26)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (27)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (28)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (29)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (30)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (31)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (32)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (33)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (34)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (35)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (36)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (37)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (38)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (39)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (40)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (41)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (42)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (43)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (44)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (45)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (46)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (47)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (48)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (49)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (50)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (51)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (52)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (53)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (54)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (55)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (56)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (57)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (58)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (59)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (60)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (61)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (62)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (63)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (64)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (65)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (66)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (67)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (68)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (69)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (70)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (71)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (72)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (73)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (74)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (75)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (76)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (77)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (78)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (79)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (80)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (81)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (82)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (83)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (84)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (85)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (86)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (87)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (88)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (89)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (90)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (91)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (92)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (93)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (94)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (95)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (96)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (97)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (98)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (99)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (100)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (101)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (102)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (103)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (104)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (105)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (106)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (107)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (108)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (109)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (110)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (111)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (112)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (113)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (114)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (115)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (116)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (117)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (118)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (119)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (120)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (121)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (122)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (123)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (124)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (125)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (126)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (127)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (128)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (129)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (130)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (131)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (132)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (133)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (134)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (135)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (136)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (137)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (138)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (139)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (140)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (141)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (142)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (143)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (144)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (145)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (146)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (147)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (148)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (149)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (150)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (151)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (152)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (153)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (154)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (155)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (156)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (157)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (158)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (159)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (160)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (161)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (162)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (163)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (164)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (165)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (166)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (167)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (168)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (169)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (170)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (171)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (172)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (173)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (174)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (175)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (176)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (177)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (178)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (179)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (180)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (181)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (182)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (183)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (184)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (185)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (186)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (187)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (188)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (189)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (190)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (191)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (192)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (193)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (194)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (195)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (196)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (197)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (198)

cong qua van nghe 28-10-2018 (31)cong qua van nghe 28-10-2018 (30)cong qua van nghe 28-10-2018 (29)cong qua van nghe 28-10-2018 (28)cong qua van nghe 28-10-2018 (27)cong qua van nghe 28-10-2018 (26)cong qua van nghe 28-10-2018 (25)cong qua van nghe 28-10-2018 (24)cong qua van nghe 28-10-2018 (23)cong qua van nghe 28-10-2018 (22)cong qua van nghe 28-10-2018 (21)cong qua van nghe 28-10-2018 (20)cong qua van nghe 28-10-2018 (18)cong qua van nghe 28-10-2018 (17)cong qua van nghe 28-10-2018 (16)cong qua van nghe 28-10-2018 (15)cong qua van nghe 28-10-2018 (14)cong qua van nghe 28-10-2018 (13)cong qua van nghe 28-10-2018 (12)cong qua van nghe 28-10-2018 (11)cong qua van nghe 28-10-2018 (10)cong qua van nghe 28-10-2018 (9)cong qua van nghe 28-10-2018 (8)cong qua van nghe 28-10-2018 (7)cong qua van nghe 28-10-2018 (6)cong qua van nghe 28-10-2018 (5)cong qua van nghe 28-10-2018 (4)cong qua van nghe 28-10-2018 (3)cong qua van nghe 28-10-2018 (2)cong qua van nghe 28-10-2018 (1)


Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (199)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (200)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (201)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (202)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (203)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (204)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (205)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (206)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (207)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (208)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (209)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (210)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (211)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (212)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (213)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (214)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (215)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (216)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (217)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (218)
Ban Tin Vu Lan-2018_PL 2562_04-dBản Tin Vu Lan 2018 của Tu Viện Quảng Đức

***

Xem hình ảnh công trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức


cu xa quang duc (1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/10/201807:14(Xem: 1527)
Commencing at 10:00 am on Saturday, 6th October 2018 Then every Saturday from 10:00 am to 11:30am Why do we practice meditation? Modern life is stressful and impermanent. Meditation is a way of calming the mind and help us to attain more awareness, compassion, happiness, and inner peace. Discover for yourself the inner peace and happiness that arise when your mind becomes still.
14/12/201806:12(Xem: 81)
Câu chuyện xôn xao dư luận những ngày qua là những cái tát ở Quảng Bình và Thủ đô Hà Nội. Xôn xao ở đây không chỉ là những cái tát mà là chính là tại sao cô giáo lại ra lệnh cho các học sinh tát bạn mình, thậm chí chính cô giáo, tấm gương sáng về đạo đức trong bạn và trong tôi lại giơ tay tát học trò. Chuyện gì nên nông nỗi này!
11/12/201820:16(Xem: 129)
Bài viết này bàn về khả năng tên gọi 12 con giáp có gốc là tiếng Việt cổ, chú trọng đến chi thứ 12 là Hợi, đặc biệt cho năm Kỷ Hợi sắp đến (5/2/2019). Bài này đánh số là 5B vì là phần tiếp theo của các bài 5, 5A cùng một chủ đề - các bài 5 và 5A đã được viết cách đây nhiều năm. Trong thời gian soạn bài
10/12/201820:20(Xem: 153)
Buổi sớm mai ngày cuối tuần. Đang đọc sách và thưởng trà. Tự nhiên nhớ đến thầy Vạn Lợi, một vị tu sỹ đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam trên Sóc Sơn và tại viện Trần Nhân Tông. Nhấc máy gọi cho thầy. Thầy Vạn Lợi nhấc máy hàn huyên. Rồi thầy rủ đi Hưng Yên, về chùa Cổ Am.
10/12/201820:11(Xem: 172)
Sáng nay nhận tờ lịch đón năm mới 2019 đầu tiên đến nhà. Vẫn là Báo Giác Ngộ như mọi năm. Ảnh Lịch mang chủ đề "Sen". Thư pháp tiếng Việt bình dị chân phương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lịch có 7 tờ, lật giở từng tờ, đọc và suy ngẫm, thích nhất là tờ lịch của tháng 9&10, câu "Có Bùn mới có Sen", bởi:
09/12/201819:25(Xem: 57)
CẤU TRÚC THÂN TÂM Nguyên bản: The Inner Structure Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch và hiệu đính: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
04/12/201820:43(Xem: 267)
Từ khi đọc được lời dạy của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong TRÁI TIM CỦA BỤT rằng , có người đến tuổi trung niên rồi 60 hay nhiều hơn nữa mà chưa bao giờ có đủ thì giờ để ngắm nhìn sâu sắc vào một đóa hoa đang nở trong vườn hay ngắm ánh trăng đang tỏa sáng bên song cửa vào đêm rằm ....tôi chợt tư duy nghĩ lại những gì thật sự gọi là giá trị một đời người , thế nào là hạnh phúc một đời người và phải chăng ta chưa biết được mình đang là người hạnh phúc ...
01/12/201808:27(Xem: 338)
Nếu trong lúc chúng con tụng chú Lăng Nghiêm mà phát âm không hoàn toàn chính xác thì có sao không? Ngày xưa có một ông lão tu hành rất chân thật, nên lúc nào ông cũng không rãnh rỗi. Ông lão làm gì? Ông lão trì chú, tức là trì “Lục Tự Đại Minh Chú.” Nhưng ông lão tu hành này niệm không đúng. Bởi vì ông đã không hỏi cho rõ ràng cách đọc như thế nào, mà lại tự ý đặt ra. Hoặc là ông có hỏi qua, nhưng vì trí nhớ không mấy gì tốt, cho nên người ta dạy: khi chữ khẩu (口) bên cạnh chữ Án (奄) thì có âm đọc là Án (奄)Vì thế mà ông nghĩ rằng khi chữ khẩu có thêm chữ Ngưu (牛), thì nhất định cũng đọc là Ngưu. Thật ra chữ đó không phải phát âm là Ngưu (牛) mà có âm đọc là Hồng (吽). Thế là ông lão niệm câu chú Án Ma Ni Bát Di Ngưu, Án Ma Ni Bát Di Ngưu, Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Ông lão cứ như vậy mà niệm rất thành tâm, rất hứng thú. Với lòng nhiệt tâm và nghị lực trì niệm của ông, thì thật là bao nhiêu sức mạnh của chữ ngưu ( trâu ) đó như phát xuất ra vậy.
29/11/201819:50(Xem: 264)
Trong cương vị Thống Đốc tiểu bang Hawaii, bản thân là một Phật tử và là da màu, David Yutaka Ige suy nghĩ thế nào trong thời đại của Tổng Thống Trump, một người Thiên Chúa Giáo không gương mẫu và là một chính khách không tin các nghiên cứu về biến đổi khí hậu? Tạp chí Lion’s Roar đã có bài phỏng vấn Thống Đốc David Yutaka Ige về nhiều phương diện, đặc biệt về suy nghĩ của một Phật tử như Ige. Ông David Ige sinh ngày 15/1/1957, giữ chức Thống Đốc tiểu bang Hawaii từ năm 2014, và tái thắng cử năm 2018. Là một đảng viên Dân Chủ, trước đây từng là Thượng nghị sĩ cấp tiểu bang Hawaii (1996-2014), Dân biểu cấp tiểu bang Hawaii (1985-1995).
27/11/201820:50(Xem: 243)
Bài này là phần 3 trong loạt bài viết về hiện tượng đồng hóa âm thanh trong ngôn ngữ với tâm điểm là tiếng Việt. Phần 1 bàn về cách dùng ròng rọc < rọc rọc, phưng phức < phức phức, nơm nớp < nớp nớp, phấp phất/phất phới/phân phất < phất phất và khám bệnh < khán bệnh. Phần 2 bàn về cách dùng Huyền Trang < Huyền Tảng/Tráng, Tịnh Độ < Tịnh Thổ. Phần 3 chú trọng vào cách dùng tẩm liệm so với tấn/ tẫn/tẩn liệm.