Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

17/10/201812:42(Xem: 3503)
Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

Hình ảnh Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ  “Đạo Tình và Quê Hương”, chung góp một bàn tay ủng hộ Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức,  khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 28 tháng 10 năm 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner, với 2 tiếng hát đến từ Hoa Kỳ: Nam Ca sĩ Đan Nguyên, Nữ Ca Sĩ Lam Anh, cùng ca sĩ tại Úc như  Đoàn Sơn, Thái Thanh, Bảo Phúc. Ban Nhạc Viễn Phương, Âm thanh ánh sáng: Quảng Đức Productions (Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm).

Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (1)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (2)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (3)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (4)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (5)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (6)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (7)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (8)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (9)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (10)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (11)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (12)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (13)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (14)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (15)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (16)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (17)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (18)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (19)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (20)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (21)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (22)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (23)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (24)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (25)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (26)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (27)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (28)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (29)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (30)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (31)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (32)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (33)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (34)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (35)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (36)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (37)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (38)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (39)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (40)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (41)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (42)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (43)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (44)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (45)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (46)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (47)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (48)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (49)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (50)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (51)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (52)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (53)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (54)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (55)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (56)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (57)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (58)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (59)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (60)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (61)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (62)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (63)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (64)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (65)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (66)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (67)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (68)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (69)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (70)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (71)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (72)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (73)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (74)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (75)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (76)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (77)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (78)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (79)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (80)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (81)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (82)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (83)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (84)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (85)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (86)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (87)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (88)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (89)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (90)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (91)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (92)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (93)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (94)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (95)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (96)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (97)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (98)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (99)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (100)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (101)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (102)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (103)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (104)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (105)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (106)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (107)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (108)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (109)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (110)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (111)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (112)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (113)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (114)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (115)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (116)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (117)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (118)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (119)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (120)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (121)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (122)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (123)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (124)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (125)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (126)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (127)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (128)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (129)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (130)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (131)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (132)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (133)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (134)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (135)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (136)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (137)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (138)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (139)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (140)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (141)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (142)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (143)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (144)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (145)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (146)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (147)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (148)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (149)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (150)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (151)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (152)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (153)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (154)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (155)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (156)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (157)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (158)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (159)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (160)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (161)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (162)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (163)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (164)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (165)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (166)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (167)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (168)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (169)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (170)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (171)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (172)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (173)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (174)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (175)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (176)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (177)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (178)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (179)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (180)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (181)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (182)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (183)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (184)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (185)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (186)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (187)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (188)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (189)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (190)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (191)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (192)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (193)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (194)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (195)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (196)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (197)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (198)

cong qua van nghe 28-10-2018 (31)cong qua van nghe 28-10-2018 (30)cong qua van nghe 28-10-2018 (29)cong qua van nghe 28-10-2018 (28)cong qua van nghe 28-10-2018 (27)cong qua van nghe 28-10-2018 (26)cong qua van nghe 28-10-2018 (25)cong qua van nghe 28-10-2018 (24)cong qua van nghe 28-10-2018 (23)cong qua van nghe 28-10-2018 (22)cong qua van nghe 28-10-2018 (21)cong qua van nghe 28-10-2018 (20)cong qua van nghe 28-10-2018 (18)cong qua van nghe 28-10-2018 (17)cong qua van nghe 28-10-2018 (16)cong qua van nghe 28-10-2018 (15)cong qua van nghe 28-10-2018 (14)cong qua van nghe 28-10-2018 (13)cong qua van nghe 28-10-2018 (12)cong qua van nghe 28-10-2018 (11)cong qua van nghe 28-10-2018 (10)cong qua van nghe 28-10-2018 (9)cong qua van nghe 28-10-2018 (8)cong qua van nghe 28-10-2018 (7)cong qua van nghe 28-10-2018 (6)cong qua van nghe 28-10-2018 (5)cong qua van nghe 28-10-2018 (4)cong qua van nghe 28-10-2018 (3)cong qua van nghe 28-10-2018 (2)cong qua van nghe 28-10-2018 (1)


Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (199)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (200)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (201)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (202)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (203)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (204)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (205)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (206)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (207)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (208)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (209)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (210)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (211)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (212)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (213)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (214)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (215)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (216)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (217)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (218)
Ban Tin Vu Lan-2018_PL 2562_04-dBản Tin Vu Lan 2018 của Tu Viện Quảng Đức

***

Xem hình ảnh công trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức


cu xa quang duc (1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/10/201807:14(Xem: 2217)
Commencing at 10:00 am on Saturday, 6th October 2018 Then every Saturday from 10:00 am to 11:30am Why do we practice meditation? Modern life is stressful and impermanent. Meditation is a way of calming the mind and help us to attain more awareness, compassion, happiness, and inner peace. Discover for yourself the inner peace and happiness that arise when your mind becomes still.
14/02/201918:04(Xem: 189)
Thuở xưa có một ông vua hiền đức, cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình. Một hôm, dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua triệu tập tất cả trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói:
13/02/201914:28(Xem: 169)
Mắt ta bị bệnh, ta nhìn muôn vật bị nhòe, khiến ta không gọi đúng tên của muôn vật mà ta muốn gọi. Ta cứ gọi hoài, nhưng chẳng có vật nào lên tiếng với ta. Ta bắt đầu thất vọng và buồn chán, chất liệu buồn chán của những chủng tử tâm hành ấy, kích hoạt não trạng của ta, khiến não trạng của ta rỉ chảy ra những sinh chất không lành mạnh gây thiệt hại cho thân tâm ta. Tâm bệnh, thân nào an? Thân bệnh, tâm nào an? Cả thân tâm đều bệnh, bình an của ta nằm ở nơi nào? Xuân của đời ta đang ở nơi đâu?!
09/02/201919:59(Xem: 227)
RỘNG MỞ TỪ ÁI Rong-Mo-Tu-Ai Nguyên bản: How to expand love Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển Lời người dịch Lời nói đầu Quan điểm của tôi Những giai tầng phát triển Tịnh hóa tâm thức ...
09/02/201919:16(Xem: 192)
Vua Lý Thánh Tông người khai sinh nước Đại Việt sinh năm Qúy Hợi (Trí Bửu) Trước thềm năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019 đọc lại lịch sử Việt Nam tìm hiểu về vị vua sinh năm Quý Hợi, người đặt tên nước là ĐẠI VIỆT – nước Việt lớn.
07/02/201906:45(Xem: 228)
Thượng Tọa Horowpothane Sathindriya Thera hiện trú tại Trung tâm Thiền Định Phật giáo (Samadhi Buddhist Meditation Centre), ở Campbellfield, Victoria, Úc. Tất cả mọi người trong xã hội đều kiếm tìm hạnh phúc. Hòa bình, an lạc, thanh tịnh, thư giãn, tự tại và hạnh phúc là những điều chúng tôi muốn nói đến ở đây.
23/01/201921:47(Xem: 323)
Chúng tôi quay trở lại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích lần thứ 3 trong năm 2018 với mục đích giao lưu và truyền động lực cũng như khát vọng vươn lên trong cuộc sống cho các em nhỏ sống tại trung tâm. Mỗi một lần đến Trung tâm Phật Tích chúng tôi đều luôn vô cùng bất ngờ và hạnh phúc bởi những gương mặt trẻ thơ, ngoãn ngoãn và đầy hoạt bát của các em
23/01/201921:26(Xem: 374)
Đến dự lễ cúng Tất niên tại Chùa Tịnh Quang ở Suối Hiệp, được đọc và nghiền ngẫm lại "Mười Điều Tâm Niệm" ngay tại chỗ, tự dưng thấy hỗ thẹn vô cùng, thấy mình quá yếu đuối, hèn nhát, trước pháp Phật vi diệu mà mình đã từng được nghe, được đọc, được học. Lòng nặng trĩu, bèn lên chánh điện lạy sám hối...
23/01/201910:09(Xem: 431)
Trong kho tàng văn chương truyền khẩu hay huyền thoại Việt Nam đã có nhiều chuyện duyên-nợ. Chẳng hạn chuyện tích Mưa Ngâu mà dân gian đã có thơ truyền tụng: Tục truyền Tháng Bảy mưa ngâu. Con Trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền. Một rằng duyên hai là rằng nợ. Sợi xích thằng ai gỡ cho ra.
17/01/201920:41(Xem: 574)
Có nhiều người cho rằng cầu an cầu siêu là mê tín dị đoan rồi chê bai ... đối với những người đi cầu an cầu siêu. Lại có không ít người chưa hiểu biết về chuyện cầu an cầu siêu rồi lại rất cuồng tín, thậm chí làm ra những việc còn mang nhiều tội lỗi hơn như việc giết hại sinh vật cúng tế, đốt nhiều vàng bạc .... rồi muốn cầu Phật Thánh Thần ... gia hộ, thế nhưng tất cả những người trên ấy đều vô minh không thể mang lại phước đức mà còn tốn tiền, tốn thời gian và mất tiền của đã không có phước mà phải mang thêm tội lỗi chồng chất.