Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương trình An cư Kiết hạ

30/05/201311:03(Xem: 2940)
Chương trình An cư Kiết hạ
Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 Tại Chùa Bát Nhã - California Do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Từ Ngày 20 - 30/6/2012


Chương Trình An Cư Kiết Hạ

Tu Viện Quảng Đức
Nguồn: Tu Viện Quảng ĐứcChương Trình AN CƯ KIẾT HẠ Tại Chùa Bát Nhã
(từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012)

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 06 năm 2012
08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư
12:00 p.m: Thọ Trai
02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni
05:00 p.m: Tiểu thực
06:00 p.m: Họp Ban Điều Hành GHPGVNTNHK
07:30 p.m: Khai Mạc khóa An Cư, Cung an chức sự
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 20 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Kiết giới An Cư
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Thắng Hoan_ Thiền Chủ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : HT. Đỗng Tuyên_Tuyên Luật Sư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Tín Nghĩa_Quyền Chủ Tịch
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Minh Dung
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Phước Thuận
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Nhật Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Truyền Cụ Túc Giới
07:30 a.m: Điểm tâm
09:00 a.m: Khai giảng khóa tu học của Phật tử ( hội trường Jerome Center )
10:30 a.m: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ
Sư & cố đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang.
và lễ chú nguyện khởi công xây dựng chùa Bát Nhã
12:30 p.m: Thọ trai
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Phước Thuận, HT. Nguyên An, HT. Đỗng Tuyên.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
07:00 p.m: Giảng Bồ Tát giới : HT. Đỗng Tuyên
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
10:00 a.m: Cổ Phật khất thực & cúng dường cầu phước
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Tín Nghĩa, HT. Minh Tuyên, TT. Minh Dung.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Giới đàn truyền Ngũ giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Hai, Ngày 25 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh Tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên An
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Hạnh Tuấn
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 26 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Hội Thảo Phật Pháp: TT. Thánh Minh, TT. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Tuệ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp thoại : Sư Bà Diệu Từ
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 27 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên Siêu
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 a.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Hội Thảo Phật Pháp : Chư Tăng Ni An Cư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Năm, Ngày 28 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô Canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:30 a.m: Pháp Thoại : TT Minh Dung
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m : Chỉ tịnh
02:15 p.m : Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : TT. Đồng Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại Chư Tăng: HT. Đỗng Tuyên, Pháp Thoại Chư Ni: Ni sư Tn. Giới Châu
11:30 a.m: Lễ Trai Tăng mãn hạ
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại Tổng kết: HT. Nguyên Siêu.
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ
07:30 a.m: Điểm tâm & Kết thúc khóa An Cư
11:00 a.m: Đại nhạc hội mừng ngày khởi công xây Chùa Bát Nhã


Ban Tổ Chức Khóa An Cư.
Kính Thông Báo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/05/201312:27(Xem: 1844)
Hình Ảnh Lễ Khai Mạc Trường Hạ Vạn Hạnh
29/05/201312:27(Xem: 1701)
Hình ảnh Lễ Kiết giới thọ An cư tại Trường hạ Vạn Hạnh
30/05/201311:03(Xem: 1985)
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại chùa Bát Nhã ngày 23/6/2012 Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Bạch Kim
09/07/201322:27(Xem: 4637)
Hình ảnh ngày 08 tại Trường Hạ Minh Quang
11/07/201307:09(Xem: 4416)
Hình ảnh ngày 09 tại Trường Hạ Minh Quang
12/07/201308:41(Xem: 4710)
Hình ảnh ngày 10 tại Trường Hạ Minh Quang
29/05/201312:27(Xem: 1484)
Hình ảnh ngày thứ 2 của Khóa An cư tại Trường hạ Vạn Hạnh Thứ năm 5-7-2012
29/05/201312:27(Xem: 1471)
Hình ảnh ngày thứ 3 của Khóa An cư tại Trường hạ Vạn Hạnh Thứ sáu 6-7-2012
29/05/201312:27(Xem: 1637)
Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm: - Hòa Thượng Thích Quảng Ba - Hòa Thượng Thích Trường Sanh - Thượng Tọa Thích Giác Tín - Thượng Tọa Thích Ðạo Thông - Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
10/05/201318:12(Xem: 1815)
Cách đây trên hai ngàn năm, hình ảnh Đức Phật thuyết Pháp tại ngọn núi Thứu linh thiêng vẫn còn đọng mãi trong tâm tưởng của những người con Phật. Hôm nay vào những ngày 26, 27 và 28 tháng 4 năm 2013, đạo tràng Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức do Hòa Thượng trưởng đoàn Thích Như Điển hướng dẫn. Nhìn các chủng tử của Như Lai với những khuôn mặt sáng ngời ngợi và tài giảng Pháp như những dòng Pháp nhũ thấm sâu vào tận lòng người, ta không còn lo sợ về thời mạt pháp sẽ quanh quẩn đâu đây.