Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương trình An cư Kiết hạ

30/05/201311:03(Xem: 3305)
Chương trình An cư Kiết hạ
Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 Tại Chùa Bát Nhã - California Do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Từ Ngày 20 - 30/6/2012


Chương Trình An Cư Kiết Hạ

Tu Viện Quảng Đức
Nguồn: Tu Viện Quảng ĐứcChương Trình AN CƯ KIẾT HẠ Tại Chùa Bát Nhã
(từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012)

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 06 năm 2012
08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư
12:00 p.m: Thọ Trai
02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni
05:00 p.m: Tiểu thực
06:00 p.m: Họp Ban Điều Hành GHPGVNTNHK
07:30 p.m: Khai Mạc khóa An Cư, Cung an chức sự
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 20 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Kiết giới An Cư
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Thắng Hoan_ Thiền Chủ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : HT. Đỗng Tuyên_Tuyên Luật Sư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Tín Nghĩa_Quyền Chủ Tịch
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Minh Dung
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Phước Thuận
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Nhật Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Truyền Cụ Túc Giới
07:30 a.m: Điểm tâm
09:00 a.m: Khai giảng khóa tu học của Phật tử ( hội trường Jerome Center )
10:30 a.m: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ
Sư & cố đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang.
và lễ chú nguyện khởi công xây dựng chùa Bát Nhã
12:30 p.m: Thọ trai
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Phước Thuận, HT. Nguyên An, HT. Đỗng Tuyên.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
07:00 p.m: Giảng Bồ Tát giới : HT. Đỗng Tuyên
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
10:00 a.m: Cổ Phật khất thực & cúng dường cầu phước
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Tín Nghĩa, HT. Minh Tuyên, TT. Minh Dung.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Giới đàn truyền Ngũ giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Hai, Ngày 25 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh Tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên An
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Hạnh Tuấn
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 26 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Hội Thảo Phật Pháp: TT. Thánh Minh, TT. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Tuệ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp thoại : Sư Bà Diệu Từ
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 27 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên Siêu
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 a.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Hội Thảo Phật Pháp : Chư Tăng Ni An Cư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Năm, Ngày 28 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô Canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:30 a.m: Pháp Thoại : TT Minh Dung
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m : Chỉ tịnh
02:15 p.m : Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : TT. Đồng Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại Chư Tăng: HT. Đỗng Tuyên, Pháp Thoại Chư Ni: Ni sư Tn. Giới Châu
11:30 a.m: Lễ Trai Tăng mãn hạ
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại Tổng kết: HT. Nguyên Siêu.
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ
07:30 a.m: Điểm tâm & Kết thúc khóa An Cư
11:00 a.m: Đại nhạc hội mừng ngày khởi công xây Chùa Bát Nhã


Ban Tổ Chức Khóa An Cư.
Kính Thông Báo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 85194)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
25/03/201415:40(Xem: 7356)
AN CƯ là một trong các pháp chế trọng yếu trong đời sống tu hành của Tăng Đoàn Phật giáo. Chữ “cư” nghĩa là ở; chữ “an” nghĩa là yên, tức là, thân thì không đi ra khỏi chùa, tâm thì chuyên cần tu học, luôn giữ chánh niệm, không chạy theo trần cảnh bên ngoài, không để ý đến các chuyện thế sự. Vậy, “an cư” là ở yên một chỗ, chuyên cần tu tập, giữ cho thân tâm tĩnh lặng, thanh tịnh.
13/08/201219:23(Xem: 3270)
Mùa An cư ba tháng, một tháng đã trôi qua rồi, quý vị tự kiểm điểm lại xem đã làm được gì và hai tháng còn lại sẽ làm gì. Một năm Phật dành chín tháng để chúng ta đi giáo hóa, ba tháng an cư tĩnh tâm để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực; vì chín tháng đi giáo hóa, tiếp cận với xã hội có nhiều điều phức tạp làm đạo tâm chúng ta bị sa sút. Thật vậy, khi đi giáo hóa gặp việc này việc khác, gặp người tin Phật, cũng gặp người chống phá Phật, khiến chúng ta phải đối phó, làm tâm Bồ-đề chúng ta bị suy yếu. Vì vậy chúng ta cần nuôi lại tâm Bồ-đề cho vững. Trong ba tháng an cư, chúng ta ngồi yên coi chín tháng mình đã làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai và cách đối phó của chúng ta có thích hợp với đạo hay không. Thích hợp với đạo là giữ được tâm thanh tịnh, còn không thích hợp với đạo thì phiền não sanh khởi, kiểm điểm lại thấy điều nào còn kém, phải sửa đổi.
08/06/201114:39(Xem: 4878)
Ngày nay, y theo lời dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khắp nơi nơi, Chùa chiền, Tu viện, Thiền viện hằng năm đều trang trọng tổ chức chu toàn cho tứ chúng được hội tụ về tham dự mùa an cư, sau đại lễ Phật đản.
24/04/201507:41(Xem: 4552)
Cũng bởi vì tiếng kêu thảm thiết “Bệ hạ ơi! Cứu thiếp!“ của một con mãng xà, hóa sanh của bà hoàng hậu độc ác Hy Thị, đêm về báo mộng với vua Lương Võ Đế mà hậu thế chúng ta mới có bộ Kinh Lương Hoàng Sám gồm 10 cuốn để sám hối tội lỗi. Bộ kinh này đã làm nền tảng cho khóa An Cư Kiết Đông kỳ 2 được tổ chức tại chùa Linh Thứu từ ngày mùng 5 đến 11 tháng Giêng năm 2015.
11/04/201312:15(Xem: 4729)
Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa [1]. Vì mùa mưa ở Ấn Độ, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sống trong hoà hợp thanh tịnh.
19/05/201100:22(Xem: 1835)
An cư nguyên là phương thức quy định từ xưa của Bà-La-Môn giáo Ấn Độ, về sau được Phật dùng làm chế độ quan trọng trong đời sống tu hành. Ngài Đạo Tuyên đời Đường giải thích về an cư như sau: “Thân tâm giữ lặng lẽ là An, ước định thời kỳ để ở là Cư. Ở chổ lặng lẽ để tư duy là quy tắc chơn chánh của đạo; lý phải tính từng ngày, gia công sách tấn”. (trích Phiên Dịch Nghĩa Tập).
02/11/201819:55(Xem: 1963)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
27/03/201317:26(Xem: 11177)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/04/201316:22(Xem: 5104)
Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.