Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Chương trình An cư Kiết hạ

30/05/201311:03(Xem: 4268)
Chương trình An cư Kiết hạ
Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 Tại Chùa Bát Nhã - California Do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Từ Ngày 20 - 30/6/2012


Chương Trình An Cư Kiết Hạ

Tu Viện Quảng Đức
Nguồn: Tu Viện Quảng ĐứcChương Trình AN CƯ KIẾT HẠ Tại Chùa Bát Nhã
(từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012)

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 06 năm 2012
08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư
12:00 p.m: Thọ Trai
02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni
05:00 p.m: Tiểu thực
06:00 p.m: Họp Ban Điều Hành GHPGVNTNHK
07:30 p.m: Khai Mạc khóa An Cư, Cung an chức sự
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 20 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Kiết giới An Cư
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Thắng Hoan_ Thiền Chủ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : HT. Đỗng Tuyên_Tuyên Luật Sư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Tín Nghĩa_Quyền Chủ Tịch
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Minh Dung
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Phước Thuận
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Nhật Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Truyền Cụ Túc Giới
07:30 a.m: Điểm tâm
09:00 a.m: Khai giảng khóa tu học của Phật tử ( hội trường Jerome Center )
10:30 a.m: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ
Sư & cố đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang.
và lễ chú nguyện khởi công xây dựng chùa Bát Nhã
12:30 p.m: Thọ trai
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Phước Thuận, HT. Nguyên An, HT. Đỗng Tuyên.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
07:00 p.m: Giảng Bồ Tát giới : HT. Đỗng Tuyên
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
10:00 a.m: Cổ Phật khất thực & cúng dường cầu phước
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp ( tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư :
HT. Thắng Hoan, HT. Tín Nghĩa, HT. Minh Tuyên, TT. Minh Dung.
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Giới đàn truyền Ngũ giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Hai, Ngày 25 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh Tọa thiền – Công phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên An
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp Thoại : TT. Hạnh Tuấn
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 26 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Hội Thảo Phật Pháp: TT. Thánh Minh, TT. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Tuệ
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú đại bi
07:30 p.m: Pháp thoại : Sư Bà Diệu Từ
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 27 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Nguyên Siêu
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 a.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Hội Thảo Phật Pháp : Chư Tăng Ni An Cư
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Năm, Ngày 28 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô Canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:30 a.m: Pháp Thoại : TT Minh Dung
11:30 a.m: Thọ trai
01:00 p.m : Chỉ tịnh
02:15 p.m : Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược Thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại : TT. Đồng Trí
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu
07:30 a.m: Điểm tâm
08:00 a.m: Chấp tác
09:00 a.m: Pháp Thoại Chư Tăng: HT. Đỗng Tuyên, Pháp Thoại Chư Ni: Ni sư Tn. Giới Châu
11:30 a.m: Lễ Trai Tăng mãn hạ
01:00 p.m: Chỉ tịnh
02:15 p.m: Thức chúng
03:00 p.m: Tụng Kinh
05:30 p.m: Dược thực
06:30 p.m: Trì chú Đại Bi
07:30 p.m: Pháp thoại Tổng kết: HT. Nguyên Siêu.
09:30 p.m: Hô canh tọa thiền
10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 06 năm 2012:
04:30 a.m: Thức chúng
05:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ
07:30 a.m: Điểm tâm & Kết thúc khóa An Cư
11:00 a.m: Đại nhạc hội mừng ngày khởi công xây Chùa Bát Nhã


Ban Tổ Chức Khóa An Cư.
Kính Thông Báo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/11/2021(Xem: 4482)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
04/03/2020(Xem: 32043)
Lễ Dâng Y Kathina & Cúng Dường Phẩm Vật chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng India, Nhân Lễ tưởng niệm ngày đức Phật (thái tử Siddartha Gautam) xuất gia, được sự trợ duyên của chư Phật tử và quí thiện hữu hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện một buổi Dâng Y Kathina và cúng dường phẩm vật đến chư Tăng thuộc 3 truyền thống Mật tông Kim cương thừa (金剛乘, vajrayāna), truyền thống chư Tăng Nguyên Thủy các nước Theravada và chư Tăng Ni truyền thống Đại Thừa (Mahayana) tại Bồ Đề Đạo Tràng.
31/12/2019(Xem: 11535)
Theo thông lệ hằng năm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã quy định Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày, được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc vào dịp đầu năm Dương Lịch. Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc nmùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu và thời gian chỉ còn hai tháng rưởi nữa là hết năm 2019. Bước qua năm 2020, nhưng đặc biệt Giao Thừa - Nguyên Đán Canh Tý sang năm rơi vào quý tuần tháng 01 năm 2020 tức là 24 & 25/01/ 2020. Cho nên Hội Đồng Điều Hành quyết định mở Khoá An Cư Kiết Đông bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020, sớm hơn những năm trước, vì để thời gian cho các Bổn Tự chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý.
25/11/2019(Xem: 4343)
Chùa Khánh Anh Evry vừa tổ chức viên mãn Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Giới từ ngày 22 đến 23 tháng 11 năm 2019, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Hạnh Giới, đến từ Tịnh Thất Viên Lạc, Đức Quốc. Mặc dù thời tiết cuối mùa thu cũng bắt đầu khá se lạnh nhưng khóa tu cũng đã quy tụ được 34 giới tử ghi danh tham dự từ đầu cho đến cuối khóa. Sau phần giải thích tận tường về ý nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới và hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ Bồ Đề Tâm Giới, Đại Đức đã truyền Bát Quan Trai Giới cho các giới tử để gìn giữ một ngày một đêm cho thật thanh tịnh nhằm kết duyên với Ngôi Tam Bảo và tạo công đức thù thắng, tu tập hạnh xuất gia.
22/11/2019(Xem: 4307)
- Khóa tu dành cho 500 BẠN TRẺ được tổ chức tại Lâm Đồng. - Tham dự khoá tu các bạn sẽ có dịp hòa mình vào không khí lạnh Đà Lạt, thiền hành, thiền toạ dưới đồi thông và cùng đón bình minh chào ngày mới tại Đồi chè xanh bạt ngàn. - Hướng dẫn khóa tu: ĐĐ. Giác Minh Luật (Chủ nhiệm CLB Nhân Sinh) và Chư Tôn Đức Tăng –Ni trẻ. CLB Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng lần thứ 4 với chủ đề: “Mắt thương nhìn đời” trong 2 ngày 28-29/12/2019 (Thứ Bảy – Chủ Nhật) – Với dự kiến 500 bạn trẻ, sinh viên… tham dự tại tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc - Lâm Đồng.
31/10/2019(Xem: 7314)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019, KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE (Chủ Nhật 27-10-2019) 7 giờ sáng: Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị 7:50 Vân tập vào Chánh điện 8 giờ Truyền Giới Bát Quan Trai (HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc) 9:30 - 11:00 Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng) 11:30 - 12:00 Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường 12 giờ - 1:00 CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT 1 giờ - 1:30 Nghỉ ngơi 1:30 - 2:30 Quý Phật Tử cao niên : Niệm Phật, chấp tác 2:30 - 4:00 Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu) 4:00 - 5:00 Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:
30/06/2019(Xem: 6586)
Lịch giảng của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ tại Hoa Kỳ từ 1/7 đến 3/8/2019 - Ảnh Phật Mười Phương Hiện Trong Đó Những Ngọc Mani Diễn Pháp Âm Tiếng Phật Mỹ Diệu Bất Tư Nghì Biển Công Đức Phật Không Cùng Tận . Kinh Hoa Nghiêm Thân Tứ Đại Ta Mất Đạo Như Lai Hằng Còn Nhờ Tăng Ni Thừa Tự Chánh Pháp Được Chuyển Luân .
04/11/2018(Xem: 12484)
Thứ Năm đến Thứ Bảy : 15-17/11/18: Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm (TT Tâm Thành, USA)
02/11/2018(Xem: 3230)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
16/08/2018(Xem: 8326)
Hình ảnh Khóa An Cư 2018 tại Chùa Việt Nam Nhật Bản
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,444