Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thân Phận Con Người

28/04/202019:17(Xem: 1160)
Thân Phận Con Người

Phat thuyet phap 7

 

THÂN PHẬN CON NGƯỜI
Thích Giác HuệVũ trụ không gian, thời gian đối với con người và vạn vật là một sự thể sinh động, chuyển hóa không ngừng theo một chu kỳ nhất định: "Thành, Trụ, Hoại, Không". Tuy nhiên sự tiến hóa về tâm linh, con người cũng như vạn vật, đều phát triển đồng bộ, nhịp nhàng và phù hợp theo định luật.

     

Những hạnh phúc hoặc đau khổ của chúng sanh nói chung, con người nói riêng, tất cả đều do chính mình gây tạo, vì thế nên phải nhận chịu những hậu quả tốt, xấu về sau của cuộc đời !

     

Bởi những nghiệp quả thiện, ác mê chấp nặng nề, mà chúng sanh cũng không thoát khỏi sự tuần hoàn của vũ trụ thời gian, "sanh, già, bệnh, chết" theo luật định, cho nên cứ trôi lăn mãi trong vòng sanh tử luân hồi không bao giờ ra khỏi được!

     

Vì không nhận rõ nguyên nhân (NHÂN) và hậu quả (QUẢ) của thiện ác, trong vòng sanh tử tương đối, con người mặc nhiên chấp nhận theo luật định, đồng thời xã hội loài người còn chia ra nhiều giai cấp khác nhau, nâng sự đau khổ càng lúc thêm gia tăng! Các giai cấp dưới, họ tự coi số phận mình như đã an bài, đành cam chịu không còn oán than! Các giai cấp thống trị càng ra sức bóc lột một cách tự nhiên, thậm tệ và coi như một đặc quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm của họ, vì vậy mà bất cứ  một xã hội nào, cũng có những cảnh bất công áp bức "mạnh hiếp yếu, khôn lấn dại, giầu khinh nghèo...", tạo thành những bối cảnh lịch sử của loài người hết sức phức tạp, hổn độn, đôi khi đưa đến những hành động dã man! Họ tự mâu thuẩn, hiềm khích lẫn nhau, rồi xâu xé trong nội bộ, gây chiến tranh vì màu da sắc tóc, vì "chấp ngã tham lam và ich kỷ..." nên những cảnh đau thương, tang tóc, chết chóc lúc nào cũng diễn ra khắp nơi trên thế giới!

     

Ngày xưa, nước Ấn Độ thời Phong kiến Quân quyền, khi Thái Tử Sĩ Đạt Ta ra đời, Ngài có những nghi vấn lớn. Ngoài những bất công xã hội đó, Thái Tử còn có những nổi lo âu thắc mắc rất trọng đại hơn ! "Taị sao chúng sanh phải chịu những cảnh sanh, già, bệnh chết" không tránh khỏi?

     

Những suy tư của Thái Tử càng thêm gia tăng, dồn dập và thúc đẩy, nên Ngài quyết định rời bỏ hoàng thành xuất gia "Tầm Đạo", với một ý chí siêu việt xuất trần, Thái Tử gạt bỏ tất cả những hạnh phúc riêng tư: nào vợ đẹp con xinh, cung phi mỹ nữ nơi cung son điện ngọc, ngày đêm túc trực đàn ca xướng hát để làm vui lòng Ngài. Đồng thời chiếc ngai vàng cũng đang chờ đón Thái Tử bước lên! Nhưng Ngài vẫn mạnh dạn ra đi tìm Chơn Lý, không một chút quyến luyến, với tâm Đại Hùng, Đại Lực và Đại Từ Đại Bi thương xót chúng sanh!

     

Năm năm tìm đạo, sáu năm tu hành khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm, Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan khổ ải, những cực hình để thực hành các pháp, sự đói khát có thể làm mất thân mạng nhưng Ngài vẫn không sờn lòng nản chí!

     

Cuối cùng dưới cây bên cội cây Bồ Đề, Ngài tọa thiền và thệ nguyện: "Dù thịt có khô, máu có cạn, thân tan thịt nát, quyết không bao giờ đứng dậy và rời khỏi nơi này nếu không tìm ra Chân Lý!" Và rồi sau bốn mươi chín ngày đêm Thiền định, Ngài đã chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, Chánh Đẳng, Chánh Giác và thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai.

     

Đầu tiên nơi vườn Lộc Uyển, năm anh em ông Kiều Trần Như, những người bạn trước kia đồng tu với Ngài, sau khi nghe Ngài thuyết về "Tứ Diệu Đế", họ liền tỏ ngộ và đảnh lễ Ngài, xin làm đệ tử... Tiếp sau đó Ngài đi giáo hoá chúng sanh khắp nơi...

     

Tại Ấn Độ, Ngài đem giáo lý "Bình Đẳng" thâu các đồ chúng đủ các thành phần: từ các vị Quốc vương, Thái tử, Đại thần cho đến các hàng thứ dân v.v..., cứ theo thứ lớp thọ giới trước, sau mà nghiêm trì giới luật, y giáo phụng hành, không phân biệt vua, tôi, giầu nghèo, để đồng chúng tu học. Ngài đã xóa bỏ được các giai cấp bất công xã  hội của Ấn Độ. Đồng thời những định kiến sai lầm đã có từ lâu đời cũng lần lượt bị phá vỡ và sụp đổ!

     


ht thich giac hue
Chân dung tác giả, HT Thích Giác Huệ

Trong suốt 49 năm, Ngài đã mở trên 300 pháp hội để giáo hóa, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh, Ngài dùng các phương tiện thiện xảo, để thuyết giảng các pháp rất khế hợp thế gian và xuất thế gian. Từ hơn hai mươi lăm thế kỷ nay, số đệ tử của Ngài từ các hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát... , hằng hà sa số người quy y theo Phật tu hành đã chứng thành đạo quả và giải thoát.

     

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai hay các đức Phật thời quá khứ, các Ngài giáng sanh ra đời, cũng đều làm lợi lạc Nhơn, Thiên, với mục đich "Khai, Thị, Ngộ, Nhập » Phật tri kiến, Chuyển mê thành ngộ, Tức vọng quy chơn" phá tan màn vô minh đen tối của chúng sanh từ vô lượng kiếp, vì sự mê chấp mà phải chịu sự đọa lạc trong vòng sanh tử luân hồi theo luật định, không giải thoát được.

     

Nay ngày Phật Đản, chúng con thành kính đốt nén tâm hương, với cõi lòng thanh tịnh, dâng cúng Đức Thế Tôn và ngôi Tam Bảo: "Nguyện học và hành theo Hạnh Từ Bi của Ngài" để ghi nhớ công đức vô lượng vô biên của đấng Cha lành Thích Ca Mâu Ni Như Lai, cùng các đức Phật mười phương ba đời, các Ngài vì lòng thương xót chúng sanh, đem đạo Giải Thoát mà cứu độ, nguyện ơn trên chư Phật, Bồ Tát thường tùy lân mẫn gia hộ chứng minh cho chúng con có đủ hùng lực, tinh tấn tiến tu đạo nghiệp "Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn và Hoằng Pháp Lợi Sanh Báo Phật Ân Đức!" trong thời hạ nguyên mạt pháp này!

 

Kính dâng một nén tâm hương,

Ba đời chư Phật mười phương cúng dường,

Thích Ca từ phụ chỉ đường

Đệ tử chúng đẳng tỏ tường lối đi,

Công ơn nghĩa nặng Từ Bi,

Dắt dìu sanh chúng kịp thì Long Hoa,

Mạt pháp nghiệp dữ Ta Bà,

Hoằng dương chánh pháp độ tha phen này,

Chúng sanh, chư Phật sum vầy,

Đời đời kiếp kiếp Tâm này Pháp vương.

 

Thích Giác Huệ

Pháp Quốc mùa Phật Đản 2006

 

(nguồn : http://txngocdiemfrance.free.fr/ )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/10/202104:53(Xem: 279)
Chấp Đối Dâng Đảnh..! Cung Kính Bái Bạch Giác Linh Đức Tổ- Viên Minh Tịnh Xứ. Đệ Tử Chúng Con, Tk: Minh Thế vọng Bái Giác Linh Đức Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ: Cung duy Vọng đối dâng đảnh: Chữ Hán: “普 願 群 迷, 開 心 佛 學, 供 維 桅 第 三 法 主, 祖 祖 將 傳, 界 律 行 密 印 指 花 藏 松 林. 慧 覺 恩 師, 圓 明 繼位, 稱 尊桅 壇 主 和 尚, 處處 清 歸, 脈 法 禪 嘉 敕 行 清 貧 農 增.” Âm: “Phổ Nguyện Quần Mê, Khai Tâm Phật Học,Cung Duy Ngôi Đệ Tam Pháp Chủ, Tổ Tổ Tương Truyền, Giới Luật Hạnh Mật Ấn Chỉ Hoa Tạng Tùng Lâm. Tuệ Giác Ân Sư, Viên Minh Kế Vị, Xưng Tôn Ngôi Đàn Chủ Hoà Thượng, Xứ Xứ Thanh Quy, Mạch Pháp Thiền Gia Sắc Hạnh Thanh Bần Nông Tăng….”
06/05/202004:19(Xem: 5642)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 5711)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 2495)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 92509)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1308)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1556)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4236)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5273)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10226)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.