Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tang Lễ HT. Thích Đồng Tịnh tại Bình Bịnh

25/11/201917:14(Xem: 2868)
Tang Lễ HT. Thích Đồng Tịnh tại Bình Bịnh

 ht thich dong tinh


CÁO PHÓ


 - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Môn đồ Pháp quyến chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

Vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 07giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Nhằm mùng 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi)  tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

                                    * Trụ thế       : 66 năm

                                    * Hạ lạp        : 44 năm

 

-  Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 19giờ 00 phút, ngày 24/11/ 2019 (Nhằm 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

-  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 22 giờ 00 phút, ngày 24/11/ 2019 (Nhằm 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

-  Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

-  Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019 (Nhằm mùng 04 tháng 11 năm Kỷ Hợi). Sau đó phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

Nay cáo phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN

  

Hòa thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

 
cao-phó-tang le-ht-đồng-tịnh

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

*Ngày mồng 28/10/Kỷ Hợi (24/11/2019)

 

17 giờ 00’  : Cung đón Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni

17 giờ 30’  : Dược thực

18 giờ 30’  : Lễ Cung an Chức Sự

18 giờ 45’  : Niêm hương cáo Tổ - Bạch Phật

19 giờ 00’   : Lễ Nhập kim quan

22 giờ 00’   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

 

*Ngày mồng 29/10/Kỷ Hợi (25/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 01/11/Kỷ Hợi (26/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

 06 giờ 00  : Tiểu thực

07 giờ 00  : Thọ tang

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 02/11/Kỷ Hợi (27/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30 : Dược thực

19 giờ 00 : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 03/11/Kỷ Hợi (28/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

16 giờ 00   : Lễ phụng Linh mô Yết Phật – Yết Tổ

17 giờ 30   : Dược thực.

19 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm.

 

*Ngày mồng 04/11/Kỷ Hợi (29/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

09 giờ 00  : Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

10 giờ 30 : Lễ Phụng tống Kim quan và Nhập Bảo tháp tại chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

  

BAN CHỨNG MINH :

- Hòa thượng Thích Giác Trí

- Hòa Thượng Thích Liễu Giải

- Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

- Hòa thượng Thích Viên Đạt

- Hòa thượng Thích Như Quang

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban :      Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Phó trưởng Ban TT:     ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

Phó trưởng Ban Điều hành:  

- TT. Thích Đồng Quả

- TT. Thích Hồng Thiện

- TT. Thích Chúc Thọ

- TT. Thích Quảng Độ

- ĐĐ. Thích Đồng Thành

- ĐĐ. Thích Viên Chơn

- Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang

- ĐĐ. Thích Vạn Lý

        

Các Ủy viên :

- ĐĐ. Thích Thanh Hiển

- ĐĐ. Thích Quảng Châu

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ. Thích Giác Quang

- ĐĐ. Thích Nhuận Hồng

- ĐĐ. Thích Vạn Đạt

- ĐĐ. Thích Quảng Ngọc

        

Ban Thư ký :      

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí             

- ĐĐ. Thích Quảng Thái                  

- SC. Thích Nữ Minh Tấn       

- SC. Thích Nữ Minh Thành                

- Cư sĩ Thiện Hải -  La Văn Vĩnh,

- PT. Quảng Tiến

Thủ quỹ:

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

        

CÁC TIỂU BAN:

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

- ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

Tiếp Chư Tăng:

- TT. Thích Đồng Quả

-  ĐĐ. Thích Đồng Thành

-  ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

 Tiếp Chư Ni:

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NS. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)

- NS. Thích Nữ Hạnh Giải

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Tịnh Nhuận

 

 + Tiếp chính quyền:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí

- ĐĐ. Thích Giác Quang

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

 

- SC. Thích Nữ Minh Hiền

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

- SC. Thích Nữ Tịnh Thành

- SC. Thích Nữ Giác Minh

- SC. Thích Nữ Vạn Nguyên

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

 

ĐĐ. Thích Vạn Huy

ĐĐ. Thích Giác Quang

ĐĐ. Thích Đồng Huy

ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

ĐĐ. Thích Vạn Đức

ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

ĐĐ. Thích Đồng Huệ

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

 

5/ TIỂU BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG:

 

ĐĐ. Thích Vạn Phú

ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

 

6/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 

ĐĐ. Thích Đức Trí

ĐĐ. Thích Đức Minh

- SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- SC. Thích Nữ Đồng Ân

 

7/ TIỂU BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

 

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

ĐĐ. Thích Thông Hạnh

- Phật tử Quảng Tiến.

 

8/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

 

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

9/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN:

 

ĐĐ. Thích Đồng Duyên

ĐĐ. Thích Thông Chơn

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

10/ TIỂU BAN THỊ GIẢ:

 

- Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

11/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG:

- Tăng Ni sinh trường TCPH Bình Định 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

12/ TIỂU BAN ẨM THỰC:

 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

13/ TIỂU BAN GIẢI KHÁT:

 

- Sư cô Thích nữ Hải Liên

-  Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

14/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ:

 

ĐĐ. Thích Hữu Tâm

- Sa di Hữu Lộc

15/ TIỂU BAN DI KIM QUAN:

 

- Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định.

 

16/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG:

ĐĐ. Thích Hữu Hiến

ĐĐ. Thích Hữu Tâm

 

  17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE:

 

Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

  18/ TIỂU BAN Y TẾ:

 

Trạm Y tế xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 
ht thich dong tinh 3

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 2070)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
06/05/202003:48(Xem: 6368)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
04/05/202006:21(Xem: 2523)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 14518)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
05/05/202006:23(Xem: 10284)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
14/07/202008:48(Xem: 3087)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được ai tin: Hòa Thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) vừa thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3h15 phút sáng nay 16/4/Canh Tý , Chủ Nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Hòa Thượng Thích Phước Sơn là một bậc cao tăng thạc đức, một nhà Phật học lỗi lạc, một dịch giả, tác giả nổi tiếng, một giáo thọ sư của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chủ Biên Trang Nhà Quảng Đức Cựu học tăng tại Vạn Hạnh (khóa 3) TK. Thích Nguyên Tạng
28/06/202018:15(Xem: 852)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 3172)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 7951)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 4891)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.