Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức

23/05/201807:58(Xem: 1596)
Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm
40 Năm Chùa Viên Giác Hannover
& 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Chủ Nhật 20-5-2018

1.  
Thỉnh Sư
2.  Cung Nghinh Chư Tôn Đức
3.Dâng Hoa
4.Giới thiệu Chư Tôn Đức và Quan Khách
5. Phát biểu, cảm từ
6.Hòa Thượng Phương Trượng ban đạo từ
7.Tác bạch cúng dường
8.  Cắt bánh Chu Niên
9.Tặng quà
10. Chụp hình lưu niệm
11. Liên hoan & Văn nghệ
12. Hình triển lãm

"Nhiếp ảnh:
DH Thông (Krefeld), DH Chúc Phước (Nürnberg), Thiện Liên (Hannover)"


1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (14)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (18)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (19)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (20)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (21)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (22)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (23)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (24)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (25)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (26)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (27)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (28)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (29)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (30)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (31)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (32)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (33)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (34)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (35)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (36)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (37)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (40)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (41)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (49)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (50)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (52)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (53)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (54)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (55)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (56)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (57)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (58)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (59)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (60)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (61)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (62)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (63)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (64)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (65)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (66)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (67)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (69)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (70)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (71)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (73)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (74)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (75)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (76)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (77)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (86)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (87)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (88)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (89)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (91)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (95)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (96)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (97)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (101)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (102)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (103)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (104)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (105)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (106)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (107)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (108)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (109)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (110)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (111)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (112)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (113)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (114)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (118)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (119)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (120)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (121)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (122)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (123)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (125)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (126)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (128)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (132)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (133)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (134)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (135)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (136)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (137)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (138)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (139)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (140)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (141)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (142)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (143)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (144)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (145)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (146)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (147)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (148)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (149)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (150)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (151)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (152)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (153)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (154)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (157)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (158)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (159)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (160)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (161)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (162)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (163)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (164)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (165)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (166)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (167)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (168)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (169)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (170)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (171)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (172)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (173)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (174)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (176)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (177)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (178)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (179)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (180)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (181)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (182)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (183)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (184)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (185)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (186)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (187)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (188)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (189)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (190)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (192)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (193)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (194)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (195)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (196)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (197)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (198)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (199)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (201)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (202)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (203)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (204)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (205)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (206)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (207)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (208)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (209)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (210)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (211)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (212)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (213)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (214)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (215)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (216)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (217)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (218)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (219)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (220)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (250)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (251)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (252)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (253)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (254)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (255)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (256)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (257)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (258)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (259)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (260)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (261)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (262)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (263)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (264)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (265)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (266)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (267)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (268)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (269)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (270)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (271)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (272)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (273)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (274)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (275)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (276)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (277)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (278)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (279)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (280)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (281)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (282)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (283)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (284)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (285)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (286)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (287)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (288)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (289)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (290)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (291)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (292)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (293)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (294)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (295)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (296)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (297)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (298)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (299)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (300)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (301)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (302)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (303)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (304)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (305)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (306)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (307)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (308)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (309)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (310)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (311)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (312)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (313)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (314)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (315)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (316)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (317)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (318)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (319)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (320)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (321)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (322)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (323)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (324)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (325)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (326)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (327)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (328)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (329)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (330)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (331)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (332)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (333)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (334)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (335)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (336)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (337)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (338)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (339)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (340)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (222)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (223)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (224)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (225)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (226)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (227)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (228)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (229)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (230)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (231)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (232)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (233)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (234)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (235)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (236)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (237)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (238)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (239)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (240)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (241)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (242)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (243)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (244)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (245)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (246)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (247)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (248)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (2)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (4)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (5)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (6)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (7)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/11/201905:55(Xem: 5110)
HT.Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, theo lời di huấn của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.
26/09/201917:57(Xem: 9531)
Ẩn mình trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ là xứ sở Bhutan, một quốc gia nhỏ bé nằm phía sau dãy Hy Mã Lạp Sơn, giống như Tây Tạng, một địa chỉ tâm linh huyền bí và khép kín với thế giới bên ngoài. Đặc biệt đây là một đất nước lấy chỉ số thu nhập GDP không phải là tiền bạc mà là hạnh phúc của con người. Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức chuyến hành hương thăm viếng Bhutan và Tích Lan từ ngày 26/9 đến 12/10/2019, lệ phí trọn gói: $6,500, số khách giới hạn, xin quý Phật tử hoan hỷ đăng ký sớm. Hạn chót đăng ký và đóng tiền đầy đủ: 25/7/2019. Chuyến đi do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng làm trưởng đoàn cùng với Đạo Hữu Tony Thạch (giám đốc công ty Triumph Tour) làm trợ lý cho Thầy để lo các công việc cần thiết. Xin quý Phật tử xa gần liên lạc về Tu Viện Quảng Đức (03.9357 3544 hoặc email:quangduc@quangduc.com) để ghi danh tham dự chuyến hành hương chiêm bái này. Chi tiết, xin quý Phật tử thường xuyên vào xem tại trang nhà: www.quangduc.com
31/10/201906:52(Xem: 682)
Trần Nhân Tông (1258 - 1308) còn có ngoại hiệu Trúc Lâm Đại Sỹ là một khuôn mặt lớn của nền văn học thi ca của Việt Nam và Phật Giáo. Một vị thiền tổ mà năng lực giác ngộ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời dân tộc và đạo pháp. Con người đó, siêu việt trong mọi tư duy và hành động, hoàn thành sứ mạng cao cả. Nhân cách đó, làm rạng rỡ cho giống nòi và gia phong của đạo. Tư tưởng đó, nhân bản và giải thoát, chuyên chở gánh trọn nỗi niềm chung riêng của dân tộc và đạo pháp một cách toàn thiện.
01/11/201914:52(Xem: 4423)
Năm 2010: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý chứng minh Đại Lễ Mừng Chu Niên 20 năm (1990-2010) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
11/01/201913:22(Xem: 1716)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 5975)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 3791)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 4029)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 11569)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.