Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
14/06/201317:16(Xem: 506)
TT. Thích Minh Hạnh, Thôn Phước Điền, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
14/06/201317:15(Xem: 447)
TT. Thích Thiện Trụ, Thôn Phước Trạch, Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: +84.56.634099, ĐTDĐ:+84.91950889 (Trụ trì)
14/06/201317:15(Xem: 545)
Tỳ Kheo Thích Bảo An, Thôn Phổ Trạch, Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: (56) 633 044, Web: www.geocities.com/phobao/index.html, Email: phobao@yahoo.com
14/06/201317:14(Xem: 484)
Xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh
14/06/201317:13(Xem: 487)
(Còn gọi Thiếu Lâm Tự Việt Nam), TT. Thích Hạnh Hoà, Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
14/06/201317:13(Xem: 537)
(Văn Phòng BTSPG Bình Định), TT. Thích Nguyên Phước, 141 Trần Cao Vân,Tp. Qui Nhơn T. Bình Ðịnh, Email: thnguyenphuoc@yahoo.com
14/06/201317:12(Xem: 497)
ĐĐ. Thích Ðồng Văn, Thôn An Hòa, xã Phước An, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: +84.56.841634, Email: thonghanh@yahoo.com
14/06/201317:11(Xem: 501)
Tỳ Kheo Thích Thiện Thức, Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh
14/06/201317:04(Xem: 569)
(Do chư Tăng chùa Phổ Bảo & chùa Phước Điền luân phiên đảm trách), Thị trấn Diêu Trì, xã Phước Long, H. Tuy Phước, T. Bình Định, Email: phobaonet@yahoo.com
14/06/201317:01(Xem: 548)
Thôn Bình Lâm, Xã Phước Hoà, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Giác Ngộ