Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
14/06/201317:27(Xem: 976)
(Danh lam cổ tự) TT. Thích Đồng Chơn (PB), Thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: +84.56.633044, Web: www.geocities.com/phobao/Index.html, www.geocities.com/giachanh429/, Email: phobao@yahoo.com, phobaonet@yahoo.com
14/06/201317:26(Xem: 888)
TT Thích Trí Giác, 35 Hàm Nghi - Quy Nhơn- Bình Ðịnh, ĐT: 84.56.826236, E-mail: sactuminhtinhtu@yahoo.com, Website: http://minhtinh.us.tf/ ; http://www.minhtinh.qn.com
14/06/201317:25(Xem: 822)
(Văn phòng 2 BĐDPG huyện Tuy Phước), HT. Thích Bảo An, Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, E.mail: revthichgiachanh@yahoo.com
14/06/201317:24(Xem: 798)
ĐĐ. Thích Giác Quang & ĐĐ. Thích Giác Đức, Thôn Luật Bình, Gò Bồi, Xã Phước Quang, H. Tuy Phước, T. Bình Định, Email: thichgiacquang@yahoo.com
14/06/201317:24(Xem: 937)
ĐĐ. Thích Ðồng Thành, Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: +84.56.633925
14/06/201317:19(Xem: 711)
Tỳ Kheo Thích Ðồng Thành, Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: (56) 833 925
14/06/201317:18(Xem: 529)
(Văn phòng 1 BĐDPG huyện Tuy Phước) HT. Thích Thiện Nhơn, Xã Phước Hưng H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh, ÐT: +84.56.836050
14/06/201317:18(Xem: 491)
(Danh lam cổ tự) TT. Thích Viên Định, Thôn Vạn Thuận, Xã Nhơn Thành, H. An Nhon, T. Bình Ðịnh
14/06/201317:17(Xem: 459)
(Danh lam cổ tự) ĐĐ. Thích Đồng Đức, Thôn Thuận Nghi, P. Nhơn Bình, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Ðịnh (xem lịch sử)
14/06/201317:17(Xem: 475)
Thôn Vạn Quang, Xã Phước Quang, H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh