Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chư Tôn Đức tham dự chứng minh Đại Lễ

05/06/201316:57(Xem: 1458)
Chư Tôn Đức tham dự chứng minh Đại Lễ

Kỷ Yếu
Kính Mừng Chu Niên
Hai Mươi Năm (1990-2010)
Thành Lập Tu Viện Quảng Đức

flowerba

Phương Danh Chư Tôn Đức Chứng Minh
Đại Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân
Mừng Chu Niên 20 Năm

 1. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Chùa Bảo Vương, Victoria)

 2. Hòa Thượng Thích Như Ý (Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo)

 3. Hòa Thượng Thích Như Huệ (Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide)

 4. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Chùa Pháp Bảo, Sydney)

 5. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh (Thiên Ðức, Melbourne)

 6. Thượng Tọa Thích Quảng Ba (Vạn Hạnh, Canberra)

 7. Thượng Tọa Thích Trường Sanh (Giác Nhiên, Auckland, NZ)

 8. Thượng Tọa Thích Minh Trí (Phước Tường, Melbourne)

 9. Thượng Tọa Thích Tâm Viên (Phật Học Viện Huệ Nghiêm)

 10. Thượng Tọa Thích Nhật Tân ( Pháp Quang, Brisbane)

 11. Thượng Tọa Thích Nguyên Đạt, (Chùa Việt Nam, Houston)

 12. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (A Di Ðà, Sydney)

 13. Thượng Tọa Thích Tâm Minh (Trúc Lâm, Sydney)

 14. Thượng Tọa Thích Như Ðịnh (Thiên Ấn, Sydney)

 15. Thượng Tọa Thích Thiện Tâm (Hoa Nghiêm, Melbourne)

 16. Thượng Tọa Thích Thiện Hiền (Huyền Quang, Sydney)

 17. Thượng Tọa Thích Chúc Long (A Di Đà, Sydney)

 18. Thượng Tọa Thích Phổ Hương (Huyền Quang, Sydney)

 19. Ðại Ðức Thích Giác Tín (Huyền Quang, Sydney)

 20. Ðại Ðức Thích Ðạo Thông (Hưng Long, Sydney)

 21. Đại Ðức Thích Nhuận Chơn (Kim Cang, Melbourne)

 22. Đại Ðức Thích Đồng Thanh (Thiện Bình, Melbourne)

 23. Ðại Ðức Thích Hạnh Hiếu (Minh Giác 1, Sydney)

 24. Ðại Ðức Thích Hạnh Tri (Minh Giác 2, Sydney)

 25. Ðại Ðức Thích Viên Trí (Pháp Hoa, Adelaide)

 26. Ðại Ðức Thích Viên Tịnh (Bảo Minh, Melbourne)

 27. Ðại Ðức Thích Chúc Xuân (A Di Đà, Sydney)

 28. Ðại Ðức Thích Tâm Tôn (Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo)

 29. Ðại Ðức Thích Thông Hiếu (Huệ Quang, Melbourne)

 30. Ðại Ðức Thích Phước Thể (Liên Trì, Melbourne)

 31. Ðại Ðức Thích Thanh Lương (Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra)

 32. Ðại Ðức Thích Thiện Trí (Chùa Linh Sơn, Melbourne)

 33. Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Ðạo (Quán Thế Âm, Perth)

 34. Ni Thích Nữ Như Tuyết (Diệu Âm, Melbourne)

 35. Ni Thích Nữ Nhật Nhan (Giác Minh, California, USA)

 36. Cô Thích Nữ Như Như (Huyền Quang, Sydney)

 37. Cô Thích Nữ Huệ Khiết (Huyền Quang, Sydney)

 38. Cô Thích Nữ Hạnh Thắng (Phật Quang, Melbourne)

 39. Cô Thích Nữ Như Quang (Phật Quang, Melbourne)

 40. Cô Thích Nữ Tuệ Tâm (Phật Quang, Melbourne)

 41. Cô Thích Nữ Nguyên Khai (An Lạc Hạnh, Melbourne)

 42. Cô Thích Nữ Nhật Liên (Bồ Đề, Melbourne)

 43. Cô Thích Nữ Như Tài (Dược Sư, Melbourne)

 44. Cô Thích Nữ Thảo Liên (Minh Quang Thiền Viện, Adelaide)

 45. Cô Thích Nữ Phước Thanh (Tịnh Tông Học Hội tại Cali, USA)

 46. Cô Thích Nữ Chúc Học (Như Lai Thiền Viện, Noble Park)

 47. Cô Thích Nữ Huệ Nghiêm (An Lạc Hạnh, Melbourne)

 48. Cô Thích Nữ Diệu Thảo (Tiểu bang Nam Úc)

 49. Cô Thích Nữ Diệu Tuyết (Tiểu bang Victoria)

 50. Sa Di Thích Thông Nhật (Pháp Hoa, Adelaide)


Chư Tôn Đức Sắc Tộc

 1. HòaThượng Bhagavan Vimalakirty (Chùa Kim Cương Thiền Quốc, Tasmania)

 2. GesheKonkok (Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria)

 3. Venerable Thubten Khedup ( Sydney, NSW)

 4. Venerable Gyatso (Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria)

 5. Venerable Lhundrup (Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria)

 6. Venerable Jampa (Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria)

 7. Venerable Namgyal (Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria)

 8. Venerable Guru Vajra Yong Le (Chùa Kim Cương Thiền Quốc, Tasmania)

 9. Venerable Guru Vajra Yong Ming(Chùa Kim Cương Thiền Quốc, Tasmania)


Quan khách Chính Quyền

 1. ThượngNghị Sĩ liên bang Kevin Thomson

 2. ThượngNghị Sĩ Peter Batchelor, Bộ Trưởng Năng Lượng, Tài Nguyên & Nghệ Thuật(đại diện cho Thủ Hiến Victoria, John Brumby)

 3. ThịTrưởng Thành Phố Moreland Stella Kariofillidis

 4. Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu(xem hình ảnh lễ chính thức)----o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/06/2013(Xem: 1912)
Cố vấn: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Trưởng Ban Tổ Chức: TT.Thích Nguyên Tạng. Phó Trưởng Ban Đặc trách Ẩm Thực: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên; SC TN Như Như ...
11/06/2013(Xem: 1574)
Chương Trình Chính Thức Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Mừng Chu Niên 20 năm thành lập TV Quảng Ðức ...
12/06/2013(Xem: 2081)
Danh Sách Quý Phật Tử được Tán Dương Công Đức tại Lễ Chu Niên 20 năm Thành lập Tu Viện Quảng Đức 6pm, Thứ bảy 23-10-2010 ...
05/06/2013(Xem: 16138)
Kỷ Yếu Kính Mừng Chu Niên Hai Mươi Năm (1990-2010) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức
01/01/2017(Xem: 3844)
Lịch Sinh Hoạt Năm Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
03/10/2013(Xem: 3730)
Ánh Hào Quang Quảng Đức Thơ của Lâm Như Tạng Nhạc của Võ Tá Hân Trình bày: Nhóm Họp Ca Cadillac Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
03/10/2013(Xem: 4091)
Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Thơ của Thích Nhật Tân Nhạc của Khánh Hoàng Trình bày: Ca Sĩ Thùy Dương Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
03/10/2013(Xem: 3217)
Quảng Đức Mái Chùa Chung Nhạc của Nguyễn Tuấn Thơ của Tuệ Kiên Trình bày: Ca Sĩ Tuyết Mai Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
05/06/2013(Xem: 2585)
Tôi sinh ra trong một gia đình theo tín ngưỡng Phật Giáo từ nhiều đời ở xứ Quảng Nam, nhờ công đức này của Tổ Tiên mà sau năm bảy mươi lăm, tám năm gian khổ trong các trại cải tạo ở miền cao nguyên Việt Bắc, những lúc bản thân gặp sự hiểm nguy và đối mặt với cái chết, tôi nhớ Phật, tưởng Phật và niệm Phật, nên đã vượt qua mọi chướng nạn trong đời sống.