Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

02. Tinh thần thông điệp Phật đà 2548 -Tâm Phương

21/05/201317:54(Xem: 487)
02. Tinh thần thông điệp Phật đà 2548 -Tâm Phương

Tập san Pháp Luân 2

SỐ ĐẶC BIỆT : MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2548

--o0o---

Tinh thần thông điệp Phật đà 2548

Tâm Phương

Thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy, cụm từ chủ đề nầy có thể hiểu làm hai phần: Thông điệp Phật đà và cõi đời.

Thông điệp Phật đà là “cầu nối” giữa đức Phật với cõi đời; là “đường dẫn” để từ đó vạn loài có được thông tin học-làm-Phật và mỗi thành viên trên xa lộ thông tin Phật đà nầy có thể bước sang đất Phật và trở nên như Phật không khác tùy theo mức độ truy cập và xử lý thông tin đó chậm hay mau mà thôi. Nói cho cùng, đức Phật chỉ là người tạo ra “sân chơi” để nơi đó thông điệp Phật đà đến được với vạn loài. Thông điệp Phật đà có thể hình dung qua nhiều dạng, thức, ở đây xin được giới thiệu một vài nét điển hình.

Thông điệp Phật đà là pháp lý bình đẳng.

Thông điệp Phật đà là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống.

1. Thông điệp Phật đà: là pháp lý bình đẳng

Thông điệp Phật đà là pháp lý bình đẳng, nội dung thông điệp, nó tỏ cho thấy tính đồng thể (không khác) giữa đấng Giác ngộ và người sẽ giác ngộ và như vậy, với pháp lý bình đẳng nầy, đấng Giác ngộ viên mãn được hiểu như là người phát hiện ra qui luật vạn pháp (công pháp lý pháp); rằng đức Phật cũng là thành viên trong qui luật đó. Giai thoại “chẳng che mờ nhân quả” (bất muội nhân quả)ở công án Hóa kiếp chồn hoang[1] trong văn học thiền rằng nó đã tỏ rõ pháp lý bình đẳng nầy.

Thật vậy, “sân chơi” học làm Phật, nơi đây quả vị Phật mọi loài đều bình đẳng; mỗi mỗi đều không có cao thấp (nhất thiết chư pháp giai thị bình đẳng vô hữu cao hạ[2]).Tất cả vạn loài đều có khả năng đến được Đất Thật (thật địa) nầy; người người đều có phần mình trên biển giác; với những ai có đủ tiêu chuẩn chung thì đều có thể trở nên đại biểu chính thức trong “trường thi chọn người làm Phật” (tuyển Phật trường) nầy. Phật là đấng toàn giác, người học Phật là người đang thăng tiến trên con đường giác ngộ; là người đang hướng về cảnh giới Hoa Tạng huyền mầu; là điều mà có thể hình dung qua bức tranh toàn cảnh về “cây thọ vương Bồ-đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn”. Qua đó, những “gam màu” trong tranh cho thấy “tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ-tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ-tát và kết thành quả Phật toàn giác”[3]. Đó chính là một nét trong Tinh thần thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy.

2. Thông điệp Phật đà là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống

Trong cõi sống vô cùng nầy, vị trí loài người nằm nơi giao lộ giữa hai con đường, con đường thăng tiến (đi lên) và con đường trôi nổi (đi xuống); tính hướng thượng và tuột hạ nầy có đủ trong mỗi tế bào của sự sống. Đất giao lộ nầy còn được gọi là đất phàm thánh ở chung (phàm thánh đồng cư). Có người nói: “Hố thẳm là nấc thang cho bậc anh tài mà cũng là mồ chôn cho kẻ yếu đuối”.Từ góc độ ý nghĩa câu ngạn ngữ trên mà nhìn thì so giữa các cõi trong bốn thánh, sáu phàm (tứ thánh, lục phàm) mà nói thì Đất giao lộ nầy hội đủ tính năng thù thắng (thắng duyên) cho những tâm hồn lập chí bước lên phương trời cao rộng (phát túc siêu phương); bởi lẽ xét, so nhiều mặt thì đất nầy có đủ nhân tố thắng duyên cho hoa giác ngộ trổi mầm, đơm hoa và kết trái. Điều mà như ta thấy, các kiều dân ở cõi trời như họ muốn bước lên “mười địa” (thập địa - mười bậc của đạo Bồ-tát); muốn dự vào dòng thánh bốn bậc (đạo lưu tứ quả) thì đất nầy cuốn hút nhiều nguồn đầu tư, tất cả họ, đã đến chốn nầy bằng nhiều kiểu dáng khác nhau, đến vội, mau đi (xuất, một) mà không để lại dấu vết. Cũng không thiếu những tâm hồn lớn với lòng thương vô hạn, như Tăng Thống, Đại Sĩ, Thượng nhân, bằng tên gọi: “Chúng phát khởi”họ đến đất giao lộ nầy để Cho Giúp nhiều hơn là Đón Nhận.

Cho nên không lạ gì cái cõi “năm màu ác trược” nầy mà lại là “sân chơi’, nơi có đủ mặt các bậc anh tài, từ Rồng, Voi cho đến Chồn, Cáo. Chung qui mà nói thì họ đều là những thành viên “góp phần - làm nên”cái cõi Mây nổi (Diêm phù) nầy. “Sân chơi giao lộ”nầy, mỗi người mỗi việc. Người thì làm nên “cõi ác năm màu”(ngũ trược ác thế), người thì làm “thăng hoa cho cuộc sống”.Chư đạo lưu, chỉ có một mục đích duy nhất đó là thăng hoa cho cuộc sống, thăng hoa theo kiểu dáng: “Đời ác năm trược con nguyện vào trước …”(ngũ trược ác thế thệ tiên nhập); điều mà người con Phật nào cũng hơn một lần được nghe trong mỗi thời công khóa tu tập từ cửa Phật.

Thăng hoa cho cuộc sống con người cũng là trả lại quyền sống, đòi lại quyền làm người cho chính họ. Rằng là đòi lại từ tay thần linh, từ “đỉnh cao dốt nát của loài người”. Khắp đó đây, cơn lốc vô tri từ những vụ khủng bố toàn cầu ngày càng lan rộng, để Quyền sống, Quyền làm người của con người luôn bị “đánh cắp bản quyền” qua mọi kiểu cách, mọi nhãn mác. Hãy trả con người về với chính họ từ vòng cương tỏa của thần linh; từ sự áp bức của vô minh và bạo ác. Trong ý nghĩa thăng hoa cho cuộc sống con người, hơn bao giờ hết tinh thần cứu khổ của thông điệp tình thương Phật đà đang mời gọi chúng ta.

Nhìn lại, như nguồn suối vô biên, bất tận với thời gian, từ nơi ấy mang theo hương vị từ bi, vị tha, bình đẳng, không giai cấp và hơn thế nữa, nó bao hàm tình thương, lẽ sống và thăng hoa cuộc sống. Hương vị Phật, chất liệu Phật nói trên chính là nhân tố thù thắng xây dựng Đất Tịnh ngay nơi cuộc sống đời thường nầy. Thông điệp tình thương Phật đà, Chân Bản Nguyện Phật; Đại Sự Nhân Duyên của đấng Thế Tôn nơi cõi đời nầy cũng như thế ấy.

Trải dài theo năm tháng, từ buổi bình minh chánh pháp ở Vườn Nai cho đến kỷ niệm ngày Phật đản lần thứ 2548 hôm nay, trên toàn hành tinh nầy, và mãi đến bất tận về sau, khắp chốn, nơi nơi, Thông điệp tình thương Phật đà vẫn là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống. Thật không thể dễ dàng để hiểu hết, hiểu trọn vẹn Chân Bản Nguyện Phật chung quanh vấn đề “đầu tư và phát triển” cho chương trình thăng hoa cho cuộc sống của Phật đà nơi cõi đời nầy. Cái vô cùng của hư không giả sử có nhà khoa học bậc thầy nào đó có thể hình dung được; cái bao la của nước bốn biển, giả sử có chuyên gia nào đó có thể phác họa nên, thế nhưng sự vĩ đại của Phật đà thật không thể hình dung hay phác họa cho thật đầy đủ được (đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng tận thuyết Phật công đức)[4]. Cho nên, dòng suối chánh pháp là vô tận, hương vị chánh pháp là Mầu-Diệu-Cao-Sâu, từ nơi đó đã 2548 lần hơn rồi, thông điệp Phật đà đã có mặt, đang có mặt và sẽ luôn có mặt với mọi vùng miền, với mọi con người. Trong khi mầm, hạt đưa đến khổ đau cho loài người còn đan xen dày đặc trên mặt đất nầy; trái lại thì tình thương nhân loại dần đi vào ngõ cụt, khổ đau, chết chóc ngày một lan nhanh, thì hơn bao giờ hết, thông điệp thăng hoa cuộc sống của Phật đà phải được mở rộng đến với vạn loài.

Thông điệp thăng hoa cuộc sống của Phật đà đã trả lại cho loài người tính tối thắng (nhân thị tối thắng cố)của chính con người từ vòng cương tỏa của thần linh; rằng thông điệp nầy cũng đòi lại Quyền sống, Quyền làm người cho vạn loại từ những loại hình khủng bố và chết chóc trên khắp hành tinh nầy.

Hơn bao giờ hết, Thông điệp Phật Đản Phật Giáo Việt Nam lần này chính là thông điệp gởi đến cho mọi người con Phật trong nước và khắp năm châu hãy xích lại gần nhau trong tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẽ những niềm đau nỗi buồn của chúng sanh đang còn ngụp lặn trong biển khổ vô minh, và nâng đỡ dìu dắt nhau quay về bờ giác.

Thông Phật lý thường cư Hoa Tạng Giới,

Giác Bồ-đề, biến nhập tánh Tỳ-lô.

(Hiểu lẽ Phật rong chơi miền biển giác

Tỏ lý mầu dạo khắp chốn viên chân)

Như vậy, thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy đã mở ra cho người học Phật một con đường làm Phật như chính đức Phật không khác. Thông điệp đang mời gọi tất cả chúng ta.

TP.

[1] Vô môn quan, bản dịch của Trúc Thiên

[2] Kinh kim cang

[3] Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền

[4]Kinh Thủ lăng nghiêm

---o0o---

Source: http://www.phatviet.net/

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/01/202010:12(Xem: 1879)
Báo Chánh Pháp (số đặc biệt Xuân Canh Tý 2020): Sương mai mù mịt xóm nhỏ. Những hàng cây như yên lặng nín thở để đón nhận làn sương lạnh cuối đông. Lá cây ướt đẫm, tưởng chừng vừa được tắm dưới mưa. Long lanh nước đọng trên đầu những ngọn cỏ. Con quạ rủ lông trên nhánh cây phong. Có một nỗi buồn nào đó, một nỗi buồn rất cô liêu, lan nhẹ vào hồn khi không gian lắng xuống, tịch mịch.
03/03/202017:09(Xem: 1787)
¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 ¨ BÁO CHÁNH PHÁP SỐ 100 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 10 ¨ NHỚ THẦY, NẮNG TRƯA... (thơ Phù Du), trang 12 ¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ NHI SANH KỲ TÂM (Ns. TN. Trí Hải), trang 13 ¨ THƯ MỜI LỄ HIỆP KỴ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GHPGVNTNHK (Hội Đồng Điều Hành), trang 14 ¨ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG... (thơ Tánh Thiện), trang 16
03/04/202018:42(Xem: 816)
¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ LÀM GÌ TRƯỚC DỊCH NGHIỆP (ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ AVALOKITA (thơ Pháp Hoan), trang 9 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 10 ¨ THÔNG TƯ VỀ LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ (Sa môn Thích Tín Nghĩa), trang 14 ¨ “TƯỢNG VƯƠNG HỒI XỨ...” / ĐÃ BỈ NGẠN RỒI... (thơ TK Nhật Trí & Toại Khanh), trang 15 ¨ VẠN HẠNH VỚI MỘT NỀN GIÁO DỤC TỔNG HỢP (HT. Thích Quảng Độ), trang 16 ¨ THÔNG TƯ KHẨN... (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 19 ¨ THÔNG BÁO TẠM NGƯNG MỌI SINH HOẠT (Chùa Bát Nhã Calif.), trang 20 ¨ NHẬN THỨC SAI LẦM (HT. Thích Thắng Hoan), trang 21 ¨ COVID-19 HAY LỜI CẢNH TỈNH TRẦN GIAN (thơ Thích Viên Thành), trang 24 ¨ HÓA THÂN THẦY (Thích Thanh Thắng), trang 25 ¨ TRI ÂN NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH SÁCH CHO TA TU HỌC (Thích Hoằng Trí), trang 26
02/05/202007:36(Xem: 1258)
Báo Chánh Báo số 102 (số đặc biệt Mừng Phật Đản) ¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2564 (Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK), trang 8 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI EM TRAI ÚT (ĐNT Tín Nghĩa), trang 12 ¨ MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN (thơ Diệu Viên), trang 14 ¨ THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 15 ¨ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (thơ Thích Viên Thành), trang 16 ¨ KHẢO VỀ TUYÊN NGÔN ĐẢN SANH (Chúc Phú), trang 17 ¨ ĐỨC PHẬT VẪN NGỒI YÊN... (thơ Tánh Thiện), trang 21
02/06/202005:01(Xem: 1466)
THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ HẠNH PHÚC (ĐNT Tín Nghĩa), trang 12 ¨ TỬ SINH, TỰ TÌNH KHÚC (thơ Ns. Hạnh Đạt), trang 13 ¨ TÀI SẢN SẼ MẤT, TẠO PHƯỚC THÌ CÒN (Quảng Tánh), trang 14 ¨ TÂM THƯ CẦU NGUYỆN BỆNH DỊCH CORONA VŨ HÁN CHẤM DỨT (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 15 ¨ CHÚC NGUYỆN THƯ PHẬT ĐẢN 2564 (TK. Thích Tuệ Sỹ), trang 16 ¨ THỌ GIỚI (HT. Thích Huệ Hưng), trang 18 ¨ SAU MÙA GIÓ LOẠN (thơ Mặc Phương Tử), trang 23 ¨ CHÙA CỔ THIÊN TỨ... (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 24
02/08/202010:23(Xem: 907)
Báo Chánh Pháp số 105 (tháng 08 năm 2020)
02/12/202004:52(Xem: 482)
¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ LŨ LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO LŨ (thơ Mặc Phương Tử), trang 11 ¨ QUẢ BÁO VỀ VIỆC GÂY TẠO CHIẾN TRANH (Quảng Tánh), trang 12 ¨ CÁI THIỆN VÀ HẠNH PHÚC (Quảng Tánh), trang 13 ¨ CHỈ LÀ LỜI HỎI THĂM (thơ Thy An), trang 15 ¨ KHỔ THÁNH ĐẾ (Chân Hiền Tâm), trang 16 ¨ SAU LỤT LÀM BÀI THƠ VỀ CỎ (thơ Lê Vĩnh Tài), trang 20 ¨ ĐẠO ĐỨC VƯỢT KHỎI TÔN GIÁO (Tuệ Uyển dịch), trang 21 ¨ MÙA LŨ (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 25 ¨ LÀM THẾ NÀO ĐOẠN TRỪ CÁC LẬU HOẶC? (TN Hằng Như), trang 27 ¨ AI ƠI, MAU DỪNG LẠI (thơ Huệ Trân), trang 32 ¨ CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33 (Nguyễn Lang), trang 33 ¨ LOAY HOAY GIỮA CON ĐƯỜNG (thơ Du Tâm Lãng Tử), trang 36 ¨ CHẤP THỦ LÀ ĐÁNG SỢ (Lâm Thanh Huyền), trang 37 ¨ TRUYỀN THỐNG GĐPT
05/01/202105:02(Xem: 289)
Báo Chánh Pháp số 110 (số tháng 01/2021) ¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ LŨ LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO LŨ (thơ Mặc Phương Tử), trang 11 ¨ QUẢ BÁO VỀ VIỆC GÂY TẠO CHIẾN TRANH (Quảng Tánh), trang 12 ¨ CÁI THIỆN VÀ HẠNH PHÚC (Quảng Tánh), trang 13 ¨ CHỈ LÀ LỜI HỎI THĂM (thơ Thy An), trang 15 ¨ KHỔ THÁNH ĐẾ (Chân Hiền Tâm), trang 16 ¨ SAU LỤT LÀM BÀI THƠ VỀ CỎ (thơ Lê Vĩnh Tài), trang 20 ¨ ĐẠO ĐỨC VƯỢT KHỎI TÔN GIÁO (Tuệ Uyển dịch), trang 21 ¨ MÙA LŨ (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 25 ¨ LÀM THẾ NÀO ĐOẠN TRỪ CÁC LẬU HOẶC? (TN Hằng Như), trang 27 ¨ AI ƠI, MAU DỪNG LẠI (thơ Huệ Trân), trang 32 ¨ CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33 (Nguyễn Lang), trang 33
02/11/201408:22(Xem: 3585)
Gió mùa thu năm nay, trở nên khô khốc, ảnh hưởng bởi nạn hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở xứ này. Nhưng đâu đó trên hành tinh, mưa thu lất phất bay, và gió thu se sắt gợi buồn; cũng có nơi mưa ngập cả các con lộ chính của thành phố lớn để người và xe cộ phải lội bì bõm trong giòng nước ngầu đục. Và chỗ nọ, chỗ kia, làn gió dân chủ, hòa bình, khơi niềm hứng cảm cho sự vươn dậy của ý thức tự do, khai phóng.
02/12/201404:42(Xem: 5717)
Mùa thu dường như chưa qua mà gió đông đã về tới. Mặt trời mọc sớm nhưng ánh nắng vẫn không xuyên qua nổi những tầng mây xám trên cao và sương mù nặng trĩu trên những con đường nườm nượp xe cộ của thành phố. Thời tiết bắt đầu lạnh, hơn cả tuần nay. Người không nhà đứng co ro nơi hiên của một ngân hàng ở góc đường, chờ đợi kẻ từ tâm.