Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hoang Tưởng (sách pdf)

01/06/201720:42(Xem: 6504)
Hoang Tưởng (sách pdf)Hoang Tuong_Cu Si Minh Man-2

 

Trong cuc sng, vic bt bình thường không phi ít; có khi b thn kinh, có khi b o giác, hay hoang tưởng, có khi b chn thương đưa đến bt thường, có lúc tu tp không có Minh sư hướng dn, hành gi không đc k kinh Lăng Nghiêm Cũng có khi s đc mt khía cnh nào đó ri c ng là toàn giác.

Người hoang tưởng, b lc dn bi ngũ m ma th hin qua li nói, cách trang phc hoc hành đng không bình thường. Lúc còn được ma bo kê, h thành đt tin tài, vt cht và danh vng, nhưng khi hết thi mt phước, quyến thuc ma b rơi thân xác k đó s sa vào lưới pháp lut, hay t hơn na là không còn tnh táo bình thường.

Qua nhng bài phân tích, s thy nn nhân thuc lãnh vc nào; b c chế sinh lý, b hoang tưởng, b lc dn bi ngũ m ma, nếu không dng li, tiếp tc to nhân bt thin, h thp hoc xuyên tc chân lý, chc chn không sao tránh khi đa ngc mà Hòa Thượng Bn Sư Thích Thanh T đã th ký.

Xin mi quý v chm rãi đc nhng bài nói v s sai lm đi vi giáo lý nhà Pht mà Thích Chân Quang đang gieo rc cho tín đ.

Mong các bc thc gi giúp tà sư tr v con đường chánh pháp.

Nam mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht.

Cư sĩ Minh Mn


Mục Lục


100 Lời đầu
Ảo giác - Hoang tưởng – Điên (1)
Ảo giác - Hoang tưởng – Điên (2)
Ảo giác – Hoang tưởng – Điên (3)
Ảo giác – Hoang tưởng – Ngáo đá (4)
Phóng sanh: Tội và Phước
Hiểu về Nhân Quả (1)
Hiểu về Nhân Quả (2)
Hiểu về Nhân Quả (3)
Một số sai lầm trong bài giảng …
Bài giảng gốc của Chân Quang

pdf-icon


Hoang Tưởng – Cư Sĩ Minh Mẫn


***

Đôi nét về tác giả Minh Mẫn

https://quangduc.com/author/about/486/cu-si-minh-man

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/08/201316:45(Xem: 3318)
Theo thông lệ, sứ mạng của giảng sư là nói, là diễn thuyết giáo lý hay vấn đề được ấn định; còn vai trò của thính chúng là nghe, là tiếp thu và nhận định nội dung biện thuyết. Hằng ngày, chúng ta nghe thấy rất nhiều loại thông tin trên đài hay trên màn ảnh truyền hình, như văn học nghệ thuật, quảng cáo tiếp thị, chiến tranh hòa bình, y tế giáo dục, tôn giáo tín ngưỡng, thế giới đó đây v.v…, nhưng làm thế nào để có một bài thuyết giảng hấp dẫn, đượm tính thuyết phục trước thính chúng? Đây là vấn đề dày công rèn luyện, liên quan trực tiếp đến quá trình chuẩn bị bài giảng, kỹ năng diễn thuyết và đặc điểm hàm tàng của giảng sư trên pháp tòa.