Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Universal Love (Tình thương đại đồng)

23/06/201619:58(Xem: 2197)
Universal Love (Tình thương đại đồng)
dscn0654buddhaaj
quadiacau_thegioi
UNIVERSAL LOVE (A J Williams)
This 'Universal Love' song (it is song 13 on the cd) is actually the Karaniya Metta Sutta (Kinh Tu Bi).


This is the work for those who are skilled & peaceful, who seek the good
May they be able & upright, honest, of gentle speech & not proud
May they be content & easily supported
Unburdened with their senses calmed
May they be wise, not arrogant
& without desire for the possessions of others
May they do nothing mean, or that the wise would reprove

May all sentient beings be happy
May they live in safety & joy
All sentient beings, whether weak or strong
Great or small, short or tall
Seen or unseen, near or distant
Born or to be born, may they all be happy

Let no-one deceive or despise another being in any state
Let none by anger or hatred wish harm upon another
Just as a mother would protect
Her only child with her life
Even so, let one cultivate a boundless love
Toward all sentient beings
Let one radiate that boundless love
Towards the entire world
Above, below & in all directions
Without hindrance, without ill will, without enmity

Standing or walking, sitting or lying down
During all one’s waking hours
May one remain mindful of this heart
& this way of living that is the best in the world
Unattached to speculations, views & sense desires
With clear vision, such a person
Will never be reborn in the cycles of suffering
Forever free & happy


****

Ca khúc "Tình thương Đại đồng" (ca khúc thứ 13 trên đĩa CD)

thật ra là Kinh Từ Bi (Pali: Karanya Metta Sutta)

 

TÌNH THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG (A J Williams)

 

Đây là việc làm cho những ai có tài năng và sự an lạc, những người tìm sự thiện lành

Nguyện cho họ có khả năng, nghiêm chánh, lương thiện, lời nói dịu dàng và không tự cao

Nguyện cho họ mãn nguyện và dễ được giúp đỡ

Họ được nhẹ nhàng với các căn an tịnh, 

Nguyện cho họ có sự khôn ngoan, không kiêu mạn

Và không ham muốn tài vật (sở hữu) của người khác

Nguyện cho họ không làm chuyện hèn hạ, hay những việc người trí chê trách

 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc

Nguyện cho họ được sống trong an lạc

Tất cả chúng hữu tình, mạnh hay yếu

Lớn hay nhỏ, cao hay thấp

Có hình hay không hình, gần hay xa

Đã sanh hay sẽ sanh, nguyện cho tất cả đều được hạnh phúc

 

Nguyện không ai gạt gẫm hay khinh rẻ một chúng sanh khác ở bất cứ tình huống nào

Nguyện không ai vì hận thù muốn làm hại một chúng sanh khác

Như người mẹ hiền sẽ che chở 

Cho đứa con một bằng mạng sống của mình

Tuy nhiên, chúng ta hãy tu tập lòng từ ái vô biên

Đối với tất cả chúng hữu tình

Nguyện ta ban rải tình thương vô hạn đó

Đến khắp nơi trên thế giới

Trên, dưới và khắp mọi phương trời

Không ngăn trở, không ác ý, không thù hằn

 

Đứng hay đi, ngồi hay nằm

Trong mọi khi ta tỉnh thức

Nguyện ta luôn nhớ nghĩ tới tâm nầy 

Và cách sống cao thượng nhất trong hoàn vũ

Không dính níu với giả thuyết, quan điểm và dục vọng của giác quan

Với cái nhìn trong sáng, người như thế

Sẽ không bao giờ sanh trong các chu kì đau khổ

Vĩnh viễn được tự do và hạnh phúc.

 
Việt dịch: Thích Phước Thiệt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/01/201103:32(Xem: 1091)
Touching piano--Meditation-Healing-Relaxation-Alone-Vent
28/08/201011:56(Xem: 1180)
Trầm hương đốt xông ngát mười phương Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi Đồng quý kinh quỳ dưới đài sen Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm Ơn mười phương đều ngự hào quang an lành Nhìn đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
14/03/201516:00(Xem: 2034)
Trường Ca KINH KHÓA LỄ ĐẠI CHÚNG - VÕ TÁ HÂN phổ nhạc. Tiếng hát BẢO YẾN với sự phụ họa của các giọng ca Nhã Phương, Bích Hồng, Quốc Dũng, Kim Tuấn và Bảo Chấn
01/04/201620:08(Xem: 1934)
Video nhạc: Chấp Tay Niệm Phật, thơ Tuệ Nga, nhạc: Quý Luân, Ca Sĩ Mai Thiên Vân trình bày