Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Thọ Bát Quan Trai tháng 12-2015 tại Chùa Khánh Anh, Bagneux

21/12/201506:08(Xem: 3010)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tháng 12-2015 tại Chùa Khánh Anh, Bagneux

Tho Bat Chua Khanh Anh-Bagneux-12-2015 (7)Tho Bat Chua Khanh Anh-Bagneux-12-2015 (31)
" Lễ Thọ Bát Quan Trai, cúng vong và thuyết pháp do  Hoà Thượng Phương Trượng Thich Như Điển chủ trì tại chùa Khánh Anh, Bagneux, Pháp Quốc, từ ngày 18 đến ngày  20.12.2015"
Nhiếp ảnh: NS Diệu Trạm


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/12/201516:05(Xem: 14871)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney
21/12/201807:51(Xem: 10800)
Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 sẽ được tổ chức từ 27/12/18 đến 31/12/18 tại Piccadilly tiểu bang Nam Úc Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học: - Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí - Đặc trách Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Viên Thành, ĐĐ Thích Minh Dung, - Đặc trách Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Viên Thông - Đặc trách Ban Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Thư Ký và Hành Chánh: Đh. Hải Hạnh - Đặc trách Ban Tài Chánh: ĐH Lý Tố Lan, Đh Thiện Tâm - Đặc trách Ban Cư Trú: Đh Nguyên Hảo, Đh Giác Định - Đặc trách Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Hành Đường: Gia Đình Phật Tử Pháp Hoa Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này. Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ ch
28/08/201121:42(Xem: 2208)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 2 (2002) tại Sydney, ĐĐ Trưởng ban tổ chức Thích Nhuận An
29/04/201220:01(Xem: 2517)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 3 (2003) tại Sydney
31/07/201200:59(Xem: 2007)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 (2001) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 2 (2002) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 3 (2003) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4 (2004) tại Victoria Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 (2005) tại Canberra Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 6 (2006) tại Adelaide Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 (2007) tại Victoria Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (2008) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 (2010) tại Adelaide Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 (2011) tại Victoria Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 (2012) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 (2013) tại Sydney Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 (2014) tại Canberra Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney
10/08/201207:10(Xem: 2519)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (2008) tại Sydney
10/08/201207:17(Xem: 2281)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney
06/03/201505:06(Xem: 9170)
Trong thời gian qua có rất nhiều chư Tôn Đức và Qúy Đạo Hữu, Phật Tử khắp nơi quan tâm đến khóa tu học hằng năm, nên thường hay đặt câu hỏi với chúng tôi là năm nay khóa Giáo Lý sẽ được tổ chức tại đâu ? Điều nầy đã nói lên được sự quan tâm của Qúy Vị, vì Khóa Tu Học đã thành nề nếp và năm nay là năm thứ 27 rồi, nếu cộng thêm với 5 khóa tổ chức tại chùa Khánh Anh nữa thì con số chính thức là lần thứ 32. Thế nhưng khi gọi chung cho Âu Châu, chỉ gọi con số lần thứ 27 là đã đầy đủ ý nghiã lắm rồi.
20/07/201708:12(Xem: 5579)
Còn đúng 6 tháng nữa, thì Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 – 2017 lại trở về với người con Phật Việt Âu Châu. Nhưng năm nay không giống như mọi năm, là quý Ngài không phải bôn ba đi tìm kiếm hoặc xem xét cơ sở cho Đạo Tràng Khóa Tu Học. Để thực hiện nguyện ước của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch kiêm Khai Sơn Viện Chủ chùa Khánh Anh, cho nên đạo tràng năm nay sẽ tổ chức tại địa điểm chùa Khánh Anh Evry – thủ đô Paris nước Pháp. Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017. Thứ Năm, ngày 20.07.2017 (27.05 Đinh Dậu) : Vân Tập. Thứ Sáu, ngày 21.07.2017 (28.05 Đinh Dậu) : Khai Giảng. Thứ Sáu, ngày 28.07.2017 (06.06 Đinh Dậu) : Bế Giảng. Thứ Bảy, ngày 29.07.2017 (07.06 Đinh Dậu) : Về lại bổn xứ.