Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn

30/09/201423:16(Xem: 4421)
Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan2

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức, cùng toàn thể giới tử và thiện nam tín nữ Phật tử các giới

Sau ba ngày khai diễn Đại giới đàn trong không khí linh thiêng, trang nghiêm thanh tịnh, nhờ sự từ bi lân mẫn, chấn tích quang lâm trao truyền giới pháp, tác thành giới thân huệ mạng cho trên một ngàn rưỡi giới tử xuất gia và tại gia, nhờ đó mà các giới tử được kiên văn quảng bác, hạnh nguyện kiên trì. Trước ân đức cao dày này, chúng con thành kính cúi đầu đảnh lễ quý Ngài.

Kính bạch chư tôn thiền đức, 

Kính thưa quý liệt vị,

Được sự ủy nhiệm của Ban Trị Sự Giáo Hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận lãnh Phật sự tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán, lòng chúng con thật vô cùng lo lắng bồi hồi trước một Phật sự vô cùng to lớn, nhưng với tài hèn, sức kém, nghiệp dày phước mỏng, khó mà thực hiện được vuông tròn.

Trên nhờ vào sự mật độ hộ trì của mười phương Tam bảo, Hộ pháp Long thiên Già lam Thánh chúng. Chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng gia tâm cầu nguyện, Tăng Ni Phật tử đoàn kết một lòng, chung sức gánh vác. Đồng thời quý cấp lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, địa phương sở tại phường Trường An và các phường lân cận đã quan tâm giúp đỡ. Riêng phần Ban Kiến đàn, chúng con đã cùng nhau đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm cho nên mọi việc tiến hành tổ chức Đại giới đàn đều diễn ra tốt đẹp viên thành.

Từ hình thức trang hoàng, nghi trượng trang nghiêm, lễ nhạc cung nghinh, thỉnh sư trai đàn, thượng bản điều chương tác bạch, chức sự cung an và mấy độ bảng chung hiệu lệnh, tiết nghi khai mạc, tụng giới khảo thí, quy tắc tuyển văn, thành phần tuyển trạch, đã nói lên được tiềm năng của Phật giáo Thừa Thiên Huế và tâm niệm của toàn thể Tăng Ni Phật tử và luôn luôn nguyện thắp sáng mãi đèn thiền thiếu thất Yên Tử, Trúc Lâm, nguyện khơi thêm sâu đạo mạch Tào Khê, Minh Hoằng, Liễu Quán. Quyết tâm xây ngôi nhà của Đạo pháp bằng “Giới luật, oai nghi”, quyết giữ nếp sống cổ truyền của Thiền gia bằng “Từ bi, giải thoát”.

Cùng toàn thể các vị xuất gia và tại gia tân thọ giới!

Sau ba ngày qua quý vị đã được sống trong những giây phút thiêng liêng cao quý và đầy ý nghĩa của một người con Phật. Các vị đã nhất tâm cầu cần giáo pháp, nay sở nguyện đã được viên thành. Các vị đã đón nhận được từ quý Ngài khai đạo giới tử những lời dạy bảo ân cần, nhắc nhở về sự quan trọng của giới luật.

Giới luật là kim chỉ nam của các vị trên lộ trình tìm cầu giải thoát, là chiếc phao cứu nạn giúp ta sống còn để vượt qua bão táp của “Bát phong” trên biển đời sanh tử trầm luân. Hội đồng Thập sư đã từ mẫn trao truyền giới pháp cho các vị. Từ giờ phút quan trọng này, các vị phải học hỏi, suy nghĩ và hành trì giới luật một cách nghiêm túc. Muốn trưởng dưỡng đạo nghiệp, không gì hơn, các vị nên khắc cốt ghi lòng những lời phát nguyện dâng lên trước tam bảo, những dòng cảm niệm đối với các bậc ân sư. Giây phút thiêng liêng này mãi mãi là ấn tượng hạnh phúc an lạc, sâu sắc nhất trong lòng các vị.

Cũng trong giờ này, Ban kiến đàn khẩn thiết mong mỏi các vị thọ giới tân xuất gia hay tại gia dù gặp thiện duyên hay nghịch cảnh cũng phải quyết tâm giữ gìn giới luật tinh nghiêm để báo đáp tứ trọng thâm ân và nhờ đó mới buộc tâm lại, rời cảnh ra, căn sâu rửa sạch, một tánh vuông tròn, trở gót quay đầu để bước lên thềm quang minh thanh tịnh.

Ngưỡng bạch Chư tôn trưởng lão Phạm sát tăng già

Kính bạch chư tôn thiền đức

Kính thưa quý liệt vị,

Giờ đây, pháp sự châu viên giới đàn hoàn mãn, phương trượng tạm thâu chung bản, tam quan ngừng kéo tràn phan, chư thánh trở về Thứu lành, thập sư cử bộ tòng lâm, Thiên long Bát bộ vui mừng, đầy đủ lời nguyện an Tăng Hộ pháp, Thiện tín đàn na hoan hỷ, vuông tròn đạo hạnh, kính Phật trọng Tăng.

Thiện nguyện viên thành, Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Liễu Quán, chúng con cúi đầu đảnh lễ Thập phương chư Phật, tôn pháp chúng Tăng, Hộ pháp Long Thiên, Phạm Vương Đế Thích, thành kính đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa Thượng chứng minh đạo sư Đại Giới Đàn, Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng đường đầu, Chư tôn Yết ma, Giáo thọ Tôn chứng, Giáo thọ A xà lê sư, Tuyên luật sư, Khai đạo sư, liệt vị dẫn thỉnh, giám đàn, công văn, nghi lễ.

Kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng ni, các vị cư sĩ Phật tử trong các tiểu ban Kiến đàn đã tận tụy hết lòng, đã hy sinh cả giờ ăn giấc ngủ để chu toàn mọi Phật sự.

Kính chân thành cảm tạ quý cấp lãnh đạo chính quyền đã tận tình giúp đỡ mọi mặt, trợ duyên rất lớn cho đại giới đàn được thành công tốt đẹp.

Xin tán dương công đức của toàn thể Phật tử các giới ở trong nước, ở nước ngoài, trong tỉnh cùng các tỉnh bạn, đã quan tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, cùng chân thành cảm tạ thập phương thiện tín, ngoại hộ đàn na, chấp tác công phu, ban sài vận thủy. Công đức vô biên ấy chúng tôi nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng minh gia hộ, soi thấu tấm lòng thành của quý liệt vị.

Cung chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn túc Tăng Ni Ta bà cửu trụ, đạo thọ tăng long, tuệ đăng bất tuyệt, hầu lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ.

Nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ quý liệt vị than tâm dõng mãnh, phước huệ song tu. Chúc các giới tử tâm thể thanh tịnh, giới hạnh viên dung, nguyện lực vô biên để thăng tiến ý chí phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Tất cả công đức của Tăng Ni Phật tử góp phần xây dựng cho Đại giới đàn Liễu Quán thành tựu viên mãn, xin nguyện hồi hướng lên mười phương Tam bảo. Đồng thanh cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người còn kẻ mất điều được ân triêm phước lợi.

Trong lúc tiến hành tổ chức Đại giới đàn, chúng con không làm sao tránh khỏi những thiếu xót, lỗi lầm xảy ra, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ, kính mong quý liệt vị niệm tình thông cảm cho.

Nam Mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn

(Diễn Văn Bế Mạc ĐGĐ Liễu Quán)

 

 

 
gioi dan lieu quangioi dan lieu quan2gioi dan lieu quan3gioi dan lieu quan4gioi dan lieu quan5gioi dan lieu quan7gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan9gioi dan lieu quan10gioi dan lieu quan11

 

                                                                                                                                                 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2014(Xem: 3419)
Cuối tuần dâng Kinh và được nghe Pháp Chủ ban pháp nhũ về giữ giới Phật lịch 2558 là một năm vô cùng đáng nhớ của Phật tử Việt Nam khi lần đầu tiên 45 bộ Kinh và Luật thuộc công trình ấn tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt đã được chuyển từ Sri Lanka về Việt Nam được tiến hành. Mỗi bộ có 19 tập gồm: 9 tập trọn bộ Tạng Luật và 10 tập Kinh Tiểu Bộ vô cùng quý giá được xuất bản.
25/09/2014(Xem: 24586)
Phụng hành lời giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Du Hành - bộ Trường A Hàm : “ Chúng Tỳ Kheo phải thường xuyên theo đúng các qui định của Luật Tạng, để giảng luận Chánh Pháp, khiến cho các Tỳ Kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp, là pháp đầu trong Bảy Pháp Bất Thối của hàng Thích tử ”. Theo tinh thần đó, chúng ta đã và đang nối gót các bậc Thầy Tổ trong sự nghiệp kế thừa gia bảo của Đức Thế Tôn qua Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hay Ngày Về Nguồn năm nay là năm thứ 8.
16/08/2014(Xem: 5669)
Sáng ngày 09 tháng 08 năm 2014 nhằm ngày 14 tháng 07 năm Giáp Ngọ tại tổ đình Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế đã long trọng, trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan và Pháp hội Trai Tăng cúng dường năm Giáp Ngọ - PL.2558. Quang lâm chứng minh tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế; chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT Huế; chư tôn đức Tăng Ni các Ban ngành trực thuộc BTS; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng hàng ngàn Phật tử các giới tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh, thành phố trên cả nước và ở nước ngoài.
19/06/2014(Xem: 14390)
BẢN LÊN TIẾNG Về Việc Trung Quốc Xâm Phạm Lãnh Hải Việt Nam Qua Việc Đưa Giàn Khoan Vào Vùng Đặc Quyền Kinh Tế Của Việt Nam Vào ngày 01 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan gọi là giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cùng với hơn 80 tàu hộ tống gồm nhiều tàu quân sự và máy bay. Trong lúc các tàu cảnh sát biển của Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải và ngăn cản việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép thì tàu cảnh sát Trung Quốc đã dùng vòi rồng xịt nước, dùng tàu đâm vào tàu Việt Nam làm bị thương nhiều người Việt Nam. Trung Quốc còn dùng hàng chục máy bay các thứ quần thảo trên không phận thuộc lãnh hải Việt Nam để uy hiếp cảnh sát biển Việt Nam. Sau cuộc họp báo của chính quyền Việt Nam chiều ngày 07 tháng 5 năm 2014 để tố cáo Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam thì các cơ quan chức năng và truyền thông Trung Quốc tố ngược lại Việt Nam dùng tàu cảnh sát biển đụng vào tàu cảnh sát biển
11/06/2014(Xem: 4799)
Nụ sen hình cầu, lúc nở, bông to bằng hai bàn tay úp vào nhau và khoe sắc đến nửa tháng vẫn không tàn... Loài hoa sen trăm cánh này được trồng ở chùa Ninh Xá (Thanh Trì, Hà Nội).
18/05/2014(Xem: 13933)
Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam Cuộc biểu tinh tổ chức trước cổng tòa nhà Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Melbourne, 2.30pm chủ nhật 18-5-2014
15/05/2014(Xem: 6696)
Chiều tối ngày 13-5-2014, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Giáp Ngọ, BTS. GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL. 2558 (2014) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ).
15/05/2014(Xem: 10242)
Tôi, một người công dân Việt Nam, không quyền chức, không giai cấp, không vị thế trong xã hội, thay mặt những người dân bình thường nhất, xin trang trọng kính đến quý ông lời chào TÌNH NGƯỜI. Thưa ông, gần đây trên các phương tiện truyền thông Quốc Tế đã phổ biến một quyết định của Đảng và nhà nước Trung Quốc về việc thành lập huyện Tam Đảo nhằm quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi kính đến quý ông lá thư nầy!
15/05/2014(Xem: 3773)
Ngày 12-5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ), Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật Phật giáo đất Quảng với chủ đề: “Mùa Sen Nở” để chào mừng Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL.2558 – DL.2014.
15/05/2014(Xem: 6206)
Ngày 12-5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ), Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật Phật giáo đất Quảng với chủ đề: “Mùa Sen Nở” để chào mừng Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL.2558 – DL.2014.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567