Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn

30/09/201423:16(Xem: 4249)
Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan2

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức, cùng toàn thể giới tử và thiện nam tín nữ Phật tử các giới

Sau ba ngày khai diễn Đại giới đàn trong không khí linh thiêng, trang nghiêm thanh tịnh, nhờ sự từ bi lân mẫn, chấn tích quang lâm trao truyền giới pháp, tác thành giới thân huệ mạng cho trên một ngàn rưỡi giới tử xuất gia và tại gia, nhờ đó mà các giới tử được kiên văn quảng bác, hạnh nguyện kiên trì. Trước ân đức cao dày này, chúng con thành kính cúi đầu đảnh lễ quý Ngài.

Kính bạch chư tôn thiền đức, 

Kính thưa quý liệt vị,

Được sự ủy nhiệm của Ban Trị Sự Giáo Hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận lãnh Phật sự tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán, lòng chúng con thật vô cùng lo lắng bồi hồi trước một Phật sự vô cùng to lớn, nhưng với tài hèn, sức kém, nghiệp dày phước mỏng, khó mà thực hiện được vuông tròn.

Trên nhờ vào sự mật độ hộ trì của mười phương Tam bảo, Hộ pháp Long thiên Già lam Thánh chúng. Chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng gia tâm cầu nguyện, Tăng Ni Phật tử đoàn kết một lòng, chung sức gánh vác. Đồng thời quý cấp lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, địa phương sở tại phường Trường An và các phường lân cận đã quan tâm giúp đỡ. Riêng phần Ban Kiến đàn, chúng con đã cùng nhau đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm cho nên mọi việc tiến hành tổ chức Đại giới đàn đều diễn ra tốt đẹp viên thành.

Từ hình thức trang hoàng, nghi trượng trang nghiêm, lễ nhạc cung nghinh, thỉnh sư trai đàn, thượng bản điều chương tác bạch, chức sự cung an và mấy độ bảng chung hiệu lệnh, tiết nghi khai mạc, tụng giới khảo thí, quy tắc tuyển văn, thành phần tuyển trạch, đã nói lên được tiềm năng của Phật giáo Thừa Thiên Huế và tâm niệm của toàn thể Tăng Ni Phật tử và luôn luôn nguyện thắp sáng mãi đèn thiền thiếu thất Yên Tử, Trúc Lâm, nguyện khơi thêm sâu đạo mạch Tào Khê, Minh Hoằng, Liễu Quán. Quyết tâm xây ngôi nhà của Đạo pháp bằng “Giới luật, oai nghi”, quyết giữ nếp sống cổ truyền của Thiền gia bằng “Từ bi, giải thoát”.

Cùng toàn thể các vị xuất gia và tại gia tân thọ giới!

Sau ba ngày qua quý vị đã được sống trong những giây phút thiêng liêng cao quý và đầy ý nghĩa của một người con Phật. Các vị đã nhất tâm cầu cần giáo pháp, nay sở nguyện đã được viên thành. Các vị đã đón nhận được từ quý Ngài khai đạo giới tử những lời dạy bảo ân cần, nhắc nhở về sự quan trọng của giới luật.

Giới luật là kim chỉ nam của các vị trên lộ trình tìm cầu giải thoát, là chiếc phao cứu nạn giúp ta sống còn để vượt qua bão táp của “Bát phong” trên biển đời sanh tử trầm luân. Hội đồng Thập sư đã từ mẫn trao truyền giới pháp cho các vị. Từ giờ phút quan trọng này, các vị phải học hỏi, suy nghĩ và hành trì giới luật một cách nghiêm túc. Muốn trưởng dưỡng đạo nghiệp, không gì hơn, các vị nên khắc cốt ghi lòng những lời phát nguyện dâng lên trước tam bảo, những dòng cảm niệm đối với các bậc ân sư. Giây phút thiêng liêng này mãi mãi là ấn tượng hạnh phúc an lạc, sâu sắc nhất trong lòng các vị.

Cũng trong giờ này, Ban kiến đàn khẩn thiết mong mỏi các vị thọ giới tân xuất gia hay tại gia dù gặp thiện duyên hay nghịch cảnh cũng phải quyết tâm giữ gìn giới luật tinh nghiêm để báo đáp tứ trọng thâm ân và nhờ đó mới buộc tâm lại, rời cảnh ra, căn sâu rửa sạch, một tánh vuông tròn, trở gót quay đầu để bước lên thềm quang minh thanh tịnh.

Ngưỡng bạch Chư tôn trưởng lão Phạm sát tăng già

Kính bạch chư tôn thiền đức

Kính thưa quý liệt vị,

Giờ đây, pháp sự châu viên giới đàn hoàn mãn, phương trượng tạm thâu chung bản, tam quan ngừng kéo tràn phan, chư thánh trở về Thứu lành, thập sư cử bộ tòng lâm, Thiên long Bát bộ vui mừng, đầy đủ lời nguyện an Tăng Hộ pháp, Thiện tín đàn na hoan hỷ, vuông tròn đạo hạnh, kính Phật trọng Tăng.

Thiện nguyện viên thành, Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Liễu Quán, chúng con cúi đầu đảnh lễ Thập phương chư Phật, tôn pháp chúng Tăng, Hộ pháp Long Thiên, Phạm Vương Đế Thích, thành kính đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa Thượng chứng minh đạo sư Đại Giới Đàn, Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng đường đầu, Chư tôn Yết ma, Giáo thọ Tôn chứng, Giáo thọ A xà lê sư, Tuyên luật sư, Khai đạo sư, liệt vị dẫn thỉnh, giám đàn, công văn, nghi lễ.

Kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng ni, các vị cư sĩ Phật tử trong các tiểu ban Kiến đàn đã tận tụy hết lòng, đã hy sinh cả giờ ăn giấc ngủ để chu toàn mọi Phật sự.

Kính chân thành cảm tạ quý cấp lãnh đạo chính quyền đã tận tình giúp đỡ mọi mặt, trợ duyên rất lớn cho đại giới đàn được thành công tốt đẹp.

Xin tán dương công đức của toàn thể Phật tử các giới ở trong nước, ở nước ngoài, trong tỉnh cùng các tỉnh bạn, đã quan tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, cùng chân thành cảm tạ thập phương thiện tín, ngoại hộ đàn na, chấp tác công phu, ban sài vận thủy. Công đức vô biên ấy chúng tôi nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng minh gia hộ, soi thấu tấm lòng thành của quý liệt vị.

Cung chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn túc Tăng Ni Ta bà cửu trụ, đạo thọ tăng long, tuệ đăng bất tuyệt, hầu lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ.

Nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ quý liệt vị than tâm dõng mãnh, phước huệ song tu. Chúc các giới tử tâm thể thanh tịnh, giới hạnh viên dung, nguyện lực vô biên để thăng tiến ý chí phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Tất cả công đức của Tăng Ni Phật tử góp phần xây dựng cho Đại giới đàn Liễu Quán thành tựu viên mãn, xin nguyện hồi hướng lên mười phương Tam bảo. Đồng thanh cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người còn kẻ mất điều được ân triêm phước lợi.

Trong lúc tiến hành tổ chức Đại giới đàn, chúng con không làm sao tránh khỏi những thiếu xót, lỗi lầm xảy ra, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ, kính mong quý liệt vị niệm tình thông cảm cho.

Nam Mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn

(Diễn Văn Bế Mạc ĐGĐ Liễu Quán)

 

 

 
gioi dan lieu quangioi dan lieu quan2gioi dan lieu quan3gioi dan lieu quan4gioi dan lieu quan5gioi dan lieu quan7gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan9gioi dan lieu quan10gioi dan lieu quan11

 

                                                                                                                                                 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
06/05/2023(Xem: 879)
Thông Tư V/v Tưởng Niệm 60 Năm Thánh Tử Đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống)
03/05/2023(Xem: 111694)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
11/02/2023(Xem: 930)
Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN – UĐL lần thứ 11 đã được diễn ra từ ngày 25-27 tháng 12 năm 2022, nhằm mục đích củng cố nhân sự và phát triễn tổ chức giữa thời đại công nghệ mới. Qua 9 buổi Khoáng Đại, Đại Hội đã thành công viên mãn với kết quả là có 2 cơ chế song hành tại quản hạt Úc Đại Lợi:
26/01/2023(Xem: 1183)
Khoá TLTT ở Úc châu 9-10 13/09-17/09: Khoá ở Tu viện Quảng Đức, Melbourne - quangduc@quangduc.com 20/09-24/09: Khoá ở Thiền viện Minh Quang, Sydney - hong37402@gmail.com 27/09-30/09: Khoá ở Tân Đảo, Nouméa - thanhbinh4245@gmail.com 04/10-08/10: Khoá ở Tân Tây Lan - thanhbinh4245@gmail.com
11/01/2023(Xem: 865)
Tôi được Chính Phủ và Người Úc cho phép định cư với hai bàn tay trắng - Bảo lãnh gia đình đoàn tụ - Tạo cơ hội cho làm lại cuộc đời trên Quê Hương Mới – Giờ đây, tôi xin chân thành chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, thân tặng lại cho những Người Việt sinh trưởng ở Úc và các thế hệ Hậu Duệ của họ sau này muốn cùng Cha Mẹ, Ông Bà trở về nguồn:
19/10/2022(Xem: 1491)
Sáng ngày 08/10/2022, tại Tu viện Huyền Không - số 14335 Story Road, thành phố San Jose (Hoa Kỳ), Trường Cao đẳng Phật giáo Thực dụng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng học kỳ I, niên khóa 2022-2023. Quang lâm dự lễ khai giảng có: Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, thành phố Westminster; Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; TT. Tâm Trung Giác, trú trì đạo tràng Linh Hòa, thành phố San Jose; TT. Thích Hạnh Thông, trú xứ niệm Phật đường Fremont; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trú trì tu viện Huyền Không; Ni sư Tiến Liên, trú trì tịnh xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose; chư Ni trú xứ tu viện Huyền Không và tịnh xá Ngọc Hòa; GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng, GSTS. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, phó hiệu trưởng; cùng đông đảo chư vị giáo sư thỉnh giảng, giáo thọ sư; chư vị trong ban tu thư, chư vị thiện tri thức; huynh trưởng gia đình Phật tử; phóng viên nhiều báo đài ở San Jose; các cơ sở bảo trợ; cùng đông đảo Phật tử, học viên đến
19/09/2022(Xem: 1188)
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2022, ông Rustum Nyquist, viên chức chính trị của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đã đến Chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, để viếng thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN. Cùng đi với ông Rustum Nyquist là cô thông dịch viên Thùy Linh. Đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN đón tiếp ông Rustum Nyquist tại Chùa Từ Hiếu gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Viện Chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai; Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Thiền Thất Lộc Uyển, Hóc Môn; Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Trụ Trì Chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
02/09/2022(Xem: 1063)
Less PLastic in our hometown.
08/01/2022(Xem: 4788)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973, và được sự tán trợ của chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng Hoằng Pháp, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhận lãnh di chúc từ đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973, đã công bố việc thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời trong Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất vào ngày 28 tháng 11 năm 2021 để tiếp tục công tác Phật sự phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiế
08/11/2021(Xem: 4718)
Sáng ngày 6/11/2021, tại thôn Nà Danh, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Đại diện Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, và các nhà tài trợ doanh nhân Phật tử Công ty TNHH ToTo, Cục Hải Quan Hà Nội, Công ty Cổ Phần TM&DV Ngọc Hà, Công ty TNHH Kentetsu World Express Việt Nam, Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Thiết Bị và Kiểm Định xây dựng CONINCO, cùng Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lê Lai đã tiến hành Khánh thành trường Mầm non trên địa bàn xã.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,119,943