Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn

30/09/201423:16(Xem: 3700)
Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan2

Đại Giới Đàn Liễu Quán Thành Tựu Viên Mãn


Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức, cùng toàn thể giới tử và thiện nam tín nữ Phật tử các giới

Sau ba ngày khai diễn Đại giới đàn trong không khí linh thiêng, trang nghiêm thanh tịnh, nhờ sự từ bi lân mẫn, chấn tích quang lâm trao truyền giới pháp, tác thành giới thân huệ mạng cho trên một ngàn rưỡi giới tử xuất gia và tại gia, nhờ đó mà các giới tử được kiên văn quảng bác, hạnh nguyện kiên trì. Trước ân đức cao dày này, chúng con thành kính cúi đầu đảnh lễ quý Ngài.

Kính bạch chư tôn thiền đức, 

Kính thưa quý liệt vị,

Được sự ủy nhiệm của Ban Trị Sự Giáo Hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận lãnh Phật sự tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán, lòng chúng con thật vô cùng lo lắng bồi hồi trước một Phật sự vô cùng to lớn, nhưng với tài hèn, sức kém, nghiệp dày phước mỏng, khó mà thực hiện được vuông tròn.

Trên nhờ vào sự mật độ hộ trì của mười phương Tam bảo, Hộ pháp Long thiên Già lam Thánh chúng. Chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng gia tâm cầu nguyện, Tăng Ni Phật tử đoàn kết một lòng, chung sức gánh vác. Đồng thời quý cấp lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, địa phương sở tại phường Trường An và các phường lân cận đã quan tâm giúp đỡ. Riêng phần Ban Kiến đàn, chúng con đã cùng nhau đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm cho nên mọi việc tiến hành tổ chức Đại giới đàn đều diễn ra tốt đẹp viên thành.

Từ hình thức trang hoàng, nghi trượng trang nghiêm, lễ nhạc cung nghinh, thỉnh sư trai đàn, thượng bản điều chương tác bạch, chức sự cung an và mấy độ bảng chung hiệu lệnh, tiết nghi khai mạc, tụng giới khảo thí, quy tắc tuyển văn, thành phần tuyển trạch, đã nói lên được tiềm năng của Phật giáo Thừa Thiên Huế và tâm niệm của toàn thể Tăng Ni Phật tử và luôn luôn nguyện thắp sáng mãi đèn thiền thiếu thất Yên Tử, Trúc Lâm, nguyện khơi thêm sâu đạo mạch Tào Khê, Minh Hoằng, Liễu Quán. Quyết tâm xây ngôi nhà của Đạo pháp bằng “Giới luật, oai nghi”, quyết giữ nếp sống cổ truyền của Thiền gia bằng “Từ bi, giải thoát”.

Cùng toàn thể các vị xuất gia và tại gia tân thọ giới!

Sau ba ngày qua quý vị đã được sống trong những giây phút thiêng liêng cao quý và đầy ý nghĩa của một người con Phật. Các vị đã nhất tâm cầu cần giáo pháp, nay sở nguyện đã được viên thành. Các vị đã đón nhận được từ quý Ngài khai đạo giới tử những lời dạy bảo ân cần, nhắc nhở về sự quan trọng của giới luật.

Giới luật là kim chỉ nam của các vị trên lộ trình tìm cầu giải thoát, là chiếc phao cứu nạn giúp ta sống còn để vượt qua bão táp của “Bát phong” trên biển đời sanh tử trầm luân. Hội đồng Thập sư đã từ mẫn trao truyền giới pháp cho các vị. Từ giờ phút quan trọng này, các vị phải học hỏi, suy nghĩ và hành trì giới luật một cách nghiêm túc. Muốn trưởng dưỡng đạo nghiệp, không gì hơn, các vị nên khắc cốt ghi lòng những lời phát nguyện dâng lên trước tam bảo, những dòng cảm niệm đối với các bậc ân sư. Giây phút thiêng liêng này mãi mãi là ấn tượng hạnh phúc an lạc, sâu sắc nhất trong lòng các vị.

Cũng trong giờ này, Ban kiến đàn khẩn thiết mong mỏi các vị thọ giới tân xuất gia hay tại gia dù gặp thiện duyên hay nghịch cảnh cũng phải quyết tâm giữ gìn giới luật tinh nghiêm để báo đáp tứ trọng thâm ân và nhờ đó mới buộc tâm lại, rời cảnh ra, căn sâu rửa sạch, một tánh vuông tròn, trở gót quay đầu để bước lên thềm quang minh thanh tịnh.

Ngưỡng bạch Chư tôn trưởng lão Phạm sát tăng già

Kính bạch chư tôn thiền đức

Kính thưa quý liệt vị,

Giờ đây, pháp sự châu viên giới đàn hoàn mãn, phương trượng tạm thâu chung bản, tam quan ngừng kéo tràn phan, chư thánh trở về Thứu lành, thập sư cử bộ tòng lâm, Thiên long Bát bộ vui mừng, đầy đủ lời nguyện an Tăng Hộ pháp, Thiện tín đàn na hoan hỷ, vuông tròn đạo hạnh, kính Phật trọng Tăng.

Thiện nguyện viên thành, Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Liễu Quán, chúng con cúi đầu đảnh lễ Thập phương chư Phật, tôn pháp chúng Tăng, Hộ pháp Long Thiên, Phạm Vương Đế Thích, thành kính đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa Thượng chứng minh đạo sư Đại Giới Đàn, Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng đường đầu, Chư tôn Yết ma, Giáo thọ Tôn chứng, Giáo thọ A xà lê sư, Tuyên luật sư, Khai đạo sư, liệt vị dẫn thỉnh, giám đàn, công văn, nghi lễ.

Kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng ni, các vị cư sĩ Phật tử trong các tiểu ban Kiến đàn đã tận tụy hết lòng, đã hy sinh cả giờ ăn giấc ngủ để chu toàn mọi Phật sự.

Kính chân thành cảm tạ quý cấp lãnh đạo chính quyền đã tận tình giúp đỡ mọi mặt, trợ duyên rất lớn cho đại giới đàn được thành công tốt đẹp.

Xin tán dương công đức của toàn thể Phật tử các giới ở trong nước, ở nước ngoài, trong tỉnh cùng các tỉnh bạn, đã quan tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, cùng chân thành cảm tạ thập phương thiện tín, ngoại hộ đàn na, chấp tác công phu, ban sài vận thủy. Công đức vô biên ấy chúng tôi nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng minh gia hộ, soi thấu tấm lòng thành của quý liệt vị.

Cung chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn túc Tăng Ni Ta bà cửu trụ, đạo thọ tăng long, tuệ đăng bất tuyệt, hầu lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ.

Nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ quý liệt vị than tâm dõng mãnh, phước huệ song tu. Chúc các giới tử tâm thể thanh tịnh, giới hạnh viên dung, nguyện lực vô biên để thăng tiến ý chí phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Tất cả công đức của Tăng Ni Phật tử góp phần xây dựng cho Đại giới đàn Liễu Quán thành tựu viên mãn, xin nguyện hồi hướng lên mười phương Tam bảo. Đồng thanh cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người còn kẻ mất điều được ân triêm phước lợi.

Trong lúc tiến hành tổ chức Đại giới đàn, chúng con không làm sao tránh khỏi những thiếu xót, lỗi lầm xảy ra, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ, kính mong quý liệt vị niệm tình thông cảm cho.

Nam Mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn

(Diễn Văn Bế Mạc ĐGĐ Liễu Quán)

 

 

 
gioi dan lieu quangioi dan lieu quan2gioi dan lieu quan3gioi dan lieu quan4gioi dan lieu quan5gioi dan lieu quan7gioi dan lieu quan8gioi dan lieu quan9gioi dan lieu quan10gioi dan lieu quan11

 

                                                                                                                                                 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/01/2022(Xem: 2097)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973, và được sự tán trợ của chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng Hoằng Pháp, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhận lãnh di chúc từ đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973, đã công bố việc thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời trong Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất vào ngày 28 tháng 11 năm 2021 để tiếp tục công tác Phật sự phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiế
08/11/2021(Xem: 2263)
Sáng ngày 6/11/2021, tại thôn Nà Danh, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Đại diện Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, và các nhà tài trợ doanh nhân Phật tử Công ty TNHH ToTo, Cục Hải Quan Hà Nội, Công ty Cổ Phần TM&DV Ngọc Hà, Công ty TNHH Kentetsu World Express Việt Nam, Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Thiết Bị và Kiểm Định xây dựng CONINCO, cùng Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lê Lai đã tiến hành Khánh thành trường Mầm non trên địa bàn xã.
21/09/2021(Xem: 2454)
Hiện nay, con người đang hoang mang đến cùng cực vì đại dịch toàn cầu do virus SARS-CoV-2. Khi chúng tôi muốn chuyển những suy nghĩ này đến với mọi người (26/5/2021) thì dịch bệnh đã hoành hành khắp nơi, thế giới đã gần chạm mốc 170 triệu người nhiễm, có xấp xỉ 3 triệu rưỡi người tử vong. Những quốc gia có nhiều tập tục bị quy kết là tạo điều kiện cho dịch như Ấn Độ đạt con số 27 triệu người nhiễm, nhưng những quốc gia văn minh hàng đầu như Mỹ lại đứng đầu số lượng người nhiễm: gần 34 triệu người (!)… Nhân loại không biết phải hành xử như thế nào! Sự bùng nổ thông tin thời hiện đại càng làm con người vô cùng khó khăn để tinh lọc thông tin, càng chịu một áp lực khủng bố tâm lý nặng nề. Trong tâm trí con người nói chung, SARS-CoV-2 là một con ác quỷ hay ác thú thu nhỏ vừa khôn ngoan, trí trá, xảo quyệt, vừa hung hiểm, tàn độc, có thể xâm nhập và tiêu diệt bản thân bất cứ lúc nào; bên cạnh đó, ai cũng nghĩ rằng họ có thể mạng vong vì ngẫu nhiên hít phải (hay đưa vào niêm mạc qua tiếp xúc
20/09/2021(Xem: 2207)
Thư Ngỏ kính gởi Đồng Bào Phật tử ngày 14/9/2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
13/03/2020(Xem: 7176)
Nạn dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta và cộng đồng thế giới hiện nay, vì sức khỏe quý báu của số đông và của tập thể, ban tổ chức quyết định hủy bỏ buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 7 tại Orlando, FL và dời ngày sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 8 tại Nam California. Có Mặt Cho Nhau 8 được dời đến ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020 tại phòng hội Viện Việt Học như Thư Mời dưới đây. Chương trình giống nhau, chỉ có khác ngày mà thôi.
04/03/2020(Xem: 3643)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 7 sẽ được tổ chức tại:
16/02/2020(Xem: 5821)
Truyền hình VOA 25/1/20: Lo ngại coronavirus, dân kêu gọi đóng cửa biên giới Việt-Trung (Mùng 1 Tết)
06/11/2019(Xem: 6959)
Kính bạch Thầy, đọc qua nhiều tin tức mấy hôm nay về vụ 39 người chết trong container đông lạnh ở UK và chính con ngay giờ phút này vẫn thấy rằng mình vẫn còn đang mộng mơ và chỉ sống bằng ảo tưởng . Thật buồn khi nhớ lại những ngày vượt biên năm xưa và cũng chỉ biết giao phó tánh mạng mình cho chủ tàu và không hề nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó . Bài học muôn đời trong xã hội thế giới loài người vẫn luôn tiếp diễn, hiện giờ con chỉ thấy mình còn chưa học được điều gì mà chỉ toàn lý thuyết ...Thẹn làm sao ! . Kính HH .
25/10/2019(Xem: 4643)
Nhà báo David Slotnick của Business Insider đã có những trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay dài nhất thế giới của Qantas Airways, từ New York (Mỹ) tới Sydney (Australia).
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
79,122,156