Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc (Chủ Nhật 27/8/2023)

27/08/202318:24(Xem: 1709)
Đại Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc (Chủ Nhật 27/8/2023)
vu lan phap hoa 2023-001vu lan phap hoa 2023-002vu lan phap hoa 2023-003vu lan phap hoa 2023-004vu lan phap hoa 2023-005vu lan phap hoa 2023-006vu lan phap hoa 2023-007vu lan phap hoa 2023-008vu lan phap hoa 2023-009vu lan phap hoa 2023-010vu lan phap hoa 2023-011vu lan phap hoa 2023-012vu lan phap hoa 2023-013vu lan phap hoa 2023-014vu lan phap hoa 2023-016vu lan phap hoa 2023-017vu lan phap hoa 2023-018vu lan phap hoa 2023-019vu lan phap hoa 2023-021vu lan phap hoa 2023-022vu lan phap hoa 2023-024vu lan phap hoa 2023-025vu lan phap hoa 2023-026vu lan phap hoa 2023-027vu lan phap hoa 2023-028vu lan phap hoa 2023-029vu lan phap hoa 2023-030vu lan phap hoa 2023-031vu lan phap hoa 2023-032vu lan phap hoa 2023-033vu lan phap hoa 2023-034vu lan phap hoa 2023-035vu lan phap hoa 2023-036vu lan phap hoa 2023-037vu lan phap hoa 2023-038vu lan phap hoa 2023-039vu lan phap hoa 2023-040vu lan phap hoa 2023-041vu lan phap hoa 2023-042vu lan phap hoa 2023-043vu lan phap hoa 2023-044vu lan phap hoa 2023-045vu lan phap hoa 2023-046vu lan phap hoa 2023-047vu lan phap hoa 2023-048vu lan phap hoa 2023-049vu lan phap hoa 2023-050vu lan phap hoa 2023-051vu lan phap hoa 2023-052vu lan phap hoa 2023-053vu lan phap hoa 2023-054vu lan phap hoa 2023-055vu lan phap hoa 2023-056vu lan phap hoa 2023-057vu lan phap hoa 2023-058vu lan phap hoa 2023-059vu lan phap hoa 2023-060vu lan phap hoa 2023-061vu lan phap hoa 2023-062vu lan phap hoa 2023-063vu lan phap hoa 2023-064vu lan phap hoa 2023-065vu lan phap hoa 2023-066vu lan phap hoa 2023-067vu lan phap hoa 2023-068vu lan phap hoa 2023-069vu lan phap hoa 2023-070vu lan phap hoa 2023-071vu lan phap hoa 2023-072vu lan phap hoa 2023-073vu lan phap hoa 2023-074vu lan phap hoa 2023-075vu lan phap hoa 2023-076vu lan phap hoa 2023-077vu lan phap hoa 2023-078vu lan phap hoa 2023-079vu lan phap hoa 2023-080vu lan phap hoa 2023-081vu lan phap hoa 2023-082vu lan phap hoa 2023-083vu lan phap hoa 2023-084vu lan phap hoa 2023-085vu lan phap hoa 2023-086vu lan phap hoa 2023-087vu lan phap hoa 2023-088vu lan phap hoa 2023-089vu lan phap hoa 2023-090vu lan phap hoa 2023-091vu lan phap hoa 2023-092vu lan phap hoa 2023-093vu lan phap hoa 2023-094vu lan phap hoa 2023-095vu lan phap hoa 2023-096vu lan phap hoa 2023-097vu lan phap hoa 2023-098vu lan phap hoa 2023-099vu lan phap hoa 2023-100vu lan phap hoa 2023-101vu lan phap hoa 2023-102vu lan phap hoa 2023-103vu lan phap hoa 2023-104vu lan phap hoa 2023-105vu lan phap hoa 2023-106vu lan phap hoa 2023-107vu lan phap hoa 2023-108vu lan phap hoa 2023-109vu lan phap hoa 2023-110vu lan phap hoa 2023-111vu lan phap hoa 2023-112vu lan phap hoa 2023-113vu lan phap hoa 2023-114vu lan phap hoa 2023-115vu lan phap hoa 2023-116vu lan phap hoa 2023-117vu lan phap hoa 2023-118vu lan phap hoa 2023-119vu lan phap hoa 2023-120vu lan phap hoa 2023-121vu lan phap hoa 2023-122vu lan phap hoa 2023-123vu lan phap hoa 2023-124vu lan phap hoa 2023-125vu lan phap hoa 2023-126vu lan phap hoa 2023-127vu lan phap hoa 2023-128vu lan phap hoa 2023-129vu lan phap hoa 2023-130vu lan phap hoa 2023-131vu lan phap hoa 2023-132vu lan phap hoa 2023-133vu lan phap hoa 2023-135vu lan phap hoa 2023-136vu lan phap hoa 2023-137vu lan phap hoa 2023-138vu lan phap hoa 2023-139vu lan phap hoa 2023-140vu lan phap hoa 2023-141vu lan phap hoa 2023-142vu lan phap hoa 2023-143vu lan phap hoa 2023-144vu lan phap hoa 2023-145vu lan phap hoa 2023-146vu lan phap hoa 2023-147vu lan phap hoa 2023-148vu lan phap hoa 2023-149vu lan phap hoa 2023-150vu lan phap hoa 2023-151vu lan phap hoa 2023-152vu lan phap hoa 2023-153vu lan phap hoa 2023-154vu lan phap hoa 2023-155vu lan phap hoa 2023-156vu lan phap hoa 2023-157vu lan phap hoa 2023-158vu lan phap hoa 2023-159vu lan phap hoa 2023-160vu lan phap hoa 2023-161vu lan phap hoa 2023-162vu lan phap hoa 2023-163vu lan phap hoa 2023-164vu lan phap hoa 2023-165vu lan phap hoa 2023-166vu lan phap hoa 2023-167vu lan phap hoa 2023-168vu lan phap hoa 2023-169vu lan phap hoa 2023-170vu lan phap hoa 2023-171vu lan phap hoa 2023-172vu lan phap hoa 2023-173vu lan phap hoa 2023-174vu lan phap hoa 2023-175vu lan phap hoa 2023-176vu lan phap hoa 2023-177vu lan phap hoa 2023-178vu lan phap hoa 2023-179vu lan phap hoa 2023-180vu lan phap hoa 2023-181vu lan phap hoa 2023-182vu lan phap hoa 2023-183vu lan phap hoa 2023-184vu lan phap hoa 2023-185vu lan phap hoa 2023-186vu lan phap hoa 2023-187vu lan phap hoa 2023-188vu lan phap hoa 2023-189vu lan phap hoa 2023-190vu lan phap hoa 2023-191vu lan phap hoa 2023-192vu lan phap hoa 2023-193vu lan phap hoa 2023-194vu lan phap hoa 2023-195vu lan phap hoa 2023-196vu lan phap hoa 2023-197vu lan phap hoa 2023-198vu lan phap hoa 2023-199vu lan phap hoa 2023-200vu lan phap hoa 2023-201vu lan phap hoa 2023-202vu lan phap hoa 2023-203vu lan phap hoa 2023-204vu lan phap hoa 2023-205vu lan phap hoa 2023-206vu lan phap hoa 2023-207vu lan phap hoa 2023-208vu lan phap hoa 2023-209vu lan phap hoa 2023-210vu lan phap hoa 2023-211vu lan phap hoa 2023-212vu lan phap hoa 2023-213vu lan phap hoa 2023-214vu lan phap hoa 2023-215vu lan phap hoa 2023-216vu lan phap hoa 2023-217vu lan phap hoa 2023-218vu lan phap hoa 2023-219vu lan phap hoa 2023-220vu lan phap hoa 2023-221
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567