Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06_阿彌陀佛地 (A Di Đà Land)

10/01/202204:15(Xem: 1658)
06_阿彌陀佛地 (A Di Đà Land)

A Di Da Land (180-a)
A DI ĐÀ LAND 
阿彌陀佛地

Tác giả: Niệm Đức Nghiệp Huân Dương


Diễn đọc: Tony Thạch

Diễn đọc: Sophie Thạch
1.
Trên ngọn đồi cao của Taralga
Bang New South Wales miền đông nước Úc
Chỉ nghe gió thoảng líu lo chim hót
Cảnh trí bao la bát ngát mây trời 
1.翻譯
在Taralga 的高山上
澳大利亞東部的新南威爾士州
只聽風中的鳥鳴
廣闊的景充滿了雲和天空
2.
Hai ngàn mười chín nhân duyên chín muồi
Lễ An vị Phật Di Đà ngời sáng
Bảo Lạc, Minh Hiếu, Nhị Vị Hòa Thượng
Thượng Tọa Nguyên Tạng đồng đến chứng minh 
二. 翻譯 
2019 年成熟的因緣
安基典禮阿彌陀佛光輝
寶樂,明孝,兩位和尚
原藏和尚也前來證明。
3.
A Di Đà Land đã được khánh thành
Chủ nhân khả kính Anh Tony Thạch
Pháp danh An Hậu đệ tử thân thiết
Của Phật Quang Sơn Ngài Thích Tinh Vân 
三. 翻譯 
阿彌陀佛地落成
可敬的主人Tony Thach師兄
法名安厚,佛光山星雲大師的虔誠佛弟子
4.
Tốt nghiệp Đại học kỹ sư văn bằng
Song Anh dấn thân vào ngành du lịch
Giám đốc Triumph Tours trên đường Sussex
Anh Quan Thất Thạch kết duyên dan di hành hương 
四. 翻譯
工程師大學畢業文憑
之後,他進入了旅遊業
蘇塞克斯街凱旋之旅總監
Mr. Quan That Thach 廣結善緣帶領大眾去朝聖
5.
Một trăm năm mươi quốc gia dặm trường  
Hương khách được Anh dẫn đường thăm viếng
Biết bao ngôi Chùa danh lam thắng cảnh 
Cúng dường Tam Bảo đảnh lễ Cao Tăng 
五. 翻譯
他去過了一百五十國家途長
朝聖者們在他的帶領下參觀。
許多景點美麗的莊嚴寺廟
供養三寶以禮敬僧眾
6.
Ý nguyện xuất gia từ tuổi thanh xuân
xong Anh làm tròn phu quân bổn phận
Gầy dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng
Phục vụ thân chủ tận tâm hết lòng 
六. 翻譯
從小就想去出家修行
之後,他盡了丈夫的責任
空手打造事業
全心全意為客戶服務
7.
Trong Lễ Quy Y tại Phật Quang Sơn
Đại Sư Tinh Vân trao tặng Kinh sách
Trong khi ai nấy lựa quyển dày đẹp
Anh lấy cuốn mỏng nào biết nhân duyên 
七. 翻譯 
在佛光山皈依儀式時
星雲大師送給經書
當每個人都選擇一本漂亮的厚書時
自然拿到一本薄薄的書跟他有緣
8.
Về nhà mới hay A Di Đà Kinh
Phải chăng Đức Phật biết Anh căn tánh
Thích hợp pháp môn chuyên tâm nhất niệm
Từ đó Anh đã phát nguyện vãng sanh 
八. 翻譯
回到家打開才知道是阿彌陀經
佛陀知道他的根性
適合念佛法門,一心一意
他發願念佛將來往生淨土
9.
Chơn chất giản dị một tấm lòng thành
Cảm ứng khiến Anh tìm ra chốn tịnh
A Di Đà Land lập nên như nguyện
Giữa rừng bạch đàn Tịnh độ nhân gian 
久. 翻譯
簡單的一顆真誠的心
因緣讓他找到一個寧靜的地方
阿彌陀佛地如願成立
在人間淨土的叢林中
10.
Đạo tràng thành lập đã được hai năm
Góp nhặt dành dụm đến từng viên gạch
Tâm nguyện của Anh thật là tha thiết
Nửa chừng Covid ập đến toàn cầu 
十. 翻譯
道場成立已經兩年
收集保存每一塊磚
他的心願真的虔誠
突然疫情發生了全球
11.
Trong thời gian qua với tín nguyện sâu
Anh và gia đình cùng nhau tu tập
Nhiếp thân khẩu ý trong danh hiệu Phật
A Di Đà Land nhập thất tu hành 
十一. 翻譯
疫情當中,願請佛菩薩加持
他與家人一起共修
收攝身、語、意以念佛的名號
在阿彌陀地入室修行
12.
Anh tự cảm nhận có đại phước duyên
Không làu kinh sách song nghe Phật Pháp
Thoáng qua là hiểu nghĩa lý chân thật
Tâm sinh hỷ lạc bất kể vô thường 
十二. 翻譯
他覺得有大的福報  
他不背經書,但只聽聞佛法
就容易明白真理
了解無常,然而心生喜樂自在
13.
Mồng hai tháng Giêng vào ngày đầu năm
Thượng Tọa Nguyên Tạng Tu Viện Quảng Đức
Đến thăm giới thiệu bộ Pháp Ảnh Lục
Tuyên dương công đức Ngài Thích Trí Quang 
十三. 翻譯
元旦1月2日
原藏和尚廣德寺院
參觀及介紹bộ Pháp Ảnh Lục(部法影錄)
讚歎智光和尚的功德
14.
Đệ tử An Hậu bạch Sư Phụ rằng
Xin được xuất gia khi nhân duyên đủ
Tâm nguyện mai này Di Đà tiếp độ
Mình khoác cà sa tự tại vãng sanh 
十四. 翻譯 
安厚弟子請教原藏 師父
有因緣具足請求出家
將來願望得阿彌陀佛萊引接
得穿著袈裟,往生自在
15.
Lời nói bộc trực với tâm chân thành
Thốt ra từ người có tình có nghĩa
A Di Đà Land lập ra cũng để
Cúng dường Tam Bảo thệ đáp Tứ Ân 
十五. 翻譯
他的語言表示真誠的心
又善良又正義的人
阿彌陀佛地成立
為了供養三寶及報答四重恩。
16.
Tháng sáu an vị Tôn Tượng Quan Âm
Mong dịch Cô Vy không lây lan nữa
Thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử
Vân tập về đây cử lễ khánh thành 
十六. 翻譯
今年六月,安基典禮觀音像
希望疫情早日平息
邀請諸比丘、比丘尼以及信徒
請大眾來到這裡舉行落成典禮
17 
Dưới chân tượng đài Quan Âm Lộ Thiên
Thượng Tọa Nguyên Tạng chân thành lưu trữ
Tuyển tập viết về tông tích lịch sử
Mấy trăm năm sau mở ra tỏ tường 
十七. 翻譯
在觀音露天像脚下
原藏和尚真誠紀念
寫古蹟歷史的選集
幾百年後,使後世懂得與學習。
18.
Nguyện thứ mười tám Phật Vô Lượng Quang
A Di Đà danh nhiếp tâm An Hậu
Nguyện Bồ đề tâm ngày đêm nung nấu
Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. 
十八. 翻譯
阿彌陀佛第十八念佛往生願(第十二無量光願)
阿彌陀佛名號攝心安厚
祈願菩提心日夜增長
上求佛道,下化眾生。
 
Montreal (Mộng Lệ An), 06/01/2022
Nghiệp Huân Dương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,732,311