Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tâm Thường Định: Pháp Duyên Bất Nhị (Kính tiễn Giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng)

06/12/202016:05(Xem: 1017)
Tâm Thường Định: Pháp Duyên Bất Nhị (Kính tiễn Giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng)


ht giac luong 18


PHÁP DUYÊN BẤT NHỊ
Kính tiễn Giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng
 
1.
Hôm nay nắng toả trên mây
Hồi chuông tĩnh lặng tiễn Thầy nhẹ đi
Suối nguồn Giác Lượng từ bi
 
2.
Thầy bút hiệu Tuệ Đàm Tử 
Sanh 11 tháng 10, 
Năm  Ất Hợi (1935) 
tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Tịch ngày 30 tháng 11, 2020
tại Fresno, CA. USA
 
Sinh ra và lớn lớn từ đất võ
Trí văn song toàn
Đông Tây thấm nhuần kinh điển
Nam Bắc một lòng
Đem ánh Đạo vào đời
Cùng cội nguồn nhân bản, quốc gia và trách nhiệm.
 
3.
Bao nhiêu năm làm giáo dục,
viết thơ làm văn, xuất bản tạp chí Pháp Duyên, Nguồn Sống
nhằm phát huy Đạo pháp
văn hoá và truyền thống Việt Nam
đến giảng dạy Tăng Ni và xiển dương chánh pháp.
 
Những năm tranh đấu cho sự phục hồi GHPGVNTN
Thầy giảng dạy qua ngôn ngữ thi ca: 
“Chiến tranh xuất phát từ tham, sân, si... 
thì hòa bình phải khởi đi từ lòng nhân ái, Từ bi và Trí tuệ”
 
4.
Thầy bậc tòng lâm thạch trụ
của Tông môn Khất sỹ Việt Nam
những việc cần / nên làm
Thầy đã làm--
tế độ quần sanh
Năm mươi bốn năm hoằng pháp lợi sanh
Thầy vẫn an nhiên như thị.
 
5.
Thầy đã vào nhà Như Lai
Mặc áo Như Lai
Ngồi tòa Như Lai
Đến đi tự tại
 
6. 
Thầy đi nhẹ bước về quê Nội
Bóng nhạn qua đồi dấu chân mây
 
7.
Quang minh tánh giác chơn như thị
Liễu ngộ Pháp duyên Giác Lượng đầy!
 
Nam Mô Phật Giáo Khất Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ tân viên tịch thuỳ từ chứng giám.
 
Tâm Thường Định
cẩn bútGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn