Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Câu đối cúng dường Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang của Tăng Chúng Vĩnh Minh Tự Viện

10/11/201917:47(Xem: 3424)
Câu đối cúng dường Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang của Tăng Chúng Vĩnh Minh Tự Viện

Câu đối cúng dường

Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

của Tăng Chúng Vĩnh Minh Tự Viện


慧 若 矢 冲 口 闊 山 高 日 照 南 天 名 曰 智
志 含 小 界 一 言 地 厚 儿 稱 北 斗 號 爲 光


Âm:
Tuệ nhược thỉ xung, khẩu khoát sơn cao, nhật chiếu Nam thiên danh viết Trí.
Chí hàm tiểu giới, nhất ngôn địa hậu, nhân xưng Bắc đẩu hiệu vi Quang.


Nghĩa:
Tuệ bén như tên, khẩu vút cao sơn, nhật chiếu trời Nam nên gọi Trí.
Chí hàm tiểu giới, lời như địa hậu, người xưng Bắc đẩu xứng danh Quang.

(Trí tuệ bén nhạy như mũi tên bắn lên trời, khẩu khí vút đỉnh non cao, như mặt trời chiếu sáng cõi trời Nam nên gọi là Trí.

Chí nguyện bao hàm cả tiểu thiên thế giới, một lời nói ra vững vàng như mặt đất sâu dày, mọi người tôn xưng là Bắc đẩu nên gọi là Quang).


Chú thích:
Câu đối này là cách chiết tự hai chữ Hán 智 光 (Trí Quang). Chữ Trí (智) gồm 3 bộ, bộ thỉ (矢) có nghĩa là mũi tên, bộ khẩu (口) có nghĩa là lời nói, bộ nhật (日) có nghĩa là mặt trời.
Câu sau, chữ Quang (光) cũng gồm 3 bộ, bộ tiểu (小) nghĩa là nhỏ, bộ nhất (一) nghĩa là một, bộ nhân ở bên dưới (儿) nghĩa là người.***

TT Thích Nguyên Hiền (tác giả câu đối trên) Trụ Trì  Vĩnh Minh Tự Viện tháp tùng Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ đảnh lễ Giác Linh cố Đại lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Quang tại Giác Linh đường chùa Từ Đàm, thọ tang và hữu nhiễu Kim quan trong đêm 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi.HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (1)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (2)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (3)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (4)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (5)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (6)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (7)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (8)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (9)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (10)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (11)HT Tue Sy vieng tang On Tri Quang (12)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn