Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu

11/08/201917:34(Xem: 8436)
Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2563
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Chủ nhật, 11-8-2019
(Xướng ngôn viên: Đạo hữu Tâm Từ)
 
-  10.30am : Lễ cầu siêu 49 ngày Cụ Bà Diệp Nguyệt Quế & Chư Hương Linh quá vãng 
 (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni)
-  11.25am : Thuyết giảng ý nghĩa  “Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu"
(TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-  Lễ chính thức bắt đầu lúc 11.55am :
- Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm
- Lễ chào quốc kỳ và một phút nhập từ bi quán
-Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự
- Lễ Dâng Hoa Cúng Dường (Ban QĐĐC & GĐPTQĐ)
-Tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL 2563 (TT Trụ Trì)
-Lời tác bạch cúng dường Vu Lan (Đh Quảng Tịnh)
- Lời Đạo Từ của Thượng Tọa Chứng Minh (TT Viện Chủ)
- Lễ cài hoa hồng hiếu hạnh (Ban QĐĐC & GĐPTQĐ)
-Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
- Văn Nghệ cúng dường Lễ Vu Lan ( GĐPTQĐ & Ban Nhạc Biển Xanh)
- Lễ Trai Tăng Cúng Dường
- Quý đồng hương Phật tử thọ trai.
- Cúng Thí thực hoàn mãn.

ã9 ngay cu ba diep nguyet que (1)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (2)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (3)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (4)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (8)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (9)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (10)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (14)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (15)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (16)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (17)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (18)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (19)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (22)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (24)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (25)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (28)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (35)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (37)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (38)


Le Vu Lan 2019 (1)Le Vu Lan 2019 (2)Le Vu Lan 2019 (3)Le Vu Lan 2019 (4)Le Vu Lan 2019 (5)Le Vu Lan 2019 (6)Le Vu Lan 2019 (7)Le Vu Lan 2019 (8)Le Vu Lan 2019 (9)Le Vu Lan 2019 (10)Le Vu Lan 2019 (11)Le Vu Lan 2019 (12)Le Vu Lan 2019 (13)Le Vu Lan 2019 (14)Le Vu Lan 2019 (15)Le Vu Lan 2019 (16)Le Vu Lan 2019 (17)Le Vu Lan 2019 (18)Le Vu Lan 2019 (19)Le Vu Lan 2019 (20)Le Vu Lan 2019 (21)Le Vu Lan 2019 (22)Le Vu Lan 2019 (23)Le Vu Lan 2019 (24)Le Vu Lan 2019 (25)Le Vu Lan 2019 (26)Le Vu Lan 2019 (27)Le Vu Lan 2019 (28)Le Vu Lan 2019 (29)Le Vu Lan 2019 (30)Le Vu Lan 2019 (31)Le Vu Lan 2019 (32)Le Vu Lan 2019 (33)Le Vu Lan 2019 (34)Le Vu Lan 2019 (35)Le Vu Lan 2019 (36)Le Vu Lan 2019 (37)Le Vu Lan 2019 (38)Le Vu Lan 2019 (39)Le Vu Lan 2019 (40)Le Vu Lan 2019 (41)Le Vu Lan 2019 (42)Le Vu Lan 2019 (43)Le Vu Lan 2019 (44)Le Vu Lan 2019 (45)Le Vu Lan 2019 (46)Le Vu Lan 2019 (47)Le Vu Lan 2019 (48)Le Vu Lan 2019 (49)Le Vu Lan 2019 (50)Le Vu Lan 2019 (51)Le Vu Lan 2019 (52)Le Vu Lan 2019 (53)Le Vu Lan 2019 (54)Le Vu Lan 2019 (55)Le Vu Lan 2019 (56)Le Vu Lan 2019 (57)Le Vu Lan 2019 (58)Le Vu Lan 2019 (59)Le Vu Lan 2019 (60)Le Vu Lan 2019 (61)Le Vu Lan 2019 (62)Le Vu Lan 2019 (63)Le Vu Lan 2019 (64)Le Vu Lan 2019 (65)Le Vu Lan 2019 (66)Le Vu Lan 2019 (67)Le Vu Lan 2019 (68)Le Vu Lan 2019 (69)Le Vu Lan 2019 (70)Le Vu Lan 2019 (71)Le Vu Lan 2019 (72)Le Vu Lan 2019 (73)Le Vu Lan 2019 (74)Le Vu Lan 2019 (75)Le Vu Lan 2019 (76)Le Vu Lan 2019 (77)Le Vu Lan 2019 (78)Le Vu Lan 2019 (79)Le Vu Lan 2019 (80)Le Vu Lan 2019 (81)Le Vu Lan 2019 (82)Le Vu Lan 2019 (83)Le Vu Lan 2019 (84)Le Vu Lan 2019 (85)Le Vu Lan 2019 (86)Le Vu Lan 2019 (87)Le Vu Lan 2019 (88)Le Vu Lan 2019 (89)Le Vu Lan 2019 (90)Le Vu Lan 2019 (91)Le Vu Lan 2019 (92)Le Vu Lan 2019 (93)Le Vu Lan 2019 (94)Le Vu Lan 2019 (95)Le Vu Lan 2019 (96)Le Vu Lan 2019 (97)Le Vu Lan 2019 (98)Le Vu Lan 2019 (99)Le Vu Lan 2019 (100)Le Vu Lan 2019 (101)Le Vu Lan 2019 (102)Le Vu Lan 2019 (103)Le Vu Lan 2019 (104)Le Vu Lan 2019 (105)Le Vu Lan 2019 (106)Le Vu Lan 2019 (107)Le Vu Lan 2019 (108)Le Vu Lan 2019 (109)Le Vu Lan 2019 (110)Le Vu Lan 2019 (111)Le Vu Lan 2019 (112)Le Vu Lan 2019 (113)Le Vu Lan 2019 (114)Le Vu Lan 2019 (115)Le Vu Lan 2019 (116)Le Vu Lan 2019 (117)Le Vu Lan 2019 (118)Le Vu Lan 2019 (119)Le Vu Lan 2019 (120)Le Vu Lan 2019 (121)Le Vu Lan 2019 (122)Le Vu Lan 2019 (123)Le Vu Lan 2019 (124)Le Vu Lan 2019 (125)Le Vu Lan 2019 (126)Le Vu Lan 2019 (127)Le Vu Lan 2019 (128)Le Vu Lan 2019 (129)Le Vu Lan 2019 (130)Le Vu Lan 2019 (131)Le Vu Lan 2019 (132)Le Vu Lan 2019 (133)Le Vu Lan 2019 (134)Le Vu Lan 2019 (135)Le Vu Lan 2019 (136)Le Vu Lan 2019 (137)Le Vu Lan 2019 (138)Le Vu Lan 2019 (139)Le Vu Lan 2019 (140)Le Vu Lan 2019 (141)Le Vu Lan 2019 (142)Le Vu Lan 2019 (143)Le Vu Lan 2019 (144)Le Vu Lan 2019 (145)Le Vu Lan 2019 (146)Le Vu Lan 2019 (147)Le Vu Lan 2019 (148)Le Vu Lan 2019 (149)Le Vu Lan 2019 (150)Le Vu Lan 2019 (151)Le Vu Lan 2019 (152)Le Vu Lan 2019 (153)Le Vu Lan 2019 (154)Le Vu Lan 2019 (155)Le Vu Lan 2019 (156)Le Vu Lan 2019 (157)Le Vu Lan 2019 (158)Le Vu Lan 2019 (159)Le Vu Lan 2019 (160)Le Vu Lan 2019 (161)Le Vu Lan 2019 (162)Le Vu Lan 2019 (163)Le Vu Lan 2019 (164)Le Vu Lan 2019 (165)Le Vu Lan 2019 (166)Le Vu Lan 2019 (167)Le Vu Lan 2019 (168)Le Vu Lan 2019 (169)Le Vu Lan 2019 (170)Le Vu Lan 2019 (171)Le Vu Lan 2019 (172)Le Vu Lan 2019 (173)Le Vu Lan 2019 (174)Le Vu Lan 2019 (175)Le Vu Lan 2019 (176)Le Vu Lan 2019 (177)Le Vu Lan 2019 (178)Le Vu Lan 2019 (179)Le Vu Lan 2019 (180)Le Vu Lan 2019 (181)Le Vu Lan 2019 (182)Le Vu Lan 2019 (183)Le Vu Lan 2019 (184)Le Vu Lan 2019 (185)Le Vu Lan 2019 (186)Le Vu Lan 2019 (187)Le Vu Lan 2019 (188)Le Vu Lan 2019 (189)Le Vu Lan 2019 (190)Le Vu Lan 2019 (191)Le Vu Lan 2019 (192)Le Vu Lan 2019 (193)Le Vu Lan 2019 (194)Le Vu Lan 2019 (195)Le Vu Lan 2019 (196)Le Vu Lan 2019 (197)Le Vu Lan 2019 (198)Le Vu Lan 2019 (199)Le Vu Lan 2019 (200)Le Vu Lan 2019 (201)Le Vu Lan 2019 (202)Le Vu Lan 2019 (204)Le Vu Lan 2019 (206)Le Vu Lan 2019 (208)Le Vu Lan 2019 (209)Le Vu Lan 2019 (210)Le Vu Lan 2019 (211)Le Vu Lan 2019 (212)Le Vu Lan 2019 (214)Le Vu Lan 2019 (215)Le Vu Lan 2019 (216)Le Vu Lan 2019 (217)Le Vu Lan 2019 (218)Le Vu Lan 2019 (219)Le Vu Lan 2019 (220)Le Vu Lan 2019 (221)Le Vu Lan 2019 (222)Le Vu Lan 2019 (223)Le Vu Lan 2019 (224)Le Vu Lan 2019 (225)Le Vu Lan 2019 (226)Le Vu Lan 2019 (227)Le Vu Lan 2019 (228)Le Vu Lan 2019 (229)Le Vu Lan 2019 (230)Le Vu Lan 2019 (231)Le Vu Lan 2019 (232)Le Vu Lan 2019 (233)Le Vu Lan 2019 (234)Le Vu Lan 2019 (235)Le Vu Lan 2019 (236)Le Vu Lan 2019 (237)Le Vu Lan 2019 (238)Le Vu Lan 2019 (239)Le Vu Lan 2019 (240)Le Vu Lan 2019 (241)Le Vu Lan 2019 (242)Le Vu Lan 2019 (243)Le Vu Lan 2019 (244)Le Vu Lan 2019 (245)Le Vu Lan 2019 (246)Le Vu Lan 2019 (247)Le Vu Lan 2019 (248)Le Vu Lan 2019 (249)Le Vu Lan 2019 (250)Le Vu Lan 2019 (251)Le Vu Lan 2019 (252)Le Vu Lan 2019 (253)Le Vu Lan 2019 (254)Le Vu Lan 2019 (255)Le Vu Lan 2019 (256)Le Vu Lan 2019 (257)Le Vu Lan 2019 (258)Vu Lan 2019_cong qua (6)Vu Lan 2019_cong qua (7)Vu Lan 2019_cong qua (8)Vu Lan 2019_cong qua (9)Vu Lan 2019_cong qua (10)Vu Lan 2019_cong qua (11)Vu Lan 2019_cong qua (12)Vu Lan 2019_cong qua (13)Vu Lan 2019_cong qua (14)Vu Lan 2019_cong qua (15)Vu Lan 2019_cong qua (16)Vu Lan 2019_cong qua (17)Vu Lan 2019_cong qua (18)Vu Lan 2019_cong qua (19)Vu Lan 2019_cong qua (20)Vu Lan 2019_cong qua (21)Vu Lan 2019_cong qua (22)Vu Lan 2019_cong qua (23)Vu Lan 2019_cong qua (24)Vu Lan 2019_cong qua (26)
Vu Lan 2019_cong qua (25)Vu Lan 2019_cong qua (27)Vu Lan 2019_cong qua (28)Vu Lan 2019_cong qua (29)Vu Lan 2019_cong qua (30)Vu Lan 2019_cong qua (31)Vu Lan 2019_cong qua (32)Vu Lan 2019_cong qua (35)Vu Lan 2019_cong qua (36)Vu Lan 2019_cong qua (37)Vu Lan 2019_cong qua (38)Vu Lan 2019_cong qua (40)Vu Lan 2019_cong qua (41)Vu Lan 2019_cong qua (42)Vu Lan 2019_cong qua (45)Vu Lan 2019_cong qua (46)Vu Lan 2019_cong qua (47)Vu Lan 2019_cong qua (48)Vu Lan 2019_cong qua (49)Vu Lan 2019_cong qua (50)Vu Lan 2019_cong qua (53)Vu Lan 2019_cong qua (54)Vu Lan 2019_cong qua (55)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,750,265