Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Day 01

05/06/201905:17(Xem: 4204)
Day 01

CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG
CHO KHÓA HUÂN TU “XUẤT GIA GIEO DUYÊN”

Thứ Ba, ngày 04.06.2019 bắt đầu Khóa huân tu Xuất gia gieo duyên.
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
09 giờ 00 Lễ Thế Phát (cạo tóc) xuất gia gieo duyên cho các Giới tử, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng và chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
11 giờ 30 Cúng quá đường, Kinh hành niệm Phật, hồi hướng
14 giờ 30 Lễ thọ Bát quan trai giới, lễ thọ Pháp Y cho Giới tử xuất gia
Khai thị của Hoà Thượng chứng minh
16 giờ 30 Cúng Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 30 Dùng chiều
19 giờ 30 Niệm Phật
20 giờ 00 Học giáo lý (Kinh, Luật, Luận do chư Tôn đức Tăng Ni Giáo Thọ giảng dạy)
TT Thích Thông Triết giảng đề tài " Giấc Mộng Đời Người"
22 giờ 00 Toạ thiền và Chỉ tịnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,255,796