Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Đức Viên, San Jose, California, Hoa Kỳ

20/05/201917:20(Xem: 2415)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Đức Viên, San Jose, California, Hoa Kỳ

Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019
TRANG NGHIÊM LỄ PHẬT ĐẢN 2643

TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ)

 

          Sáng ngày 19/5/2019 - ngày Rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2440 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm cử hành Lễ Phật Đản lần thứ 2643 (Phật lịch 2.563).

          Mặc dù trời mưa nhưng rất đông thiện nam tín nữ, Phật tử và các em thiếu nhi ở nhiều thành phố miền Bắc California đã về chùa tâm thành lễ Phật.

          Chương trình buổi lễ như sau:

          09:30 Phật tử vân tập tại chánh điện

          10:00 Cung thỉnh chư Tôn đức Ni quang lâm chánh điện

          10:10 Giới thiệu chương trình

          10:15 Khóa lễ Phật Đản

                   Xướng lễ Khánh Đản

                   Tụng bài sám Khánh Đản

                   Đọc bài viết của chư Tổ về nhớ ân Phật

                   Múa: “Trăng tròn tháng Tư” (học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên)

          11:45 Lễ Tắm Phật

                   Kinh hành niệm Phật

          12:30 Cúng dường trai tăng

                   Phật tử thọ trai

          15:00 Tụng kinh hàng tuần

          16:00 Cúng thí thực cô hồn

          16:30 Hoàn mãn

          Chùa đã trang trí thật đẹp vườn Lâm Tỳ Ni ở sân trước và 7 đài Tắm Phật trong chánh điện! Buổi lễ được tổ chức thật trang nghiêm và thành kính!

         
 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 Tin và ảnh: Võ Văn Tường


         Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (1)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (2)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (3)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (4)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (5)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (6)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (7)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (8)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (9)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (10)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (11)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (12)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (13)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (14)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (15)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (16)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (17)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (18)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (19)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (20)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (21)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (22)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (23)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (24)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (25)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (26)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (27)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (28)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (29)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (30)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (31)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (32)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (33)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (34)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (35)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (36)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (37)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (38)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (39)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (40)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (41)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (42)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (43)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (44)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (45)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (46)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (47)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (48)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (49)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (50)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (51)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (52)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (53)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (54)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (55)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (56)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (57)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (58)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (59)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (60)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (61)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (62)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (63)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (64)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (65)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (66)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (67)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (68)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (69)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (70)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (71)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (72)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (73)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (74)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (75)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (76)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (77)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (78)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (79)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (80)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (81)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (82)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (83)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (84)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (85)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (86)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (87)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (88)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (89)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (90)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (91)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (92)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (93)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (94)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (95)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (96)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (97)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (98)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (99)Chùa Đức Viên - Phật Đản 2019 (100)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn