Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018

28/10/201809:43(Xem: 7450)
TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018


TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (1)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2a)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (7)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (8)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (9)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (10)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (11)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (12)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (13)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (14)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (15)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (16)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (17)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (18)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (19)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (20)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (21)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (22)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (23)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (25)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (26)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (27)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (28)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (29)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (30)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (32)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (33)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (34)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (35)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (36)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (37)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (38)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (39)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (40)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (41)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (42)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (43)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (44)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (45)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (46)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (48)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (49)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (50)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (51)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (52)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (54)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (55)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (57)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (59)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (60)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (61)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (62)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (63)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (64)
Hình ảnh Phật tử

công quả chuẩn bị buổi giảng pháp
của TT Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Quảng Đức

Cong qua-tt phap hoa-giang (1)Cong qua-tt phap hoa-giang (2)Cong qua-tt phap hoa-giang (3)Cong qua-tt phap hoa-giang (4)Cong qua-tt phap hoa-giang (5)Cong qua-tt phap hoa-giang (6)Cong qua-tt phap hoa-giang (7)Cong qua-tt phap hoa-giang (8)Cong qua-tt phap hoa-giang (9)Cong qua-tt phap hoa-giang (10)Cong qua-tt phap hoa-giang (11)Cong qua-tt phap hoa-giang (12)Cong qua-tt phap hoa-giang (13)Cong qua-tt phap hoa-giang (14)Cong qua-tt phap hoa-giang (15)Cong qua-tt phap hoa-giang (16)Cong qua-tt phap hoa-giang (17)Cong qua-tt phap hoa-giang (18)Cong qua-tt phap hoa-giang (19)Cong qua-tt phap hoa-giang (20)Cong qua-tt phap hoa-giang (21)Cong qua-tt phap hoa-giang (22)Cong qua-tt phap hoa-giang (23)Cong qua-tt phap hoa-giang (24)Cong qua-tt phap hoa-giang (25)Cong qua-tt phap hoa-giang (26)Cong qua-tt phap hoa-giang (27)Cong qua-tt phap hoa-giang (28)Cong qua-tt phap hoa-giang (29)Cong qua-tt phap hoa-giang (30)Cong qua-tt phap hoa-giang (31)Cong qua-tt phap hoa-giang (32)Cong qua-tt phap hoa-giang (33)Cong qua-tt phap hoa-giang (34)Cong qua-tt phap hoa-giang (35)Cong qua-tt phap hoa-giang (36)Cong qua-tt phap hoa-giang (37)Cong qua-tt phap hoa-giang (38)Cong qua-tt phap hoa-giang (39)Cong qua-tt phap hoa-giang (40)Cong qua-tt phap hoa-giang (41)Cong qua-tt phap hoa-giang (42)Cong qua-tt phap hoa-giang (43)Cong qua-tt phap hoa-giang (44)Cong qua-tt phap hoa-giang (45)Cong qua-tt phap hoa-giang (46)Cong qua-tt phap hoa-giang (47)Cong qua-tt phap hoa-giang (48)Cong qua-tt phap hoa-giang (49)Cong qua-tt phap hoa-giang (50)Cong qua-tt phap hoa-giang (51)Cong qua-tt phap hoa-giang (52)Cong qua-tt phap hoa-giang (53)Cong qua-tt phap hoa-giang (54)Cong qua-tt phap hoa-giang (55)Cong qua-tt phap hoa-giang (56)Cong qua-tt phap hoa-giang (57)Cong qua-tt phap hoa-giang (58)Cong qua-tt phap hoa-giang (59)Cong qua-tt phap hoa-giang (60)Cong qua-tt phap hoa-giang (61)Cong qua-tt phap hoa-giang (62)Cong qua-tt phap hoa-giang (63)Cong qua-tt phap hoa-giang (64)Cong qua-tt phap hoa-giang (65)Cong qua-tt phap hoa-giang (66)Cong qua-tt phap hoa-giang (67)Cong qua-tt phap hoa-giang (68)Cong qua-tt phap hoa-giang (69)


TT Thich Phap HoaTT Thich Phap Hoa 2018


Thich Phap Hoa-4

Kính mời xem trang tác giả
TT Thích Pháp Hòa
trên Trang Nhà Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn