Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương trình
Lễ Vu Lan Phật lịch 2562
tại Tu Viện Quảng Đức

(MC : Phật tử Tâm Từ)

 

10.30am : Lễ cầu siêu trên chánh điện (TT Viện Chủ, ĐĐ Hạnh Tường, ĐĐ Đăng Nghĩa)

11.am : Thuyết pháp (HT Hạnh Niệm & TT Nguyên Tạng)

11.50am : Bắt đầu cung an chức sự và thỉnh Sư :

12.00 : Lễ chào quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo

Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự

Lễ Dâng Hoa Cúng Dường (Quảng Đức Đạo Ca, GĐPT Quảng Đức)

Thông Bạch Vu Lan PL 2562 (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)

Lời tác bạch cúng dường Vu Lan (PT Quảng Hương)

Lễ cài hoa hồng hiếu hạnh (Quảng Đức Đạo Ca, GĐPT Quảng Đức, PT Quảng Tịnh hát bài Bông Hồng Cài Áo)

Lời Đạo Từ của Hòa Thượng Chứng Minh (HT Thích Bổn Điền

Tường trình Phật sự của Tu Viện Quảng Đức (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

Lễ Trai Tăng Cúng Dường

Quý đồng hương Phật tử thọ trai.

Văn Nghệ cúng dường Lễ Vu Lan (Quảng Đức Đạo Ca, GĐPT Quảng Đức)

Lễ Phóng Sanh và Cúng Thí thực hoàn mãn.

 

 


Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (1)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (2)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (3)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (4)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (5)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (6)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (7)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (8)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (9)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (10)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (11)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (12)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (13)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (14)Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (15)

Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (1)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (2)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (3)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (4)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (5)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (6)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (7)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (8)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (9)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (10)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (11)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (12)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (13)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (14)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (15)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (16)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (17)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (18)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (19)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (20)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (21)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (22)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (23)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (24)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (26)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (27)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (28)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (29)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (30)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (31)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (32)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (33)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (34)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (35)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (36)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (37)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (38)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (39)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (40)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (41)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (42)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (43)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (44)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (45)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (46)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (47)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (48)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (49)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (50)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (51)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (52)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (53)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (54)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (55)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (56)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (57)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (58)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (59)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (60)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (61)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (62)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (63)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (64)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (65)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (66)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (67)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (68)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (69)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (70)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (71)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (72)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (73)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (74)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (75)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (76)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (77)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (78)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (79)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (80)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (81)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (82)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (83)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (84)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (85)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (86)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (87)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (88)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (89)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (90)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (91)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (92)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (93)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (94)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (95)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (96)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (97)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (98)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (99)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (100)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (101)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (102)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (103)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (104)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (105)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (106)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (107)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (109)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (110)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (111)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (112)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (113)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (114)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (115)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (118)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (119)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (120)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (121)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (122)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (124)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (125)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (126)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (127)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (128)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (129)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (130)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (132)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (133)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (134)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (135)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (136)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (137)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (138)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (139)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (140)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (141)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (142)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (143)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (144)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (145)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (146)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (147)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (148)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (149)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (150)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (151)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (152)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (153)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (154)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (155)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (156)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (157)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (158)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (159)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (160)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (161)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (162)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (163)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (164)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (165)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (166)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (167)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (168)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (169)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (170)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (171)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (172)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (173)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (174)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (175)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (176)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (177)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (178)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (179)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (180)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (181)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (182)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (183)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (184)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (185)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (186)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (187)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (188)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (189)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (190)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (191)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (192)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (193)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (194)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (195)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (196)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (197)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (198)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (199)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (200)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (201)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (202)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (203)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (205)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (206)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (207)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (209)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (210)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (211)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (212)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (216)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (220)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (221)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (223)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (224)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (225)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (226)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (227)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (228)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (229)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (230)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (231)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (232)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (233)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (234)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (235)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (236)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (237)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (238)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (239)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (240)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (241)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (242)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (243)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (244)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (245)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (246)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (247)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (248)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (249)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (251)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (252)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (253)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (254)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (255)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (256)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (257)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (258)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (260)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (261)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (263)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (264)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (265)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (266)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (268)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (269)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (270)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (271)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (272)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (273)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (274)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (275)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (276)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (277)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (278)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (279)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (280)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (281)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (282)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (283)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (284)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (285)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (286)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (287)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (288)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (290)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (292)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (293)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (294)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (295)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (296)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (297)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (298)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (299)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (300)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (301)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (302)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (303)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (305)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (306)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (307)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (308)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (309)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (310)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (312)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (313)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (314)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (315)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (316)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (318)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (319)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (321)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (323)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (325)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (328)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (329)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (330)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (331)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (332)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (333)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (334)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (335)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (337)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (338)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (339)
Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (366)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (365)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (363)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (362)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (361)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (359)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (358)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (357)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (356)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (355)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (354)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (353)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (352)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (351)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (350)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (346)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (345)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (344)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (343)Le Vu Lan PL 2562_Tu Vien Quang Duc (341)

 Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (1)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (2)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (3)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (4)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (5)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (6)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (7)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (8)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (9)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (10)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (11)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (12)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (13)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (14)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (15)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (16)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (17)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (18)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (19)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (20)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (21)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (22)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (23)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (24)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (25)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (26)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (27)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (28)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (29)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (30)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (31)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (32)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (33)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (35)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (36)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (37)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (38)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (39)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (40)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (41)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (42)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (43)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (44)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (45)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (46)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (47)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (48)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (49)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (50)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (51)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (52)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (53)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (54)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (55)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (56)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (57)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (58)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (59)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (60)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (61)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (62)
Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (63)Phat tu công qua_Le Vu Lan 2018 tai TV Quang Duc (64)


T





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn