Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Solar Power tại Tu Viện Quảng Đức

10/11/201712:39(Xem: 5140)
Solar Power tại Tu Viện Quảng Đức
Solar Quang Duc Monastery (1)Tu Viện Quảng Đức vừa gắn xong hệ thống Solar power, (20 Kw, kinh phí là $20,500 Úc kim); Solar power là điện năng lượng mặt trời, tức là lấy ánh sáng mặt trời tạo ra điện để sử dụng.  Hệ thống solar này được sử dụng các thiết bị của Austria, Italy và Canada, nên rất tốt, do công ty Green Solar Technologies phụ trách lắp đặt.  Sử dụng solar power sẽ rất tốt cho môi trường và giảm tiền điện tối đa (20 kw điện solar tại TV Quảng Đức mang về 75 kw mỗi ngày, trong khi TV Quảng Đức xài điện trung bình mỗi ngày là 60kw;  Tu Viện Quảng Đức bình thường trả tiền điện $500 cho mỗi tháng; sau khi sử dụng Solar power, sẽ trả ít hoặc không trả đồng nào cho những tháng có trời nắng (từ tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) những tháng mùa đông và mùa mưa (tháng 5, 6, 7,8,9, 10) sẽ trả tiền điện rất ít.

Nay xin giới thiệu và rất mong chư Tôn Đức và Đồng Hương Phật tử tại Úc Châu cố gắng lắp đặt hệ thống solar power này để sử dụng, giúp cải thiện triệt để môi trường sống của chúng ta đang bị hủy diệt dần dần từ thán khí của các nhà máy nhiệt điện đốt than, hoặc ngăn chận nạn phá rừng khủng khiếp để làm các đập nước thủy điện, để tạo ra điện cho chúng ta sử dụng mỗi ngày. Các nhà môi trường học khuyến thỉnh dân chúng Úc nên làm quen và nhanh chóng ứng dụng liền hệ thống solar này để giúp cho môi sinh của xứ sở Úc Đại Lợi của chúng ta ngày càng xanh sạch hơn. Mong lắm thay.

Xin thành tâm tán thán công đức và niệm ơn quý Phật tử TV Quảng Đức sau đây đã phát tâm cúng dường kinh phí để lắp đặt hệ thống Solar power: Gia đình Đạo hữu Loan-Tỷ, Gia đình Bích Vân, Gia đình Phương Đông, Gia đình Minh Đức, Gia đình Quảng Niệm.


Nam Mô A Di Đà Phật


Viện Chủ: TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì: TT Thích Nguyên Tạng

Solar Quang Duc Monastery (2)Solar Quang Duc Monastery (3)Solar Quang Duc Monastery (4)Solar Quang Duc Monastery (5)Solar Quang Duc Monastery (6)Solar Quang Duc Monastery (7)Solar Quang Duc Monastery (8)Solar Quang Duc Monastery (9)Solar Quang Duc Monastery (10)Solar Quang Duc Monastery (11)Solar Quang Duc Monastery (12)Solar Quang Duc Monastery (13)Solar Quang Duc Monastery (14)Solar Quang Duc Monastery (15)Solar Quang Duc Monastery (16)Solar Quang Duc Monastery (17)Solar Quang Duc Monastery (18)Solar Quang Duc Monastery (19)Solar Quang Duc Monastery (20)Solar Quang Duc Monastery (21)Solar Quang Duc Monastery (22)Solar Quang Duc Monastery (23)Solar Quang Duc Monastery (24)Solar Quang Duc Monastery (25)Solar Quang Duc Monastery (26)Solar Quang Duc Monastery (27)Solar Quang Duc Monastery (28)Solar Quang Duc Monastery (29)Solar Quang Duc Monastery (30)Solar Quang Duc Monastery (31)Solar Quang Duc Monastery (32)Solar Quang Duc Monastery (33)Solar Quang Duc Monastery (34)Solar Quang Duc Monastery (35)Solar Quang Duc Monastery (36)Solar Quang Duc Monastery (37)Solar Quang Duc Monastery (38)Solar Quang Duc Monastery (39)Solar Quang Duc Monastery (40)Solar Quang Duc Monastery (41)Solar Quang Duc Monastery (42)Solar Quang Duc Monastery (43)Solar Quang Duc Monastery (44)Solar Quang Duc Monastery (45)Solar Quang Duc Monastery (46)Solar Quang Duc Monastery (47)Solar Quang Duc Monastery (48)Solar Quang Duc Monastery (49)Solar Quang Duc Monastery (50)Solar Quang Duc Monastery (51)Solar Quang Duc Monastery (52)Solar Quang Duc Monastery (53)Solar Quang Duc Monastery (54)Solar Quang Duc Monastery (55)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn