Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Học Viên

09/02/201706:33(Xem: 3489)
Danh sách Học Viên
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại UĐL-TTL
Danh Sách Phật Tử
Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17
 Tổ chức tại vùng Portsea, tiểu bang Victoria
(Từ ngày 24-12-2017 đến ngày 28-12-2017) 

    

   

  1. Tự Viện Pháp Bảo:  28 học viên 
  2. Tu Viện Quảng Đức: 81  học viên 
  3. Chùa Pháp Hoa: 44 học viên 
  4. Tu Viện Vạn Hạnh:  13 học viên 
  5. Thiền Viện Minh Quang (NSW): 25  học viên 
  6. Thiền Viện Minh Quang (SA): 21  học viên 
  7. Chùa Quan Âm (Adelaide): 4 học viên 
  8. Chùa Pháp Vân: 5 học viên 
  9. Tu Viện Từ Ân: 25 học viên 
  10. Chùa Phật Quang: 32 học viên: 
  11. Chùa Bảo Vương: 6 học viên 
  12. Chùa Giác Hoàng: 24 học viên 
  13. Chùa Pháp Quang: 4 học viên 
  14. Chùa Bảo Minh: 34 học viên 
  15.  Viện Nguyên Thiều:  8 học viên 
  16. Chùa Giác Nhiên: 8 học viên 
  17. Tu Viện Kim Cang: 3 học viên 
  18. NPĐ An Lạc Hạnh: 33 học viên 
  19. Chùa Bồ Đề: 16 học viên 
  20. Chùa Báo Ân:  10 học viên 
  21. Tịnh Xá Minh Đăng Quang: học viên
  22. Chùa Huyền Quang: 7 học viên
  23. Tu Viện Minh Giác:  12 học viên
  24. Chùa Long Quang:  học viên
  25. Chùa Diệu Âm: 5 học viên
  26. Chùa Thiên Ấn: 7 học viên 
  27. Chùa Quốc Tế (Darwin): 2 học viên
  28. Chùa Hưng Long:  2 học viên
  29.  

     

     

    Stt

    Học và tên

    Pháp danh

    Đơn vị Tự Viện

           1          

    Trương Thị Ngọc Anh

    Bảo Kim Mai

    Bảo Vương

           2          

    Trương Minh Nhật

    Bảo Tường Chiếu

    Bảo Vương

           3          

    Đặng Thị Kim Chi

    Bảo Diệu Ngọc

    Bảo Vương

           4          

    Nguyễn Thị Thái

    Bảo Diệu Hòa

    Bảo Vương

           5          

    Trần Thị Trang

    Bảo Nhuận Thùy

    Bảo Vương

           6          

    Lê Thị Mai Hương

    Chơn Phước

    Bảo Vương

           7          

    Đản Thị Nuôi

    Nguyên Như

    Quảng Đức

           8          

    Nguyễn Thị Mai

    Nguyên Trâm

    Quảng Đức

           9          

    Trần Thị Như Liên

    Nguyên Nhật Lý

    Quảng Đức

         10          

    Nguyễn Anh Dũng

    Tâm Từ

    Quảng Đức

         11          

    Nguyễn Ngọc Yến

    Thanh Phi

    Quảng Đức

         12          

    Đặng Điểm Đạo

    Thiện Hưng

    Quảng Đức

         13          

    Đặng Thị Đào

    Ngọc Hoa

    Quảng Đức

         14          

    Đặng Mỹ Hạnh

    Nguyên Nhật Khánh

    Quảng Đức

         15          

    Nguyễn Thị Hoàng Lan

    Quảng Thiện Duyên

    Quảng Đức

         16          

    Lê Jordan Thiện

    Quảng Thiện Hùng

    Quảng Đức

         17          

    Lê Ryan Nhất Tâm

    Quảng Thiện Hỷ

    Quảng Đức

         18          

    Lê Ananda An Lạc

    Quảng Thiện Khánh

    Quảng Đức

         19          

    Phạm Anh Dũng

    Hoằng Lân

    Quảng Đức

         20          

    Trần Thị Châu Tâm

    Quảng Bảo Thiện

    Quảng Đức

         21          

    Ryan Phạm

    Quảng Bảo Minh

    Quảng Đức

         22          

    Chloe Phạm

    Quảng Bảo Thanh

    Quảng Đức

         23          

    Nguyễn T. Phương Giang

    Quảng Hương

    Quảng Đức

         24          

    Phan Kiều Oanh

    Nguyên Nhật Thơ

    Quảng Đức

         25          

    Nguyễn Thị Kim Phương

    Quảng Tịnh

    Quảng Đức

         26          

    Bùi Thị Ngọc Diệp

    Quảng Mỹ

    Quảng Đức

         27          

    Võ Thị Huệ

    Tâm Hương

    Quảng Đức

         28          

    Trương Khánh Thi

    Quảng Mỹ

    Quảng Đức

         29          

    Trương Nguyễn Tuệ Từ

    Quảng Nguyện

    Quảng Đức

         30          

    Hoàng Gia Khanh

     

    Quảng Đức

         31          

    Phan Thị Huệ

    Diệu Trí

    Quảng Đức

         32          

    Trương N. Thiện Trí

    Quảng Tuệ

    Quảng Đức

         33          

    Trương N. Trí Thông

    Quảng Đạt

    Quảng Đức

         34          

    Trương Nhã Vy

     

    Quảng Đức

         35          

    Trương Kiều Nhi

    Quảng Tịnh Hiếu

    Quảng Đức

         36          

    Tạ Thị Kim Phương

    Huệ An

    Quảng Đức

         37          

    Jennifer Nguyễn Ngọc Anh

     

    Quảng Đức

         38          

    Phạm Thị Diễm Trang

    Diệu Đẩu

    Quảng Đức

         39          

    Stephen Nguyễn

     

    Quảng Đức

         40          

    Victoria Nguyễn

     

    Quảng Đức

         41          

    Ngô Thị Thanh Nga

    Lệ Mỹ

    Quảng Đức

         42          

    Lê Anh Thịnh

    Linh Đạt

    Quảng Đức

         43          

    Huỳnh Nhật Thảo Cindy

    Lệ Hiếu

    Quảng Đức

         44          

    Lê Nhật Phương

    Linh Thanh

    Quảng Đức

         45          

    Huỳnh Công Thành

    Lệ Tâm

    Quảng Đức

         46          

    Trần Lê Tú

    Tâm Tuấn

    Quảng Đức

         47          

    Hoàng Kim Nguyệt

    Diệu Minh

    Quảng Đức

         48          

    Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

    Hạnh Tâm

    Quảng Đức

         49          

    Trần Hoàng Đan

    Hạnh Hậu

    Quảng Đức

         50          

    Trần Hoàng Bách

    Hạnh Hiếu

    Quảng Đức

         51          

    Hồ Thu Hồng

    Tâm Huệ

    Quảng Đức

         52          

    Lê Thị Mận

    Nguyên Tuệ Châu

    Quảng Đức

         53          

    Trần Mỹ Lệ

    Linh Hoa

    Quảng Đức

         54          

    Lai Tú Lệ

    Phước Ngọc

    Quảng Đức

         55          

    Quách Thị Cúc

    Huệ Từ

    Quảng Đức

         56          

    Hoàng Thị Quế

    Thiện An

    Quảng Đức

         57          

    Vũ Thị Tuyết Nga

    Linh Ngọc

    Quảng Đức

         58          

    Lê Thị Quyên

    Nguyên Nhật Phúc

    Quảng Đức

         59          

    Nguyễn Thái Thục Đức

    Giác Trí

    Quảng Đức

         60          

    Nguyễn Thị Thanh Vân

    Diệu Tuyết

    Quảng Đức

         61          

    Nguyễn Thị Sĩ

    Nguyên Lộc

    Quảng Đức

         62          

    Trần Thị Nỡ

    Tâm Đắc

    Quảng Đức

         63          

    Huỳnh Ngọc Sương

    Diệu Phủ

    Quảng Đức

         64          

    Điều Thị Averton

    Nguyên Nhật Tiến

    Quảng Đức

         65          

    Yến Nguyễn Averton

    Nguyên Nhật Hưng

    Quảng Đức

         66          

    Trần Công Đạo

    Quảng Đại Tâm

    Quảng Đức

         67          

    Trần Công Tâm Johnson

    Quảng Đại Bình

    Quảng Đức

         68          

    Trần Công Thiện William

    Quảng Đại Thành

    Quảng Đức

         69          

    Huỳnh Chánh Đức

    Nguyên Pháp

    Quảng Đức

         70          

    Phạm Thị Hà Diễm

    Diệu Phúc

    Quảng Đức

         71          

    Nguyễn Thị Hạnh

    Quảng Dung

    Quảng Đức

         72          

    Lê Thị Lý

    Liên Minh

    Quảng Đức

         73          

    Phạm Đan Thanh

    Diệu Lương

    Quảng Đức

         74          

    Trần Thị Cỏn

    Đức Nghiêm

    Quảng Đức

         75          

    Trương Bách Toàn

    Thiện Năng

    Quảng Đức

         76          

    Lâm Đào Phương Nga

    Diệu Hiếu

    Quảng Đức

         77          

    Trương Phương Như

    Quảng Ý

    Quảng Đức

         78          

    Trương Quỳnh Như

    Quảng Tuệ Thiện

    Quảng Đức

         79          

    Trương Bách Dũng

    Thiện Trí

    Quảng Đức

         80          

    Trương Thị Tiến

    Diệu Trí

    Quảng Đức

         81          

    Trương Bảo Ý

    Quảng Tâm Duyên

    Quảng Đức

         82          

    Trương Bảo Trí

    Quảng Pháp Tuệ

    Quảng Đức

         83          

    Trần Thị Bé

    Tường An

    Quảng Đức

         84          

    Lư Anh Đào

    Quảng Tường Nguyên

    Quảng Đức

         85          

    Khưu Mỹ Xuân

    Nguyên Thọ

    Quảng Đức

         86          

    Dương  Anh Dũng

    Quảng Pháp Đăng

    Quảng Đức

         87          

    Đặng Kim Hường

    Quảng Tịnh Duyên

    Quảng Đức

         88          

    Trần Vĩnh Chinh

    Nguyên Tường

    Giác Nhiên

         89          

    Ngô Thị Phúng

    Nguyên Hằng

    Giác Nhiên

         90          

    Ngô Thị Mỹ Diễm

    Diệu Hảo

    Giác Nhiên

         91          

    Trần Vĩnh Phúc

    Nguyên An

    Giác Nhiên

         92          

    Ngô Thị Gói

    Nguyên Hà

    Giác Nhiên

         93          

    Kevin Lê

    Nguyên Tâm

    Giác Nhiên

         94          

    Lê Thị Kimberly

    Hữu Thảo

    Giác Nhiên

         95          

    Đặng Đăng Dồn

    Tuệ Đăng

    Giác Nhiên

         96          

    Trần Hữu Lộc

    Hữu Tài

    Giác Hoàng

         97          

    Hồ Văn Thanh

    Hữu Long

    Giác Hoàng

         98          

    Phạm Thị Miên

    Hữu Hiền

    Giác Hoàng

         99          

    Nguyễn Thị Mỹ

    Hữu Ngọc

    Giác Hoàng

       100          

    Phan Thị Xuân

    Hữu An

    Giác Hoàng

       101          

    Trần Thị Xuân

    Hữu Vạn Tâm

    Giác Hoàng

       102          

    Nguyễn Thị Hồng Uyên

    Hữu Thắm

    Giác Hoàng

       103          

    Võ Thị Lệ

    Đồng Thể

    Giác Hoàng

       104          

    Jonathan, Võ Trí Tâm

    Hữu Nguyên

    Giác Hoàng

       105          

    Nguyễn Thị Hoàng Xuân

    Diệu Hạnh

    Giác Hoàng

       106          

    Bùi Thị Quế

    Diệu Lạc

    Giác Hoàng

       107          

    Gip Xuân Trang

    Huệ Linh

    Giác Hoàng

       108          

    Phạm Thị Mỹ Trí

    Hữu Hòa

    Giác Hoàng

       109          

    Võ Thị Chung

    Diệu Hòa

    Giác Hoàng

       110          

    Trần Thị Phương

    Đồng Châu

    Giác Hoàng

       111          

    Nguyễn Thị San

    Diệu Sen

    Giác Hoàng

       112          

    Lê Thị Hào

    Diệu Hạnh

    Giác Hoàng

       113          

    Nguyễn Trung Thu

    Thiện Quang

    Giác Hoàng

       114          

    Nguyễn Thu Lệ

    Thiện Quý

    Giác Hoàng

       115          

    Nguyễn Thanh Loan

    Hữu Diệu

    Giác Hoàng

       116          

    Hồ Hòa

    Hữu Phục

    Giác Hoàng

       117          

    Phan Thị Bé

    Quảng Tâm

    Giác Hoàng

       118          

    Trần Thị Thanh Phượng

     

    Giác Hoàng

       119          

    Trịnh Thị Hoàng Thu

    Huệ An

    Giác Hoàng

       120          

    Trần Tài

    Đồng Đức

    Từ Ân

       121          

    Huỳnh Thái Hằng

    Đồng nhiên

    Từ Ân

       122          

    Lê  Minh Tăng

    Đồng Hoàng

    Từ Ân

       123          

    Trần Thị Tuyết Nhung

    Đồng Ngọc

    Từ Ân

       124          

    Hồ Kim Phi

    Chơn Tín Huệ

    Từ Ân

       125          

    Trương Linh Linh

    Đồng Minh

    Từ Ân

       126          

    Trần Thị Tuyết Loan

    Đồng Ân

    Từ Ân

       127          

    Võ Thúy Loan

    Đồng Phụng

    Từ Ân

       128          

    Phạm Thị Dư

    Huệ Phú

    Từ Ân

       129          

    Nguyễn Thị Thu Thảo

    Đồng Yên

    Từ Ân

       130          

    Huỳnh Phúc Duy

    Đồng Thức

    Từ Ân

       131          

    Huynh Lê Trúc Minh

    Đồng  Âm

    Từ Ân

       132          

    Mai Huỳnh Thiện Khang

    Đồng Hưng

    Từ Ân

       133          

    Đỗ Thị Ngọc Hiền

    Đồng Quý

    Từ Ân

       134          

    Nguyễn Thị Thanh Hường

    Diệu Thanh

    Từ Ân

       135          

    Văn Minh Thái

    Nguyên Lạc

    Từ Ân

       136          

    Văn Minh Tấn

    Nguyên Tịnh

    Từ Ân

       137          

    Nguyễn Minh Luân

    Minh Khai

    Từ Ân

       138          

    Bùi Thị Ngọc Hân

    Nguyên Phước

    Từ Ân

       139          

    Nguyễn Minh Quân

    Nguyên Minh

    Từ Ân

       140          

    Nguyễn Minh Vi

    Nguyên Trí

    Từ Ân

       141          

    Đinh Thu Thủy

    Trúc Ngọc

    Từ Ân

       142          

    Trần Như Rà

    Quảng Thông

    Từ Ân

       143          

    Hà Thị Hương

    Như Lữ

    Từ Ân

       144          

    Nguyễn Hà Tịnh Tường

    Nguyên Vân

    Từ Ân

       145          

    Trần Thị Nại

    Thiện Hà

    Pháp Hoa

       146          

    Nguyễn Thị Lưu

    An Vũ

    Pháp Hoa

       147          

    Từ Thị Thu Trang

    Thiện Nghiêm

    Pháp Hoa

       148          

    Hà Thị Phước

    Thiện Lợi

    Pháp Hoa

       149          

    Nguyễn Thị Biên

    Thiện Cương

    Pháp Hoa

       150          

    Tô Ngọc Thắm

    Đồng Phước Đạo

    Pháp Hoa

       151          

    Thạch Thị Hương

    Diệu Phước

    Pháp Hoa

       152          

    Lê Thị Hội

     

    Pháp Hoa

       153          

    Nguyễn Ngọc Mỹ

    Thiện Tâm

    Pháp Hoa

       154          

    Lê Thị Cẩm Nhung

    Diệu Đức

    Pháp Hoa

       155          

    Phan Thị Lót

    Đồng Trang

    Pháp Hoa

       156          

    Nguyễn T Ngọc Dung

    Thiện Trí

    Pháp Hoa

       157          

    Hồ Thu Vân

    Đồng Từ Thanh

    Pháp Hoa

       158          

    Nguyễn Thị Thu Nga

     

    Pháp Hoa

       159          

    Nguyễn Thị Bông

    Nhựt Khương

    Pháp Hoa

       160          

    Jenny Pham Nguyen

     

    Pháp Hoa

       161          

    Hồ Thị Rơi

    Đồng Chánh Minh

    Pháp Hoa

       162          

    Trần Thanh Toàn

    Đồng Thanh Hảo

    Pháp Hoa

       163          

    Huỳnh Thị Huỳnh Mai

     

    Pháp Hoa

       164          

    Huỳnh Ngô Jessica

     

    Pháp Hoa

       165          

    Trần Văn Bé

    Thiện Phong

    Pháp Hoa

       166          

    Trương Mỹ Liên

    Thiện Hoa

    Pháp Hoa

       167          

    Bành Thu Thủy

    Chơn Phước Hội

    Pháp Hoa

       168          

    Jessica Nguyễn

    Đồng Thanh Mai

    Pháp Hoa

       169          

    Nguyễn Ngọc Dung

    Diệu Hạnh

    Pháp Hoa

       170          

    Lê Thị Nga

    Đồng Từ Liên

    Pháp Hoa

       171          

    Đào Thị Sang

    Ngọc Thuận

    Pháp Hoa

       172          

    Lư Mỹ Liên

    Thiện Hương

    Pháp Hoa

       173          

    Nguyễn Thị Can

    Thiện Huệ

    Pháp Hoa

       174          

    Trần Thị Kim Oanh

    Thục Đăng

    Pháp Hoa

       175          

    Lâm Thục Hảo

    Đồng Thanh Tâm

    Pháp Hoa

       176          

    Phan Thị Thu Thảo

    Huệ Hoa

    Pháp Hoa

       177          

    Linda Lâm

    Thiện Giới

    Pháp Hoa

       178          

    Lawrence Lâm

    Đồng Thanh Vinh

    Pháp Hoa

       179          

    Lê Thị Nguyệt

    Diệu Nhiên

    Pháp Hoa

       180          

    Sandy Nguyễn

    Đồng Thanh Kim

    Pháp Hoa

       181          

    Nguyễn Quốc Văn

     

    Pháp Hoa

       182          

    Nguyễn Ngọc Giàu

    Đồng Từ Sang

    Pháp Hoa

       183          

    Nguyễn Thị Hoa

     

    Pháp Hoa

       184          

    Trần Quốc Toàn

    Chánh Tịnh Châu

    Pháp Hoa

       185          

    Trần Mỹ An

    Chân Phúc Tú

    Pháp Hoa

       186          

    Phan Thị Ngọc Dung

    Hải Hạnh

    Pháp Hoa

       187          

    Trần Hồng Hải

    Giác Định

    Pháp Hoa

       188          

    Trần Thị Út

    Hạnh Hải

    Quan Âm

       189          

    Đỗ Thị Lan Châu

    Diệu Ngọc

    Quan Âm

       190          

    Nguyễn Thị Hạnh

    Diệu Hương

    Quan Âm

       191          

    Đỗ Diệu Trí

    Thiện Phước

    Quan Âm

       192          

    Trương Hoàng Yến

    Chúc Hoàng

    Bảo Minh

       193          

    Lương Thị Mừng

    Diệu Thường

    Bảo Minh

       194          

    Châu Thị Nhơn

    Diệu Thành

    Bảo Minh

       195          

    Nguyễn Thị Ánh

    Huệ Minh

    Bảo Minh

       196          

    Ngô Thị Báu

    Chơn Thanh Nhàn

    Bảo Minh

       197          

    Dương Lệ Yến

    Chúc Bảo Thanh

    Bảo Minh

       198          

    Hoàng Thị Linh

    Quảng Pháp Thiện

    Bảo Minh

       199          

    Ngô Trấn Ngọc

    Quảng Thọ

    Bảo Minh

       200          

    Phạm Thị Liên

    Diệu Phương

    Bảo Minh

       201          

    Nguyễn Thị Ngọc

    Chúc Bảo Tịnh

    Bảo Minh

       202          

    Trương Hồng Thủy

    Quảng Hải

    Bảo Minh

       203          

    Huỳnh Thị Ánh Thu

    Chúc Bảo Nguyệt

    Bảo Minh

       204          

    Trần Như

     

    Bảo Minh

       205          

    Bùi Đăng Cát

     

    Bảo Minh

       206          

    Đỗ Uyên Thy

     

    Bảo Minh

       207          

    Châu Thị Dung

    Hiền Trang

    Bảo Minh

       208          

    Ngô Thị Thu Vân

     

    Bảo Minh

       209          

    Lê Ngọc Hạnh

    Quảng Phúc

    Bảo Minh

       210          

    Võ Thụy Phương Châu

    Huệ Tín

    Bảo Minh

       211          

    Lê Ngọc Hương

    Chúc Bảo Nghiêm

    Bảo Minh

       212          

    Nguyễn Kim

     

    Bảo Minh

       213          

    Võ Ngọc Lan

    Huệ Định

    Bảo Minh

       214          

    Nguyễn Lê Hoàng Bảo

    Trí Ngộ

    Bảo Minh

       215          

    Huỳnh Kim Sơn

    Lệ Hưng

    Bảo Minh

       216          

    Nguyễn Đình Phúc

    Phúc Lý

    Bảo Minh

       217          

    Bùi Văn

     

    Bảo Minh

       218          

    Bùi Huy

     

    Bảo Minh

       219          

    Bùi Gia Lễ

     

    Bảo Minh

       220          

    Phạm Duy Johnny

    Chúc Minh Hòa

    Bảo Minh

       221          

    Huỳnh Ngọc Tuấn

    Chúc Minh Dũng

    Bảo Minh

       222          

    Huỳnh Công Lợi

    Chúc Minh Sinh

    Bảo Minh

       223          

    Carlos Woo

    Quảng Minh Hòa

    Bảo Minh

       224          

    Bùi Thế Hiển

     

    Bảo Minh

       225          

    Đỗ Khánh Long

     

    Bảo Minh

       226          

    Nguyễn Huy Khang

    Thiên Minh

    Bảo Minh

       227          

    Nguyễn Văn Đại

    Quảng Ngộ

    An Lạc Hạnh

       228          

    Dương Mỹ Lệ

    Quảng Thiện

    An Lạc Hạnh

       229          

    Nguyễn Frank Minh Trí

    Quảng Tuệ

    An Lạc Hạnh

       230          

    Nguyễn Cindy Như Ý

    Quảng Diệu

    An Lạc Hạnh

       231          

    Dương Gia Hảo

     

    An Lạc Hạnh

       232          

    Bùi Thị Thúy Vi

    Diệu Tâm

    An Lạc Hạnh

       233          

    Michelle Lữ

    Quảng Mỹ

    An Lạc Hạnh

       234          

    Tiffany Lữ

    Quảng Anh

    An Lạc Hạnh

       235          

    Lương Lệ Băng

    Liên Tuyết

    An Lạc Hạnh

       236          

    Phạm Lương Minh Sáng

     

    An Lạc Hạnh

       237          

    Phạm Lương Minh Tâm

     

    An Lạc Hạnh

       238          

    Phạm Lương Quang Minh

     

    An Lạc Hạnh

       239          

    Tony Bảo Trần

    Quảng Từ Trí

    An Lạc Hạnh

       240          

    Ngô Thị Hy

    Nguyên Nhật Thảo

    An Lạc Hạnh

       241          

    Huỳnh Peter

    Quảng Ân

    An Lạc Hạnh

       242          

    Huỳnh Võ Hưng

    Quảng Từ Thịnh

    An Lạc Hạnh

       243          

    Phạm Thị Ngọc Vy

    Quảng Hạnh

    An Lạc Hạnh

       244          

    Kathy Đặng

    Quảng Diệu Trí

    An Lạc Hạnh

       245          

    Trần Nguyệt Ánh

     

    An Lạc Hạnh

       246          

    Nguyễn Thị Nhuận

    Nguyên Nhật Tú

    An Lạc Hạnh

       247          

    Benjamin Nguyễn

    Quảng Minh

    An Lạc Hạnh

       248          

    Kelvin Nguyễn

    Quảng Tuệ Lộc

    An Lạc Hạnh

       249          

    Khoa Nguyễn

    Quang Tú

    An Lạc Hạnh

       250          

    Nga Nguyễn

    Huệ Ngọc

    An Lạc Hạnh

       251          

    Ivy Nguyễn

    Diệu Ánh

    An Lạc Hạnh

       252          

    Dalton Nguyễn

    Minh Thuận

    An Lạc Hạnh

       253          

    Michael Lý

    Nguyên Quảng Thành

    An Lạc Hạnh

       254          

    Mai Thanh Thủy

    LiênThủy

    An Lạc Hạnh

       255          

    Joanna Huỳnh

    Liên Trân

    An Lạc Hạnh

       256          

    Emily Phạm

     

    An Lạc Hạnh

       257          

    Thân Trọng Cẩm Đài

    Nguyên Liên

    An Lạc Hạnh

       258          

    Võ Thi Hồng Mai

    Thiện Bảo

    An Lạc Hạnh

       259          

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguyên Nhật Mỹ

    An Lạc Hạnh

       260          

    Võ Thị Yến

    Diệu Đức

    Bồ Đề

       261          

    Nguyễn Thị Mai

    Diệu Bạch

    Bồ Đề

       262          

    Nguyễn Thị Mai Lộc

    Quảng Xuân

    Bồ Đề

       263          

    Dương Thị Ái

    Tịnh Huệ

    Bồ Đề

       264          

    Nguyễn Thị Thu

    Tâm Nhã

    Bồ Đề

       265          

    Trần Thị Liên

    Diệu Hoa

    Bồ Đề

       266          

    Nguyễn Thị Thu

    An Ngọc

    Bồ Đề

       267          

    Phạm Thị Mười

    Nhật Hạnh

    Bồ Đề

       268          

    Trương Thị Xao

    Tâm Viên

    Bồ Đề

       269          

    Nguyễn Thị Huệ

    Hạnh Tú

    Bồ Đề

       270          

    Nguyễn Thị Bình

    Phương Ngôn

    Bồ Đề

       271          

    Nguyễn Thị Loan

    Diệu Hiếu

    Bồ Đề

       272          

    Trương Thuỳ Hương

    Diệu Hạnh

    Bồ Đề

       273          

    Lý Thị Nóng

    Viên Như

    Bồ Đề

       274          

    Phương TRọng Nhân

    Tâm Quảng Hoá

    Bồ Đề

       275          

    Trần Lê Kim Ngân

    Linh Hà

    Bồ Đề

       276          

    Trần Thị Nghỉnh

    Diệu Nghiêm

    Pháp Quang

       277          

    Lê Thị Thu Hạ

    Diệu Thuận

    Pháp Quang

       278          

    Trần Thị Thân

    Diệu Hậu

    Pháp Quang

       279          

    Hồ Thị Ẩn

    Giác Hạnh

    Pháp Quang

       280          

    Võ Văn Đà

    Nhuận Tiến

    Huyền Quang

       281          

    Trần Thị Khuyên

    Diệu Thông

    Huyền Quang

       282          

    Đào Thị Nhật

    Diệu Nhật

    Huyền Quang

       283          

    Đào Thị Nga

     

    Huyền Quang

       284          

    Nguyễn Thị Hoàng Mai

    Diệu Hoàng

    Huyền Quang

       285          

    Nguyễn Hoàng Yến

    Huệ Ngộ

    Huyền Quang

       286          

    Lý Ngọc Dũng

    Ngộ Hiền

    Huyền Quang

       287          

    Trần Thị Hoàng

    Diệu Pháp

    Vạn Hạnh

       288          

    PhạmThị Hoàng Mỹ

    Thiện Duyên

    Vạn Hạnh

       289          

    Hoàng Thúy  Bình

    Diệu Hòa

    Vạn Hạnh

       290          

    Hồ Thị Bích Hoa

    Diệu Liên

    Vạn Hạnh

       291          

    Nguyễn Thị Phượng

    Diệu Yến

    Vạn Hạnh

       292          

    Đoàn Thái Ngân Hà

    Minh Hải

    Vạn Hạnh

       293          

    Nguyễn Phương Thảo

    Tánh An Thiền

    Vạn Hạnh

       294          

    Lê  Thị Tốt

    Diệu Thanh

    Vạn Hạnh

       295          

    Phạm Thị Nga

    Diệu Tường

    Vạn Hạnh

       296          

    Hoàng Thị Lục

     

    Vạn Hạnh

       297          

    Trần Hiếu Thuận

    Vạn Thanh

    Vạn Hạnh

       298          

    Tiền Anh Thơ

    Tâm Quang

    Vạn Hạnh

       299          

    Trần Cindy

    Ngọc Trân

    Vạn Hạnh

       300          

    Nguyễn Thị Chín

    Quảng Phẩm

    Nguyên Thiều

       301          

    Robert Trần

    Đức Phương

    Nguyên Thiều

       302          

    Huỳnh Văn Viên

    Hữu Đạt

    Nguyên Thiều

       303          

    Dennis Sơn Huy Trần

     

    Nguyên Thiều

       304          

    Jason Lê

    Hữu Khả

    Nguyên Thiều

       305          

    Nguyễn Văn On

     

    Nguyên Thiều

       306          

    Trần Thị Ví

     

    Nguyên Thiều

       307          

    Nguyễn  Thị Ngọc Hương

    Tâm Hương

    Nguyên Thiều

       308          

    Tiêu Ngọc Yến

    Diệu Xuân

    Pháp Vân

       309          

    Võ Thị Vinh

    Diệu Hiền

    Pháp Vân

       310          

    Huỳnh Thị Phúc

    Diệu Trí

    Pháp Vân

       311          

    Nguyễn Hồng

    Diệu Đắc

    Pháp Vân

       312          

    Trần Thị Bông

    Diệu Phụng

    Pháp Vân

       313          

    Lư Quí

     

    Pháp Vân

       314          

    Tô Hà

     

    Pháp Vân

       315          

    Nguyễn T Ngọc Hiên

    Diệu Ánh

    Minh Quang (NSW)

       316          

    Nguyễn T. Ngọc Dung

    Diệu Hòa

    Minh Quang (NSW)

       317          

    Lưu Thị Hiệp

    Diệu Hiền

    Minh Quang (NSW)

       318          

    Vũ Thị Hưng

    Nhật Cát

    Minh Quang (NSW)

       319          

    Đỗ Thị Minh

    Quảng Nguyệt

    Minh Quang (NSW)

       320          

    Leem Thị Huỳnh

    Huệ Phước

    Minh Quang (NSW)

       321          

    Nguyễn Thị Thu

    Nguyên Chơn

    Minh Quang (NSW)

       322          

    Nguyễn Thị Ngởi

    Ngọc Thiền

    Minh Quang (NSW)

       323          

     

    Chiêu Ngọc

    Minh Quang (NSW)

       324          

    Tăng Phong Phương

    Liễu Ngọc

    Minh Quang (NSW)

       325          

    Phạm Thị Ngọc yến

    Tâm Khánh

    Minh Quang (NSW)

       326          

    Phạm Kim Hoa

    Tâm Đản

    Minh Quang (NSW)

       327          

    Crystal Huỳnh

    Đồng Hợp

    Minh Quang (NSW)

       328          

    Châu T Ngọc Minh

    Chân Phúc Hà

    Minh Quang (NSW)

       329          

    Phạm Thị Tiếng

    Tâm Nguyện

    Minh Quang (NSW)

       330          

    Nguyễn T. Kiều Phi

    Diệu Hạnh

    Minh Quang (NSW)

       331          

    Cindy Tô

    Nhật Hạ

    Minh Quang (NSW)

       332          

    Trương Huyền

    Tuệ Dung

    Minh Quang (NSW)

       333          

    Phù Thị Như

    Tâm Phương

    Minh Quang (NSW)

       334          

    Kerry Nguyễn

    Trí Thắng

    Minh Quang (NSW)

       335          

    Hồ Văn Lâu

    Tâm hậu

    Minh Quang (NSW)

       336          

    Nguyễn Hồng

    Quảng Quang

    Minh Quang (NSW)

       337          

    Hồ Văn Hòa

    Chánh Minh Lượng

    Minh Quang (NSW)

       338          

    Lê Ngọc Tú

    Thiện Đức

    Minh Quang (NSW)

       339          

    Huỳnh Thanh Dân

    Thiện Bảo

    Minh Quang (NSW)

       340          

    Trần Thị Hoa

    Thiện Liên

    Minh Quang (SA)

       341          

    Trần Thị Bạch Phượng

    Thiện Ngọc

    Minh Quang (SA)

       342          

    Nguyễn Mỹ Linh

    Nhật Hoa

    Minh Quang (SA)

       343          

    Trần Thị Thủy

    Phúc Thường

    Minh Quang (SA)

       344          

    Nghiêm Văn Lâm

    Thiện Hiệp

    Minh Quang (SA)

       345          

    Tạ Hồng Phương

    Như Lạc

    Minh Quang (SA)

       346          

    Dương Nguyệt Liên

    Viên Hương

    Minh Quang (SA)

       347          

    Nguyễn Thị Oanh

    Từ Hảo

    Minh Quang (SA)

       348          

    Nguyễn Văn Chói

    Thiện Thảo

    Minh Quang (SA)

       349          

    Lâm Sao

    Thiện Đài

    Minh Quang (SA)

       350          

    Lâm Mai

    Nhật Liên

    Minh Quang (SA)

       351          

    Nguyễn Thị Bé

    Quảng Thành

    Minh Quang (SA)

       352          

    Nguyễn Thị Sen

    Ngọc Hoa

    Minh Quang (SA)

       353          

    Trần Thị Thanh Thủy

    Nhật Mân

    Minh Quang (SA)

       354          

    Võ Thị Kim Loan

    Thiện Nhật

    Minh Quang (SA)

       355          

    Âu Thị Gắt

    Thiện Cảm

    Minh Quang (SA)

       356          

    Trần Thị Ngọc Nga

    Nhật Chiêu

    Minh Quang (SA)

       357          

    Âu Thị Chác

    Diệu Minh Tâm

    Minh Quang (SA)

       358          

    Lê Anh Tuấn

    Hùng Minh

    Minh Quang (SA)

       359          

    Nguyễn Thị Kim Nhung

    Huệ Mỹ

    Minh Quang (SA)

       360          

    Phạm Ngọc Liên

    Phổ Lệ

    Minh Quang (SA)

       361          

    Trang Thị Thanh

    Như Tâm

    Minh Quang (SA)

       362          

    Michelle Bảo Trân Lý

    Minh Châu

    Minh Giác

       363          

    Richard Thiên Phú Lý

    Minh Quý

    Minh Giác

       364          

    Melanie Bảo Hân Lý

    Minh Thanh

    Minh Giác

       365          

    Timothy Tấn Đạt Lâm

    Đồng Phú

    Minh Giác

       366          

    Kenny Tấn Duy Lâm

    Đồng Hưng

    Minh Giác

       367          

    Danny Tấn Dương Lâm

    Đồng Thạnh

    Minh Giác

       368          

    Jasmine Trâm Anh Lâm

    Đồng Duyên

    Minh Giác

       369          

    Tony Tấn Phát Lâm

    Chúc Siêu

    Minh Giác

       370          

    Brendan Trịnh

    Minh Đức Trung

    Minh Giác

       371          

    Allyssa Sabbadin

    Minh Như

    Minh Giác

       372          

    Jeremy Sabbadine

    Minh Đạt

    Minh Giác

       373          

    Hà Thanh Quan

    Diệu Thật

    Minh Giác

       374          

    Phạm văn Quang

    Quảng Ngạn

    Quốc Tế (Darwin)

       375          

    Phạm việt Hồng

    Nguyên Thành

    Quốc Tế (Darwin)

       376          

    Nguyễn thi Hoa

    Diệu Thảo

    Thiên Ấn

       377          

    Võ thi Kiều Nga

    Diệu Huệ

    Thiên Ấn

       378          

    Phan Thi Bích

    Diệu Ngọc

    Thiên Ấn

       379          

    Trầm thi Thu Hồng

    Hồng Ngọc

    Thiên Ấn

       380          

    Lưu thị Phìa

    Diệu Trí

    Thiên Ấn

       381          

    Âu Tuấn

    Tâm Kiết

    Thiên Ấn

       382          

    Hà Tuấn Phong

    Phổ Minh Tấn

    Thiên Ấn

       383          

    Nguyễn thi Hoa

    Diệu Thảo

    Thiên Ấn

       384          

    Nguyễn Thu Nghiêm

    Diệu Hạnh

    Diệu Âm

       385          

    Lê Thị Chiến

    Diệu Ngọc

    Diệu Âm

       386          

    Huỳnh Thị Yến

    Diệu Nga

    Diệu Âm

       387          

    Nguyễn Thị Kim Liên

    Tịnh Thanh

    Diệu Âm

       388          

    Nga Trần

     

    Diệu Âm

       389          

    Lê Hữu Phước

    Huệ Đức

    Báo Ân

       390          

    Hồng Phước Minh

    Thanh Độ

    Báo Ân

       391          

    Lâm Văn Hải

    Thanh Vương

    Báo Ân

       392          

    Lê Tấn Thành

    Quảng Bảo

    Báo Ân

       393          

    Lê Văn Châu Mẫn

    Quảng Tuệ

    Báo Ân

       394          

    Vương Ngọc Tiên

    Quảng Thủy

    Báo Ân

       395          

    Lê Thị Muội

    Chúc Huệ

    Báo Ân

       396          

    Lý Ngọc Liên

    Diệu Pháp

    Báo Ân

       397          

    Đào Thị Kim Thúy

    Diệu Chơn

    Báo Ân

       398          

    Nguyễn Thị Thanh Hải

     

    Báo Ân

       399          

    Phạm thị Sương Ba

    Huệ Ngọc

    Pháp Bảo

       400          

    Ong Tú Mai

    Tịnh Kỹ

    Pháp Bảo

       401          

    Kiều Túy Nga

    Diệu Ngọc

    Pháp Bảo

       402          

    Trần Thị Hiền

    Từ Hội

    Pháp Bảo

       403          

    Trần Thị Danh

    Từ Thư

    Pháp Bảo

       404          

    Nguyễn Thị Minh Ái

    Chúc Quãng

    Pháp Bảo

       405          

    Hoàng Anh Tuyết

    Diệu Phương

    Pháp Bảo

       406          

    Peter Nguyễn

    Thanh Phong

    Pháp Bảo

       407          

    Tony Nguyễn

    Thanh Toàn

    Pháp Bảo

       408          

    Trần Thị Như Lài

    Diệu Hương

    Pháp Bảo

       409          

    Steven Trịnh Tiến Đạt

    Thanh Đạt

    Pháp Bảo

       410          

    Nguyễn Thị Tuyết Bạch

    Tâm Huệ

    Pháp Bảo

       411          

    Đỗ Vân Lang

    Tâm Tuệ Hạnh

    Pháp Bảo

       412          

    Quintina Thị Diệp Qua

    Chúc Diễn

    Pháp Bảo

       413          

    Nguyễn Thị Mỹ Phú

     

    Pháp Bảo

       414          

    Nguyễn Mỹ Tuyến

    Thanh Kim

    Pháp Bảo

       415          

    Nguyễn Mỹ Tuyền

    Thanh Mỹ

    Pháp Bảo

       416          

    Trần Văn Hải

    Quang Minh

    Pháp Bảo

       417          

    Nguyễn Diệu Tâm

    Diệu Hiền

    Pháp Bảo

       418          

    Hồ Thị Nhung

    Diệu Thủy

    Pháp Bảo

       419          

    Trương Hoài Hương

    Diệu Yên

    Pháp Bảo

       420          

    Trương Thanh Nga

    Huyền Duyên

    Pháp Bảo

       421          

    Lâm Văn Hải

    Thanh Vương

    Pháp Bảo

       422          

    Kevin Bé Võ

    Thanh Tín

    Pháp Bảo

       423          

    Lạc Tuấn Anh

    Chúc Dưỡng

    Pháp Bảo

       424          

    Đỗ Diện

    Thanh Chân

    Pháp Bảo

       425          

    Trịnh Thanh Luân

    Thanh Lý

    Pháp Bảo

       426          

    Lâm Thị Vân Thùy

    Liễu Ngọc

    Pháp Bảo

       427          

    Phạm Thị Hoàng Yến

     

    Long Quang

       428          

    Nguyễn Văn Nghĩa

     

    Long Quang

       429          

    Nguyễn Mai Michelle

     

    Long Quang

       430          

    Nguyễn Tân Ryan

     

    Long Quang

       431          

    Nguyễn Thị Ngọc Nga

    Diệu Cần

    Long Quang

       432          

    Huỳnh Thị Kim Anh

    Vạn Thông

    Kim Cang

       433          

    Phù Mỹ Chánh

     

    Kim Cang

       434          

     

    Diệu Phương

    Kim Cang

       435          

    Nguyễn Thị Thanh Hương

    Thanh Yên

    Hưng Long

       436          

    Amy Ngọc Tuyết Phạm

    Thanh Cúc

    Hưng Long

       437          

    Phan Thị Ngự

    Giác Bửu

    Phật Quang

       438          

    Đinh Thị Việt

    Diệu Lạc

    Phật Quang

       439          

    Đỗ Thị Thiền

    Phước Lành

    Phật Quang

       440          

    Trần Thị Ích

    Nhật Hạnh

    Phật Quang

       441          

    Ngô Thị Tuyết Nga

    Diệu Hằng

    Phật Quang

       442          

    Ngô Thanh Liên

    Tịnh Hoa

    Phật Quang

       443          

    Hầu Thị Nguyệt

    Diệu Minh

    Phật Quang

       444          

    Nguyễn Thị Ngọc Thanh

    Giác Tịnh

    Phật Quang

       445          

    Lư Lệ Thu

    Tịnh Hiền

    Phật Quang

       446          

    Nguyễn Thị Thủy

    Diệu Thùy

    Phật Quang

       447          

    Nguyễn Thị Hương

    Thanh Hồng

    Phật Quang

       448          

    Nguyễn Bích Thư

    Chơn Như Thái

    Phật Quang

       449          

    Lê Thị Kim Liên

    Không Loan

    Phật Quang

       450          

    Nguyễn Tấn Lào

    Quảng Liên

    Phật Quang

       451          

    Nguyễn Thị An

     

    Phật Quang

       452          

    Lý Thị Tuyết

    Diệu Bạch

    Phật Quang

       453          

    Linda Liễu

    Diệu Anh

    Phật Quang

       454          

    Ngô Thị Phương Dung

    Thọ Hòa

    Phật Quang

       455          

    Lê Bích Ngọc

     

    Phật Quang

       456          

    Cù Thị Lộc

    Diệu Thanh

    Phật Quang

       457          

    Nguyễn Thị Hòa

    Tịnh Hiệp

    Phật Quang

       458          

    Bế Thị Chinh

     

    Phật Quang

       459          

    Lương Ngọc Anh

     

    Phật Quang

       460          

    Ngô Bát Trí

    Alex

    Phật Quang

       461          

    Lương Ngọc Thu

     

    Phật Quang

       462          

    Huỳnh Tịnh Ý

    Jenifer

    Phật Quang

       463          

    Huỳnh Mỹ Như

    Winnie

    Phật Quang

       464          

    Lương Ngọc Linh

     

    Phật Quang

       465          

    Nhang Tuần Hưng

    Adela

    Phật Quang

       466          

    Nhang Tuần Thành

    Cynrik

    Phật Quang

       467          

    Nhang Tuần Kim

    Orelia

    Phật Quang

       468          

    Nhang Tuần Thiên

    Kinslie

    Phật Quang

       469          

    Châu Lê Xuân Thi

    Quảng Tâm

    Minh Đăng Quang

       470          

    Nguyễn Thị Thu Hà

     

    Minh Đăng Quang

       471          

    Lê Thị Trà My

    Quảng Nhuận

    Minh Đăng Quang

       472          

    (đã đóng sổ)

     

     

     

     

Ý kiến bạn đọc
10/07/201712:52
Khách
Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat,
Chung con, Tam Quang Tien Anh Tho va Ngoc Tran da ghi danh voi Tu Vien Van Hanh hon hai thang truoc, nhung co le chua cap nhat nen sot ten.
Nam mo Hoan Hy Tang Botat
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn