Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Chư Tôn Đức

06/07/201617:20(Xem: 3955)
Danh sách Chư Tôn Đức

Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17 (2016)

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

Stt

Đạo hiệu

Tự viện

1           

HT. Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương (VIC)

2           

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo (NSW)

3           

HT Thích Tín Nghĩa

Tổ Đình Từ Đảm Hải Ngoại (USA)

4           

HT Thích Như Điển

Chùa Viên Giác (Germany)

5           

HT Thích Tịnh Minh

Chùa Thiên Đức (VIC)

6           

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh (ACT)

7           

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên (NZL)

8           

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang (NSW)

9           

TT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang (QDL)

10        

TT Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang (NSW)

11        

TT. Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà (NSW)

12        

TT. Thích Tâm Phương

Tu Viện Quảng Đức ( VIC)

13        

TT. Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang (NSW)

14        

TT. Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

15        

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng (VIC)

16        

TT Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang (VIC)

17        

TT Thích Thông Triết

TV Chánh Pháp (USA)

18        

TT. Thích Thiện Duy

Chùa Duy Pháp (Cali)

19        

ĐĐ. Thích Đạo Nguyên

ĐĐ. Thích Đạo Nguyên

20        

ĐĐ. Thích Thông Ánh

Thiền Viện Vạn An (NSW)

21        

ĐĐ. Thích Phổ Huân

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

22        

ĐĐ. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác (NSW)

23        

ĐĐ Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa (SA)

24        

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh (VIC)

25        

ĐĐ Thích Chơn Đạt

Chùa Linh Sơn (VIC)

26        

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân (VIC)

27        

ĐĐ. Thích Thông Hiếu

Chùa Huệ Quang (VIC)

28        

ĐĐ Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều (NSW)

29        

ĐĐ Thích Viên Thành

Chùa Bảo Minh (VIC)

30        

ĐĐ. Thích Đăng Từ

TV Quảng Đức (VIC)

31        

ĐĐ. Thích Đăng Nghĩa

TV Quảng Đức (VIC)

32        

Ni Sư TN Tâm Lạc

Chùa Liên Hoa (NSW)

33        

Ni Sư TN Như Tuyết

Chùa Diệu Âm (VIC)

34        

Ni Sư TN Đồng Liễu

Tịnh Thất (VIC)

35        

Ni Sư TN Chân Kim

Chùa Phật Quang (VIC)

36        

Ni Sư TN Như Như

Chùa Báo Ân (NSW)

37        

Ni Sư TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân (NSW)

38        

Sư Cô TN Nhật Liên

Chùa Bồ Đề (VIC)

39        

Nư Sư TN An Hiếu

TX Minh Đăng Quang (NSW)

40        

Sư Cô TN Thảo Liên

Tịnh Xá Thanh Lương (NSW)

41        

Sư Cô TN Chúc Học

Tịnh Thất (Vic)

42        

Ni Sư TN Viên Thông

Chùa Quan Âm (SA)

43        

Ni Sư TN Thể Viên

Chùa Bảo Vương (VIC)

44        

Sư Cô TN Huệ Nghĩa

Chùa Thiên Ấn (NSW)

45        

Sư Cô TN Thành Liên

Tịnh xá Minh Đăng Quang (NSW)

46        

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh (ACT)

47        

Sư Cô TN Đạo Từ

TV Vạn Hạnh (ACT)

48        

Sư Cô TN Viên Minh

Tịnh Thất  (VIC)

49        

Sư Cô TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh (VIC)

50        

Sư Cô TN Hạnh Chiếu

Tịnh Thất (Vic)

51        

Sư Cô TN Linh Thuận

Tịnh Thất (NSW)

52        

Sư Cô TN Huệ Nhẫn

Chùa Liên Hoa (NSW)

53        

Sư Cô TN Nhuận Hoa

Chùa Liên Hoa (NSW)

54        

Sư Cô TN Phổ Huệ

Chùa Pháp Vân  (Vic)

55        

Sư Cô TN Hạnh Liên

Tịnh xá Thanh Lương (NSW)

56        

Sư Cô TN Giác Anh

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

57        

Sư Cô TN Giác Trí

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

58        

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Vạn Hạnh (ACT)

59        

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Vạn Hạnh (ACT)

60        

Sư Cô TN Giác Niệm

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

61        

Sư Cô TN Hạnh Liên

Thiền Viện  Minh Quang (SA)

62        

Sư Cô TN Diệu Chơn

Tịnh thất (Canada)

63        

Sa Di Hữu Khả

TV Nguyên Thiều (NSW)

64        

Sa Di Ni Quảng Kim

Tịnh thất  (VIC)

65        

Chú Thanh Ngộ

Chùa Pháp Bảo (NSW)

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn