Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình lễ khai mạc Khóa An Cư kỳ 17

05/07/201615:54(Xem: 5375)
Hình lễ khai mạc Khóa An Cư kỳ 17
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (2)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (3)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (9)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (11)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (15)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (18)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (22)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (36)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (37)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (38)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (42)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (43)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (44)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (39)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (47)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (50)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (51)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (53)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (56)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (58)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (66)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (67)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (69)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (71)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (73)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (79)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (91)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (104)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (108)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (134)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (135)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (169)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (171)
Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (124)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (125)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (127)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (130)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (137)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (140)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (184)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (185)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (188)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (151)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (145)Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (146)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn