Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản 2014 tại TV Quảng Đức

22/03/201420:11(Xem: 9652)
Lễ Phật Đản 2014 tại TV Quảng Đức

Ban_Tin_Phat_Dan_1aBan_Tin_Phat_Dan_2aBan_Tin_Phat_Dan_3a
Ban_Tin_Phat_Dan_4b
poster_Phatdan_2014

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2638
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(Chủ Nhật 11-5-2014)

1 (1)1 (2)Le_Phat_Dan_2014 (1)Le_Phat_Dan_2014 (2)Le_Phat_Dan_2014 (3)Le_Phat_Dan_2014 (5)Le_Phat_Dan_2014 (6)
Le_Phat_Dan_2014 (7)Le_Phat_Dan_2014 (283)Le_Phat_Dan_2014 (285)
Le_Phat_Dan_2014 (11)
Le_Phat_Dan_2014 (16)Le_Phat_Dan_2014 (18)
Le_Phat_Dan_2014 (30)Le_Phat_Dan_2014 (31)
Le_Phat_Dan_2014 (43)Le_Phat_Dan_2014 (44)Le_Phat_Dan_2014 (47)Le_Phat_Dan_2014 (48)Le_Phat_Dan_2014 (49)Le_Phat_Dan_2014 (50)
Le_Phat_Dan_2014 (52)
Le_Phat_Dan_2014 (64)


Le_Phat_Dan_2014 (62)Le_Phat_Dan_2014 (64a) (1)
Le_Phat_Dan_2014 (64a) (4)
Le_Phat_Dan_2014 (75)Le_Phat_Dan_2014 (66)
Le_Phat_Dan_2014 (73)Le_Phat_Dan_2014 (87)Le_Phat_Dan_2014 (117)Le_Phat_Dan_2014 (118)Le_Phat_Dan_2014 (121)
Le_Phat_Dan_2014 (120)
Le_Phat_Dan_2014 (192)Le_Phat_Dan_2014 (193)Le_Phat_Dan_2014 (194)Le_Phat_Dan_2014 (195)
Le_Phat_Dan_2014 (199)Le_Phat_Dan_2014 (200)Le_Phat_Dan_2014 (201)Le_Phat_Dan_2014 (202)Le_Phat_Dan_2014 (203)Le_Phat_Dan_2014 (204)Le_Phat_Dan_2014 (205)Le_Phat_Dan_2014 (206)Le_Phat_Dan_2014 (207)Le_Phat_Dan_2014 (229)Le_Phat_Dan_2014 (230)Le_Phat_Dan_2014 (231)
Le_Phat_Dan_2014 (240)Le_Phat_Dan_2014 (241)Le_Phat_Dan_2014 (242)Le_Phat_Dan_2014 (243)
Le_Phat_Dan_2014 (124)Le_Phat_Dan_2014 (125)Le_Phat_Dan_2014 (126)Le_Phat_Dan_2014 (127)

Le_Phat_Dan_2014 (218)Le_Phat_Dan_2014 (219)Le_Phat_Dan_2014 (220)
Le_Phat_Dan_2014 (156)Le_Phat_Dan_2014 (160)Le_Phat_Dan_2014 (161)Le_Phat_Dan_2014 (152)Le_Phat_Dan_2014 (163)
Le_Phat_Dan_2014 (179)Le_Phat_Dan_2014 (182)
poster_Phatdan_2014_viet
Ban_Tin_Phat_Dan_1a
Ban_Tin_Phat_Dan_2aBan_Tin_Phat_Dan_3a
Ban_Tin_Phat_Dan_4b
poster_Phatdan_2014

dropbanner25a
dropbanner18a
dropbanner27a
dropbanner12a
***

Layout: Quảng Pháp Tấn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn