Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lịch giảng

07/01/201419:44(Xem: 3758)
Lịch giảng
Day_1_Khoa_Tu_Phat_TV_Quang_Duc (94)
Day_1_Khoa_Tu_Phat_TV_Quang_Duc (95)

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA TU PHẬT THẤT KỲ 01

(Do TVQĐ và Tổng Vụ Hoằng Pháp của Giáo Hội tổ chức)
* Thứ Ba, 7-1-2014:
8.00am: Phật tử tề tựu và ghi danh
9.30am: Lễ khai mạc Khóa tu
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00-3.30pm: Pháp Môn Tịnh Độ (HT Trường Sanh)
2.30-3.30pm: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)

4.00-4.45pm: Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trì Lương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ tư, 8-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30-11.am: Học Giáo Lý: Pháp Môn Tịnh Độ(HT Trường Sanh)
10.00-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Tâm Phương)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ năm, 9-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am-11.am: Học Giáo lý: Ý Nghĩa của xuất gia(HT Minh Hiếu)
10.am-11.am: Lớp thiếu nhi (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Tâm Phương)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ sáu, 10-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am: Học Giáo Lý: Ý nghĩa thọ giới (HT Minh Hiếu)
10.am-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Nguyên Tạng)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ bảy, 11-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am: Học Giáo Lý: Ý Nghĩa phát tâm Tu Học(TT Tâm Phương)
10.am-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Nguyên Tạng)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.30pm-9.30pm: Thiền trà đạo tình
10.00pm: Chỉ tịnh

* Chủ nhật, 12-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
7.30am: Tiểu thực
9.00am: Lễ Bế Mạc
11.00: Lễ Cầu An & Cầu Siêu hằng tuần
12.30pm: Ngọ trai và hoàn mãn


tuvienquangduc_1QUANG DUC MONASTERY

SPRING BUDDHIST RETREAT

DAILY PROGRAM


* Tuesday, 7-1-2014:
8.00am: Registration
9.30am: The Opening ceremony
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00-3.30pm: A Journey to Pureland(Dharma talk by Most Ven. Truong Sanh)
2.30-3.30pm: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting* Wedneday, 8-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30-11.am: A Journey to Pureland(Dharma talk by Most Ven. Truong Sanh)
10.00-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Tam Phuong)

4.00-4.45pm:Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Thursday, 9-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am-11.am: The Meaning of Renunciation (Dharma talk by Most Ven. Minh Hieu)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Tam Phuong)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending))
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Friday, 10-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am: The Meaning of Ordination (Dharma talk by Most Ven. Minh Hieu)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Nguyen Tang)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Saturday, 11-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am: Significant of studying & practicing Buddhism (Senior Ven. Tâm Phương)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Nguyen Tang)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.30pm-9.30pm: Singing & Drinking tea in mindfulness
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Sunday, 12-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
7.30am: Breakfast
9.00am: Closing ceremony
11.00: Sunday ceremony
12.30pm: Lucheon and Ending
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn