Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

17/10/201812:42(Xem: 10828)
Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

Hình ảnh Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ  “Đạo Tình và Quê Hương”, chung góp một bàn tay ủng hộ Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức,  khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 28 tháng 10 năm 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner, với 2 tiếng hát đến từ Hoa Kỳ: Nam Ca sĩ Đan Nguyên, Nữ Ca Sĩ Lam Anh, cùng ca sĩ tại Úc như  Đoàn Sơn, Thái Thanh, Bảo Phúc. Ban Nhạc Viễn Phương, Âm thanh ánh sáng: Quảng Đức Productions (Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm).

Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (1)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (2)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (3)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (4)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (5)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (6)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (7)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (8)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (9)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (10)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (11)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (12)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (13)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (14)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (15)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (16)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (17)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (18)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (19)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (20)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (21)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (22)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (23)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (24)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (25)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (26)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (27)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (28)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (29)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (30)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (31)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (32)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (33)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (34)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (35)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (36)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (37)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (38)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (39)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (40)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (41)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (42)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (43)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (44)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (45)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (46)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (47)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (48)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (49)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (50)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (51)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (52)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (53)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (54)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (55)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (56)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (57)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (58)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (59)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (60)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (61)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (62)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (63)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (64)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (65)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (66)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (67)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (68)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (69)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (70)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (71)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (72)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (73)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (74)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (75)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (76)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (77)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (78)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (79)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (80)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (81)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (82)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (83)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (84)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (85)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (86)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (87)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (88)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (89)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (90)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (91)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (92)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (93)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (94)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (95)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (96)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (97)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (98)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (99)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (100)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (101)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (102)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (103)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (104)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (105)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (106)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (107)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (108)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (109)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (110)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (111)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (112)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (113)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (114)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (115)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (116)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (117)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (118)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (119)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (120)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (121)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (122)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (123)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (124)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (125)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (126)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (127)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (128)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (129)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (130)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (131)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (132)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (133)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (134)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (135)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (136)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (137)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (138)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (139)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (140)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (141)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (142)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (143)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (144)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (145)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (146)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (147)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (148)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (149)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (150)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (151)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (152)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (153)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (154)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (155)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (156)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (157)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (158)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (159)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (160)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (161)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (162)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (163)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (164)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (165)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (166)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (167)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (168)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (169)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (170)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (171)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (172)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (173)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (174)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (175)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (176)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (177)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (178)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (179)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (180)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (181)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (182)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (183)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (184)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (185)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (186)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (187)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (188)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (189)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (190)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (191)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (192)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (193)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (194)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (195)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (196)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (197)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (198)

cong qua van nghe 28-10-2018 (31)cong qua van nghe 28-10-2018 (30)cong qua van nghe 28-10-2018 (29)cong qua van nghe 28-10-2018 (28)cong qua van nghe 28-10-2018 (27)cong qua van nghe 28-10-2018 (26)cong qua van nghe 28-10-2018 (25)cong qua van nghe 28-10-2018 (24)cong qua van nghe 28-10-2018 (23)cong qua van nghe 28-10-2018 (22)cong qua van nghe 28-10-2018 (21)cong qua van nghe 28-10-2018 (20)cong qua van nghe 28-10-2018 (18)cong qua van nghe 28-10-2018 (17)cong qua van nghe 28-10-2018 (16)cong qua van nghe 28-10-2018 (15)cong qua van nghe 28-10-2018 (14)cong qua van nghe 28-10-2018 (13)cong qua van nghe 28-10-2018 (12)cong qua van nghe 28-10-2018 (11)cong qua van nghe 28-10-2018 (10)cong qua van nghe 28-10-2018 (9)cong qua van nghe 28-10-2018 (8)cong qua van nghe 28-10-2018 (7)cong qua van nghe 28-10-2018 (6)cong qua van nghe 28-10-2018 (5)cong qua van nghe 28-10-2018 (4)cong qua van nghe 28-10-2018 (3)cong qua van nghe 28-10-2018 (2)cong qua van nghe 28-10-2018 (1)


Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (199)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (200)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (201)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (202)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (203)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (204)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (205)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (206)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (207)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (208)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (209)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (210)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (211)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (212)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (213)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (214)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (215)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (216)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (217)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (218)
Ban Tin Vu Lan-2018_PL 2562_04-dBản Tin Vu Lan 2018 của Tu Viện Quảng Đức

***

Xem hình ảnh công trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức


cu xa quang duc (1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,983,622