Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Âu Châu 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan  
Chùa Vạn Hạnh 
Sumatraweg 350,  1335 JM   Almere Buiten - Holland 
tel: 036-5257067    
Tên  trương mục hội:  Stichting VBSN - Số trương mục : NL79INGB0005030958  
BIC CODE: INGBNL2A - IBAN: NL79INGB0005030958 - BANK: ING BANK  
http://www.vanhanhpagode.nl/

***
Hình ảnh Lễ Đặt Đá xây dựng ngày 12-12-2012

xaychua02vanhanh19vanhanh17vanhanh13vanhanh01

Hình ảnh Lễ  Khánh Thành Chùa Vạn Hạnh ngày 7-6-2015
Chua Van Hanh Hoa Lan (1)Chua Van Hanh Hoa Lan (16)Chua Van Hanh Hoa Lan (24)Chua Van Hanh Hoa Lan (25)Chua Van Hanh Hoa Lan (26)Chua Van Hanh Hoa Lan (28)

Chua Van Hanh Hoa Lan (44)Chua Van Hanh Hoa Lan (45)Chua Van Hanh Hoa Lan (66)Chua Van Hanh Hoa Lan (77)Chua Van Hanh Hoa Lan (78)
Chua Van Hanh Hoa Lan (99)Chua Van Hanh Hoa Lan (104)Chua Van Hanh Hoa Lan (107)Chua Van Hanh Hoa Lan (115)Chua Van Hanh Hoa Lan (123)Chua Van Hanh Hoa Lan (124)Chua Van Hanh Hoa Lan (125)
Chua Van Hanh Hoa Lan (144)Chua Van Hanh Hoa Lan (147)Chua Van Hanh Hoa Lan (153)Chua Van Hanh Hoa Lan (154)Chua Van Hanh Hoa Lan (156)Chua Van Hanh Hoa Lan (157)



 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại các Chùa Việt ở Cali, Hoa Kỳ
http://quangduc.com/a55781/le-phat-dan-2639-tai-cac-chua-viet-o-cali-hoa-ky
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Đài Loan
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc:
http://quangduc.com/a55773/le-phat-dan-2639-2015-tai-chua-phap-hoa-nam-uc
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Tu Viện Quảng Đức:
http://quangduc.com/a52996/le-phat-dan-tai-quang-duc
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Melbourne City:
http://quangduc.com/p222a31112/vesak-2015
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
http://quangduc.com/a55780/le-phat-dan-2639-2015-tai-chua-giac-nhien-tan-tay
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Pháp Quang, Úc Châu
http://quangduc.com/a34121/le-phat-dan-2639-2015-tai-chua-phap-quang-uc-chau

Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney
http://quangduc.com/a33682/le-phat-dan-2639-2015-tai-thien-vien-minh-quang-sydney
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Giác Hoàng, Victoria
 
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Tăng Xá Bắc Linh, Nam Úc
Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc
http://quangduc.com/a31259/le-phat-dan-2639-2015-tai-chua-vien-giac-duc-quoc

Lễ Phật Đản 2639 (2015) tại Chùa Phổ Hiền, Pháp Quốc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn